Er 97 prosent av forskerne enige om at klimaendringer er menneskeskapte?

Nivået av enighet om menneskets rolle for global oppvarming blant klimaforskerne er undersøkt i flere studier. Bildet er fra klima-demonstrasjonene utenfor Stortinget nylig. (Foto: Nerijus Adomaitis, Reuters, NTB scanpix)
Nivået av enighet om menneskets rolle for global oppvarming blant klimaforskerne er undersøkt i flere studier. Bildet er fra klima-demonstrasjonene utenfor Stortinget nylig. (Foto: Nerijus Adomaitis, Reuters, NTB scanpix)

– Jeg blir ikke lenger eksponert for noen som setter spørsmålstegn ved om mennesker er årsaken til klimaendringer, sier dansk klimaprofessor.

Klimaendringene er virkelige. Verden blir varmere, og de aller fleste forskere enige om at det først og fremst er menneskets skyld.

– Den viktigste årsaken til de klimaendringene vi ser nå, er at vi endrer atmosfærens sammensetning av drivhusgasser. Det er dokumentert, sier klimaprofessor Sebastian Mernild.

Faktisk mener hele 97 prosent av klimaforskerne at klimaendringene er menneskeskapte. Det er i hvert fall et tall man ofte støter på.

Men kan man egentlig si det? Gir det mening å bruke et prosenttall? Vi har spurt en håndfull klimaforskere, også hovedforfatteren for en berømt studie, samt en av kritikerne.

Og la oss bare slå det fast en gang for alle: Selv om vi kan diskutere prosenttall, er det ingen grunn til å tvile på menneskets ansvar når det kommer til klimaendringer.

Studie ville avdekke debatt

Påstanden om 97 prosent enighet føres ofte tilbake til en studie som i 2013 ble utført av en forskergruppe med den australske klimaforskeren John Cook i spissen. Den er ikke det eneste av sitt slag, men den er det største og mest omtalte. Det ble utgitt i tidsskriftet Environmental Research Letters.

Tallene bak 97 prosent-studien

Et søk i Thomas Reuters Web of Science på emneordene «global climate change» og «global warming» i årene 2001 til 2011 ga 12 465 treff. Etter å ha fjernet de som ikke var fagfellevurdert, de som ikke handlet om klima og de som manglet referat, landet forskerne på 11 944 studier.

De var skrevet av 29 083 forfattere og publisert i 1980 ulike tidsskrifter. De ble delt i følgende kategorier:

1) de som mente at klimaendringer er menneskeskapt

2) de som ikke tok stilling

3) de som avviste at klimaendringene er menneskeskapt.

Hvis man ser bort fra kategori 2, var 97,1 prosent i kategori 1.

Deretter ble 8547 forfattere invitert til å kategorisere sine egne studier. Om lag 1200 svarte, og ut av dem kategoriserte 97,2 prosent studiene sine som kategori 1.

Formålet var å undersøke alle vitenskapelige studier med emneordene «global climate change» eller «global warming» utgitt i årene 1991 til 2011.

Søket ga et resultat på nesten 12.000 studier. Deretter hentet forskerne ut omkring 4000 som i referatet forholdt seg til om klimaendringer kan tilskrives mennesker.

– Målet var å avgjøre om det fortsatt er debatt om menneskeskapt global oppvarming i vitenskapelige artikler, forklarer John Cook.

I dag er han forsker ved Center for Climate Change Communication ved George Mason University i USA.

1,9 prosent avviste menneskeskapt oppvarming

Studien var et såkalt «citizen science»-prosjekt, noe som betyr at forskerne fikk hjelp fra vanlige folk til å gjennomgå og kategorisere de 4000 referatene.

97,1 prosent av studiene landet i én av tre kategorier:

De som eksplisitt skrev at mennesker er den primære årsaken til global oppvarming.

De som eksplisitt skrev at mennesker forårsaker global oppvarming eller refererte til menneskeskapt global oppvarming som et kjent faktum.

Dem som implisitt sluttet til seg menneskeskapt global oppvarming. For eksempel ved å skrive at drivhusgasser forårsaker klimaendringer – men uten å skrive eksplisitt at mennesker slipper ut drivhusgasser.

Til slutt kom 1,9 prosent som avviste at klimaendringer er menneskeskapte og 1 prosent som ga uttrykk for å være i tvil.

Menneskeskapt global oppvarming er 99 prosent sikker

I en ny studie utgitt i Nature Climate Change konkluderer en forskergruppe at den tilgjengelige dataene nå peker så klart på at mennesket er hovedårsaken til den globale oppvarmingen at vi har nådd et såkalt «5 sigma»-nivå.

Dette nivået kalles også for «gullstandard», og det var samme standard som ble brukt til å fastslå at man i 2012 hadde funnet den berømte Higgs-partikkelen.

Les mer i denne artikkelen.

Andre studier, som denne i tidsskriftet Theoretical and Applied Climatology, har senere finstudert disse artiklene om kommet fram til at de er fulle av feil og mangel på sammenhengende forklaringer.

Flere studier har fått samme resultat

Studien vakte oppsikt da den kom ut i 2013, forteller Cook. Skeptikere mente forskerne hadde vært forutinntatt da de gjennomgikk studien.

Det stemmer ikke, mener Cook:

– Vi inviterte også forfatterne til å kategorisere sine egne studier etter samme prinsipp. Det ga samme resultat.

Det kan du se i denne studien fra 2016 som ble publisert i tidsskriftet Environmental Research Letters .

Han forteller at mange andre studier har kommet fram til lignende resultater, blant en studie som ble publisert i tidsskriftet Science i 2004, da en amerikansk historieforsker, Naomi Oreskes, gjennomgikk klimarelaterte studier utgitt fra 1993 til 2003.

Av 928 studier var det ikke en eneste der forskere hevdet et den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt.

– Det som overrasket meg, var hvor overrasket alle andre var over resultatene. Jeg trodde at alle ville gjespe og si: «Det visste vi», forteller Cook.

I 2016 gjennomførte John Cook og andre en oppsamlingsstudie for alle eksisterende konsensusstudier. Resultatene av disse studiene er illustrert i denne grafikken. (Illustrasjon: «The Consensus Handbook»)
I 2016 gjennomførte John Cook og andre en oppsamlingsstudie for alle eksisterende konsensusstudier. Resultatene av disse studiene er illustrert i denne grafikken. (Illustrasjon: «The Consensus Handbook»)

Kritiker: Ingen enighet om bidragets størrelse

En av de som har kritisert Cook-studien fra 2013, er den danske forskeren Jens Olaf Pepke Pedersen. Han arbeider ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi ved DTU.

Ifølge Pedersen viser ikke Cooks studie at de fleste forskerne er enige om at mennesker er den primære årsaken til global oppvarming.

Den viser konsensus om at mennesket har en del av ansvaret – men ikke om hvor stor den andelen er.

Han har gjennomgått de samme studiene selv, og hevder at bare 2 prosent klart sier at det primære bidraget er menneskeskapt.

Svar: Kritikken holder ikke

John Cook avviser denne kritikken.

– Siden forskere gir uttrykk for konsensus på ulike måter, brukte vi ulike definisjoner. For eksempel ble «mennesker forårsaker global oppvarming» og «mennesker forårsaker det meste av den globale oppvarmingen» begge regnet som en del av konsensusen, sier han.

– Men en studie der det står at mennesker bidrar til mindre enn halvparten av den globale oppvarmingen, ble plassert i avvisningskategorien. Hvis noen åpent erklærte at mennesker ikke er den primære årsaken til global oppvarming, ville de bli kategorisert som en del av de 3 prosentene, understreker Cook.

Tvil om konsensus blokkerer politiske inngrep

Spørsmålet er om det i det hele tatt gir mening å diskutere graden av enighet på denne måten.

John Cook mener det er viktig fordi det – særlig i USA – er en stor kløft mellom offentlighetens oppfatning av den vitenskapelige konsensusen og den faktiske konsensusen.

Mange amerikanere tror at forskerne er mye mer uenige enn de faktisk er, og studier, som denne fra tidsskriftet Nature, viser at det hindrer befolkningen i å støtte til klimapolitiske tiltak, forteller han.

I denne videoen forklarer John Cook forskjellen mellom offentlighetens oppfatning av konsensus og den virkelige konsensusen. (Video: Global Change Institute)

– Dette «konsensusgapet» begrenser befolkningens støtte til politiske grep. Forskning på konsensus handler ikke om å bevise at global oppvarming er menneskeskapt, det er det mange andre uavhengige beviser på. Det handler om å rydde opp i den misforståelsen om at forskerne er uenige, mener Cook.

Andre forskere mener at det konkrete tallet er uviktig. Det gjelder for eksempel den danske klimaprofessoren Sebastian Mernild.

– Jeg synes ikke at det gir mening å snakke om de 97 prosentene. I prinsippet spiller det ingen rolle om tallet er 80 eller 65 prosent, for det kan ikke brukes som noe bevis. Jeg synes at det er mye viktigere å snakke om hva forskerne legger til grunn for analysene sine, sier Mernild, som er leder for Nansensenteret i Bergen.

Mer ekspertise gir mer enighet

I dag er det mange forskere som kaller seg klimaforskere, mener Mernild.

Det gjelder for eksempel forskere med en bakgrunn som biologer eller oseanografer. Men de «ekte» klimaforskerne er, mener han, de som arbeider direkte med de fysiske og kjemiske prosessene i atmosfæren.

Hvis man bare spurte forskere med virkelig ekspertise, ville det skape enda sikrere svar, sier han.

– Man bør spørre de riktige folkene framfor å utføre en veldig generell studie der man spør alle. Hvis du vil vite hvordan man baker et godt brød, går du ikke og spør en murer. Da finner du en baker.

I studien fra 2013 tok ikke Cook hensyn til forfatternes grad av klimaekspertise. Andre studier antyder at det kan ha mye å si.

I en nederlandsk-australsk studie fra 2014 fant forskerne ut at jo mer ekspertise innen klima forskere har, jo mer enige er de i at klimaendringer hovedsakelig er menneskeskapt.

– Av de forskerne som hadde mer enn ti fagfellevurderte publikasjoner på klimaområdet, understreket 90 prosent uttrykkelig at menneskers utslipp av drivhusgasser er den dominerende drivkraften for global oppvarming, skriver forskerne.

Les også: Konservative norske menn er oftere klimafornektere

Enigheten stiger i takt med ekspertisen, viste en studie fra 2014. (Illustrasjon: University of Queensland, John Garrett/Charlotte Price Persson)
Enigheten stiger i takt med ekspertisen, viste en studie fra 2014. (Illustrasjon: University of Queensland, John Garrett/Charlotte Price Persson)

Den beste forklaringen vi har

Sebastian Mernild ble i 2018 utpekt som en av hovedforfatterne for den neste store rapporten for FNs klimapanel, IPCC. Han har omfattende kontakt med kolleger fra hele verden.

De klimaforskerne han treffer, er ikke i tvil om at klimaendringene primært er menneskeskapt, forteller han.

– Dette er folk som utvikler store modeller for klimaet og forholder seg kritisk til prosessene i atmosfæren. Hvis du bare spør de som faktisk er klimaforskere, vil alle si at menneskelig aktivitet er den beste forklaringen vi har.

Det samme opplever professor Jens Hesselbjerg Christensen, som arbeider ved avdeling for is-, klima- og geofysikk ved Niels Bohr-instituttet ved Københavns Universitet. Han er tidligere hovedforfatter for IPCC-rapportene.

– Det er veldig lenge siden at jeg har hørt faglige diskusjoner der noen uttrykker skepsis til at oppvarmingen er menneskeskapt, sier han.

– Vi må flytte oss hele tiden

Men det fortsatt ting vi ikke forstår, påpeker Christensen. Forskerstanden er ikke enige om alt.

Det er mange som utfordrer mange aspekter innen klimaforskningen – og heldigvis for det.

– I forskningsverdenen stiller vi alltid spørsmål, og jeg håper jeg stiller kvalifiserte spørsmål selv. Selv om vi er enige om en ting, er vi ikke enige om alt. Det er viktig å slå fast, sier Christensen.

– Vi må hele tiden stille spørsmål, ellers bidrar vi ikke til å komme videre, sier Christensen.

– Hvis det er noen som har nye ideer eller argumenter, vil vi veldig gjerne høre om det.

Les også: 99,99 prosent sikkert at klimaendingene er menneskeskapte

Bevisene kan ikke tolkes annerledes

De 97 prosentene kan med andre ord ikke sies å være den endelige sannheten. Men det er nok ikke så langt unna.

Det skyldes at evidensen i dag viser at oppvarmingen er menneskeskapt, sier Christensen.

– Bevisene er så tydelige at jeg ikke kan komme fram til andre konklusjoner, sier han.

– Det er fortsatt ting vi ikke forstår fullt ut, men jeg har ikke beregninger som kan underbygge alternative forklaringer. Hvis noen sitter på noe slikt, synes jeg de skal skynde seg å publisere det i Nature. Det ser jeg fram til.

Referanse:

J. Cook mfl: « Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature», Environmental Research Letters (2013), DOI: 10.1088

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Tror de kan ga løst mysteriet: Har funnet over 100 nye linjer21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Tidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Vy presses av Forbrukertilsynet: – Vi har ikke ryddet bort kontantveskene20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Framtredende forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24 – De første har trolig fått penger på konto15:21 Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54 Lå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33 Lisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06 Lagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 Blir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 Vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Barnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg: Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist
Siste nytt
22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenTror de kan ga løst mysteriet: Har funnet over 100 nye linjer21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorTidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerVy presses av Forbrukertilsynet: – Vi har ikke ryddet bort kontantveskene20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkFramtredende forsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24Penger– De første har trolig fått penger på konto15:21VerdenLitauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54VerdenLå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33KulturLisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06SportLagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenBlir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenVestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeBarnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportSpania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg: Jeg er dømt for spionasje, men er ingen spion06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist
Populært