100 år etter: Bildene som endret vårt syn på universet

Positiv fra en av fotoplatene tatt i Sobral i Brasil.
Positiv fra en av fotoplatene tatt i Sobral i Brasil.

Arthur Eddingtons fotografier av solformørkelsen i 1919 viste at Einstein hadde rett og banet samtidig veien for et århundre der gravitasjonen var konge i astronomien.

For hundre år siden denne måneden ankom den britiske astronomen Arthur Eddington den avsidesliggende vestafrikanske øya Príncipe. Han hadde kommet for å se og dokumentere et av de mest spektakulære hendelsene på himmelen: en total solformørkelse som skulle passere over den lille øya ved ekvator 29. mai 1919.

Observasjon av slike hendelser går enkelt og greit i dag, men for et århundre siden var verden fremdeles i ferd med å komme seg til hektene etter første verdenskrig. Det var færre forskningsmidler i omløp, fototeknologien var forholdsvis primitiv og det varme, klamme været må ha gjort det vanskelig å fininnstille instrumentene. Som om ikke det var nok var det alltid en risiko for at skyer ville dekke over solformørkelsen.

Alt dette ga grunn til bekymring, men Eddington mente det var vel verdt å ta sjansen. Han mente hans observasjoner kunne bevise eller motbevise det mest revolusjonerende vitenskapelige konseptet som har blitt fremmet i moderne vitenskap:

Albert Einsteins generelle relativitetsteori.

Fant støtte i avvik

I teorien han publiserte i 1915, argumenterte Einstein for at tyngdekraften ikke var en kraft som virket på avstand mellom objekter, slik Isaac Newton mente. Isteden fastholdt han at det var resultat av at massen til et objekt førte til at rommet ble krummet.

Arthur Stanley Eddington. Library of Congress via Wikimedia.
Arthur Stanley Eddington. Library of Congress via Wikimedia.

Ut fra dette perspektivet vil et legeme i bane rundt solen bevege seg i en rett linje, men gjennom et rom som har blitt bøyd av solens masse. Selv lysstråler ville bøye seg på veien gjennom denne delen av det kurvede rommet, ifølge teorien.

– Einstein brukte tilgjengelige astronomiske observasjoner for å støtte sin teori, for eksempel kjente avvik i Merkurs bane omkring solen , sier Carolin Crawford ved astronomisk institutt i Cambridge til The Guardian.

– Men dette var etter-rasjonalisering (på bakgrunn av tilgjengelige data). Det som fortsatt behøvdes, var en spesifikk, testbar hypotese som kunne vise at teorien hans stemte.

Solformørkelsen i mai 1919 ga nettopp en slik mulighet.

Ved en total solformørkelse passerer månen foran solen. Dette sperrer for de blendende solstrålene og lar astronomer studere det relativt svake lyset til bakgrunnsstjerner. Ved å sammenligne eksisterende foto av bestemte stjernehoper med bilder tatt under formørkelsen burde det være mulig å se om de sistnevnte har skiftet posisjon på grunn av at rommet bøyes av solen når den passerer foran dem (sett fra jorden).

Les også: Ukjente brev kaster nytt lys over Einstein

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Målingsinstrumentene ved Sobral i Brasil 1919. Foto via Wikimedia Commons.
Målingsinstrumentene ved Sobral i Brasil 1919. Foto via Wikimedia Commons.

Det er dette Eddington ønsket å bevise, sammen med en annen gruppe britiske astronomer som ble sendt til Sobral nord i Brasil, som også ville omfattes av solformørkelsen i 1919.

Begge ekspedisjonene ble organisert av den britiske kongelige astronomen Frank Watson Dyson, og begge skulle studere stjernene i Hyades-hopen i stjernetegnet Tyren, siden den formørkede solen ville passere foran disse. Om den tilsynelatende posisjonen til stjernene ble forskjøvet sammenlignet med vanlige nattfotografier av området, ville det tyde på at solens masse faktisk krummet rommet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hyadeshopen i stjernebildet Tyren fotografert med moderne instrumenter. Det store bildet fra bakkebasert teleskop, de innfelte bildene fra romteleskopet Hubble. Foto via ESA.
Hyadeshopen i stjernebildet Tyren fotografert med moderne instrumenter. Det store bildet fra bakkebasert teleskop, de innfelte bildene fra romteleskopet Hubble. Foto via ESA.

Newton eller Einstein?

Det var bare en liten komplikasjon.

Albert Einstein. Foto: Ferdinand Schmutzer, via Wikimedia.
Albert Einstein. Foto: Ferdinand Schmutzer, via Wikimedia.

– Newtons fysikk tydet også på at stjerner ville kunne ‘skifte’ posisjon ved solformørkelser, men i mindre grad. Einsteins teori forutså et større avvik, sier Crawford.

Eddington sto derfor over et dobbelt problem. Kunne han påvise endring av observerte stjernenes posisjoner forårsaket av solen? Nærmere bestemt, kunne han gjøre det nøyaktig nok til å fastslå om endringen skjedde i samsvar med Newton eller med Einsteins teori?

Ifølge førstnevnte skulle bildene av stjernen ha et avvik på omtrent 0,8 bueskunder (måleenhet for vinkler), mens Einstein mente de ville forskyves med omkring 1,8 bueskunder. Gitt at et buesekund utgjør 1/3600 av en grad vil slike ekstremt små forskjeller være veldig vanskelig å påvise.

For å gjøre det verre viste forholdene på Príncipe seg å være vanskeligere enn Eddington og hans assistent Edwin Cottingham hadde forventet. Paret måtte arbeide under myggnett og jage bort aper som stadig forsøkte å stjele deler av utstyret deres.

– Så, om morgenen 29. mai, etter å ha reist flere tusen kilometer for å se solformørkelsen, våknet Eddington og Cottingham i en regnstorm, skriver forfatteren Ron Cowen i sin ferske bok om ekspedisjonen - «Gravity’s Century: From Einstein’s Eclipse to Images of Black Holes».

Skyene gled sakte bort, men det var fortsatt spredte tåkedotter på himmelen da formørkelsen hadde begynt. Eddington jobbet febrilsk og klarte å ta 16 fotografiske plater. Senere fant han at bare to av disse hadde fanget nok stjerner til å kunne si om lyset hadde blitt bøyd eller ikke. Lokale dampbåttider gjorde at de måtte forlate øya i løpet av få dager, uten å ha begynt på målingene av stjernene på fotoplatene.

Så var det observasjonene fra Sobral i Brasil, gjennomført av en annen gruppe astronomer ledet av Andrew Crommelin og Charles Rundle Davidson fra Greenwich-observatoriet. De hadde bedre observasjonsforhold, men til sin gru fant de siden ut at samtlige 19 bilder de hadde tatt med hovedteleskopet var ute av fokus. Varmen fra solstrålene hadde gjort at speilet utvidet seg ujevnt og ga uskarpe bilder. Heldigvis var det perfekte resultater på åtte andre glassplater tatt med et annet teleskop.

Les også: Indiske forskere avviser Einstein

Historiens viktigste solformørkelse

Forskerne samlet seg i august og begynte å måle posisjonene til stjernene på glassplatene. De fikk to sett resultater: Sobral-bildene viste en lysbøying på 1,98 buesekunder, mens Príncipe-platene hadde verdien 1,6.

Funnene var helt i tråd med Einsteins teori, selv om de var basert på et begrenset datasett. Det var et sensasjonelt resultat, som gjorde studien til «den trolig viktigste solformørkelsen i historien», skriver den amerikanske astrofysikeren Daniel Kennefick i sin bok «No Shadow of a Doubt: The 1919 Eclipse That Confirmed Einstein’s Theory of Relativity».

Væpnet med sine data og analyser sto hele forskergruppen, inkludert Dyson, Eddington and Crommelin, foran en fullsatt sal i Royal Society i London kvelden 6. november og beskrev sine funn. Publikum var forbløffet. To hundre år med Newtons fysikk var endevendt.

– Dette er det viktigste resultatet man har hatt i forbindelse med teorien om gravitasjon siden Newtons dager, erklærte lederen for vitenskapsakademiet, nobelprisvinneren JJ Thomson.

Verdens journalister var like imponert: «En vitenskapelig revolusjon: ny teori om universet: Newtons ideer forkastet» skrev Times neste dag. New York Times gikk for «Lysene er fordreid på himmelen: Triumf for Einsteins teori». Einstein ble på sin side verdensberømt.

Dette var begynnelsen på gravitasjonens århundre. 100 år der gravitasjonens fordreiende effekt på rommet har dominert astronomien.

Senere solformørkelser ga også resultater som stemte fullstendig overens med Einsteins teori, og senere bilder tatt med romteleskopet Hubble har avslørt enda mer spektakulære forskyvelser i rommet forårsaket av kraftige gravitasjonsfelt.

På noen bilder vris stjernelyset rundt store galaksehoper til lange, uttrukne striper, så kraftig er bøyingen av rommet omkring disse enorme samlingene stjerner.

Senere i århundret fant astronomer at galakser spinner så raskt at de egentlig burde rives fra hverandre. En eller annen usynlig form for mørk materie må gi den ekstra gravitasjonen som holder dem sammen.

Faktisk mener forskere i dag at det må finnes over fem ganger mer mørk enn normal materie i universet, om man skal kunne forklare gravitasjonseffektene vi observerer i slike områder. Til deres store frustrasjon har de ennå ikke klart å observere slike mørke partikler direkte.

Les også: Historisk brev fra Einstein solgt på auksjon - advarte mot antisemittismen

Sorte hull og gravitasjonsbølger

Enda mer spektakulær var den første observasjonen av gravitasjonsbølger, også forutsett av Einsteins generelle relativitetsteori. Disse oppstår når to særlig massive objekter kolliderer med hverandre, selv om Einstein mente det var usannsynlig at vi ville kunne påvise de bittesmå bølgene i romtiden som ville bli produsert av slike hendelser ekstremt langt fra Jorden.

I 2016 erklærte likevel astronomer at de hadde påvist vibrasjoner med bølgelengder på bare noen få hundre milliard-milliarddeler av en meter, og konkluderte at de hadde blitt utløst av gravitasjonsbølgene fra to sorte hull som hadde kollidert flere milliarder lysår fra jorden.

Og i forrige måned erklærte astronomer at de hadde fotografert den ultimate romtids-forstyrrelsen – et sort hull. Dette er et objekt som har så stor masse at det bøyer romtiden rundt seg, slik at lyset ikke kan unnslippe. Det ble fotografert med Event Horizon-teleskopet, et globalt nettverk av radioteleskop. Bildet viser en sort skive, skyggen av et sort hull, omgitt av en oransje glorie produsert av partikler som roterer rundt fenomenet.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Forskere har klart å ta det første bildet av et svart hull. Data fra åtte radioteleskoper måtte til, og på bildet trer noe som ligner et glødende øye fram

Som Cowen skriver:

– Disse to eksperimentene – formørkelsesekspedisjonene i 1919 og Event Horizon-observasjonene hundre år etter er bokstøttene på hver side av en epoke ulik noen annen i vitenskapens historie.

Dette har med andre ord vært gravitasjonens århundre, et begrep Crawford støtter.

– De to observasjonene – Eddingtons og Event Horizon-teleskopets – passer perfekt sammen. Den første gir de første pirrende bevisene for hvordan gravitasjon former romtiden. Den andre viser hvor dramatisk effekten kan være.

Årets bilde av et sort hull var absolutt imponerende. Likevel var det første eksperimentet til Eddington det som virkelig satte fart på ballen og gjorde Einstein berømt. Kennefick skriver:

– Observasjonene av denne ene solformørkelsen kan ha vært det viktigste vitenskapelige eksperimentet i det 20. århundret.

Les også: Einstein hadde rett: Igjen har astronomer bekreftet relativitetsteorien

Eddington, Einstein og første verdenskrig

Arthur Stanley Eddington var en lite trolig forsvarer av Einsteins generelle relativitetsteori. En ting var at direkte kommunikasjon mellom de to mennene hadde vært umulig i flere år. Einstein bodde i Tyskland, som var i krig med Storbritannia da relativitetsteorien ble offentliggjort i 1915.

Første verdenskrig raste da Eddington gjorde sine observasjoner. Han og Einstein kunne ikke ha direkte kontakt. Amerikansk soldat kaster en håndgranat fra en skyttergrav i Aneauville i Frankrike, 15. mars 1918. NTB Scanpix/AP.
Første verdenskrig raste da Eddington gjorde sine observasjoner. Han og Einstein kunne ikke ha direkte kontakt. Amerikansk soldat kaster en håndgranat fra en skyttergrav i Aneauville i Frankrike, 15. mars 1918. NTB Scanpix/AP.

Likevel fikk Eddington tak i en smuglet kopi. Sammen med den kongelige astronomen Frank Dyson begynte han å legge planer for å teste den omstridte teorien. Dermed, midt under første verdenskrig, begynte de to viktigste astronomene i Storbitannia å legge en hemmelig plan for å bekrefte en tysk fysikers kontroversielle ideer.

(Det bør bemerkes at dette var en tid da alt tysk var forhatt i Storbritannia. En ledende akademiker hadde erklært at «tyskere er fra naturens side uskikket til å lese vår poesi», mens tidsskriftet Nature fordømte all tysk vitenskap som underlegen).

Eddington og Dysons planer holdt på å bli forpurret da førstnevnte, som da var i 30-åra og direktør ved Cambridge-observatoriet, fikk beskjed om at hans unntak fra militærtjeneste som ledende akademiker ikke lenger kunne tolereres. Det var desperat behov for nye soldater til skyttergravene.

Eddington var en troende kveker og nektet å bli innrullert. Han ga beskjed om at han ville nekte å tjenestegjøre på samvittighetsgrunnlag, en påstand hans lokale militære tribunal hadde vondt for å akseptere. Bare Dysons direkte inngripen reddet den unge astronomen. Han argumenterte for at Eddingtons arbeid var av avgjørende nasjonal interesse.

Les også: Feirer mørk materie Allhelgensaften

Var Eddington selektiv med sine data?

I løpet av forrige århundre har enkelte vitenskapshistorikere stilt spørsmål ved om Eddington manipulerte dataene hans arbeidsgrupper brakte hjem fra Príncipe og Sobral. Det er sikkert at han forkastet bilder han vurderte som mangelfulle. Interessant nok er dette bilder som gir lysbøyingstall nærmere dem som forutses av Newtons fysikk snarere enn Einsteins teori.

Fusket Eddington med resultatene ved å forkaste data som ikke passet med teorien? Feilbehandlet han formørkelsesmålingene? Enkelte forskere har argumentert for dette, men nyere undersøkelser av astronomens målinger støtter ikke denne konklusjonen.

I sin bok «No Shadow of a Doubt» anstrenger Daniel Kennefick seg for å kunne avvise slike anklager. I tidsskriftet Nature i april skriver professor Peter Coles ved det irske Maynooth-universitetet at han har brukt moderne statistiske metoder til å analysere Eddingtons data på nytt.

– Jeg har ikke funnet noen bevis for at Eddington fusket, konkluderer han.

Les også:
Oversatt av Ole Peder Giæver/ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
00:43 Mann dømt for grov vold mot sin kone00:43 41 bekreftet døde av lungevirus00:07 Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro23:50 Politiet søker etter gjerningspersoner etter voldshendelse i Asker23:24 Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48 Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31 Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23 VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20 Bergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05 Nesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44 Når graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25 Drosjesjåfør slått med balltre21:21 Verdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02 DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47 Trumps popularitet øker20:39 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35 Kina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13 Norge tapte etter vanvittig thriller19:39 Kraftig jordskjelv i Tyrkia19:13 Pentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11 Røe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50 Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34 Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12 «Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09 Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58 – Nå starter veien tilbake til livet17:42 Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24 Nytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15 Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12 Listhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00 Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46 Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29 Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22 Russland inviterer Nato til kappestrid16:14 Rotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07 Norsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58 Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52 Her er Erna Solbergs nye regjering11:47 Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46 Erdogan advarer mot kaos i Libya11:11 Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09 Oslopakke 3 utsettes10:47 Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32 20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22 Professor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59 Dette skjer i dag05:32 Dette skjedde i natt05:32 Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30 Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29 Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23 Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51 Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51 India på innvandrertoppen04:32 Flere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05 Departement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38 Frp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36 Australia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33 Oslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31 Dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10 Kallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08 Eksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen
Siste nytt
00:43NorgeMann dømt for grov vold mot sin kone00:43Verden41 bekreftet døde av lungevirus00:07VerdenBrasils urfolk saksøker president Bolsonaro23:50NorgePolitiet søker etter gjerningspersoner etter voldshendelse i Asker23:24VerdenKina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48NorgeØkokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31SportErling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23NorgeVG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20NorgeBergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05NorgeNesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44PolitikkNår graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25NorgeDrosjesjåfør slått med balltre21:21SportVerdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02PolitikkDN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47PolitikkTrumps popularitet øker20:39PolitikkByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35VerdenKina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13SportNorge tapte etter vanvittig thriller19:39NorgeKraftig jordskjelv i Tyrkia19:13VerdenPentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11PolitikkRøe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50NorgeKineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34NorgeOslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12Norge«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09SportEckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58Norge– Nå starter veien tilbake til livet17:42NorgeFlyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24VerdenNytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15PengerNav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12PolitikkListhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00NorgeVirus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46NorgeUvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29PolitikkHareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22VerdenRussland inviterer Nato til kappestrid16:14PolitikkRotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07NorgeNorsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenMann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58VerdenFransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52PolitikkHer er Erna Solbergs nye regjering11:47SportSolskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46VerdenErdogan advarer mot kaos i Libya11:11ReiseReiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09MotorOslopakke 3 utsettes10:47NorgeNav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32Norge20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22Helse og livsstilProfessor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45PengerNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24Helse og livsstilKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59NorgeDette skjer i dag05:32NorgeDette skjedde i natt05:32NorgeBøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30Helse og livsstilIkke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29NorgeValgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23VerdenSjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51VerdenStorbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51NorgeIndia på innvandrertoppen04:32PolitikkFlere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05NorgeDepartement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38PolitikkFrp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36VerdenAustralia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33NorgeOslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31VerdenDommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10PolitikkKallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08NorgeEksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen
Populært