Syriske Omar (23) overlevde skrekkfengselet

Syriske Omar Alshogre (23) har fått eit nytt liv i Stockholm, der han jobbar og er forlova med ei jente frå Bergen.
Syriske Omar Alshogre (23) har fått eit nytt liv i Stockholm, der han jobbar og er forlova med ei jente frå Bergen. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

23-åringen, som er busett i Sverige, håpar at hans historie kan gje folk ei forståing av kva det vil seie å vere utsett for tortur.

– Syrarane er sterke nok til å byggja opp landet sitt. Eg er ikkje lei meg for at dei har øydelagt alt, det kan me enkelt byggja opp att. Eg er redd for at dei har øydelagt menneskjer, seier Omar Alshogre.

23-åringen kom som flyktning frå Syria til Sverige etter å ha overlevd tre år med fangenskap og tortur. Under dokumentarfilmfestivalen HUMAN vitja han Oslo saman med filmprosjektet The Human Aspect, for å visa filmen der han fortel om dei største prøvelsane i sitt liv.

Les også: Stor undersøking av nordmenn: Ja til flyktningar, nei til arbeidsinnvandring

Slaktarhuset Saydnaya

Her fortel han om dei grufulle åra der han vart flytta mellom ulike syriske torturfengsel før han vart flytta til det berykta Saydnaya-fengselet i Syria, som ofte vert referert til som slaktarhuset.

Ifølgje ein Amnesty-rapport frå 2017 vart opptil 13.000 menneske avretta i fengselet i perioden 2011-2015. Rapporten fortel om grufulle torturmetodar og fangar som vert henta ut til massehengigar midt på natta.

Omar er ein av dei som er intervjua i denne rapporten.

Basert på vitneskildringar har Amnesty laga ein 3D-modell av Saydnaya-fengselet, som er heilt lukka for utanomverdenen:

Saydnaya-fengselet i Syria vert skildra som helvete av Omar Alshogre, som er ein av dei som slapp levande ifrå det og kan fortelja. Skjermdump: Amnesty I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.
Saydnaya-fengselet i Syria vert skildra som helvete av Omar Alshogre, som er ein av dei som slapp levande ifrå det og kan fortelja. Skjermdump: Amnesty I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.

– Folk treng kunnskap

The Human Aspect er eit digitalt bibliotek med videoar av livserfaringar frå ulike menneske frå heile verda.

I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.
I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.

For Omar er det verdifullt å fortelja si historie for publikum. Han håpar det kan bidra til å gje lyttarane eit nytt perspektiv på eigne liv og gjera dei meir interessert i krigen i Syria, slik at dei sjølv oppsøkjer informasjon.

– Når dei veit sanninga, så hjelper dei. Men om ein ikkje forstår, vil ein ikkje hjelpa. Folk treng kunnskap, seier Omar etter å ha deltatt på filmvisning og påfølgjande panelsamtale med representantar frå mellom anna Amnesty og Flyktninghjelpen.

For Omar er det òg viktig å visa fram at flyktningar kan vera ein ressurs, så lenge dei får moglegheita.

– Berre det at folk seier velkommen, er nok. Det fins framleis ei grense mellom flyktningar og lokale menneske. Flyktning betyr ikkje at ein er fattig, det betyr berre at ein treng vern, understrekar Omar.

Les innlegget: «Demokrati for ein kvar pris – Er det sikkert at det som er bra for oss er bra for absolutt alle?»

Fridomskampen

18. mars 2011 er Omar Alshogre 15 år gamal. Saman med far sin og kring andre 30-40.000 deltek han i ein av dei største demonstrasjonane i Syria i samband med den arabiske våren 2011.

– Ein person ropar noko og me ropar etter. Eg hadde inga aning om kva fridom betydde, men eg hadde ei aning om kor kult det var å vera der, fortel Alshogre entusiastisk i filmprosjektet The Human Aspect.

Allereie under sin første demonstrasjon vart 15 år gamle Omar arrestert i to dagar og torturert til å tilstå drap på militære.

16. november 2012 vart Omar arrestert på ny. Saman med tre søskenborn vart 17-åringen henta i heimen der han budde. Før torturen starta måtte han høyra på medfangar som vart mishandla. Å venta på straffa er tusen gongar verre enn straffa sjølv, forklarar 23-åringen.

23 år gamle Omar Alshogre har i dag ein god jobb i Stockholm, men drøymer om å ta høgare utdanning og fortsetja å fortelja si historie. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
23 år gamle Omar Alshogre har i dag ein god jobb i Stockholm, men drøymer om å ta høgare utdanning og fortsetja å fortelja si historie. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Endelaus tortur

Han vart festa i bildekk og slått med kablar, hengt etter armane i taket og utsett for elektrosjokk, medan vaktene spør kor mange han har drept. Han fortel korleis vaktene tvinga han til å sjå på medan dei fjerna neglene med tang.

Etter å ha tilstått ti drap, like mange som han hadde negler var han heilt utkøyrd og ville ikkje leva meir.

– Eg fekk meir vondt enn eit vanleg menneske kan førestella seg den dagen. Ikkje berre fysisk, men fysisk og psykisk. Å sjå korleis den personen naut å torturera meg var mykje vanskelegare enn alt anna, seier Omar i videoen.

På cella si ligg han bakbunde med bind for augo og fryktar kva dei kjem til å ta neste dag.

Omar fortel korleis han vart tvinga til å sjå på at søskenbarna vart torturert, medan han sjølv vart pressa til å fortelja ting for at dei skulle sleppa unna.

Les også: Krigen i Syria fører til sjølvskading og sjølvmordsforsøk blant born

Vegen til helvete

Omar og søskenbarna vert frakta vidare til stadig nye torturfengsel og etter to år i ulike fengsel går turen til Saydnaya, som Omar skildrar som «eit helvete».

Omar forklarar at kvar fange har 40X40 centimeter og er tvungne til å stå oppreist. Kvar dag får fangane fire timar søvn, fire timar tortur, ein time mat og toalett, medan ein time forsvinn mellom. Dei resterande fjorten timane vekslar fangane mellom å stå og sitja fire timar kvar.

Omar og dei andre fangane drøymer om å eta seg mette. Kosten består av eitt halvt brød, litt potet og vatn.

– Fire timar tortur var det beste me hadde kvar dag. Om me ikkje fekk det, hadde alle døydd. Det var den einaste moglegheita me hadde til å bevega kroppane våre, seier Omar.

Dei ulovlege orda

Han mista alle søskenborna i fengselet. Rundt han sit legar, ingeniørar, psykologar, advokatar og lærarar. Dei får berre kviskra. Han kallar det eit universitet av kviskring der fangane deler kunnskap og livserfaring.

Men to ting får dei ikkje snakka om: Fridom og familie.

Fleire gonger har han tenkt han vil dø, men ein dag bestemmer Omar seg for at han vil overleva. Han byrjar å trene på den avgrensa plassen han har i fengselet. Trass i at han berre er 40 kilo og underernært bruker han energi på å trena.

Omar jublar over dei moglegheitene han fann ut at han hadde på sine 40 centimeter. Etter nokre månader vert resten av fangane med.

– Eg vil leva. Eg kjem til å overleva. Eg får eit større smil. Eg byrjar å bli glad. Eg forsøker. Eg gjer noko!

Les også: Ny rapport: Grove angrep på akademisk fridom

Namnet Omar

Ein tysdag ettermiddag etter kring tre år seier vakta: «Omar».

Omar veit at namnet berre vert sagt når du skal avrettast. For første gong får han eit eige rom. Det er fem gonger fem meter, men Omar sit på 40 centimeter. Han er ikkje van med å ha meir enn sin eigen plass og kjenner på at det er urettvist at han skal ta så mykje plass.

Kvar time spør vakta han kva for måte han vil bli drept på. Kvar gong må Omar svara ein ny metode. Det går 48 timar og Omar må gje 68 ulike svar.

Til sist kjem dagen då Omar endeleg får klede på seg, noko han hugsar som ei god kjensle. Vaktene legg Omar på bakken utanfor fengselet. Og Omar gler seg til å endeleg få løn i paradis, for tre år med belter og tortur.

Dei tek seg god tid og Omar høyrer soldatar gjere klare geværa.

– Det er lettare å dø, men det er vanskeleg å dø. Det er godt å få løn, men det går så langsamt. Ein vil at det skal gå fort, seier Omar i The Human Aspect.

Politisk rådgjevar i Amnesty, Gerald Kador Folkvord, er imponert over Omar Alshogre si historie. Etter filmvisning deltok dei to i panelsamtale med Flyktninghjelpen og Oslo Freedom Forum. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Politisk rådgjevar i Amnesty, Gerald Kador Folkvord, er imponert over Omar Alshogre si historie. Etter filmvisning deltok dei to i panelsamtale med Flyktninghjelpen og Oslo Freedom Forum. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Livet etter døden

Men Omar dør ikkje den dagen.

Omar høyrer skot og ein jamn summetone.

– Eg hadde ei god kjensle. Eg kom til eit nytt liv. Menneska som lever har ikkje døydd før, så ein veit ikkje korleis det kjennest å dø, fortel Omar.

Han opnar han augo og ser lys og fargar for første gong på tre år, men når han ser ned på sin eigen kropp skjønar han at han framleis er i det første livet. Han veg berre 35 kilo og er svært dårleg forfatning.

Redninga vert ein buss som stoppar og ber han klyva inn. Bussen køyrer til endestoppen i Damaskus.

Han blir møtt av nokon han kjenner og det viser seg at mor hans har klart å samla saman 15.000 dollar for å smugla sonen over til Tyrkia. Der er ho i tryggleik med to av veslebrørne hans.

Faren og storebrørne vart drepne i massakren i Baniyas i 2013.

Les intervju med Katrine Sele som har gitt ut bok med historier frå eit asylmottak.

Skamfullt å gå til psykolog

– Alle frå Syria har gått gjennom krig. Dei har sett bomber, eller nokon som døyr. Dei har gått gjennom noko som er ekstremt for nordmenn og svenskar, men dei får ikkje nok hjelp, seier Omar.

Han trur ikkje det først og fremst handlar om at staten ikkje vil hjelpa, men at metodane ikkje alltid treff.

– I vår kultur er det flaut å gå til psykolog, noko som gjer at me har den same kjensla her. Det fører til at folk ikkje vågar å seie noko, forklarar Omar.

Han meiner det er viktig at folk vert trygge i både språk og samfunn for å våga å opna seg.

– Det svenske språket er ei veldig bra løysing. Kan du språket er det lett å koma inn i samfunnet. Folk må ikkje fokusera på alt det dumme som vert snakka om dei, gløym alt dei seier og fokuser på: Korleis skal eg gjera det bra for meg og samfunnet?

Les også om syriske Hambar (24) som står på for å læra norsk: Flyktningtenesta håpar fleire bedrifter vil tilby praksisplass

Mareritta etterpå

Omar har ikkje store fysiske skader etter torturen han vart utsett for, men han har merker på kroppen og kan somme tider få vondt i kneet eller ryggen.

Men han har mareritt, som han har lært seg å leva med.

– Det er to typar mareritt. Det eine er at vakter spring etter meg og legg meg i bakken. Så ser eg at eg sjølv dreper mine vener i fengselet, og det er den vanskelege delen at eg gjer noko dumt. Det er fordi nokre gongar gav vener meg mat for at eg skulle overleva, så døydde dei, seier Omar til Framtida.no etter filmvisninga.

Les også: Fysioterapeutar skal få meir flyktningkunnskap

Initiativtakar til The Human Aspect, Jimmy Westerheim, har samla videointervju med menneske frå heile verda i eit digitalt bibliotek over livserfaringar. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Initiativtakar til The Human Aspect, Jimmy Westerheim, har samla videointervju med menneske frå heile verda i eit digitalt bibliotek over livserfaringar. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

«Posttraumatic growth»

Leiar og initiativtakar til The Human Aspect, Jimmy Westerheim, meiner at mykje av grunnen til at Omar har klart seg så godt i ettertid er at han har teke innover seg historia på både godt og vondt.

– Det er ikkje noko tvil om at Omar har PTST, men han er komen til det punktet der det er «posttraumatic growth» som er den psykologiske teorien om at viss du jobbar med det, aksepterer at det har skjedd og går igjennom det så vert det ein styrkande oppleving, dersom du brukar det.

Akkurat det siste trur Westerheim er eit nøkkelaspekt.

Han siterer ein psykolog som etter at han som hjelpearbeidar i Afghaniastan opplevde å mista kollegaar i Kunduz-bombinga fortalte han at når du har opplevd eit traume så er det som om minnet er ein svart-kvitt film der det manglar mykje.

– Det er difor det plagar deg. Du hugsar ikkje heilt kva du gjorde. Var det min feil? Gjorde eg det riktige? Skjedde det eigentleg? Drøymer eg det? Men om du snakkar om det og tør, som Omar gjer, å fargeleggje heile historia og tør å vere ærleg med deg sjølv. Kor var det eg gjorde noko gale? Kor var det eg var litt helt? Kor var det eg gjorde noko som var grusomt og noko som var bra? Så tek du det derfrå og lærer av det og då vert det denne styrken, seier Westerheim.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:14 Neil Young vil bli amerikansk statsborger04:06 Morales hevder politiet har blitt instruert til å arrestere ham04:05 Snøvær på Østlandet: Akkurat i tide til å skape morgenkaos03:29 Delstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann03:20 Tre nye demonstranter drept i Irak03:05 Hønefoss Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder02:58 Politi skjøt demonstrant i brystet under uro i Hongkong02:53 Rødgrønne partier vil bruke oljefondets midler aktivt for klima02:11 Topper i valgkommisjonen i Bolivia pågrepet01:47 Brannvesenet har kontroll på husbrann i Nordfjord01:40 Iran bygger enda et atomanlegg01:22 Mexico tilbyr Morales asyl01:08 Venezuela og Argentina fordømmer «statskupp» i Bolivia01:02 Bilførere på vei mot øst godt forberedt etter farevarsel00:31 Sanchez oppfordrer partier til samarbeid00:02 Minst tre anmeldelser etter at jente ble overfalt i Sandnes23:24 Spania er fortsatt fastlåst politisk etter enda et valg23:16 Juventus tilbake på tabelltoppen etter Dybala-mål22:24 Varhaug-drapet opp for lagmannsretten22:05 Vraket Helland reddet RBK-poeng mot Glimt21:51 Ambulanse frontkolliderte med personbil21:50 Solbakkens FCK knust i toppkampen: – Vil ikke komme med unnskyldninger21:49 Lyon-bussen pepret med stein foran storkamp21:39 Bundesligaprofil løp ned trener - kamp endte i kaos20:58 Fortsatt ingen pågrepet etter drap på 15-åring i Malmö20:30 Hevingen av bil i Jølstravatnet starter mandag20:11 Målløst mellom Tromsø og Vålerenga20:09 Lillestrøm lever farlig etter tapte for Stabæk20:06 Ny hjemmeseier for Kristiansund, Sarpsborg i trøbbel19:51 Molde rundspilte Strømsgodset - sikret seriemesterskapet19:48 Mann pågrepet for å stikke hull på Trump-ballong19:39 Bussjåfør kjørte på to barn på Jessheim19:35 Liverpool overlegne i gigantduellen, knuste Manchester City19:04 Erna Solberg: – Vi må hindre at fordommer sprer seg18:58 Haaland-målfest ble avgjørende i toppkamp18:54 Venstre vil ha gratis SFO for de fattigste fra 202118:37 Celtic og Elyounoussi slo Motherwell, holder Rangers bak seg18:35 Flere sivile drept i russiske luftangrep i Syria18:03 Irakiske ledere lover valgreform og endring i landet17:40 Fire pågrepet etter voldshendelse i Kristiansand17:31 Telenor har stabilisert flere av tjenestene17:12 Ørjan Nyland med tap i Premier League-debuten16:58 Opptur for Solskjær, Uniteds unggutter lekte seg til seier mot Brighton16:50 Nå starter Høyre jakten på Høies erstatter16:23 Petter Stordalen og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre16:06 Flere drept av bilbombe nord i Syria16:05 Frivillig fange i Auschwitz15:29 Jødiske gravsteiner utsatt for hærverk i Danmark14:27 Trolig ikke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen14:18 Jordan tar tilbake landområder fra Israel13:33 Bolivias president Evo Morales går av13:26 Russland rystet av grusomt drap13:08 Kongekrabben spås til Trøndelag i 205012:08 Advarer mot å kjøpe ny fossilbil: – Det kommer til å koste stadig mer12:06 Farevarsel for snø i syv fylker – bilister advares11:40 Enebolig i Hedmark totalskadd i brann – fem personer til legevakt11:26 Iohannis favoritten ved valget i Romania11:09 Ny kulderekord i Troms10:39 Ap og Sp refser sykehussatsing – varsler milliardløft10:30 Flere døde etter syklon feide innover India og Bangladesh10:15 Merkur foran solen: Neste gang er i november 203210:11 Guardiola før storkampen: – Vi er ikke underdogs på Anfield09:57 Jan Guillou: – Trump får nok også Nobels fredspris09:36 Ledende demokrater vil ha økt press mot Israel09:33 Keeperen reddet seieren for Zuccarellos Wild09:32 Massivt nytt oljefelt funnet i Iran09:14 Ferske elbiltall: – Litt skuffende09:12 Tenåring døde etter skyteepisode i Malmö08:48 Valget i Spania: Sosialdemokratene vinner, men ytre høyre-parti går mest opp08:11 Fortrolig meldingen avslørte: Norge ville ha «mur» mot østtyskere07:52 Farevarsel for snø på Sørlandet – bilister advares07:01 Målmannen reddet seieren for Zuccarello og Minnesota Wild06:47 Kambodsjansk opposisjonsleder løslatt fra husarrest06:45 Brann i garasjeanlegg utenfor Bergen slukket06:21 Dette skjer i dag05:48 Dette skjedde i natt04:51 Over tusen forsvarspistoler er ikke gjort rede for04:21 Tenåring døde etter skyteepisode i Malmö03:42 Mann pågrepet for å ha truet politiet med kniver03:39 Woody Allen inngikk forlik med Amazon02:50 Demonstranter stormet to statseide medier i Bolivia02:01 Eksplosjon ved leilighetshus utenfor Stockholm01:56 Seks ungdommer mistenkt for ran i Oslo01:33 Netflix og HBO vil stoppe deling av passord01:21 Syklonen Bulbul inn over land i Bangladesh01:19 Alan Walker viste fram storproduksjon i Spektrum00:12 Væpnet politi stoppet full tenåring med lekepistol23:19 Frisparkperler fra Messi da Barcelona tok tilbake tabelltoppen22:42 Flest velgere vil ha Raja eller Rotevatn som partileder for Venstre, ifølge VG-måling21:43 To personer skutt og såret i Malmö21:34 Republikanere vil ha Bidens sønn i vitneboksen21:29 SV vil sette krav til utslipp for å få ned cruisetrafikken21:00 Stoltenberg besøker Trump til uka20:57 Ustoppelige Lewandowski senket gamleklubben Dortmund20:42 Oscar André (15) ble drept på Kapp20:08 Elsparkesykler midlertidig stengt i Oslo19:52 Ap vil sette av 60 millioner til å løse deltidskrisen19:45 Verdens grensemurer tilsvarer 887 Berlin-murer - her er de mest ekstreme19:44 Har ikke sett lignende på 37 år: Jusprofessor tror staten kan tape18:12 Trump hyller alliansen med Tyskland
Siste nytt
04:14VerdenNeil Young vil bli amerikansk statsborger04:06VerdenMorales hevder politiet har blitt instruert til å arrestere ham04:05NorgeSnøvær på Østlandet: Akkurat i tide til å skape morgenkaos03:29VerdenDelstat i Australia erklærer unntakstilstand etter katastrofebrann03:20VerdenTre nye demonstranter drept i Irak03:05NorgeHønefoss Sparebank lot kunde betale ned boliglån med kontanter i fem måneder02:58VerdenPoliti skjøt demonstrant i brystet under uro i Hongkong02:53NorgeRødgrønne partier vil bruke oljefondets midler aktivt for klima02:11VerdenTopper i valgkommisjonen i Bolivia pågrepet01:47NorgeBrannvesenet har kontroll på husbrann i Nordfjord01:40VerdenIran bygger enda et atomanlegg01:22VerdenMexico tilbyr Morales asyl01:08VerdenVenezuela og Argentina fordømmer «statskupp» i Bolivia01:02NorgeBilførere på vei mot øst godt forberedt etter farevarsel00:31VerdenSanchez oppfordrer partier til samarbeid00:02NorgeMinst tre anmeldelser etter at jente ble overfalt i Sandnes23:24VerdenSpania er fortsatt fastlåst politisk etter enda et valg23:16SportJuventus tilbake på tabelltoppen etter Dybala-mål22:24NorgeVarhaug-drapet opp for lagmannsretten22:05SportVraket Helland reddet RBK-poeng mot Glimt21:51NorgeAmbulanse frontkolliderte med personbil21:50SportSolbakkens FCK knust i toppkampen: – Vil ikke komme med unnskyldninger21:49SportLyon-bussen pepret med stein foran storkamp21:39SportBundesligaprofil løp ned trener - kamp endte i kaos20:58VerdenFortsatt ingen pågrepet etter drap på 15-åring i Malmö20:30NorgeHevingen av bil i Jølstravatnet starter mandag20:11SportMålløst mellom Tromsø og Vålerenga20:09SportLillestrøm lever farlig etter tapte for Stabæk20:06SportNy hjemmeseier for Kristiansund, Sarpsborg i trøbbel19:51SportMolde rundspilte Strømsgodset - sikret seriemesterskapet19:48VerdenMann pågrepet for å stikke hull på Trump-ballong19:39NorgeBussjåfør kjørte på to barn på Jessheim19:35SportLiverpool overlegne i gigantduellen, knuste Manchester City19:04PolitikkErna Solberg: – Vi må hindre at fordommer sprer seg18:58SportHaaland-målfest ble avgjørende i toppkamp18:54NorgeVenstre vil ha gratis SFO for de fattigste fra 202118:37SportCeltic og Elyounoussi slo Motherwell, holder Rangers bak seg18:35VerdenFlere sivile drept i russiske luftangrep i Syria18:03VerdenIrakiske ledere lover valgreform og endring i landet17:40NorgeFire pågrepet etter voldshendelse i Kristiansand17:31NorgeTelenor har stabilisert flere av tjenestene17:12SportØrjan Nyland med tap i Premier League-debuten16:58SportOpptur for Solskjær, Uniteds unggutter lekte seg til seier mot Brighton16:50PolitikkNå starter Høyre jakten på Høies erstatter16:23NorgePetter Stordalen og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre16:06VerdenFlere drept av bilbombe nord i Syria16:05VerdenFrivillig fange i Auschwitz15:29VerdenJødiske gravsteiner utsatt for hærverk i Danmark14:27NorgeTrolig ikke noe kriminelt bak dødsfall i Bergen14:18VerdenJordan tar tilbake landområder fra Israel13:33VerdenBolivias president Evo Morales går av13:26VerdenRussland rystet av grusomt drap13:08NæringslivKongekrabben spås til Trøndelag i 205012:08MotorAdvarer mot å kjøpe ny fossilbil: – Det kommer til å koste stadig mer12:06NorgeFarevarsel for snø i syv fylker – bilister advares11:40NorgeEnebolig i Hedmark totalskadd i brann – fem personer til legevakt11:26VerdenIohannis favoritten ved valget i Romania11:09NorgeNy kulderekord i Troms10:39PolitikkAp og Sp refser sykehussatsing – varsler milliardløft10:30VerdenFlere døde etter syklon feide innover India og Bangladesh10:15VerdenMerkur foran solen: Neste gang er i november 203210:11SportGuardiola før storkampen: – Vi er ikke underdogs på Anfield09:57NorgeJan Guillou: – Trump får nok også Nobels fredspris09:36VerdenLedende demokrater vil ha økt press mot Israel09:33SportKeeperen reddet seieren for Zuccarellos Wild09:32MakroøkonomiMassivt nytt oljefelt funnet i Iran09:14MotorFerske elbiltall: – Litt skuffende09:12VerdenTenåring døde etter skyteepisode i Malmö08:48PolitikkValget i Spania: Sosialdemokratene vinner, men ytre høyre-parti går mest opp08:11PolitikkFortrolig meldingen avslørte: Norge ville ha «mur» mot østtyskere07:52NorgeFarevarsel for snø på Sørlandet – bilister advares07:01SportMålmannen reddet seieren for Zuccarello og Minnesota Wild06:47VerdenKambodsjansk opposisjonsleder løslatt fra husarrest06:45NorgeBrann i garasjeanlegg utenfor Bergen slukket06:21NorgeDette skjer i dag05:48NorgeDette skjedde i natt04:51NorgeOver tusen forsvarspistoler er ikke gjort rede for04:21VerdenTenåring døde etter skyteepisode i Malmö03:42NorgeMann pågrepet for å ha truet politiet med kniver03:39VerdenWoody Allen inngikk forlik med Amazon02:50VerdenDemonstranter stormet to statseide medier i Bolivia02:01VerdenEksplosjon ved leilighetshus utenfor Stockholm01:56NorgeSeks ungdommer mistenkt for ran i Oslo01:33NorgeNetflix og HBO vil stoppe deling av passord01:21VerdenSyklonen Bulbul inn over land i Bangladesh01:19NorgeAlan Walker viste fram storproduksjon i Spektrum00:12NorgeVæpnet politi stoppet full tenåring med lekepistol23:19SportFrisparkperler fra Messi da Barcelona tok tilbake tabelltoppen22:42PolitikkFlest velgere vil ha Raja eller Rotevatn som partileder for Venstre, ifølge VG-måling21:43NyheterTo personer skutt og såret i Malmö21:34PolitikkRepublikanere vil ha Bidens sønn i vitneboksen21:29NorgeSV vil sette krav til utslipp for å få ned cruisetrafikken21:00VerdenStoltenberg besøker Trump til uka20:57SportUstoppelige Lewandowski senket gamleklubben Dortmund20:42NorgeOscar André (15) ble drept på Kapp20:08NorgeElsparkesykler midlertidig stengt i Oslo19:52PengerAp vil sette av 60 millioner til å løse deltidskrisen19:45VerdenVerdens grensemurer tilsvarer 887 Berlin-murer - her er de mest ekstreme19:44PolitikkHar ikke sett lignende på 37 år: Jusprofessor tror staten kan tape18:12VerdenTrump hyller alliansen med Tyskland
Populært