Meny

Er 97 prosent av forskerne enige om at klimaendringer er menneskeskapte?

Nivået av enighet om menneskets rolle for global oppvarming blant klimaforskerne er undersøkt i flere studier. Bildet er fra klima-demonstrasjonene utenfor Stortinget nylig. (Foto: Nerijus Adomaitis, Reuters, NTB scanpix)
Nivået av enighet om menneskets rolle for global oppvarming blant klimaforskerne er undersøkt i flere studier. Bildet er fra klima-demonstrasjonene utenfor Stortinget nylig. (Foto: Nerijus Adomaitis, Reuters, NTB scanpix)

– Jeg blir ikke lenger eksponert for noen som setter spørsmålstegn ved om mennesker er årsaken til klimaendringer, sier dansk klimaprofessor.

Klimaendringene er virkelige. Verden blir varmere, og de aller fleste forskere enige om at det først og fremst er menneskets skyld.

– Den viktigste årsaken til de klimaendringene vi ser nå, er at vi endrer atmosfærens sammensetning av drivhusgasser. Det er dokumentert, sier klimaprofessor Sebastian Mernild.

Faktisk mener hele 97 prosent av klimaforskerne at klimaendringene er menneskeskapte. Det er i hvert fall et tall man ofte støter på.

Men kan man egentlig si det? Gir det mening å bruke et prosenttall? Vi har spurt en håndfull klimaforskere, også hovedforfatteren for en berømt studie, samt en av kritikerne.

Og la oss bare slå det fast en gang for alle: Selv om vi kan diskutere prosenttall, er det ingen grunn til å tvile på menneskets ansvar når det kommer til klimaendringer.

Studie ville avdekke debatt

Påstanden om 97 prosent enighet føres ofte tilbake til en studie som i 2013 ble utført av en forskergruppe med den australske klimaforskeren John Cook i spissen. Den er ikke det eneste av sitt slag, men den er det største og mest omtalte. Det ble utgitt i tidsskriftet Environmental Research Letters.

Tallene bak 97 prosent-studien

Et søk i Thomas Reuters Web of Science på emneordene «global climate change» og «global warming» i årene 2001 til 2011 ga 12 465 treff. Etter å ha fjernet de som ikke var fagfellevurdert, de som ikke handlet om klima og de som manglet referat, landet forskerne på 11 944 studier.

De var skrevet av 29 083 forfattere og publisert i 1980 ulike tidsskrifter. De ble delt i følgende kategorier:

1) de som mente at klimaendringer er menneskeskapt

2) de som ikke tok stilling

3) de som avviste at klimaendringene er menneskeskapt.

Hvis man ser bort fra kategori 2, var 97,1 prosent i kategori 1.

Deretter ble 8547 forfattere invitert til å kategorisere sine egne studier. Om lag 1200 svarte, og ut av dem kategoriserte 97,2 prosent studiene sine som kategori 1.

Formålet var å undersøke alle vitenskapelige studier med emneordene «global climate change» eller «global warming» utgitt i årene 1991 til 2011.

Søket ga et resultat på nesten 12.000 studier. Deretter hentet forskerne ut omkring 4000 som i referatet forholdt seg til om klimaendringer kan tilskrives mennesker.

– Målet var å avgjøre om det fortsatt er debatt om menneskeskapt global oppvarming i vitenskapelige artikler, forklarer John Cook.

I dag er han forsker ved Center for Climate Change Communication ved George Mason University i USA.

1,9 prosent avviste menneskeskapt oppvarming

Studien var et såkalt «citizen science»-prosjekt, noe som betyr at forskerne fikk hjelp fra vanlige folk til å gjennomgå og kategorisere de 4000 referatene.

97,1 prosent av studiene landet i én av tre kategorier:

De som eksplisitt skrev at mennesker er den primære årsaken til global oppvarming.

De som eksplisitt skrev at mennesker forårsaker global oppvarming eller refererte til menneskeskapt global oppvarming som et kjent faktum.

Dem som implisitt sluttet til seg menneskeskapt global oppvarming. For eksempel ved å skrive at drivhusgasser forårsaker klimaendringer – men uten å skrive eksplisitt at mennesker slipper ut drivhusgasser.

Til slutt kom 1,9 prosent som avviste at klimaendringer er menneskeskapte og 1 prosent som ga uttrykk for å være i tvil.

Menneskeskapt global oppvarming er 99 prosent sikker

I en ny studie utgitt i Nature Climate Change konkluderer en forskergruppe at den tilgjengelige dataene nå peker så klart på at mennesket er hovedårsaken til den globale oppvarmingen at vi har nådd et såkalt «5 sigma»-nivå.

Dette nivået kalles også for «gullstandard», og det var samme standard som ble brukt til å fastslå at man i 2012 hadde funnet den berømte Higgs-partikkelen.

Les mer i denne artikkelen.

Andre studier, som denne i tidsskriftet Theoretical and Applied Climatology, har senere finstudert disse artiklene om kommet fram til at de er fulle av feil og mangel på sammenhengende forklaringer.

Flere studier har fått samme resultat

Studien vakte oppsikt da den kom ut i 2013, forteller Cook. Skeptikere mente forskerne hadde vært forutinntatt da de gjennomgikk studien.

Det stemmer ikke, mener Cook:

– Vi inviterte også forfatterne til å kategorisere sine egne studier etter samme prinsipp. Det ga samme resultat.

Det kan du se i denne studien fra 2016 som ble publisert i tidsskriftet Environmental Research Letters .

Han forteller at mange andre studier har kommet fram til lignende resultater, blant en studie som ble publisert i tidsskriftet Science i 2004, da en amerikansk historieforsker, Naomi Oreskes, gjennomgikk klimarelaterte studier utgitt fra 1993 til 2003.

Av 928 studier var det ikke en eneste der forskere hevdet et den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt.

– Det som overrasket meg, var hvor overrasket alle andre var over resultatene. Jeg trodde at alle ville gjespe og si: «Det visste vi», forteller Cook.

I 2016 gjennomførte John Cook og andre en oppsamlingsstudie for alle eksisterende konsensusstudier. Resultatene av disse studiene er illustrert i denne grafikken. (Illustrasjon: «The Consensus Handbook»)
I 2016 gjennomførte John Cook og andre en oppsamlingsstudie for alle eksisterende konsensusstudier. Resultatene av disse studiene er illustrert i denne grafikken. (Illustrasjon: «The Consensus Handbook»)

Kritiker: Ingen enighet om bidragets størrelse

En av de som har kritisert Cook-studien fra 2013, er den danske forskeren Jens Olaf Pepke Pedersen. Han arbeider ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi ved DTU.

Ifølge Pedersen viser ikke Cooks studie at de fleste forskerne er enige om at mennesker er den primære årsaken til global oppvarming.

Den viser konsensus om at mennesket har en del av ansvaret – men ikke om hvor stor den andelen er.

Han har gjennomgått de samme studiene selv, og hevder at bare 2 prosent klart sier at det primære bidraget er menneskeskapt.

Svar: Kritikken holder ikke

John Cook avviser denne kritikken.

– Siden forskere gir uttrykk for konsensus på ulike måter, brukte vi ulike definisjoner. For eksempel ble «mennesker forårsaker global oppvarming» og «mennesker forårsaker det meste av den globale oppvarmingen» begge regnet som en del av konsensusen, sier han.

– Men en studie der det står at mennesker bidrar til mindre enn halvparten av den globale oppvarmingen, ble plassert i avvisningskategorien. Hvis noen åpent erklærte at mennesker ikke er den primære årsaken til global oppvarming, ville de bli kategorisert som en del av de 3 prosentene, understreker Cook.

Tvil om konsensus blokkerer politiske inngrep

Spørsmålet er om det i det hele tatt gir mening å diskutere graden av enighet på denne måten.

John Cook mener det er viktig fordi det – særlig i USA – er en stor kløft mellom offentlighetens oppfatning av den vitenskapelige konsensusen og den faktiske konsensusen.

Mange amerikanere tror at forskerne er mye mer uenige enn de faktisk er, og studier, som denne fra tidsskriftet Nature, viser at det hindrer befolkningen i å støtte til klimapolitiske tiltak, forteller han.

I denne videoen forklarer John Cook forskjellen mellom offentlighetens oppfatning av konsensus og den virkelige konsensusen. (Video: Global Change Institute)

– Dette «konsensusgapet» begrenser befolkningens støtte til politiske grep. Forskning på konsensus handler ikke om å bevise at global oppvarming er menneskeskapt, det er det mange andre uavhengige beviser på. Det handler om å rydde opp i den misforståelsen om at forskerne er uenige, mener Cook.

Andre forskere mener at det konkrete tallet er uviktig. Det gjelder for eksempel den danske klimaprofessoren Sebastian Mernild.

– Jeg synes ikke at det gir mening å snakke om de 97 prosentene. I prinsippet spiller det ingen rolle om tallet er 80 eller 65 prosent, for det kan ikke brukes som noe bevis. Jeg synes at det er mye viktigere å snakke om hva forskerne legger til grunn for analysene sine, sier Mernild, som er leder for Nansensenteret i Bergen.

Mer ekspertise gir mer enighet

I dag er det mange forskere som kaller seg klimaforskere, mener Mernild.

Det gjelder for eksempel forskere med en bakgrunn som biologer eller oseanografer. Men de «ekte» klimaforskerne er, mener han, de som arbeider direkte med de fysiske og kjemiske prosessene i atmosfæren.

Hvis man bare spurte forskere med virkelig ekspertise, ville det skape enda sikrere svar, sier han.

– Man bør spørre de riktige folkene framfor å utføre en veldig generell studie der man spør alle. Hvis du vil vite hvordan man baker et godt brød, går du ikke og spør en murer. Da finner du en baker.

I studien fra 2013 tok ikke Cook hensyn til forfatternes grad av klimaekspertise. Andre studier antyder at det kan ha mye å si.

I en nederlandsk-australsk studie fra 2014 fant forskerne ut at jo mer ekspertise innen klima forskere har, jo mer enige er de i at klimaendringer hovedsakelig er menneskeskapt.

– Av de forskerne som hadde mer enn ti fagfellevurderte publikasjoner på klimaområdet, understreket 90 prosent uttrykkelig at menneskers utslipp av drivhusgasser er den dominerende drivkraften for global oppvarming, skriver forskerne.

Les også: Konservative norske menn er oftere klimafornektere

Enigheten stiger i takt med ekspertisen, viste en studie fra 2014. (Illustrasjon: University of Queensland, John Garrett/Charlotte Price Persson)
Enigheten stiger i takt med ekspertisen, viste en studie fra 2014. (Illustrasjon: University of Queensland, John Garrett/Charlotte Price Persson)

Den beste forklaringen vi har

Sebastian Mernild ble i 2018 utpekt som en av hovedforfatterne for den neste store rapporten for FNs klimapanel, IPCC. Han har omfattende kontakt med kolleger fra hele verden.

De klimaforskerne han treffer, er ikke i tvil om at klimaendringene primært er menneskeskapt, forteller han.

– Dette er folk som utvikler store modeller for klimaet og forholder seg kritisk til prosessene i atmosfæren. Hvis du bare spør de som faktisk er klimaforskere, vil alle si at menneskelig aktivitet er den beste forklaringen vi har.

Det samme opplever professor Jens Hesselbjerg Christensen, som arbeider ved avdeling for is-, klima- og geofysikk ved Niels Bohr-instituttet ved Københavns Universitet. Han er tidligere hovedforfatter for IPCC-rapportene.

– Det er veldig lenge siden at jeg har hørt faglige diskusjoner der noen uttrykker skepsis til at oppvarmingen er menneskeskapt, sier han.

– Vi må flytte oss hele tiden

Men det fortsatt ting vi ikke forstår, påpeker Christensen. Forskerstanden er ikke enige om alt.

Det er mange som utfordrer mange aspekter innen klimaforskningen – og heldigvis for det.

– I forskningsverdenen stiller vi alltid spørsmål, og jeg håper jeg stiller kvalifiserte spørsmål selv. Selv om vi er enige om en ting, er vi ikke enige om alt. Det er viktig å slå fast, sier Christensen.

– Vi må hele tiden stille spørsmål, ellers bidrar vi ikke til å komme videre, sier Christensen.

– Hvis det er noen som har nye ideer eller argumenter, vil vi veldig gjerne høre om det.

Les også: 99,99 prosent sikkert at klimaendingene er menneskeskapte

Bevisene kan ikke tolkes annerledes

De 97 prosentene kan med andre ord ikke sies å være den endelige sannheten. Men det er nok ikke så langt unna.

Det skyldes at evidensen i dag viser at oppvarmingen er menneskeskapt, sier Christensen.

– Bevisene er så tydelige at jeg ikke kan komme fram til andre konklusjoner, sier han.

– Det er fortsatt ting vi ikke forstår fullt ut, men jeg har ikke beregninger som kan underbygge alternative forklaringer. Hvis noen sitter på noe slikt, synes jeg de skal skynde seg å publisere det i Nature. Det ser jeg fram til.

Referanse:

J. Cook mfl: « Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature», Environmental Research Letters (2013), DOI: 10.1088

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:31 Mange lo da Raymond ville bli byregjeringsleder. Men han hadde litt rett20:24 Festfotball da Kristiansund slo Mjøndalen for første gang20:18 Kvinne omkom da bil havnet i vannet i Svolvær20:14 Bakenga scoret sitt første for Ranheim og reddet poeng19:59 Tromsø med borteseier over Brann19:58 Lillestrøm med borteseier over Haugesund19:56 Nye Børven-scoringer for Odd, 2-2 i Molde19:31 Joelinton senket svakt Tottenham19:01 Artisten Anne Grete Preus er død18:53 Ødegaard avgjorde for Real Sociedad, vant 1-0 over Mallorca18:43 – Ideen var å se hele Nordland som et «galleri»18:36 To politifolk skutt og såret i Finland18:32 Trump møtte Johnson – snakker om omfattende handelsavtale18:20 To til sykehus etter trafikkulykke i Telemark17:16 Regjeringen ber Nord-Norge velger tog eller vei: – Urimelig16:59 Agüero-dobbel senket Kings Bournemouth, 3-1-seier til City16:52 MDG-Lan takker nei til regjeringens bompengekutt16:46 Nok en republikaner stiller mot Trump16:31 Irans utenriksminister har landet i Biarritz under G7-toppmøte16:08 Demonstranter i Hongkong trosser tåregass og varselskudd15:18 Sju døde da helikopter og småfly krasjet på Mallorca14:56 Strand i Barcelona evakuert etter funn av mulig bombe fra den spanske borgerkrigen14:46 Svensk langrennsparodi: – Det er rent ut tragisk13:42 Moskus skutt sør for Otta12:55 Tenåringer skadd i alvorlig MC-ulykke i Hordaland12:19 Nydalens beboere «drukner» i betong12:11 Trump beklager at han ikke hevet tollsatsen ytterligere på kinesiske varer10:39 Livstruende for voldsskadd mann fra Horten: Politiet ber vitner melde seg10:27 Papuanerne slår tilbake: «Vi er ikke aper»10:09 Person funnet død i Sandnes09:43 Passasjer falt over bord fra ferge utenfor Stockholm09:06 Livsvarig fengsel etter fatalt knivangrep på golfbane09:02 Regjeringen vil gjøre livet lettere for småbedrifter08:41 60-åring risikerer tre års fengsel for hatytringer og trusler mot Mani Hussaini08:39 Journalist drept i Mexico08:16 7 av 10 sier ja til Nord-Norgebane hele veien til Finnmark08:04 Mann anmeldt for falukorv-overgrep i Sverige07:52 To drept av tiger i Nepal06:40 Israelsk drone skal ha eksplodert over Beirut06:35 Fotgjenger behandles på sykehus etter påkjørsel i Rørvik06:34 Sky News: Storbritannia vil kun betale deler av brexitregningen06:12 Dette skjer i dag05:55 29 pågrepet etter gatekamper i Hongkong05:50 Dette skjedde i natt05:43 Mann utskrevet fra sykehuset etter hendelse i bolig i Sandefjord05:36 En person kritisk skadd etter båtulykke i Arendal05:10 Måling: Kun 16 prosent av velgerne mener Skei Grande gjør en god jobb04:52 Tunisisk presidentkandidat får stille til valg tross anklager om hvitvasking03:54 Kim Jong-un skal ha ledet rakettoppskytning03:49 To tenåringer til sykehus etter MC-ulykke i Fjell03:40 Politiet undersøker Facebook-gruppe i forbindelse med Hagen-forsvinningen03:29 Journalist funnet drept i Mexico03:08 Viktor Hovland fortsetter storspillet i Idaho02:52 Boris Johnson ber Trump senke handelsbarrierer01:33 Politileder etter rølpefest for mindreårige: – Vær gammeldags og plagsom01:23 68 pågrepet for protester mot G7-toppmøtet i Frankrike01:21 Kritisk for to personer etter at bil kjørte i vannet ved fergeleie00:56 Scarlett Johansson best betalte kvinnelige skuespiller00:27 Avis: Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet før brexit23:58 Israel skal ha angrepet iranske styrker i Syria23:11 400-årsmarkering for starten på slavehandelen i USA22:50 Ingen Messi i Barcelona-troppen22:20 Remis-rushet fortsetter for Carlsen22:12 G7-toppene ble servert utrydningstruet fisk22:10 Zidane kritisk etter at Real Madrid rotet bort poeng21:18 Nordmenn evakueres på greske Samos på grunn av brann21:02 Ingebrigtsen-brødrene luktet på seier i Paris20:42 Bil kjørte i vannet ved fergeleie – tre personer til sykehus20:37 Laksedød i Alaska knyttes til varmere elver20:26 Salah-show senket Arsenal, 3-1-seier for Liverpool20:18 RBK best i femmålskamp, Horneland kritisk20:09 Warholm i egen klasse, 47,26 i Paris19:47 Kajakkpadler død etter ulykke i Troms19:29 Siv Jensen var klar til å ta Frp ut av regjering19:24 500 år gammel «inkaprinsesse» har kommet hjem19:00 Maars Johnsen klar for Rosenborg18:01 Mareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53 Mann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35 Motorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15 Helten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53 Transportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36 Trump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09 Oslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07 Politimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37 Frykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29 Dro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57 Tybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45 Fylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19 Politiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27 Turgåer berget ned fra fjell på Senja11:54 Jensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38 Du vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28 Solskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28 Demonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13 Trump gjenåpner konsulat på Grønland10:12 Sophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo10:11 Basketball: USA tapte for første gang på 13 år09:53 – Det virker som om rikspolitikerne tror valget handler om dem09:49 Russisk robot klarte ikke å koble seg til romstasjon09:36 Politiet tror to jenter ble voldtatt under fest i Frognerparken
Siste nytt
20:31PolitikkMange lo da Raymond ville bli byregjeringsleder. Men han hadde litt rett20:24SportFestfotball da Kristiansund slo Mjøndalen for første gang20:18NorgeKvinne omkom da bil havnet i vannet i Svolvær20:14SportBakenga scoret sitt første for Ranheim og reddet poeng19:59SportTromsø med borteseier over Brann19:58SportLillestrøm med borteseier over Haugesund19:56SportNye Børven-scoringer for Odd, 2-2 i Molde19:31SportJoelinton senket svakt Tottenham19:01KulturArtisten Anne Grete Preus er død18:53SportØdegaard avgjorde for Real Sociedad, vant 1-0 over Mallorca18:43Reise– Ideen var å se hele Nordland som et «galleri»18:36VerdenTo politifolk skutt og såret i Finland18:32VerdenTrump møtte Johnson – snakker om omfattende handelsavtale18:20NorgeTo til sykehus etter trafikkulykke i Telemark17:16NorgeRegjeringen ber Nord-Norge velger tog eller vei: – Urimelig16:59SportAgüero-dobbel senket Kings Bournemouth, 3-1-seier til City16:52PolitikkMDG-Lan takker nei til regjeringens bompengekutt16:46VerdenNok en republikaner stiller mot Trump16:31VerdenIrans utenriksminister har landet i Biarritz under G7-toppmøte16:08VerdenDemonstranter i Hongkong trosser tåregass og varselskudd15:18VerdenSju døde da helikopter og småfly krasjet på Mallorca14:56VerdenStrand i Barcelona evakuert etter funn av mulig bombe fra den spanske borgerkrigen14:46SportSvensk langrennsparodi: – Det er rent ut tragisk13:42NorgeMoskus skutt sør for Otta12:55NorgeTenåringer skadd i alvorlig MC-ulykke i Hordaland12:19NorgeNydalens beboere «drukner» i betong12:11PengerTrump beklager at han ikke hevet tollsatsen ytterligere på kinesiske varer10:39NorgeLivstruende for voldsskadd mann fra Horten: Politiet ber vitner melde seg10:27VerdenPapuanerne slår tilbake: «Vi er ikke aper»10:09NorgePerson funnet død i Sandnes09:43VerdenPassasjer falt over bord fra ferge utenfor Stockholm09:06VerdenLivsvarig fengsel etter fatalt knivangrep på golfbane09:02NorgeRegjeringen vil gjøre livet lettere for småbedrifter08:41Norge60-åring risikerer tre års fengsel for hatytringer og trusler mot Mani Hussaini08:39VerdenJournalist drept i Mexico08:16Politikk7 av 10 sier ja til Nord-Norgebane hele veien til Finnmark08:04VerdenMann anmeldt for falukorv-overgrep i Sverige07:52VerdenTo drept av tiger i Nepal06:40VerdenIsraelsk drone skal ha eksplodert over Beirut06:35NorgeFotgjenger behandles på sykehus etter påkjørsel i Rørvik06:34VerdenSky News: Storbritannia vil kun betale deler av brexitregningen06:12NorgeDette skjer i dag05:55Verden29 pågrepet etter gatekamper i Hongkong05:50NorgeDette skjedde i natt05:43NorgeMann utskrevet fra sykehuset etter hendelse i bolig i Sandefjord05:36NorgeEn person kritisk skadd etter båtulykke i Arendal05:10NorgeMåling: Kun 16 prosent av velgerne mener Skei Grande gjør en god jobb04:52VerdenTunisisk presidentkandidat får stille til valg tross anklager om hvitvasking03:54VerdenKim Jong-un skal ha ledet rakettoppskytning03:49NorgeTo tenåringer til sykehus etter MC-ulykke i Fjell03:40NorgePolitiet undersøker Facebook-gruppe i forbindelse med Hagen-forsvinningen03:29VerdenJournalist funnet drept i Mexico03:08SportViktor Hovland fortsetter storspillet i Idaho02:52VerdenBoris Johnson ber Trump senke handelsbarrierer01:33NorgePolitileder etter rølpefest for mindreårige: – Vær gammeldags og plagsom01:23Verden68 pågrepet for protester mot G7-toppmøtet i Frankrike01:21NorgeKritisk for to personer etter at bil kjørte i vannet ved fergeleie00:56VerdenScarlett Johansson best betalte kvinnelige skuespiller00:27VerdenAvis: Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet før brexit23:58VerdenIsrael skal ha angrepet iranske styrker i Syria23:11Verden400-årsmarkering for starten på slavehandelen i USA22:50SportIngen Messi i Barcelona-troppen22:20SportRemis-rushet fortsetter for Carlsen22:12VerdenG7-toppene ble servert utrydningstruet fisk22:10SportZidane kritisk etter at Real Madrid rotet bort poeng21:18VerdenNordmenn evakueres på greske Samos på grunn av brann21:02SportIngebrigtsen-brødrene luktet på seier i Paris20:42NorgeBil kjørte i vannet ved fergeleie – tre personer til sykehus20:37VerdenLaksedød i Alaska knyttes til varmere elver20:26SportSalah-show senket Arsenal, 3-1-seier for Liverpool20:18SportRBK best i femmålskamp, Horneland kritisk20:09SportWarholm i egen klasse, 47,26 i Paris19:47NorgeKajakkpadler død etter ulykke i Troms19:29PolitikkSiv Jensen var klar til å ta Frp ut av regjering19:24Verden500 år gammel «inkaprinsesse» har kommet hjem19:00SportMaars Johnsen klar for Rosenborg18:01SportMareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53NorgeMann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35NorgeMotorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15VerdenHelten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53PolitikkTransportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36VerdenTrump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09MotorOslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07NorgePolitimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37PengerFrykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29PengerDro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57PolitikkTybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45NorgeFylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19NorgePolitiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27NyheterTurgåer berget ned fra fjell på Senja11:54PengerJensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38MotorDu vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28SportSolskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28VerdenDemonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13VerdenTrump gjenåpner konsulat på Grønland10:12NorgeSophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo10:11SportBasketball: USA tapte for første gang på 13 år09:53Politikk– Det virker som om rikspolitikerne tror valget handler om dem09:49VerdenRussisk robot klarte ikke å koble seg til romstasjon09:36NorgePolitiet tror to jenter ble voldtatt under fest i Frognerparken
Populært