Meny

Er 97 prosent av forskerne enige om at klimaendringer er menneskeskapte?

Nivået av enighet om menneskets rolle for global oppvarming blant klimaforskerne er undersøkt i flere studier. Bildet er fra klima-demonstrasjonene utenfor Stortinget nylig. (Foto: Nerijus Adomaitis, Reuters, NTB scanpix)

– Jeg blir ikke lenger eksponert for noen som setter spørsmålstegn ved om mennesker er årsaken til klimaendringer, sier dansk klimaprofessor.

Klimaendringene er virkelige. Verden blir varmere, og de aller fleste forskere enige om at det først og fremst er menneskets skyld.

– Den viktigste årsaken til de klimaendringene vi ser nå, er at vi endrer atmosfærens sammensetning av drivhusgasser. Det er dokumentert, sier klimaprofessor Sebastian Mernild.

Faktisk mener hele 97 prosent av klimaforskerne at klimaendringene er menneskeskapte. Det er i hvert fall et tall man ofte støter på.

Men kan man egentlig si det? Gir det mening å bruke et prosenttall? Vi har spurt en håndfull klimaforskere, også hovedforfatteren for en berømt studie, samt en av kritikerne.

Og la oss bare slå det fast en gang for alle: Selv om vi kan diskutere prosenttall, er det ingen grunn til å tvile på menneskets ansvar når det kommer til klimaendringer.

Studie ville avdekke debatt

Påstanden om 97 prosent enighet føres ofte tilbake til en studie som i 2013 ble utført av en forskergruppe med den australske klimaforskeren John Cook i spissen. Den er ikke det eneste av sitt slag, men den er det største og mest omtalte. Det ble utgitt i tidsskriftet Environmental Research Letters.

Tallene bak 97 prosent-studien

Et søk i Thomas Reuters Web of Science på emneordene «global climate change» og «global warming» i årene 2001 til 2011 ga 12 465 treff. Etter å ha fjernet de som ikke var fagfellevurdert, de som ikke handlet om klima og de som manglet referat, landet forskerne på 11 944 studier.

De var skrevet av 29 083 forfattere og publisert i 1980 ulike tidsskrifter. De ble delt i følgende kategorier:

1) de som mente at klimaendringer er menneskeskapt

2) de som ikke tok stilling

3) de som avviste at klimaendringene er menneskeskapt.

Hvis man ser bort fra kategori 2, var 97,1 prosent i kategori 1.

Deretter ble 8547 forfattere invitert til å kategorisere sine egne studier. Om lag 1200 svarte, og ut av dem kategoriserte 97,2 prosent studiene sine som kategori 1.

Formålet var å undersøke alle vitenskapelige studier med emneordene «global climate change» eller «global warming» utgitt i årene 1991 til 2011.

Søket ga et resultat på nesten 12.000 studier. Deretter hentet forskerne ut omkring 4000 som i referatet forholdt seg til om klimaendringer kan tilskrives mennesker.

– Målet var å avgjøre om det fortsatt er debatt om menneskeskapt global oppvarming i vitenskapelige artikler, forklarer John Cook.

I dag er han forsker ved Center for Climate Change Communication ved George Mason University i USA.

1,9 prosent avviste menneskeskapt oppvarming

Studien var et såkalt «citizen science»-prosjekt, noe som betyr at forskerne fikk hjelp fra vanlige folk til å gjennomgå og kategorisere de 4000 referatene.

97,1 prosent av studiene landet i én av tre kategorier:

De som eksplisitt skrev at mennesker er den primære årsaken til global oppvarming.

De som eksplisitt skrev at mennesker forårsaker global oppvarming eller refererte til menneskeskapt global oppvarming som et kjent faktum.

Dem som implisitt sluttet til seg menneskeskapt global oppvarming. For eksempel ved å skrive at drivhusgasser forårsaker klimaendringer – men uten å skrive eksplisitt at mennesker slipper ut drivhusgasser.

Til slutt kom 1,9 prosent som avviste at klimaendringer er menneskeskapte og 1 prosent som ga uttrykk for å være i tvil.

Menneskeskapt global oppvarming er 99 prosent sikker

I en ny studie utgitt i Nature Climate Change konkluderer en forskergruppe at den tilgjengelige dataene nå peker så klart på at mennesket er hovedårsaken til den globale oppvarmingen at vi har nådd et såkalt «5 sigma»-nivå.

Dette nivået kalles også for «gullstandard», og det var samme standard som ble brukt til å fastslå at man i 2012 hadde funnet den berømte Higgs-partikkelen.

Les mer i denne artikkelen.

Andre studier, som denne i tidsskriftet Theoretical and Applied Climatology, har senere finstudert disse artiklene om kommet fram til at de er fulle av feil og mangel på sammenhengende forklaringer.

Flere studier har fått samme resultat

Studien vakte oppsikt da den kom ut i 2013, forteller Cook. Skeptikere mente forskerne hadde vært forutinntatt da de gjennomgikk studien.

Det stemmer ikke, mener Cook:

– Vi inviterte også forfatterne til å kategorisere sine egne studier etter samme prinsipp. Det ga samme resultat.

Det kan du se i denne studien fra 2016 som ble publisert i tidsskriftet Environmental Research Letters .

Han forteller at mange andre studier har kommet fram til lignende resultater, blant en studie som ble publisert i tidsskriftet Science i 2004, da en amerikansk historieforsker, Naomi Oreskes, gjennomgikk klimarelaterte studier utgitt fra 1993 til 2003.

Av 928 studier var det ikke en eneste der forskere hevdet et den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt.

– Det som overrasket meg, var hvor overrasket alle andre var over resultatene. Jeg trodde at alle ville gjespe og si: «Det visste vi», forteller Cook.

I 2016 gjennomførte John Cook og andre en oppsamlingsstudie for alle eksisterende konsensusstudier. Resultatene av disse studiene er illustrert i denne grafikken. (Illustrasjon: «The Consensus Handbook»)

Kritiker: Ingen enighet om bidragets størrelse

En av de som har kritisert Cook-studien fra 2013, er den danske forskeren Jens Olaf Pepke Pedersen. Han arbeider ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi ved DTU.

Ifølge Pedersen viser ikke Cooks studie at de fleste forskerne er enige om at mennesker er den primære årsaken til global oppvarming.

Den viser konsensus om at mennesket har en del av ansvaret – men ikke om hvor stor den andelen er.

Han har gjennomgått de samme studiene selv, og hevder at bare 2 prosent klart sier at det primære bidraget er menneskeskapt.

Svar: Kritikken holder ikke

John Cook avviser denne kritikken.

– Siden forskere gir uttrykk for konsensus på ulike måter, brukte vi ulike definisjoner. For eksempel ble «mennesker forårsaker global oppvarming» og «mennesker forårsaker det meste av den globale oppvarmingen» begge regnet som en del av konsensusen, sier han.

– Men en studie der det står at mennesker bidrar til mindre enn halvparten av den globale oppvarmingen, ble plassert i avvisningskategorien. Hvis noen åpent erklærte at mennesker ikke er den primære årsaken til global oppvarming, ville de bli kategorisert som en del av de 3 prosentene, understreker Cook.

Tvil om konsensus blokkerer politiske inngrep

Spørsmålet er om det i det hele tatt gir mening å diskutere graden av enighet på denne måten.

John Cook mener det er viktig fordi det – særlig i USA – er en stor kløft mellom offentlighetens oppfatning av den vitenskapelige konsensusen og den faktiske konsensusen.

Mange amerikanere tror at forskerne er mye mer uenige enn de faktisk er, og studier, som denne fra tidsskriftet Nature, viser at det hindrer befolkningen i å støtte til klimapolitiske tiltak, forteller han.

I denne videoen forklarer John Cook forskjellen mellom offentlighetens oppfatning av konsensus og den virkelige konsensusen. (Video: Global Change Institute)

– Dette «konsensusgapet» begrenser befolkningens støtte til politiske grep. Forskning på konsensus handler ikke om å bevise at global oppvarming er menneskeskapt, det er det mange andre uavhengige beviser på. Det handler om å rydde opp i den misforståelsen om at forskerne er uenige, mener Cook.

Andre forskere mener at det konkrete tallet er uviktig. Det gjelder for eksempel den danske klimaprofessoren Sebastian Mernild.

– Jeg synes ikke at det gir mening å snakke om de 97 prosentene. I prinsippet spiller det ingen rolle om tallet er 80 eller 65 prosent, for det kan ikke brukes som noe bevis. Jeg synes at det er mye viktigere å snakke om hva forskerne legger til grunn for analysene sine, sier Mernild, som er leder for Nansensenteret i Bergen.

Mer ekspertise gir mer enighet

I dag er det mange forskere som kaller seg klimaforskere, mener Mernild.

Det gjelder for eksempel forskere med en bakgrunn som biologer eller oseanografer. Men de «ekte» klimaforskerne er, mener han, de som arbeider direkte med de fysiske og kjemiske prosessene i atmosfæren.

Hvis man bare spurte forskere med virkelig ekspertise, ville det skape enda sikrere svar, sier han.

– Man bør spørre de riktige folkene framfor å utføre en veldig generell studie der man spør alle. Hvis du vil vite hvordan man baker et godt brød, går du ikke og spør en murer. Da finner du en baker.

I studien fra 2013 tok ikke Cook hensyn til forfatternes grad av klimaekspertise. Andre studier antyder at det kan ha mye å si.

I en nederlandsk-australsk studie fra 2014 fant forskerne ut at jo mer ekspertise innen klima forskere har, jo mer enige er de i at klimaendringer hovedsakelig er menneskeskapt.

– Av de forskerne som hadde mer enn ti fagfellevurderte publikasjoner på klimaområdet, understreket 90 prosent uttrykkelig at menneskers utslipp av drivhusgasser er den dominerende drivkraften for global oppvarming, skriver forskerne.

Les også: Konservative norske menn er oftere klimafornektere

Enigheten stiger i takt med ekspertisen, viste en studie fra 2014. (Illustrasjon: University of Queensland, John Garrett/Charlotte Price Persson)

Den beste forklaringen vi har

Sebastian Mernild ble i 2018 utpekt som en av hovedforfatterne for den neste store rapporten for FNs klimapanel, IPCC. Han har omfattende kontakt med kolleger fra hele verden.

De klimaforskerne han treffer, er ikke i tvil om at klimaendringene primært er menneskeskapt, forteller han.

– Dette er folk som utvikler store modeller for klimaet og forholder seg kritisk til prosessene i atmosfæren. Hvis du bare spør de som faktisk er klimaforskere, vil alle si at menneskelig aktivitet er den beste forklaringen vi har.

Det samme opplever professor Jens Hesselbjerg Christensen, som arbeider ved avdeling for is-, klima- og geofysikk ved Niels Bohr-instituttet ved Københavns Universitet. Han er tidligere hovedforfatter for IPCC-rapportene.

– Det er veldig lenge siden at jeg har hørt faglige diskusjoner der noen uttrykker skepsis til at oppvarmingen er menneskeskapt, sier han.

– Vi må flytte oss hele tiden

Men det fortsatt ting vi ikke forstår, påpeker Christensen. Forskerstanden er ikke enige om alt.

Det er mange som utfordrer mange aspekter innen klimaforskningen – og heldigvis for det.

– I forskningsverdenen stiller vi alltid spørsmål, og jeg håper jeg stiller kvalifiserte spørsmål selv. Selv om vi er enige om en ting, er vi ikke enige om alt. Det er viktig å slå fast, sier Christensen.

– Vi må hele tiden stille spørsmål, ellers bidrar vi ikke til å komme videre, sier Christensen.

– Hvis det er noen som har nye ideer eller argumenter, vil vi veldig gjerne høre om det.

Les også: 99,99 prosent sikkert at klimaendingene er menneskeskapte

Bevisene kan ikke tolkes annerledes

De 97 prosentene kan med andre ord ikke sies å være den endelige sannheten. Men det er nok ikke så langt unna.

Det skyldes at evidensen i dag viser at oppvarmingen er menneskeskapt, sier Christensen.

– Bevisene er så tydelige at jeg ikke kan komme fram til andre konklusjoner, sier han.

– Det er fortsatt ting vi ikke forstår fullt ut, men jeg har ikke beregninger som kan underbygge alternative forklaringer. Hvis noen sitter på noe slikt, synes jeg de skal skynde seg å publisere det i Nature. Det ser jeg fram til.

Referanse:

J. Cook mfl: « Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature», Environmental Research Letters (2013), DOI: 10.1088

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:31 Russebil skal ha kjørt på moped i Askim23:25 Tottenham knuste Manchester Citys kvadrupeldrøm i ellevill målfest23:24 Barr holder pressekonferanse om Mueller-rapporten22:54 Politiet om påskeutfarten: – På grensen til det tragiske22:52 Liverpool ydmyket Porto, enkelt til semifinale22:12 Nordmann vant 89 millioner i Vikinglotto21:21 Amundsen: Uaktuelt å hente norske barn fra Syria og Irak til Norge20:56 Minst 28 personer døde i turistbussulykke på Madeira20:39 Rouhani ber USA oppheve Iran-sanksjoner etter flomkatastrofe20:20 399 bilførere stanset av UP i fartskontroller på Vestlandet19:57 Firmaet som jobbet på Notre-Dame-taket tar ikke brannansvar19:29 Ettersøkt Columbine-besatt 18-åring funnet død19:14 Mann hardt skadd etter fall i Skjetten18:59 Horneland feller knallhard Rosenborg-dom18:51 Senterledere spår rekordpåske for harryhandelen18:00 Angrer på tidligere gravferd17:28 NASA-astronaut setter kvinnerekord i rommet17:23 Manchester Uniteds akademisjef Butt siktet for vold16:48 Russisk selskap vil gjøre nattehimmelen tilgjengelig for reklame15:56 Perus ekspresident tok sitt eget liv da politiet kom for å pågripe ham15:51 Kø og forsinkelser ut fra hovedstaden – ellers flyter påsketrafikken15:42 Tog kjørte på isbil på planovergang i Levanger15:20 Død kunsthistoriker kan bidra til gjenoppbyggingen av Notre-Dame14:55 En av tre tror at Jesus sto opp fra de døde14:53 Norsk Folkehjelp: Flere leteaksjoner enn normalt i påsken14:39 Talsmann: – Putin skal selv vurdere om Frode Berg skal benådes14:24 Barnehagelærer valgte å svindle Nav14:23 Notre-Dames biskop stenger katedralen i opptil seks år13:45 Regjeringen varsler strategi for sikring av norske kirker13:28 Politiet advarer mot fyllekjøring med snøscooter13:24 FBI advarer mot bevæpnet kvinne oppslukt av Columbine-massakren12:47 Påskeværet: Mot 20 grader i sør – regn i nord12:40 Forskere har sett nærmere på noen av Saturns små og merkelige måner12:08 Brækhus har «storfisker» i hodet, tar utfordringen fra Shields11:50 Vålerenga avbrøt juniorkamp etter kniv- og voldstrusler10:52 Snøskred i Tromsø09:52 Russ falt ut av russebil i fart08:56 Politiet ber om ekstrabevilgninger på grunn av Hagen-forsvinningen08:11 Krisehjelp fra Røde Kors er kommet fram til Venezuela08:01 Indonesierne går til valg i omfattende demokratisk øvelse07:53 Førerhunder angripes av løse hunder07:36 Eksperter etter Uniteds mesterligaexit: – Skal være klasseforskjell, og det er det07:12 Oslo kommune betaler tilbake egenandel til rusavhengige06:47 Solskjær etter fem tap på sju kamper: – Vi har en stor jobb foran oss06:00 Frp-topp åpner for å hente norske barn fra Syria og Irak – men uten foreldre05:55 Mangel på kvalifiserte fagfolk kan forsinke arbeidet med Notre-Dame05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 Kronprinsen må trolig operere det andre øret også04:56 Veksten i Kina stabil på 6,4 prosent i første kvartal04:45 Lokal brusprodusent tapte søksmål mot Coca-Cola04:29 Terrortrusselnivået senket i New Zealand04:05 «Ringeren i Notre-Dame» topper bestselgerlistene etter brann03:37 Nicaragua løslater 636 innsatte03:01 65 fanger har rømt fra fengsel på populær ferieøy i Det karibiske hav02:49 Minst 150 savnet etter ferjeforlis i Kongo02:35 To tolvåringer reddet ned fra fjellet02:30 Trump bruker veto for fortsatt militær bistand i Jemen-krigen01:58 Venstrevind over Oslo01:49 Minst to drept i nye rakettangrep i Tripoli00:43 Einar Aas selger strandeiendommer med tap00:17 Hotell i Hønefoss ble evakuert etter røykutvikling23:45 Ajax danket ut Juventus etter nok en mesterligabragd23:30 Messi nedsablet Manchester United på Camp Nou23:12 Erdogans parti krever omvalg i Istanbul22:54 Messi senket Manchester United og hindret nytt Solskjær-eventyr med 3-0-seier21:48 Seks omkom da fly styrtet inn i et hus i Chile20:42 Macron lover at Notre-Dame skal gjenreises innen fem år20:27 Erik Solheim ba regjeringen om penger til kjendis-hockey på Nordpolen20:09 30 personer avhørt etter Notre-Dame-brannen19:37 Voldsoffer i Stavanger skal ha kranglet med siktede19:05 KrF: Det haster med å finne en løsning for norske barn av IS-krigere18:46 Astronaut-tvillinger gir NASA gyllen mulighet til å finne ut hvordan romferder påvirker oss18:43 Champions League-mareritt for Vipers, møter Nora Mørk og Györ i semifinalen18:28 Rolig for Røde Kors i påskefjellet17:34 Økt snøskredfare i Nord-Norge16:03 Seilflypilot skadd da glasskuppel på flyet løsnet15:02 Northug bekrefter flytteplaner14:55 Tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger er død, 55 år gammel14:10 Mann siktet etter funn av eksplosiver i hus på Sola13:33 Frankrike får massiv støtte fra hele verden etter Notre-Dame-brannen13:29 Tyskland advarer britene: – Ingen flere brexit-utsettelser13:26 Finlands statsminister går av som partileder etter valgnederlag13:21 Rasfare gir stengt vei i Eidsvoll13:04 Elendig måling for Frp – svakeste på fire år12:45 Se bildene av Notre-Dame før, under og etter brannen12:42 WHO: Minst 174 drept i kamper om Tripoli12:24 UD: – Vi vil ha Frode Berg hjem til Norge12:06 Støttegruppa ber regjeringen få Frode Berg hjem11:53 Smågodtsmugler tatt på Svinesund11:44 Pågrepet etter voldsvideo10:51 Frode Berg dømmes til 14 års fengsel for spionasje i Russland10:41 Flere kjendiser vil bli politikere10:30 Går all-in på at Rosenborg-treneren ryker10:08 Flytter fra anonyme barnegraver09:58 Klæbo har kjøpt hytte i eget treningseldorado09:02 Frode Berg er på vei til byretten i Moskva09:00 Fransk luksusgigant gir 2 milliarder til gjenoppbyggingen av Notre-Dame08:54 Notre-Dame blir aldri det samme08:47 Nye mobilregler etter Sandbergs Iran-reise
Siste nytt
23:31NorgeRussebil skal ha kjørt på moped i Askim23:25SportTottenham knuste Manchester Citys kvadrupeldrøm i ellevill målfest23:24VerdenBarr holder pressekonferanse om Mueller-rapporten22:54NorgePolitiet om påskeutfarten: – På grensen til det tragiske22:52SportLiverpool ydmyket Porto, enkelt til semifinale22:12NorgeNordmann vant 89 millioner i Vikinglotto21:21NorgeAmundsen: Uaktuelt å hente norske barn fra Syria og Irak til Norge20:56VerdenMinst 28 personer døde i turistbussulykke på Madeira20:39VerdenRouhani ber USA oppheve Iran-sanksjoner etter flomkatastrofe20:20Norge399 bilførere stanset av UP i fartskontroller på Vestlandet19:57VerdenFirmaet som jobbet på Notre-Dame-taket tar ikke brannansvar19:29VerdenEttersøkt Columbine-besatt 18-åring funnet død19:14NorgeMann hardt skadd etter fall i Skjetten18:59SportHorneland feller knallhard Rosenborg-dom18:51NorgeSenterledere spår rekordpåske for harryhandelen18:00NorgeAngrer på tidligere gravferd17:28VerdenNASA-astronaut setter kvinnerekord i rommet17:23SportManchester Uniteds akademisjef Butt siktet for vold16:48VerdenRussisk selskap vil gjøre nattehimmelen tilgjengelig for reklame15:56VerdenPerus ekspresident tok sitt eget liv da politiet kom for å pågripe ham15:51NorgeKø og forsinkelser ut fra hovedstaden – ellers flyter påsketrafikken15:42NorgeTog kjørte på isbil på planovergang i Levanger15:20VerdenDød kunsthistoriker kan bidra til gjenoppbyggingen av Notre-Dame14:55NorgeEn av tre tror at Jesus sto opp fra de døde14:53NorgeNorsk Folkehjelp: Flere leteaksjoner enn normalt i påsken14:39PolitikkTalsmann: – Putin skal selv vurdere om Frode Berg skal benådes14:24NorgeBarnehagelærer valgte å svindle Nav14:23VerdenNotre-Dames biskop stenger katedralen i opptil seks år13:45NorgeRegjeringen varsler strategi for sikring av norske kirker13:28MotorPolitiet advarer mot fyllekjøring med snøscooter13:24VerdenFBI advarer mot bevæpnet kvinne oppslukt av Columbine-massakren12:47NorgePåskeværet: Mot 20 grader i sør – regn i nord12:40VerdenForskere har sett nærmere på noen av Saturns små og merkelige måner12:08SportBrækhus har «storfisker» i hodet, tar utfordringen fra Shields11:50NorgeVålerenga avbrøt juniorkamp etter kniv- og voldstrusler10:52NorgeSnøskred i Tromsø09:52NorgeRuss falt ut av russebil i fart08:56NorgePolitiet ber om ekstrabevilgninger på grunn av Hagen-forsvinningen08:11VerdenKrisehjelp fra Røde Kors er kommet fram til Venezuela08:01VerdenIndonesierne går til valg i omfattende demokratisk øvelse07:53NorgeFørerhunder angripes av løse hunder07:36SportEksperter etter Uniteds mesterligaexit: – Skal være klasseforskjell, og det er det07:12NorgeOslo kommune betaler tilbake egenandel til rusavhengige06:47SportSolskjær etter fem tap på sju kamper: – Vi har en stor jobb foran oss06:00NorgeFrp-topp åpner for å hente norske barn fra Syria og Irak – men uten foreldre05:55VerdenMangel på kvalifiserte fagfolk kan forsinke arbeidet med Notre-Dame05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeKronprinsen må trolig operere det andre øret også04:56VerdenVeksten i Kina stabil på 6,4 prosent i første kvartal04:45NorgeLokal brusprodusent tapte søksmål mot Coca-Cola04:29VerdenTerrortrusselnivået senket i New Zealand04:05Verden«Ringeren i Notre-Dame» topper bestselgerlistene etter brann03:37VerdenNicaragua løslater 636 innsatte03:01Verden65 fanger har rømt fra fengsel på populær ferieøy i Det karibiske hav02:49VerdenMinst 150 savnet etter ferjeforlis i Kongo02:35NorgeTo tolvåringer reddet ned fra fjellet02:30VerdenTrump bruker veto for fortsatt militær bistand i Jemen-krigen01:58NorgeVenstrevind over Oslo01:49VerdenMinst to drept i nye rakettangrep i Tripoli00:43PengerEinar Aas selger strandeiendommer med tap00:17NorgeHotell i Hønefoss ble evakuert etter røykutvikling23:45SportAjax danket ut Juventus etter nok en mesterligabragd23:30SportMessi nedsablet Manchester United på Camp Nou23:12VerdenErdogans parti krever omvalg i Istanbul22:54SportMessi senket Manchester United og hindret nytt Solskjær-eventyr med 3-0-seier21:48VerdenSeks omkom da fly styrtet inn i et hus i Chile20:42VerdenMacron lover at Notre-Dame skal gjenreises innen fem år20:27NorgeErik Solheim ba regjeringen om penger til kjendis-hockey på Nordpolen20:09Verden30 personer avhørt etter Notre-Dame-brannen19:37NorgeVoldsoffer i Stavanger skal ha kranglet med siktede19:05NorgeKrF: Det haster med å finne en løsning for norske barn av IS-krigere18:46VerdenAstronaut-tvillinger gir NASA gyllen mulighet til å finne ut hvordan romferder påvirker oss18:43SportChampions League-mareritt for Vipers, møter Nora Mørk og Györ i semifinalen18:28NorgeRolig for Røde Kors i påskefjellet17:34NyheterØkt snøskredfare i Nord-Norge16:03NorgeSeilflypilot skadd da glasskuppel på flyet løsnet15:02SportNorthug bekrefter flytteplaner14:55NorgeTidligere miljøvernminister Guro Fjellanger er død, 55 år gammel14:10NorgeMann siktet etter funn av eksplosiver i hus på Sola13:33VerdenFrankrike får massiv støtte fra hele verden etter Notre-Dame-brannen13:29PolitikkTyskland advarer britene: – Ingen flere brexit-utsettelser13:26PolitikkFinlands statsminister går av som partileder etter valgnederlag13:21NorgeRasfare gir stengt vei i Eidsvoll13:04PolitikkElendig måling for Frp – svakeste på fire år12:45VerdenSe bildene av Notre-Dame før, under og etter brannen12:42VerdenWHO: Minst 174 drept i kamper om Tripoli12:24NorgeUD: – Vi vil ha Frode Berg hjem til Norge12:06NorgeStøttegruppa ber regjeringen få Frode Berg hjem11:53NorgeSmågodtsmugler tatt på Svinesund11:44NorgePågrepet etter voldsvideo10:51NorgeFrode Berg dømmes til 14 års fengsel for spionasje i Russland10:41PolitikkFlere kjendiser vil bli politikere10:30SportGår all-in på at Rosenborg-treneren ryker10:08LivetFlytter fra anonyme barnegraver09:58PengerKlæbo har kjøpt hytte i eget treningseldorado09:02VerdenFrode Berg er på vei til byretten i Moskva09:00PengerFransk luksusgigant gir 2 milliarder til gjenoppbyggingen av Notre-Dame08:54VerdenNotre-Dame blir aldri det samme08:47NorgeNye mobilregler etter Sandbergs Iran-reise
Populært