100 år etter: Bildene som endret vårt syn på universet

Positiv fra en av fotoplatene tatt i Sobral i Brasil.
Positiv fra en av fotoplatene tatt i Sobral i Brasil.

Arthur Eddingtons fotografier av solformørkelsen i 1919 viste at Einstein hadde rett og banet samtidig veien for et århundre der gravitasjonen var konge i astronomien.

For hundre år siden denne måneden ankom den britiske astronomen Arthur Eddington den avsidesliggende vestafrikanske øya Príncipe. Han hadde kommet for å se og dokumentere et av de mest spektakulære hendelsene på himmelen: en total solformørkelse som skulle passere over den lille øya ved ekvator 29. mai 1919.

Observasjon av slike hendelser går enkelt og greit i dag, men for et århundre siden var verden fremdeles i ferd med å komme seg til hektene etter første verdenskrig. Det var færre forskningsmidler i omløp, fototeknologien var forholdsvis primitiv og det varme, klamme været må ha gjort det vanskelig å fininnstille instrumentene. Som om ikke det var nok var det alltid en risiko for at skyer ville dekke over solformørkelsen.

Alt dette ga grunn til bekymring, men Eddington mente det var vel verdt å ta sjansen. Han mente hans observasjoner kunne bevise eller motbevise det mest revolusjonerende vitenskapelige konseptet som har blitt fremmet i moderne vitenskap:

Albert Einsteins generelle relativitetsteori.

Fant støtte i avvik

I teorien han publiserte i 1915, argumenterte Einstein for at tyngdekraften ikke var en kraft som virket på avstand mellom objekter, slik Isaac Newton mente. Isteden fastholdt han at det var resultat av at massen til et objekt førte til at rommet ble krummet.

Arthur Stanley Eddington. Library of Congress via Wikimedia.
Arthur Stanley Eddington. Library of Congress via Wikimedia.

Ut fra dette perspektivet vil et legeme i bane rundt solen bevege seg i en rett linje, men gjennom et rom som har blitt bøyd av solens masse. Selv lysstråler ville bøye seg på veien gjennom denne delen av det kurvede rommet, ifølge teorien.

– Einstein brukte tilgjengelige astronomiske observasjoner for å støtte sin teori, for eksempel kjente avvik i Merkurs bane omkring solen , sier Carolin Crawford ved astronomisk institutt i Cambridge til The Guardian.

– Men dette var etter-rasjonalisering (på bakgrunn av tilgjengelige data). Det som fortsatt behøvdes, var en spesifikk, testbar hypotese som kunne vise at teorien hans stemte.

Solformørkelsen i mai 1919 ga nettopp en slik mulighet.

Ved en total solformørkelse passerer månen foran solen. Dette sperrer for de blendende solstrålene og lar astronomer studere det relativt svake lyset til bakgrunnsstjerner. Ved å sammenligne eksisterende foto av bestemte stjernehoper med bilder tatt under formørkelsen burde det være mulig å se om de sistnevnte har skiftet posisjon på grunn av at rommet bøyes av solen når den passerer foran dem (sett fra jorden).

Les også: Ukjente brev kaster nytt lys over Einstein

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Målingsinstrumentene ved Sobral i Brasil 1919. Foto via Wikimedia Commons.
Målingsinstrumentene ved Sobral i Brasil 1919. Foto via Wikimedia Commons.

Det er dette Eddington ønsket å bevise, sammen med en annen gruppe britiske astronomer som ble sendt til Sobral nord i Brasil, som også ville omfattes av solformørkelsen i 1919.

Begge ekspedisjonene ble organisert av den britiske kongelige astronomen Frank Watson Dyson, og begge skulle studere stjernene i Hyades-hopen i stjernetegnet Tyren, siden den formørkede solen ville passere foran disse. Om den tilsynelatende posisjonen til stjernene ble forskjøvet sammenlignet med vanlige nattfotografier av området, ville det tyde på at solens masse faktisk krummet rommet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hyadeshopen i stjernebildet Tyren fotografert med moderne instrumenter. Det store bildet fra bakkebasert teleskop, de innfelte bildene fra romteleskopet Hubble. Foto via ESA.
Hyadeshopen i stjernebildet Tyren fotografert med moderne instrumenter. Det store bildet fra bakkebasert teleskop, de innfelte bildene fra romteleskopet Hubble. Foto via ESA.

Newton eller Einstein?

Det var bare en liten komplikasjon.

Albert Einstein. Foto: Ferdinand Schmutzer, via Wikimedia.
Albert Einstein. Foto: Ferdinand Schmutzer, via Wikimedia.

– Newtons fysikk tydet også på at stjerner ville kunne ‘skifte’ posisjon ved solformørkelser, men i mindre grad. Einsteins teori forutså et større avvik, sier Crawford.

Eddington sto derfor over et dobbelt problem. Kunne han påvise endring av observerte stjernenes posisjoner forårsaket av solen? Nærmere bestemt, kunne han gjøre det nøyaktig nok til å fastslå om endringen skjedde i samsvar med Newton eller med Einsteins teori?

Ifølge førstnevnte skulle bildene av stjernen ha et avvik på omtrent 0,8 bueskunder (måleenhet for vinkler), mens Einstein mente de ville forskyves med omkring 1,8 bueskunder. Gitt at et buesekund utgjør 1/3600 av en grad vil slike ekstremt små forskjeller være veldig vanskelig å påvise.

For å gjøre det verre viste forholdene på Príncipe seg å være vanskeligere enn Eddington og hans assistent Edwin Cottingham hadde forventet. Paret måtte arbeide under myggnett og jage bort aper som stadig forsøkte å stjele deler av utstyret deres.

– Så, om morgenen 29. mai, etter å ha reist flere tusen kilometer for å se solformørkelsen, våknet Eddington og Cottingham i en regnstorm, skriver forfatteren Ron Cowen i sin ferske bok om ekspedisjonen - «Gravity’s Century: From Einstein’s Eclipse to Images of Black Holes».

Skyene gled sakte bort, men det var fortsatt spredte tåkedotter på himmelen da formørkelsen hadde begynt. Eddington jobbet febrilsk og klarte å ta 16 fotografiske plater. Senere fant han at bare to av disse hadde fanget nok stjerner til å kunne si om lyset hadde blitt bøyd eller ikke. Lokale dampbåttider gjorde at de måtte forlate øya i løpet av få dager, uten å ha begynt på målingene av stjernene på fotoplatene.

Så var det observasjonene fra Sobral i Brasil, gjennomført av en annen gruppe astronomer ledet av Andrew Crommelin og Charles Rundle Davidson fra Greenwich-observatoriet. De hadde bedre observasjonsforhold, men til sin gru fant de siden ut at samtlige 19 bilder de hadde tatt med hovedteleskopet var ute av fokus. Varmen fra solstrålene hadde gjort at speilet utvidet seg ujevnt og ga uskarpe bilder. Heldigvis var det perfekte resultater på åtte andre glassplater tatt med et annet teleskop.

Les også: Indiske forskere avviser Einstein

Historiens viktigste solformørkelse

Forskerne samlet seg i august og begynte å måle posisjonene til stjernene på glassplatene. De fikk to sett resultater: Sobral-bildene viste en lysbøying på 1,98 buesekunder, mens Príncipe-platene hadde verdien 1,6.

Funnene var helt i tråd med Einsteins teori, selv om de var basert på et begrenset datasett. Det var et sensasjonelt resultat, som gjorde studien til «den trolig viktigste solformørkelsen i historien», skriver den amerikanske astrofysikeren Daniel Kennefick i sin bok «No Shadow of a Doubt: The 1919 Eclipse That Confirmed Einstein’s Theory of Relativity».

Væpnet med sine data og analyser sto hele forskergruppen, inkludert Dyson, Eddington and Crommelin, foran en fullsatt sal i Royal Society i London kvelden 6. november og beskrev sine funn. Publikum var forbløffet. To hundre år med Newtons fysikk var endevendt.

– Dette er det viktigste resultatet man har hatt i forbindelse med teorien om gravitasjon siden Newtons dager, erklærte lederen for vitenskapsakademiet, nobelprisvinneren JJ Thomson.

Verdens journalister var like imponert: «En vitenskapelig revolusjon: ny teori om universet: Newtons ideer forkastet» skrev Times neste dag. New York Times gikk for «Lysene er fordreid på himmelen: Triumf for Einsteins teori». Einstein ble på sin side verdensberømt.

Dette var begynnelsen på gravitasjonens århundre. 100 år der gravitasjonens fordreiende effekt på rommet har dominert astronomien.

Senere solformørkelser ga også resultater som stemte fullstendig overens med Einsteins teori, og senere bilder tatt med romteleskopet Hubble har avslørt enda mer spektakulære forskyvelser i rommet forårsaket av kraftige gravitasjonsfelt.

På noen bilder vris stjernelyset rundt store galaksehoper til lange, uttrukne striper, så kraftig er bøyingen av rommet omkring disse enorme samlingene stjerner.

Senere i århundret fant astronomer at galakser spinner så raskt at de egentlig burde rives fra hverandre. En eller annen usynlig form for mørk materie må gi den ekstra gravitasjonen som holder dem sammen.

Faktisk mener forskere i dag at det må finnes over fem ganger mer mørk enn normal materie i universet, om man skal kunne forklare gravitasjonseffektene vi observerer i slike områder. Til deres store frustrasjon har de ennå ikke klart å observere slike mørke partikler direkte.

Les også: Historisk brev fra Einstein solgt på auksjon - advarte mot antisemittismen

Sorte hull og gravitasjonsbølger

Enda mer spektakulær var den første observasjonen av gravitasjonsbølger, også forutsett av Einsteins generelle relativitetsteori. Disse oppstår når to særlig massive objekter kolliderer med hverandre, selv om Einstein mente det var usannsynlig at vi ville kunne påvise de bittesmå bølgene i romtiden som ville bli produsert av slike hendelser ekstremt langt fra Jorden.

I 2016 erklærte likevel astronomer at de hadde påvist vibrasjoner med bølgelengder på bare noen få hundre milliard-milliarddeler av en meter, og konkluderte at de hadde blitt utløst av gravitasjonsbølgene fra to sorte hull som hadde kollidert flere milliarder lysår fra jorden.

Og i forrige måned erklærte astronomer at de hadde fotografert den ultimate romtids-forstyrrelsen – et sort hull. Dette er et objekt som har så stor masse at det bøyer romtiden rundt seg, slik at lyset ikke kan unnslippe. Det ble fotografert med Event Horizon-teleskopet, et globalt nettverk av radioteleskop. Bildet viser en sort skive, skyggen av et sort hull, omgitt av en oransje glorie produsert av partikler som roterer rundt fenomenet.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Forskere har klart å ta det første bildet av et svart hull. Data fra åtte radioteleskoper måtte til, og på bildet trer noe som ligner et glødende øye fram

Som Cowen skriver:

– Disse to eksperimentene – formørkelsesekspedisjonene i 1919 og Event Horizon-observasjonene hundre år etter er bokstøttene på hver side av en epoke ulik noen annen i vitenskapens historie.

Dette har med andre ord vært gravitasjonens århundre, et begrep Crawford støtter.

– De to observasjonene – Eddingtons og Event Horizon-teleskopets – passer perfekt sammen. Den første gir de første pirrende bevisene for hvordan gravitasjon former romtiden. Den andre viser hvor dramatisk effekten kan være.

Årets bilde av et sort hull var absolutt imponerende. Likevel var det første eksperimentet til Eddington det som virkelig satte fart på ballen og gjorde Einstein berømt. Kennefick skriver:

– Observasjonene av denne ene solformørkelsen kan ha vært det viktigste vitenskapelige eksperimentet i det 20. århundret.

Les også: Einstein hadde rett: Igjen har astronomer bekreftet relativitetsteorien

Eddington, Einstein og første verdenskrig

Arthur Stanley Eddington var en lite trolig forsvarer av Einsteins generelle relativitetsteori. En ting var at direkte kommunikasjon mellom de to mennene hadde vært umulig i flere år. Einstein bodde i Tyskland, som var i krig med Storbritannia da relativitetsteorien ble offentliggjort i 1915.

Første verdenskrig raste da Eddington gjorde sine observasjoner. Han og Einstein kunne ikke ha direkte kontakt. Amerikansk soldat kaster en håndgranat fra en skyttergrav i Aneauville i Frankrike, 15. mars 1918. NTB Scanpix/AP.
Første verdenskrig raste da Eddington gjorde sine observasjoner. Han og Einstein kunne ikke ha direkte kontakt. Amerikansk soldat kaster en håndgranat fra en skyttergrav i Aneauville i Frankrike, 15. mars 1918. NTB Scanpix/AP.

Likevel fikk Eddington tak i en smuglet kopi. Sammen med den kongelige astronomen Frank Dyson begynte han å legge planer for å teste den omstridte teorien. Dermed, midt under første verdenskrig, begynte de to viktigste astronomene i Storbitannia å legge en hemmelig plan for å bekrefte en tysk fysikers kontroversielle ideer.

(Det bør bemerkes at dette var en tid da alt tysk var forhatt i Storbritannia. En ledende akademiker hadde erklært at «tyskere er fra naturens side uskikket til å lese vår poesi», mens tidsskriftet Nature fordømte all tysk vitenskap som underlegen).

Eddington og Dysons planer holdt på å bli forpurret da førstnevnte, som da var i 30-åra og direktør ved Cambridge-observatoriet, fikk beskjed om at hans unntak fra militærtjeneste som ledende akademiker ikke lenger kunne tolereres. Det var desperat behov for nye soldater til skyttergravene.

Eddington var en troende kveker og nektet å bli innrullert. Han ga beskjed om at han ville nekte å tjenestegjøre på samvittighetsgrunnlag, en påstand hans lokale militære tribunal hadde vondt for å akseptere. Bare Dysons direkte inngripen reddet den unge astronomen. Han argumenterte for at Eddingtons arbeid var av avgjørende nasjonal interesse.

Les også: Feirer mørk materie Allhelgensaften

Var Eddington selektiv med sine data?

I løpet av forrige århundre har enkelte vitenskapshistorikere stilt spørsmål ved om Eddington manipulerte dataene hans arbeidsgrupper brakte hjem fra Príncipe og Sobral. Det er sikkert at han forkastet bilder han vurderte som mangelfulle. Interessant nok er dette bilder som gir lysbøyingstall nærmere dem som forutses av Newtons fysikk snarere enn Einsteins teori.

Fusket Eddington med resultatene ved å forkaste data som ikke passet med teorien? Feilbehandlet han formørkelsesmålingene? Enkelte forskere har argumentert for dette, men nyere undersøkelser av astronomens målinger støtter ikke denne konklusjonen.

I sin bok «No Shadow of a Doubt» anstrenger Daniel Kennefick seg for å kunne avvise slike anklager. I tidsskriftet Nature i april skriver professor Peter Coles ved det irske Maynooth-universitetet at han har brukt moderne statistiske metoder til å analysere Eddingtons data på nytt.

– Jeg har ikke funnet noen bevis for at Eddington fusket, konkluderer han.

Les også:
Oversatt av Ole Peder Giæver/ABC Nyheter / © Guardian News & Media Limited

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:29 Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14 Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51 Litauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46 Corbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45 Elleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43 Thingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28 Tidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24 Mann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23 Alle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06 Mennene feiret voldtekt med high five og klem16:50 EUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19 Ny gullstøvel til Messi16:00 Vy er saksøkt av Vy15:50 Drapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49 Catalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44 Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32 Forsker: Melkekutt kunne vært unngått15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55 Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38 Kallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36 Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27 Visste du at også refleksene går ut på dato?11:25 20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24 Kallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44 Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43 Seks kommuner fortsatt uten ordfører10:35 Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35 Hegerberg inn i Guinness rekordbok10:21 Solskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20 Fengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58 Tilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36 Ocasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35 Huawei rapporterer om kraftig vekst08:51 – Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51 Fastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48 Warren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21 Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02 Terrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43 Havneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget06:47 Ny klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47 Normann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35 Hongkongs leder avbrøt tale06:29 Starter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25 EU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22 Fellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13 Veidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00 Frode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53 Dette skjer i dag05:43 Warren ble angrepet fra alle kanter05:42 Dette skjedde i natt05:30 Hyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15 Biden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58 Wild tapte uten Zuccarello på isen04:42 Bare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17 Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13 Borten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42 74 omkom i tyfonen i Japan02:59 Flere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26 Pence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24 Demokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25 NVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16 Erdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10 Innbytterne berget Norge på overtid00:58 Canada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54 Leger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50 Erdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46 Landslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26 Ny undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01 Sørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39 SOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36 Sverige hadde Spania i kne23:08 Politiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48 Sverige hadde Spania i kne22:44 Innbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22 De sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21 Ny smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10 Nye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59 Fox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42 Demokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29 – En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16 Ny studie understøtter gammel teori: Livet på jorda kan ha oppstått på ismåne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti
Siste nytt
18:29PolitikkTrump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14VerdenJohnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51NorgeLitauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46PolitikkCorbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45NorgeElleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43SportThingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28NorgeTidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24NorgeMann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23NorgeAlle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06VerdenMennene feiret voldtekt med high five og klem16:50PolitikkEUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19SportNy gullstøvel til Messi16:00PengerVy er saksøkt av Vy15:50NorgeDrapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49VerdenCatalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44PengerDen norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32PengerForsker: Melkekutt kunne vært unngått15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55PengerØkokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38PolitikkKallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36SportFire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27MotorVisste du at også refleksene går ut på dato?11:25Verden20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24PolitikkKallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44PengerKrav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43PolitikkSeks kommuner fortsatt uten ordfører10:35PengerMelkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35SportHegerberg inn i Guinness rekordbok10:21SportSolskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20NorgeFengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58NorgeTilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36PolitikkOcasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35PengerHuawei rapporterer om kraftig vekst08:51Penger– Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51Helse og livsstilFastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48VerdenWarren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21Helse og livsstilSterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02NorgeTerrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43VerdenHavneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget06:47VerdenNy klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47SportNormann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35VerdenHongkongs leder avbrøt tale06:29SportStarter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25VerdenEU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22NorgeFellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13PengerVeidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00VerdenFrode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53NorgeDette skjer i dag05:43VerdenWarren ble angrepet fra alle kanter05:42NorgeDette skjedde i natt05:30KulturHyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15VerdenBiden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58SportWild tapte uten Zuccarello på isen04:42PolitikkBare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17VerdenKina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13NorgeBorten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42Verden74 omkom i tyfonen i Japan02:59NorgeFlere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26VerdenPence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24VerdenDemokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25NorgeNVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16VerdenErdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10SportInnbytterne berget Norge på overtid00:58VerdenCanada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54NorgeLeger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50VerdenErdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46SportLandslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26PolitikkNy undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01SportSørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39VerdenSOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36SportSverige hadde Spania i kne23:08NorgePolitiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48SportSverige hadde Spania i kne22:44SportInnbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22NorgeDe sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21SportNy smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10VerdenNye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59VerdenFox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42VerdenDemokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29Norge– En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16VerdenNy studie understøtter gammel teori: Livet på jorda kan ha oppstått på ismåne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti
Populært