Meny

Vil rydde opp i mytene om plast i havet

Havet er fullt av plastsøppel. Men ingen vet helt hvor mye som finnes der ute. Foto: Fedorova Nataliia / Shutterstock / NTB scanpix

Plast i havet er et stort problem, men det finnes også mange myter om sjøsøppelet. En norsk biolog går løs på noen av dem.

Det er ingen tvil om at plast kan gjøre stor skade i naturen. Alt fra fugler til hval har plast i magen.

Forskere har funnet den minste plasten, mikroplast, svært mange steder i verden.

Svimlende mengder plast kan finnes i vannmassene og på havbunnen, tyder beregninger på.

Likevel er det mye feilinformasjon ute og går. Som at det snart er mer plast enn fisk i havet eller at du kan krysse søppeløyer tørrskodd.

Forsker Guri Sogn Andersen har viet en hel bok til å prøve å rydde opp.

– Jeg har prøvd å finne ut hvor en del av tallene kommer fra. Jeg ble forundret og frustrert og kastet inn i en runddans der jeg ikke klarte å finne kildene til påstandene, sier hun.

Les også : Død hval hadde 40 kilo plast i magen

Grepet av plastproblemet

Marinbiologen ved Norsk institutt for vannforskning (Niva) jobber med tareskog i havet. Andersen forsker ikke selv på plast. Det tror hun kan være en fordel når hun skriver bok for folk flest.

– Forskere har ofte et eget stammespråk, og når vi skal formidle egne resultater er det fort gjort å bruke begreper som folk utenfor fagmiljøet ikke forstår, sier hun.

Andersens engasjement for miljøet startet allerede som miljødetektiv i Blekkulf-klubben da hun var barn.

– Men det gjorde nok ekstra sterkt inntrykk på meg å være på et sted som jeg oppfattet som vilt og se hvor berørt det er av oss mennesker.

Hun ble grepet av plastproblemet da hun ruslet i fjæra på Svalbard som ung student. Andersen så mye søppel og en død fugl.

Selv om hun ikke vet hva den døde av, vandret tankene lett til plasten fordi fuglen var en havhest. Denne fugletypen er gjentatte ganger blitt funnet med plast i magen.

Bilder av nebb surret sammen av fiskesnører dukket opp på netthinnen.

En rødnebbterne på Svalbard har omkommet, viklet inn i plasttau. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Fem plastmyter

Men når vi snakker høyt om plast i havet, må vi slutte å legge sammen to og to på denne måten, mener Andersen.

Forskere, medier og miljøorganisasjoner strør om seg med tall som mangler grunnlag.

Her er noen av områdene marinbiologen prøver å rydde opp i:

  • Plastmengdene i havet
  • Hvor plasten kommer fra
  • De flytende søppeldyngene
  • Mikroplastens størrelse
  • Skadene på livet i havet

Ingen vet hvor mye plast det er i havet

«Den totale mengden plast som finnes i havet, er det umulig å fastslå, siden havområdene på Jorden er så store, så dype, så forskjellige og så lite utforsket», skriver Andersen.

Hun trekker fram noen tall som nevnes ofte og som forskning.no skrev om i 2015: 10 prosent av alt plastsøppelet som finnes i verden, ender i havet, og 70 prosent av plasten i sjøen havner på bunnen.

Verken Andersen eller forskning.no klarte å finne opphavet til disse tallene. Noe vitenskapelig grunnlag har de neppe.

Det er sannsynlig at det er mer på bunnen, fordi plast gjerne synker på grunn av vekten. Men ingen vet hvor mye, sier Andersen.

– Tull at det blir mer plast enn fisk

Andersen nevner en annen myte: I 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet.

– Det er tull. Jeg synes det er uforsvarlig å presentere slike tall når det er usikkerhet i absolutt alle ledd av utregningene, sier hun.

En rapport fra stiftelsen Verdens økonomiske forum anslo i 2016 at plasten i havet i 2050 vil veie mer enn fisken i havet.

Problemet er at selv om mange forskere har prøvd å beregne hvor mye plast det er i havet i dag, er det ingen som sitter med svaret på det.

Da blir det enda vanskeligere å spå om framtida.

– Det blir en tall-lek, sier Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet. Han forsker selv på plast i havet.

Spådommene tar utgangspunkt i beregninger fra 2015 som er svært usikre.

Da studien kom, kalte Grøsvik beregningene for «rene gjetninger». Han bekrefter at det fortsatt er stor usikkerhet rundt tallene.

Dette er solid forskning, understreker han, og det kommer stadig ny kunnskap om plastproblemet. Men metodene er ennå ikke gode nok til å kartlegge særlig den minste plasten.

Og vi vet strengt tatt ikke hvor mye fisk det er i havet heller, ifølge Grøsvik.

– Anslagene spriker veldig mye.

Les også : Studie i Storbritannia: Fant plast i hver eneste hval, sel og delfin som ble undersøkt

Vi vet ikke hvor plasten kommer fra

Noen mener fiskeutstyr som ender i havet står for en stor del av plastproblemet. Mye av søppelet som fjernes fra havet, er nettopp fiskeutstyr.

Men å gange opp det man finner av fiskeutstyr i sjøen og beregne hvor mye som egentlig er i havet, blir veldig feil, synes Andersen.

Dessuten er mye av plasten brutt ned til så små biter at det er umulig å avgjøre hva slags gjenstand den stammer fra, framholder biologen.

Mye plastsøppel kommer fra land. Men akkurat hvor stor del av havsøppelet dette utgjør, er ikke godt å si.

Mange regner med at 80 prosent havner i havet på andre måter enn via skip. Andersen er skeptisk.

«Jeg har ikke klart å spore det tilbake til en konkret vitenskapelig kilde, og siden så mange elementer som foreløpig ikke er kvantifisert, må med i regnestykket, stoler jeg ikke på det», skriver hun.

Nei, du kan ikke se søppelfeltene fra verdensrommet

«Flytende søppeldynger truer verdenshavene», skriver Aftenposten.

«Stillehavet rommer verdens største søppelfelt» melder VG.

Forskning.no har også fortalt om havets søppelhauger.

Men overskriftene stemmer ikke helt med virkeligheten, mener Andersen. Du kan nemlig stort sett ikke gå tørrskodd på øyer av plast.

Jo da, plasten hoper seg opp slik at det er mer plast i noen havområder enn andre.

«Men på grunn av påvirkning fra havstrømmer og vind som fører til en konstant omrøring, spres søppelet i hele vannmassen. Søppelet ligger ikke og flyter som flak, dynger eller fyllinger på overflaten», minner Andersen om.

Dermed er de egentlige søppelfeltene ikke synlige fra verdensrommet – og heller ikke så lette å få øye på fra båtripa, påpeker forskeren.

Lokale ansamlinger av plastsøppel som dette finnes flere steder i havet. Men det som omtales som søppelfelt, ser ikke slik ut. Søppelet ligger fordelt i vannmassene, ikke klumpet sammen på overflaten. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Hvor liten er mikroplasten?

Mange snakker om mikroplast, disse bitte små bitene som ofte er usynlige for det blotte øye og som potensielt kan gjøre stor skade på livet i havet.

Vi vet foreløpig lite om mikroplast i vannet, et ganske nytt forskningsfelt. Forskerne er ikke engang enige om hvor grensen går for hva som er mikroplast.

Andersen tyr til hårstrå som sammenligningsgrunnlag. «Det har en snittflate på ca. 100 mikrometer i diameter, men så er det jo også 10 centimeter langt. Hvis håret mitt var plast, hva ville det vært definert som?»

Ukjent omfang av skader på dyr

Forskerne finner plast i magen til mange vesener, og det er rimelig å anta at det er skadelig for dem.

Men det er fortsatt store kunnskapshull, ifølge Andersen. Vi vet nemlig ikke hvor stor skade den gjør på livet i havet.

Når forskerne skal måle skadene på fisk og andre sjødyr, gjør de det gjerne i laboratoriet. De finner alvorlige skader av å ha plast i kroppen hos noen dyr. Men det er vanskelig å si om det samme skjer i naturen.

– Og selv om vi vet at enkeltindivider lider, vet vi ikke hva det vil ha å si for hele bestander og forholdet mellom arter, sier Andersen.

Problemet med mytene

Journalister, aktivister og politikere trekker fram oppsiktsvekkende tall som mangler et godt faktagrunnlag.

Men også forskere bidrar til å spre feil. Det er en ubehagelig sannhet, synes Andersen.

– Jeg vet ikke om de gjør det bevisst for å skaffe oppmerksomhet om og penger til egen forskning, eller om de bare har snakket om det så lenge at de tror det er sant.

Forskerne som forskning.no tidligere har vært i kontakt med sier at de siterte udokumenterte tall i god tro.

– Jeg er bekymret for hva det vil si for folks tiltro til forskningsresultater dersom det blir for mange av disse oppleste sannhetene som skulle vise seg å være helt feil, sier Andersen.

Trenger vi nøyaktige tall?

Det finnes nok av bevis for at plastproblemet er mer enn stort nok. Gjør det egentlig noe om vi ikke vet nøyaktig hvor mye plast som flyter rundt på verdenshavene eller hvor den stammer fra?

Ja, mener Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet.

Det er viktig for å kunne veie hvilket problem som er viktigst. Hvis for eksempel mesteparten av plasten havner på havbunnen, bør vi finne ut hvilke organismer som påvirkes der.

Andersen er enig i at det er viktig å finne kildene til problemet, men hun er ikke så opptatt av at forskerne skal strebe etter å finne ut nøyaktig hvor mye plast som allerede finnes der ute.

Hun vil at vi skal slutte å bruke tall som vi ikke har grunnlag for. Feilinformasjon kan føre til forvaltning og opprydding som er til mer skade enn nytte for livet i havet.

– Det er viktig å rydde opp, men det viktigste er uansett at vi slutter å kaste søppelet vårt i naturen og jobber med å finne metoder for å utnytte det som en ressurs.

Vår venn plasten

Plasten har for øvrig fått et ufortjent dårlig rykte, synes hun.

– Ofte er plast det mest miljøvennlige alternativet vi har. Hvis vi forbyr plast, kan vi ende med i stedet å bruke alternative materialer som er mer skadelige for miljøet.

Hun viser til at det er regnet som mer miljøvennlig å bruke en plastpose enn en papirpose når du handler i butikken.

Flere analyser som har sett på blant annet klimabelastning, transport og bruk av vann i produksjonen peker i den retningen, ifølge en oppsummering fra faktisk.no. Plastposter er mer miljøvennlige å produsere enn papirposer, men et større miljøproblem hvis de havner i naturen blant annet fordi det tar mye lengre tid før de brytes ned.

Andersen har flere forslag til hvordan folk flest kan leve i større harmoni med vår venn plasten.

Det viktigste oppsummerer hun slik: Tenk over forbruket ditt. Det er lett å glemme hvor mye ressurser som går inn i produksjonen.

Redd for å så tvil om plastproblemet

Marinbiologen drømmer om at oljen som inngår i plasten, kan byttes ut med for eksempel alger.

Vi bør ikke prøve å bli kvitt plasten, heller produsere den på mer miljøvennlige måter, mener hun.

– I samfunnet vårt er vi jo avhengige av plast. Den kan brukes til så mye.

– Er du ikke redd for å så tvil om plastproblemet?

– Jo, jeg er redd for det. Det er ingen tvil om at plast i havet er et problem. Jeg vil bare at folk skal ha et klarere bilde av hvor mye vi ikke vet. Det er i seg selv ganske alvorlig at vi belaster naturen på måter som vi ikke aner konsekvensene av.

Denne saken ble først publisert på forskning.no.

Referanse:

Guri Sogn Andersen: Å se en havhest dø. Forestillinger og fakta om plast i havet. Spartacus forlag 2019.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:16 Mann siktet for drap i Latvia framstilles for fengsling06:15 Dødstallet øker etter skyting i Melbourne05:50 Dette skjer i dag05:44 Komiker ligger an til å bli president i Ukraina05:30 Dette skjedde i natt05:24 Dronning Elizabeth fyller 93 år04:32 Mann omkom i trafikkulykke i Moss04:10 Kreftforeningen krever høyere priser på røyk04:07 Høyrevridd militsmedlem pågrepet i USA for å ha anholdt migranter03:32 Dødstallet stiger etter at gjeng åpnet ild mot storfamilie i Mexico02:38 Sorgtung minneseremoni 20 år etter Columbine-massakren02:31 MC-fører til sykehus etter kollisjon med elg01:39 Fredsbevarer for FN drept i mineeksplosjon i Mali01:15 Fem hentet ned fra fjellet i Sør-Norge00:48 KKK-leder drept i USA – kona dømt til livstid00:25 15 år gammel sjåfør stoppet i kontroll00:10 Sudans militærjunta og protestleder enige om flere samtaler23:40 Norwegian vant søksmål om «kundenapping»23:15 Pave Frans holdt påskemesse i Peterskirken22:43 Kosovo hentet hjem 74 barn fra Syria22:32 Trakk 66 Lotto-millionærer påskeaften22:13 Ødegaards hjørnespark ga tre Vitesse-mål21:56 Carlsen med sliteseier mot tysk 14-åring21:23 Fem til legevakt etter brann i Masfjorden21:05 Forbrukerrådet: Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor20:51 Ghulam (42) var beryktet gjengleder i Oslo: – Nå vil jeg gi noe tilbake20:15 Hund angrep politi19:43 Sommertemperaturer flere steder påskeaften19:39 Over 700 klimaaktivister pågrepet i London19:04 Nytt tennissjokk i Monte Carlo: Nadal feid av banen i semifinalen18:45 Nordmann tilstår drap i Latvia18:11 Sudans protestledere skal møte militærrådet18:06 Skogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43 – «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37 Røde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28 Over 200 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52 Tripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46 Røde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39 Ruter advarer mot svindel-sms15:23 18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18 Ruter advarer mot svindel-sms15:08 Kabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02 Målpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55 Nord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43 Sent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32 Forbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30 Politikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57 Fant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50 Svømming: Årets raskeste tatt for doping13:46 Tre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33 Mueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04 Russisk agent innrømmer skyld12:58 Kenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49 Det er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09 To alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03 Betydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54 – 27 soldater drept av IS i Syria11:49 Brannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45 Nøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37 Premier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25 Jordskjelv registrert i Finnmark11:02 Flere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00 Tretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54 Neymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37 Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26 Snur etter kritikk – tar ikke ned Assange-bilde likevel10:15 Nok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02 To tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00 Kongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48 Brannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14 Cardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34 Sp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10 Egypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30 Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20 Tysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58 Kosovo henter hjem IS-familier05:50 Dette skjer i dag05:36 Russ til legevakt med dypt kutt i hodet05:30 Dette skjedde i natt05:15 Demonstrasjonene vokser i Sudan04:47 Ettåring angrepet av ville hunder i Australia04:17 Saudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52 Kvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12 Justisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05 Anders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06 Sykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38 Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43 Ung mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18 Paven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07 Isaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01 Over 20 grader i flere fylker22:54 Drama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49 Warren krever Trump stilt for riksrett22:33 Brannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58 Slanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48 Norge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46 Kristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32 Annonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53 California-par fikk livsvarig for tortur av egne barn
Siste nytt
06:16NorgeMann siktet for drap i Latvia framstilles for fengsling06:15VerdenDødstallet øker etter skyting i Melbourne05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenKomiker ligger an til å bli president i Ukraina05:30NorgeDette skjedde i natt05:24VerdenDronning Elizabeth fyller 93 år04:32NorgeMann omkom i trafikkulykke i Moss04:10NorgeKreftforeningen krever høyere priser på røyk04:07VerdenHøyrevridd militsmedlem pågrepet i USA for å ha anholdt migranter03:32VerdenDødstallet stiger etter at gjeng åpnet ild mot storfamilie i Mexico02:38VerdenSorgtung minneseremoni 20 år etter Columbine-massakren02:31NorgeMC-fører til sykehus etter kollisjon med elg01:39VerdenFredsbevarer for FN drept i mineeksplosjon i Mali01:15NorgeFem hentet ned fra fjellet i Sør-Norge00:48VerdenKKK-leder drept i USA – kona dømt til livstid00:25Norge15 år gammel sjåfør stoppet i kontroll00:10VerdenSudans militærjunta og protestleder enige om flere samtaler23:40NorgeNorwegian vant søksmål om «kundenapping»23:15VerdenPave Frans holdt påskemesse i Peterskirken22:43VerdenKosovo hentet hjem 74 barn fra Syria22:32NorgeTrakk 66 Lotto-millionærer påskeaften22:13SportØdegaards hjørnespark ga tre Vitesse-mål21:56SportCarlsen med sliteseier mot tysk 14-åring21:23NorgeFem til legevakt etter brann i Masfjorden21:05NorgeForbrukerrådet: Taushetsplikt ikke godt nok ivaretatt på mange legekontor20:51Helse og livsstilGhulam (42) var beryktet gjengleder i Oslo: – Nå vil jeg gi noe tilbake20:15NorgeHund angrep politi19:43NorgeSommertemperaturer flere steder påskeaften19:39VerdenOver 700 klimaaktivister pågrepet i London19:04SportNytt tennissjokk i Monte Carlo: Nadal feid av banen i semifinalen18:45NorgeNordmann tilstår drap i Latvia18:11VerdenSudans protestledere skal møte militærrådet18:06NorgeSkogbrann i Larvik truer bebyggelse17:43Helse og livsstil– «Ukjente Bjørnar»? Den lappen blir hengende på kontordøra17:37NorgeRøde Kors: 17 redningsoppdrag påskeaften17:28VerdenOver 200 pågrepet under gule vester-protest i Paris16:52VerdenTripoli-regjeringens styrker går til motangrep15:46NorgeRøde Kors: Økende fare for tunge snøskavler som utløser skred15:39NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:23Sport18-åring sikret Manchester City revansj mot Tottenham15:18NorgeRuter advarer mot svindel-sms15:08VerdenKabul-angrep avsluttet – angriperne drept15:02SportMålpoeng for norske Shenzhen-profiler14:55VerdenNord-Korea kritiserer Boltons rolle i atomforhandlingene14:43SportSent baklengsmål kan skape trøbbel for Milans mesterligahåp14:32NorgeForbund vil stoppe undersjøiske tunneler14:30VerdenPolitikilde: – Notre-Dame-brannen startet i midten av taket13:57VerdenFant 3.500 år gammel grav i Luxor – oppsiktsvekkende funn13:50SportSvømming: Årets raskeste tatt for doping13:46SportTre City-spillere nominert til årets Premier League-spiller av spillerne selv13:33VerdenMueller-rapporten i bokform inn på bestselgerliste13:04VerdenRussisk agent innrømmer skyld12:58SportKenyansk OL-mester utestengt i fire år for doping12:49NorgeDet er fisket skrei for en milliard kroner i Lofoten12:09VerdenTo alvorlig skadd da buss på vei fra Norge kjørte av veien i Sverige12:03NorgeBetydelig snøskredfare i Nord-Norge11:54Verden– 27 soldater drept av IS i Syria11:49NorgeBrannvesenet gikk brannvakt på fjellet i Bergen i natt11:45SportNøkkelen til Vipers-suksess mot Györ: – Aldri avskriv et lag med Lunde i mål11:37SportPremier League framskynder kamper for å hjelpe Liverpool og Tottenham11:25NorgeJordskjelv registrert i Finnmark11:02NorgeFlere unge chatter med Kirkens SOS i påsken11:00VerdenTretten festdeltakere drept av væpnet gjeng i Mexico10:54SportNeymar kan gjøre comeback og sikre ligagull10:37SportZlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS10:26NorgeSnur etter kritikk – tar ikke ned Assange-bilde likevel10:15SportNok et topplag slått ut av NHL-sluttspillet10:02VerdenTo tenåringer pågrepet etter drap på journalist i Nord-Irland10:00NorgeKongeparets reiser: Demonstrasjoner mot hvalfangst, selfangst og laks09:48NorgeBrannvesenet tror gressbranner på Sørlandet er påsatt09:14SportCardiff-sjefen før Liverpool-møtet: – Håper vi ikke får juling08:34NorgeSp frykter nedlegging av frivillighetssentraler08:10VerdenEgypterne bestemmer seg for om Sisi skal få sitte til 203006:30NorgeNordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister06:20VerdenTysklands forsvarssjef: Russland truer freden i Europa05:58VerdenKosovo henter hjem IS-familier05:50NorgeDette skjer i dag05:36NorgeRuss til legevakt med dypt kutt i hodet05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenDemonstrasjonene vokser i Sudan04:47VerdenEttåring angrepet av ville hunder i Australia04:17VerdenSaudi-Arabia angriper presidentpalasset i Jemen03:52NorgeKvinner mener likelønn er deres største utfordring03:12VerdenJustisdepartementet avviser demokratenes Mueller-stevning03:05SportAnders Mol friskmelder seg til Xiamen Open02:06VerdenSykepleier dømt til livstid for fire drap i Italia01:38NorgeAnsatte i privat sektor drikker mer på jobb00:43NorgeUng mann kjørte nesten dobbelt så fort som tillatt00:18VerdenPaven talte for de sårbare som «lider på korset»00:07NorgeIsaksen vil ha taxiapper for billigere taxipriser23:11NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje23:01NorgeOver 20 grader i flere fylker22:54SportDrama i Premier League-jakten: Norwich og Leeds snublet som storfavoritter22:49VerdenWarren krever Trump stilt for riksrett22:33NorgeBrannvesenet går brannvakt på fjellet i Bergen i natt21:58VerdenSlanger regjerer på presidentkontoret i Liberia20:48SportNorge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål20:46VerdenKristne markerte Jesu vei til korset i Jerusalems gamleby20:32NorgeAnnonsører svartelister Resett.no etter Twitter-kampanje19:53VerdenCalifornia-par fikk livsvarig for tortur av egne barn
Populært