Vil rydde opp i mytene om plast i havet

Havet er fullt av plastsøppel. Men ingen vet helt hvor mye som finnes der ute.
Havet er fullt av plastsøppel. Men ingen vet helt hvor mye som finnes der ute. Foto: Fedorova Nataliia / Shutterstock / NTB scanpix

Plast i havet er et stort problem, men det finnes også mange myter om sjøsøppelet. En norsk biolog går løs på noen av dem.

Det er ingen tvil om at plast kan gjøre stor skade i naturen. Alt fra fugler til hval har plast i magen.

Forskere har funnet den minste plasten, mikroplast, svært mange steder i verden.

Svimlende mengder plast kan finnes i vannmassene og på havbunnen, tyder beregninger på.

Likevel er det mye feilinformasjon ute og går. Som at det snart er mer plast enn fisk i havet eller at du kan krysse søppeløyer tørrskodd.

Forsker Guri Sogn Andersen har viet en hel bok til å prøve å rydde opp.

– Jeg har prøvd å finne ut hvor en del av tallene kommer fra. Jeg ble forundret og frustrert og kastet inn i en runddans der jeg ikke klarte å finne kildene til påstandene, sier hun.

Les også : Død hval hadde 40 kilo plast i magen

Grepet av plastproblemet

Marinbiologen ved Norsk institutt for vannforskning (Niva) jobber med tareskog i havet. Andersen forsker ikke selv på plast. Det tror hun kan være en fordel når hun skriver bok for folk flest.

– Forskere har ofte et eget stammespråk, og når vi skal formidle egne resultater er det fort gjort å bruke begreper som folk utenfor fagmiljøet ikke forstår, sier hun.

Andersens engasjement for miljøet startet allerede som miljødetektiv i Blekkulf-klubben da hun var barn.

– Men det gjorde nok ekstra sterkt inntrykk på meg å være på et sted som jeg oppfattet som vilt og se hvor berørt det er av oss mennesker.

Hun ble grepet av plastproblemet da hun ruslet i fjæra på Svalbard som ung student. Andersen så mye søppel og en død fugl.

Selv om hun ikke vet hva den døde av, vandret tankene lett til plasten fordi fuglen var en havhest. Denne fugletypen er gjentatte ganger blitt funnet med plast i magen.

Bilder av nebb surret sammen av fiskesnører dukket opp på netthinnen.

En rødnebbterne på Svalbard har omkommet, viklet inn i plasttau. Foto: Sysselmannen på Svalbard
En rødnebbterne på Svalbard har omkommet, viklet inn i plasttau. Foto: Sysselmannen på Svalbard

Fem plastmyter

Men når vi snakker høyt om plast i havet, må vi slutte å legge sammen to og to på denne måten, mener Andersen.

Forskere, medier og miljøorganisasjoner strør om seg med tall som mangler grunnlag.

Her er noen av områdene marinbiologen prøver å rydde opp i:

  • Plastmengdene i havet
  • Hvor plasten kommer fra
  • De flytende søppeldyngene
  • Mikroplastens størrelse
  • Skadene på livet i havet

Ingen vet hvor mye plast det er i havet

«Den totale mengden plast som finnes i havet, er det umulig å fastslå, siden havområdene på Jorden er så store, så dype, så forskjellige og så lite utforsket», skriver Andersen.

Hun trekker fram noen tall som nevnes ofte og som forskning.no skrev om i 2015: 10 prosent av alt plastsøppelet som finnes i verden, ender i havet, og 70 prosent av plasten i sjøen havner på bunnen.

Verken Andersen eller forskning.no klarte å finne opphavet til disse tallene. Noe vitenskapelig grunnlag har de neppe.

Det er sannsynlig at det er mer på bunnen, fordi plast gjerne synker på grunn av vekten. Men ingen vet hvor mye, sier Andersen.

– Tull at det blir mer plast enn fisk

Andersen nevner en annen myte: I 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet.

– Det er tull. Jeg synes det er uforsvarlig å presentere slike tall når det er usikkerhet i absolutt alle ledd av utregningene, sier hun.

En rapport fra stiftelsen Verdens økonomiske forum anslo i 2016 at plasten i havet i 2050 vil veie mer enn fisken i havet.

Problemet er at selv om mange forskere har prøvd å beregne hvor mye plast det er i havet i dag, er det ingen som sitter med svaret på det.

Da blir det enda vanskeligere å spå om framtida.

– Det blir en tall-lek, sier Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet. Han forsker selv på plast i havet.

Spådommene tar utgangspunkt i beregninger fra 2015 som er svært usikre.

Da studien kom, kalte Grøsvik beregningene for «rene gjetninger». Han bekrefter at det fortsatt er stor usikkerhet rundt tallene.

Dette er solid forskning, understreker han, og det kommer stadig ny kunnskap om plastproblemet. Men metodene er ennå ikke gode nok til å kartlegge særlig den minste plasten.

Og vi vet strengt tatt ikke hvor mye fisk det er i havet heller, ifølge Grøsvik.

– Anslagene spriker veldig mye.

Les også : Studie i Storbritannia: Fant plast i hver eneste hval, sel og delfin som ble undersøkt

Vi vet ikke hvor plasten kommer fra

Noen mener fiskeutstyr som ender i havet står for en stor del av plastproblemet. Mye av søppelet som fjernes fra havet, er nettopp fiskeutstyr.

Men å gange opp det man finner av fiskeutstyr i sjøen og beregne hvor mye som egentlig er i havet, blir veldig feil, synes Andersen.

Dessuten er mye av plasten brutt ned til så små biter at det er umulig å avgjøre hva slags gjenstand den stammer fra, framholder biologen.

Mye plastsøppel kommer fra land. Men akkurat hvor stor del av havsøppelet dette utgjør, er ikke godt å si.

Mange regner med at 80 prosent havner i havet på andre måter enn via skip. Andersen er skeptisk.

«Jeg har ikke klart å spore det tilbake til en konkret vitenskapelig kilde, og siden så mange elementer som foreløpig ikke er kvantifisert, må med i regnestykket, stoler jeg ikke på det», skriver hun.

Nei, du kan ikke se søppelfeltene fra verdensrommet

«Flytende søppeldynger truer verdenshavene», skriver Aftenposten.

«Stillehavet rommer verdens største søppelfelt» melder VG.

Forskning.no har også fortalt om havets søppelhauger.

Men overskriftene stemmer ikke helt med virkeligheten, mener Andersen. Du kan nemlig stort sett ikke gå tørrskodd på øyer av plast.

Jo da, plasten hoper seg opp slik at det er mer plast i noen havområder enn andre.

«Men på grunn av påvirkning fra havstrømmer og vind som fører til en konstant omrøring, spres søppelet i hele vannmassen. Søppelet ligger ikke og flyter som flak, dynger eller fyllinger på overflaten», minner Andersen om.

Dermed er de egentlige søppelfeltene ikke synlige fra verdensrommet – og heller ikke så lette å få øye på fra båtripa, påpeker forskeren.

Lokale ansamlinger av plastsøppel som dette finnes flere steder i havet. Men det som omtales som søppelfelt, ser ikke slik ut. Søppelet ligger fordelt i vannmassene, ikke klumpet sammen på overflaten. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
Lokale ansamlinger av plastsøppel som dette finnes flere steder i havet. Men det som omtales som søppelfelt, ser ikke slik ut. Søppelet ligger fordelt i vannmassene, ikke klumpet sammen på overflaten. Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Hvor liten er mikroplasten?

Mange snakker om mikroplast, disse bitte små bitene som ofte er usynlige for det blotte øye og som potensielt kan gjøre stor skade på livet i havet.

Vi vet foreløpig lite om mikroplast i vannet, et ganske nytt forskningsfelt. Forskerne er ikke engang enige om hvor grensen går for hva som er mikroplast.

Andersen tyr til hårstrå som sammenligningsgrunnlag. «Det har en snittflate på ca. 100 mikrometer i diameter, men så er det jo også 10 centimeter langt. Hvis håret mitt var plast, hva ville det vært definert som?»

Ukjent omfang av skader på dyr

Forskerne finner plast i magen til mange vesener, og det er rimelig å anta at det er skadelig for dem.

Men det er fortsatt store kunnskapshull, ifølge Andersen. Vi vet nemlig ikke hvor stor skade den gjør på livet i havet.

Når forskerne skal måle skadene på fisk og andre sjødyr, gjør de det gjerne i laboratoriet. De finner alvorlige skader av å ha plast i kroppen hos noen dyr. Men det er vanskelig å si om det samme skjer i naturen.

– Og selv om vi vet at enkeltindivider lider, vet vi ikke hva det vil ha å si for hele bestander og forholdet mellom arter, sier Andersen.

Problemet med mytene

Journalister, aktivister og politikere trekker fram oppsiktsvekkende tall som mangler et godt faktagrunnlag.

Men også forskere bidrar til å spre feil. Det er en ubehagelig sannhet, synes Andersen.

– Jeg vet ikke om de gjør det bevisst for å skaffe oppmerksomhet om og penger til egen forskning, eller om de bare har snakket om det så lenge at de tror det er sant.

Forskerne som forskning.no tidligere har vært i kontakt med sier at de siterte udokumenterte tall i god tro.

– Jeg er bekymret for hva det vil si for folks tiltro til forskningsresultater dersom det blir for mange av disse oppleste sannhetene som skulle vise seg å være helt feil, sier Andersen.

Trenger vi nøyaktige tall?

Det finnes nok av bevis for at plastproblemet er mer enn stort nok. Gjør det egentlig noe om vi ikke vet nøyaktig hvor mye plast som flyter rundt på verdenshavene eller hvor den stammer fra?

Ja, mener Bjørn Einar Grøsvik ved Havforskningsinstituttet.

Det er viktig for å kunne veie hvilket problem som er viktigst. Hvis for eksempel mesteparten av plasten havner på havbunnen, bør vi finne ut hvilke organismer som påvirkes der.

Andersen er enig i at det er viktig å finne kildene til problemet, men hun er ikke så opptatt av at forskerne skal strebe etter å finne ut nøyaktig hvor mye plast som allerede finnes der ute.

Hun vil at vi skal slutte å bruke tall som vi ikke har grunnlag for. Feilinformasjon kan føre til forvaltning og opprydding som er til mer skade enn nytte for livet i havet.

– Det er viktig å rydde opp, men det viktigste er uansett at vi slutter å kaste søppelet vårt i naturen og jobber med å finne metoder for å utnytte det som en ressurs.

Vår venn plasten

Plasten har for øvrig fått et ufortjent dårlig rykte, synes hun.

– Ofte er plast det mest miljøvennlige alternativet vi har. Hvis vi forbyr plast, kan vi ende med i stedet å bruke alternative materialer som er mer skadelige for miljøet.

Hun viser til at det er regnet som mer miljøvennlig å bruke en plastpose enn en papirpose når du handler i butikken.

Flere analyser som har sett på blant annet klimabelastning, transport og bruk av vann i produksjonen peker i den retningen, ifølge en oppsummering fra faktisk.no. Plastposter er mer miljøvennlige å produsere enn papirposer, men et større miljøproblem hvis de havner i naturen blant annet fordi det tar mye lengre tid før de brytes ned.

Andersen har flere forslag til hvordan folk flest kan leve i større harmoni med vår venn plasten.

Det viktigste oppsummerer hun slik: Tenk over forbruket ditt. Det er lett å glemme hvor mye ressurser som går inn i produksjonen.

Redd for å så tvil om plastproblemet

Marinbiologen drømmer om at oljen som inngår i plasten, kan byttes ut med for eksempel alger.

Vi bør ikke prøve å bli kvitt plasten, heller produsere den på mer miljøvennlige måter, mener hun.

– I samfunnet vårt er vi jo avhengige av plast. Den kan brukes til så mye.

– Er du ikke redd for å så tvil om plastproblemet?

– Jo, jeg er redd for det. Det er ingen tvil om at plast i havet er et problem. Jeg vil bare at folk skal ha et klarere bilde av hvor mye vi ikke vet. Det er i seg selv ganske alvorlig at vi belaster naturen på måter som vi ikke aner konsekvensene av.

Denne saken ble først publisert på forskning.no.

Referanse:

Guri Sogn Andersen: Å se en havhest dø. Forestillinger og fakta om plast i havet. Spartacus forlag 2019.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
11:41 Politiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40 Advokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14 Sun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52 Oslo-byrådet vil massivt redusere biltrafikken10:40 Granåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27 Guaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12 Mor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00 Nytt krigsfunn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 1941: 267 ble drept09:57 Indiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03 Knepen seier for Trudeau i Canada09:02 Gatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52 Russisk isbryter vest av Ålesund meldte mayday08:47 Zidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46 Carragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02 Kjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52 Kirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40 Nord-Irland legaliserer abort07:39 Baksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39 Regjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34 Politimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24 Naruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22 Flere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50 Dette skjer i dag05:36 Anklager om fusk etter valget i Bolivia05:30 Dette skjedde i natt05:30 Afrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27 Trondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43 Prognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34 Mann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36 Nasa vil sende utlendinger til månen også03:20 Bolivias president nær ved å vinne valget02:58 Høyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50 Norske styrker fortsetter i Irak02:02 Pompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15 Venstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09 Studie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23 Israel og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 De kjempet dyrenes kamp for 160 år siden21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Kurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Gir opp: – Neste år har vi ingen ferieboliger i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Tyrkias offensiv har aktualisert et spørsmål som sjelden diskuteres åpent10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad
Siste nytt
11:41PolitikkPolitiker overrasket alle: – Jeg er gravid11:40NorgeAdvokat: – Berg kjent med avtalerykter11:14KulturSun Heidi Sæbø konstituert som Morgenbladet-redaktør10:52NorgeOslo-byrådet vil massivt redusere biltrafikken10:40SportGranåsen får 180 millioner til ski-VM 202510:27VerdenGuaidó ber Russland og Kina om hjelp10:12NorgeMor (62) og datter (29) omkom i trafikkulykke i Volda: Frigir navnene10:00VerdenNytt krigsfunn: Deltok i angrepet på Pearl Harbor i 1941: 267 ble drept09:57VerdenIndiske myndigheter reagerer sterkt på skoleeksperiment09:03PolitikkKnepen seier for Trudeau i Canada09:02NorgeGatekjøkken i Oslo angrepet for tredje gang08:52NorgeRussisk isbryter vest av Ålesund meldte mayday08:47SportZidane irritert over rykter om at han kan få sparken08:46SportCarragher sier unnskyld til Evra – åtte år etter Suárez' rasistiske hets08:02SportKjetil Jansrud vil sette «uslåelig» rekord i mesterskapsfri sesong07:52NorgeKirkerådet lager etisk regelverk for flyreiser07:40Helse og livsstilNord-Irland legaliserer abort07:39MotorBaksetevarsel kan bli standard etter hundrevis av dødsfall i USA07:39PolitikkRegjeringen vil bruke klima-«smutthull»: – Veldig uklokt07:34NorgePolitimann skadd av skytevåpen under oppdrag i Trondheim07:24VerdenNaruhito kronet i en noe nedtonet seremoni07:22PolitikkFlere borgerlige varaordførere i Sp-styrte kommuner05:50NorgeDette skjer i dag05:36PolitikkAnklager om fusk etter valget i Bolivia05:30NorgeDette skjedde i natt05:30VerdenAfrikanske migranter sier de ville reist til Europa selv om de visste om farene05:27NorgeTrondheim fengsel kritiseres for behandling av forvaringsdømte04:43VerdenPrognose: Justin Trudeau kan danne regjering04:34NorgeMann pågrepet etter skuddløsning i Oslo sentrum03:36VerdenNasa vil sende utlendinger til månen også03:20VerdenBolivias president nær ved å vinne valget02:58NorgeHøyre og MDG samarbeider i bydeler i Oslo02:50NorgeNorske styrker fortsetter i Irak02:02VerdenPompeo: Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet01:15NyheterVenstre-lederen: Jeg er best for partiet videre01:09VerdenStudie: Klimaendringer gjør El Niño sterkere00:23VerdenIsrael og Jordan ber Trump beholde soldater i Syria23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeDe kjempet dyrenes kamp for 160 år siden21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenKurdere: – Amerikanerne flykter som rotter13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerGir opp: – Neste år har vi ingen ferieboliger i Tyrkia11:54NorgeMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenTyrkias offensiv har aktualisert et spørsmål som sjelden diskuteres åpent10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad
Populært