Meny

100 år etter: Bildene som endret vårt syn på universet

Positiv fra en av fotoplatene tatt i Sobral i Brasil.
Positiv fra en av fotoplatene tatt i Sobral i Brasil.

Arthur Eddingtons fotografier av solformørkelsen i 1919 viste at Einstein hadde rett og banet samtidig veien for et århundre der gravitasjonen var konge i astronomien.

For hundre år siden denne måneden ankom den britiske astronomen Arthur Eddington den avsidesliggende vestafrikanske øya Príncipe. Han hadde kommet for å se og dokumentere et av de mest spektakulære hendelsene på himmelen: en total solformørkelse som skulle passere over den lille øya ved ekvator 29. mai 1919.

Observasjon av slike hendelser går enkelt og greit i dag, men for et århundre siden var verden fremdeles i ferd med å komme seg til hektene etter første verdenskrig. Det var færre forskningsmidler i omløp, fototeknologien var forholdsvis primitiv og det varme, klamme været må ha gjort det vanskelig å fininnstille instrumentene. Som om ikke det var nok var det alltid en risiko for at skyer ville dekke over solformørkelsen.

Alt dette ga grunn til bekymring, men Eddington mente det var vel verdt å ta sjansen. Han mente hans observasjoner kunne bevise eller motbevise det mest revolusjonerende vitenskapelige konseptet som har blitt fremmet i moderne vitenskap:

Albert Einsteins generelle relativitetsteori.

Fant støtte i avvik

I teorien han publiserte i 1915, argumenterte Einstein for at tyngdekraften ikke var en kraft som virket på avstand mellom objekter, slik Isaac Newton mente. Isteden fastholdt han at det var resultat av at massen til et objekt førte til at rommet ble krummet.

Arthur Stanley Eddington. Library of Congress via Wikimedia.
Arthur Stanley Eddington. Library of Congress via Wikimedia.

Ut fra dette perspektivet vil et legeme i bane rundt solen bevege seg i en rett linje, men gjennom et rom som har blitt bøyd av solens masse. Selv lysstråler ville bøye seg på veien gjennom denne delen av det kurvede rommet, ifølge teorien.

– Einstein brukte tilgjengelige astronomiske observasjoner for å støtte sin teori, for eksempel kjente avvik i Merkurs bane omkring solen , sier Carolin Crawford ved astronomisk institutt i Cambridge til The Guardian.

– Men dette var etter-rasjonalisering (på bakgrunn av tilgjengelige data). Det som fortsatt behøvdes, var en spesifikk, testbar hypotese som kunne vise at teorien hans stemte.

Solformørkelsen i mai 1919 ga nettopp en slik mulighet.

Ved en total solformørkelse passerer månen foran solen. Dette sperrer for de blendende solstrålene og lar astronomer studere det relativt svake lyset til bakgrunnsstjerner. Ved å sammenligne eksisterende foto av bestemte stjernehoper med bilder tatt under formørkelsen burde det være mulig å se om de sistnevnte har skiftet posisjon på grunn av at rommet bøyes av solen når den passerer foran dem (sett fra jorden).

Les også: Ukjente brev kaster nytt lys over Einstein

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Målingsinstrumentene ved Sobral i Brasil 1919. Foto via Wikimedia Commons.
Målingsinstrumentene ved Sobral i Brasil 1919. Foto via Wikimedia Commons.

Det er dette Eddington ønsket å bevise, sammen med en annen gruppe britiske astronomer som ble sendt til Sobral nord i Brasil, som også ville omfattes av solformørkelsen i 1919.

Begge ekspedisjonene ble organisert av den britiske kongelige astronomen Frank Watson Dyson, og begge skulle studere stjernene i Hyades-hopen i stjernetegnet Tyren, siden den formørkede solen ville passere foran disse. Om den tilsynelatende posisjonen til stjernene ble forskjøvet sammenlignet med vanlige nattfotografier av området, ville det tyde på at solens masse faktisk krummet rommet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hyadeshopen i stjernebildet Tyren fotografert med moderne instrumenter. Det store bildet fra bakkebasert teleskop, de innfelte bildene fra romteleskopet Hubble. Foto via ESA.
Hyadeshopen i stjernebildet Tyren fotografert med moderne instrumenter. Det store bildet fra bakkebasert teleskop, de innfelte bildene fra romteleskopet Hubble. Foto via ESA.

Newton eller Einstein?

Det var bare en liten komplikasjon.

Albert Einstein. Foto: Ferdinand Schmutzer, via Wikimedia.
Albert Einstein. Foto: Ferdinand Schmutzer, via Wikimedia.

– Newtons fysikk tydet også på at stjerner ville kunne ‘skifte’ posisjon ved solformørkelser, men i mindre grad. Einsteins teori forutså et større avvik, sier Crawford.

Eddington sto derfor over et dobbelt problem. Kunne han påvise endring av observerte stjernenes posisjoner forårsaket av solen? Nærmere bestemt, kunne han gjøre det nøyaktig nok til å fastslå om endringen skjedde i samsvar med Newton eller med Einsteins teori?

Ifølge førstnevnte skulle bildene av stjernen ha et avvik på omtrent 0,8 bueskunder (måleenhet for vinkler), mens Einstein mente de ville forskyves med omkring 1,8 bueskunder. Gitt at et buesekund utgjør 1/3600 av en grad vil slike ekstremt små forskjeller være veldig vanskelig å påvise.

For å gjøre det verre viste forholdene på Príncipe seg å være vanskeligere enn Eddington og hans assistent Edwin Cottingham hadde forventet. Paret måtte arbeide under myggnett og jage bort aper som stadig forsøkte å stjele deler av utstyret deres.

– Så, om morgenen 29. mai, etter å ha reist flere tusen kilometer for å se solformørkelsen, våknet Eddington og Cottingham i en regnstorm, skriver forfatteren Ron Cowen i sin ferske bok om ekspedisjonen - «Gravity’s Century: From Einstein’s Eclipse to Images of Black Holes».

Skyene gled sakte bort, men det var fortsatt spredte tåkedotter på himmelen da formørkelsen hadde begynt. Eddington jobbet febrilsk og klarte å ta 16 fotografiske plater. Senere fant han at bare to av disse hadde fanget nok stjerner til å kunne si om lyset hadde blitt bøyd eller ikke. Lokale dampbåttider gjorde at de måtte forlate øya i løpet av få dager, uten å ha begynt på målingene av stjernene på fotoplatene.

Så var det observasjonene fra Sobral i Brasil, gjennomført av en annen gruppe astronomer ledet av Andrew Crommelin og Charles Rundle Davidson fra Greenwich-observatoriet. De hadde bedre observasjonsforhold, men til sin gru fant de siden ut at samtlige 19 bilder de hadde tatt med hovedteleskopet var ute av fokus. Varmen fra solstrålene hadde gjort at speilet utvidet seg ujevnt og ga uskarpe bilder. Heldigvis var det perfekte resultater på åtte andre glassplater tatt med et annet teleskop.

Les også: Indiske forskere avviser Einstein

Historiens viktigste solformørkelse

Forskerne samlet seg i august og begynte å måle posisjonene til stjernene på glassplatene. De fikk to sett resultater: Sobral-bildene viste en lysbøying på 1,98 buesekunder, mens Príncipe-platene hadde verdien 1,6.

Funnene var helt i tråd med Einsteins teori, selv om de var basert på et begrenset datasett. Det var et sensasjonelt resultat, som gjorde studien til «den trolig viktigste solformørkelsen i historien», skriver den amerikanske astrofysikeren Daniel Kennefick i sin bok «No Shadow of a Doubt: The 1919 Eclipse That Confirmed Einstein’s Theory of Relativity».

Væpnet med sine data og analyser sto hele forskergruppen, inkludert Dyson, Eddington and Crommelin, foran en fullsatt sal i Royal Society i London kvelden 6. november og beskrev sine funn. Publikum var forbløffet. To hundre år med Newtons fysikk var endevendt.

– Dette er det viktigste resultatet man har hatt i forbindelse med teorien om gravitasjon siden Newtons dager, erklærte lederen for vitenskapsakademiet, nobelprisvinneren JJ Thomson.

Verdens journalister var like imponert: «En vitenskapelig revolusjon: ny teori om universet: Newtons ideer forkastet» skrev Times neste dag. New York Times gikk for «Lysene er fordreid på himmelen: Triumf for Einsteins teori». Einstein ble på sin side verdensberømt.

Dette var begynnelsen på gravitasjonens århundre. 100 år der gravitasjonens fordreiende effekt på rommet har dominert astronomien.

Senere solformørkelser ga også resultater som stemte fullstendig overens med Einsteins teori, og senere bilder tatt med romteleskopet Hubble har avslørt enda mer spektakulære forskyvelser i rommet forårsaket av kraftige gravitasjonsfelt.

På noen bilder vris stjernelyset rundt store galaksehoper til lange, uttrukne striper, så kraftig er bøyingen av rommet omkring disse enorme samlingene stjerner.

Senere i århundret fant astronomer at galakser spinner så raskt at de egentlig burde rives fra hverandre. En eller annen usynlig form for mørk materie må gi den ekstra gravitasjonen som holder dem sammen.

Faktisk mener forskere i dag at det må finnes over fem ganger mer mørk enn normal materie i universet, om man skal kunne forklare gravitasjonseffektene vi observerer i slike områder. Til deres store frustrasjon har de ennå ikke klart å observere slike mørke partikler direkte.

Les også: Historisk brev fra Einstein solgt på auksjon - advarte mot antisemittismen

Sorte hull og gravitasjonsbølger

Enda mer spektakulær var den første observasjonen av gravitasjonsbølger, også forutsett av Einsteins generelle relativitetsteori. Disse oppstår når to særlig massive objekter kolliderer med hverandre, selv om Einstein mente det var usannsynlig at vi ville kunne påvise de bittesmå bølgene i romtiden som ville bli produsert av slike hendelser ekstremt langt fra Jorden.

I 2016 erklærte likevel astronomer at de hadde påvist vibrasjoner med bølgelengder på bare noen få hundre milliard-milliarddeler av en meter, og konkluderte at de hadde blitt utløst av gravitasjonsbølgene fra to sorte hull som hadde kollidert flere milliarder lysår fra jorden.

Og i forrige måned erklærte astronomer at de hadde fotografert den ultimate romtids-forstyrrelsen – et sort hull. Dette er et objekt som har så stor masse at det bøyer romtiden rundt seg, slik at lyset ikke kan unnslippe. Det ble fotografert med Event Horizon-teleskopet, et globalt nettverk av radioteleskop. Bildet viser en sort skive, skyggen av et sort hull, omgitt av en oransje glorie produsert av partikler som roterer rundt fenomenet.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Forskere har klart å ta det første bildet av et svart hull. Data fra åtte radioteleskoper måtte til, og på bildet trer noe som ligner et glødende øye fram

Som Cowen skriver:

– Disse to eksperimentene – formørkelsesekspedisjonene i 1919 og Event Horizon-observasjonene hundre år etter er bokstøttene på hver side av en epoke ulik noen annen i vitenskapens historie.

Dette har med andre ord vært gravitasjonens århundre, et begrep Crawford støtter.

– De to observasjonene – Eddingtons og Event Horizon-teleskopets – passer perfekt sammen. Den første gir de første pirrende bevisene for hvordan gravitasjon former romtiden. Den andre viser hvor dramatisk effekten kan være.

Årets bilde av et sort hull var absolutt imponerende. Likevel var det første eksperimentet til Eddington det som virkelig satte fart på ballen og gjorde Einstein berømt. Kennefick skriver:

– Observasjonene av denne ene solformørkelsen kan ha vært det viktigste vitenskapelige eksperimentet i det 20. århundret.

Les også: Einstein hadde rett: Igjen har astronomer bekreftet relativitetsteorien

Eddington, Einstein og første verdenskrig

Arthur Stanley Eddington var en lite trolig forsvarer av Einsteins generelle relativitetsteori. En ting var at direkte kommunikasjon mellom de to mennene hadde vært umulig i flere år. Einstein bodde i Tyskland, som var i krig med Storbritannia da relativitetsteorien ble offentliggjort i 1915.

Første verdenskrig raste da Eddington gjorde sine observasjoner. Han og Einstein kunne ikke ha direkte kontakt. Amerikansk soldat kaster en håndgranat fra en skyttergrav i Aneauville i Frankrike, 15. mars 1918. NTB Scanpix/AP.
Første verdenskrig raste da Eddington gjorde sine observasjoner. Han og Einstein kunne ikke ha direkte kontakt. Amerikansk soldat kaster en håndgranat fra en skyttergrav i Aneauville i Frankrike, 15. mars 1918. NTB Scanpix/AP.

Likevel fikk Eddington tak i en smuglet kopi. Sammen med den kongelige astronomen Frank Dyson begynte han å legge planer for å teste den omstridte teorien. Dermed, midt under første verdenskrig, begynte de to viktigste astronomene i Storbitannia å legge en hemmelig plan for å bekrefte en tysk fysikers kontroversielle ideer.

(Det bør bemerkes at dette var en tid da alt tysk var forhatt i Storbritannia. En ledende akademiker hadde erklært at «tyskere er fra naturens side uskikket til å lese vår poesi», mens tidsskriftet Nature fordømte all tysk vitenskap som underlegen).

Eddington og Dysons planer holdt på å bli forpurret da førstnevnte, som da var i 30-åra og direktør ved Cambridge-observatoriet, fikk beskjed om at hans unntak fra militærtjeneste som ledende akademiker ikke lenger kunne tolereres. Det var desperat behov for nye soldater til skyttergravene.

Eddington var en troende kveker og nektet å bli innrullert. Han ga beskjed om at han ville nekte å tjenestegjøre på samvittighetsgrunnlag, en påstand hans lokale militære tribunal hadde vondt for å akseptere. Bare Dysons direkte inngripen reddet den unge astronomen. Han argumenterte for at Eddingtons arbeid var av avgjørende nasjonal interesse.

Les også: Feirer mørk materie Allhelgensaften

Var Eddington selektiv med sine data?

I løpet av forrige århundre har enkelte vitenskapshistorikere stilt spørsmål ved om Eddington manipulerte dataene hans arbeidsgrupper brakte hjem fra Príncipe og Sobral. Det er sikkert at han forkastet bilder han vurderte som mangelfulle. Interessant nok er dette bilder som gir lysbøyingstall nærmere dem som forutses av Newtons fysikk snarere enn Einsteins teori.

Fusket Eddington med resultatene ved å forkaste data som ikke passet med teorien? Feilbehandlet han formørkelsesmålingene? Enkelte forskere har argumentert for dette, men nyere undersøkelser av astronomens målinger støtter ikke denne konklusjonen.

I sin bok «No Shadow of a Doubt» anstrenger Daniel Kennefick seg for å kunne avvise slike anklager. I tidsskriftet Nature i april skriver professor Peter Coles ved det irske Maynooth-universitetet at han har brukt moderne statistiske metoder til å analysere Eddingtons data på nytt.

– Jeg har ikke funnet noen bevis for at Eddington fusket, konkluderer han.

Les også:
Oversatt av Ole Peder Giæver/ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:34 Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20 Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02 Simen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55 Minst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52 Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32 – Nynazister kartlegger oss14:26 En person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01 Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45 Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42 Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58 Hongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43 Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21 Politiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48 Derfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36 Hongkongs leder varsler kunngjøring08:24 FHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15 Vy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13 Brasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00 Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07 Coutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39 Store variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33 Hovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59 Mann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:13 Bombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46 Demokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21 Høie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47 Raymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08 Abe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58 Person omkom etter fall fra bygning02:52 Cuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26 Sverige var vertskap for møter om Venezuela02:22 Norske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43 Frontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27 Regjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54 Dales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53 Pave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07 Ecuador tok bronse i U20-VM23:06 Japan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51 Franske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43 250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54 Carlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42 Ivanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55 Guterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46 Lokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14 Ap hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58 Dette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31 Politiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19 Setter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50 Mysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41 Bombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00 Ap-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39 Avdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17 Lege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56 Passasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53 Vinmonopolet kan få holde åpent senere15:43 Milan-legender får toppjobber i klubben15:42 Trollstigen får mobildekning15:36 Trump: – Iran er en terror-nasjon14:50 Soldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48 EU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38 Bjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26 Listhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03 Sudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01 Vil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18 Reagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07 Nytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06 Varaordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06 Fire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31 Boris Johnson kritiseres for å unngå debatter12:30 Fafo korrigerer omstridt rapport om «menneskeraser»12:27 Emilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM12:27 Frontline bekrefter at brann på oljetanker er slukket11:35 Røykutvikling i buss – skoleelever evakuert10:47 Nå er det lov med produktplassering på radio10:47 Maradona måtte gi seg i mexicansk klubb10:15 Kraftig advarsel fra Bush-stabsjef: – USA ville ikke nøle med å ofre Norge10:13 Ellingsruddrapet behandles på nytt10:10 Det blir ikke VAR i Eliteserien i 202010:10 Lagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen09:09 Medlemsfallet i Den norske kirke fortsetter09:06 Færre ulver skutt08:32 Reiten synes det er kult med stilfloraen i VM08:20 Kvinnestreik i Sveits08:18 Mann omkom i trafikkulykke i Halden08:15 Cohens kjærlighetsbrev til norske Marianne solgt for 7,6 millioner kroner08:13 Pelsdyrnæringen vedtatt avviklet08:12 Ukjen helt da Toronto Raptors vant sitt første NBA-sluttspill08:09 Sola vår kan få et superutbrudd07:59 – Uaktuelt for NRKs programledere å bruke den typen ord07:59 Regjeringen vil hindre tvangsekteskap ved å ta fra barn pass07:58 Sjögrens største jobb er med hodene, ikke beina07:52 Trøndelag erklærer klimakrise07:38 Besetningen på tankskip så «flygende objekter»07:35 Dennis Olsen får drømmen oppfylt på Le Mans07:21 Rolig i Hongkong – enn så lenge07:17 – Å stoppe norsk oljeproduksjon er galskap07:03 – Klokken begynner å tikke for Messi06:45 Regjeringen åpner lommeboka – 100 millioner kroner til innovasjonsprosjekter
Siste nytt
16:34SportHjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20NorgePolitiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02PolitikkSimen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55VerdenMinst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52SportHaavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32Norge– Nynazister kartlegger oss14:26NorgeEn person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01VerdenForsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45PolitikkFlere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42PolitikkBenkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58PolitikkHongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43PengerFolkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21NorgePolitiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48LivetDerfor gifter Olav Thon (95) seg nå08:36VerdenHongkongs leder varsler kunngjøring08:24NorgeFHI: Campylobacter-bakterien fører sjelden til dødsfall08:15NorgeVy leide togsett for 1,2 milliarder kroner i 201808:13VerdenBrasils president kritiserer kriminalisering av homofobi08:00NorgeNå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet07:07SportCoutinho med to mål da Brasil vant 3-0 over Bolivia i Copa America06:39NorgeStore variasjoner i rapportering av uønskede hendelser på sykehjem i Oslo06:33SportHovland klarte cuten – Halvorsen ute av US Open05:59NorgeMann siktet etter grov voldshendelse i Sandnessjøen05:58NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:13VerdenBombe fra andre verdenskrig desarmert i Berlin04:46VerdenDemokratene gir fra seg regjeringsmakten i Moldova04:21Helse og livsstilHøie krever full stans av nattransport av syke eldre fra norske sykehus03:47NorgeRaymond Johansen mener klasseskillet øker om foreldre må betale skolemat03:08VerdenAbe fordømmer mulig angrep på japansk tankskip02:58NorgePerson omkom etter fall fra bygning02:52VerdenCuba Gooding jr. mener kvinne bak tafseanklager fotfulgte ham02:26VerdenSverige var vertskap for møter om Venezuela02:22NorgeNorske forskere krever forbud mot «drapsroboter»01:43VerdenFrontline usikker på årsaken til eksplosjonen på Front Altair01:27NorgeRegjeringen vil nekte fanger på prøveløslatelse pass00:54NorgeDales tiltak for å kutte bompenger vil gi knapt tre meter motorvei00:53VerdenPave Frans godtar ny oppsigelse fra chilensk visebiskop00:07SportEcuador tok bronse i U20-VM23:06SportJapan slo tilbake mot Skottland – England videre i VM22:51VerdenFranske milliardærer har ennå ikke innfridd pengeløfter til Notre-Dame22:43Verden250.000 i Pride-parade i Tel Aviv21:54SportCarlsens vanvittige rekke uten tap ble truet: – En skikkelig, skikkelig dårlig dag21:42VerdenIvanka Trump tjente 34 millioner på farens hotell i fjor20:55VerdenGuterres vil ha uavhengig gransking av tankskip-angrep20:46NorgeLokket småjenter med kjæledyr – nå må han i fengsel19:14PolitikkAp hadde et ufravikelige krav – nå handler de stikk i strid18:58VerdenDette var en yrende bosetning for over 3000 år siden18:31NorgePolitiet planlegger evakuering etter bombefunn utenfor Tønsberg18:19NorgeSetter krisestab etter brann på sykehjem i Otta17:50PengerMysteriet i Persiabukta skaper frykt17:41VerdenBombe fra andre verdenskrig funnet ved Alexanderplatz i Berlin17:00PolitikkAp-veteran fikk internasjonalt toppverv16:39NorgeAvdød ettåring fra Askøy var smittet av Campylobacter16:17ReiseLege om mulig dødsårsak: – Kan tyde på forgiftning15:56NorgePassasjerer måtte forlate bilene etter brann i tunnel15:53Helse og livsstilVinmonopolet kan få holde åpent senere15:43SportMilan-legender får toppjobber i klubben15:42ReiseTrollstigen får mobildekning15:36VerdenTrump: – Iran er en terror-nasjon14:50VerdenSoldater skyter med skarpt mot demonstranter i Benin14:48PengerEU vil kjøpe mer kjøtt fra USA14:38PengerBjørn Kjos vil inn i en mer tilbaketrukket rolle14:26NorgeListhaug: – Bør være en vekker for alle kommuner14:03VerdenSudans militærjunta innrømmer overgrep mot demonstranter14:01PolitikkVil gi regjeringen mer makt i krisesituasjoner13:18NorgeReagerte på Ludvigsens mange kveldsbesøk13:07VerdenNytt rettsmøte i Assange-saken neste år13:06NorgeVaraordfører på Askøy: Høydebasseng stengt for godt13:06NorgeFire biler involvert i ulykke – én alvorlig skadd12:31PolitikkBoris Johnson kritiseres for å unngå debatter12:30NorgeFafo korrigerer omstridt rapport om «menneskeraser»12:27SportEmilie Haavi røk korsbåndet – reiser hjem fra fotball-VM12:27VerdenFrontline bekrefter at brann på oljetanker er slukket11:35NorgeRøykutvikling i buss – skoleelever evakuert10:47KulturNå er det lov med produktplassering på radio10:47SportMaradona måtte gi seg i mexicansk klubb10:15PolitikkKraftig advarsel fra Bush-stabsjef: – USA ville ikke nøle med å ofre Norge10:13NorgeEllingsruddrapet behandles på nytt10:10SportDet blir ikke VAR i Eliteserien i 202010:10SportLagerbäcks menn klatrer på FIFA-rankingen09:09NorgeMedlemsfallet i Den norske kirke fortsetter09:06NorgeFærre ulver skutt08:32SportReiten synes det er kult med stilfloraen i VM08:20VerdenKvinnestreik i Sveits08:18NorgeMann omkom i trafikkulykke i Halden08:15KulturCohens kjærlighetsbrev til norske Marianne solgt for 7,6 millioner kroner08:13PolitikkPelsdyrnæringen vedtatt avviklet08:12SportUkjen helt da Toronto Raptors vant sitt første NBA-sluttspill08:09VerdenSola vår kan få et superutbrudd07:59Kultur– Uaktuelt for NRKs programledere å bruke den typen ord07:59PolitikkRegjeringen vil hindre tvangsekteskap ved å ta fra barn pass07:58SportSjögrens største jobb er med hodene, ikke beina07:52NorgeTrøndelag erklærer klimakrise07:38VerdenBesetningen på tankskip så «flygende objekter»07:35SportDennis Olsen får drømmen oppfylt på Le Mans07:21VerdenRolig i Hongkong – enn så lenge07:17Penger– Å stoppe norsk oljeproduksjon er galskap07:03Sport– Klokken begynner å tikke for Messi06:45PolitikkRegjeringen åpner lommeboka – 100 millioner kroner til innovasjonsprosjekter
Populært