Syriske Omar (23) overlevde skrekkfengselet

Syriske Omar Alshogre (23) har fått eit nytt liv i Stockholm, der han jobbar og er forlova med ei jente frå Bergen.
Syriske Omar Alshogre (23) har fått eit nytt liv i Stockholm, der han jobbar og er forlova med ei jente frå Bergen. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

23-åringen, som er busett i Sverige, håpar at hans historie kan gje folk ei forståing av kva det vil seie å vere utsett for tortur.

– Syrarane er sterke nok til å byggja opp landet sitt. Eg er ikkje lei meg for at dei har øydelagt alt, det kan me enkelt byggja opp att. Eg er redd for at dei har øydelagt menneskjer, seier Omar Alshogre.

23-åringen kom som flyktning frå Syria til Sverige etter å ha overlevd tre år med fangenskap og tortur. Under dokumentarfilmfestivalen HUMAN vitja han Oslo saman med filmprosjektet The Human Aspect, for å visa filmen der han fortel om dei største prøvelsane i sitt liv.

Les også: Stor undersøking av nordmenn: Ja til flyktningar, nei til arbeidsinnvandring

Slaktarhuset Saydnaya

Her fortel han om dei grufulle åra der han vart flytta mellom ulike syriske torturfengsel før han vart flytta til det berykta Saydnaya-fengselet i Syria, som ofte vert referert til som slaktarhuset.

Ifølgje ein Amnesty-rapport frå 2017 vart opptil 13.000 menneske avretta i fengselet i perioden 2011-2015. Rapporten fortel om grufulle torturmetodar og fangar som vert henta ut til massehengigar midt på natta.

Omar er ein av dei som er intervjua i denne rapporten.

Basert på vitneskildringar har Amnesty laga ein 3D-modell av Saydnaya-fengselet, som er heilt lukka for utanomverdenen:

Saydnaya-fengselet i Syria vert skildra som helvete av Omar Alshogre, som er ein av dei som slapp levande ifrå det og kan fortelja. Skjermdump: Amnesty I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.
Saydnaya-fengselet i Syria vert skildra som helvete av Omar Alshogre, som er ein av dei som slapp levande ifrå det og kan fortelja. Skjermdump: Amnesty I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.

– Folk treng kunnskap

The Human Aspect er eit digitalt bibliotek med videoar av livserfaringar frå ulike menneske frå heile verda.

I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.
I det digitale menneskelege historiebiblioteket The Human Aspect kan ein høyra Omar Alshogre og menneske frå heile verda fortelja sine historier. Foto: Skjermdump.

For Omar er det verdifullt å fortelja si historie for publikum. Han håpar det kan bidra til å gje lyttarane eit nytt perspektiv på eigne liv og gjera dei meir interessert i krigen i Syria, slik at dei sjølv oppsøkjer informasjon.

– Når dei veit sanninga, så hjelper dei. Men om ein ikkje forstår, vil ein ikkje hjelpa. Folk treng kunnskap, seier Omar etter å ha deltatt på filmvisning og påfølgjande panelsamtale med representantar frå mellom anna Amnesty og Flyktninghjelpen.

For Omar er det òg viktig å visa fram at flyktningar kan vera ein ressurs, så lenge dei får moglegheita.

– Berre det at folk seier velkommen, er nok. Det fins framleis ei grense mellom flyktningar og lokale menneske. Flyktning betyr ikkje at ein er fattig, det betyr berre at ein treng vern, understrekar Omar.

Les innlegget: «Demokrati for ein kvar pris – Er det sikkert at det som er bra for oss er bra for absolutt alle?»

Fridomskampen

18. mars 2011 er Omar Alshogre 15 år gamal. Saman med far sin og kring andre 30-40.000 deltek han i ein av dei største demonstrasjonane i Syria i samband med den arabiske våren 2011.

– Ein person ropar noko og me ropar etter. Eg hadde inga aning om kva fridom betydde, men eg hadde ei aning om kor kult det var å vera der, fortel Alshogre entusiastisk i filmprosjektet The Human Aspect.

Allereie under sin første demonstrasjon vart 15 år gamle Omar arrestert i to dagar og torturert til å tilstå drap på militære.

16. november 2012 vart Omar arrestert på ny. Saman med tre søskenborn vart 17-åringen henta i heimen der han budde. Før torturen starta måtte han høyra på medfangar som vart mishandla. Å venta på straffa er tusen gongar verre enn straffa sjølv, forklarar 23-åringen.

23 år gamle Omar Alshogre har i dag ein god jobb i Stockholm, men drøymer om å ta høgare utdanning og fortsetja å fortelja si historie. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
23 år gamle Omar Alshogre har i dag ein god jobb i Stockholm, men drøymer om å ta høgare utdanning og fortsetja å fortelja si historie. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Endelaus tortur

Han vart festa i bildekk og slått med kablar, hengt etter armane i taket og utsett for elektrosjokk, medan vaktene spør kor mange han har drept. Han fortel korleis vaktene tvinga han til å sjå på medan dei fjerna neglene med tang.

Etter å ha tilstått ti drap, like mange som han hadde negler var han heilt utkøyrd og ville ikkje leva meir.

– Eg fekk meir vondt enn eit vanleg menneske kan førestella seg den dagen. Ikkje berre fysisk, men fysisk og psykisk. Å sjå korleis den personen naut å torturera meg var mykje vanskelegare enn alt anna, seier Omar i videoen.

På cella si ligg han bakbunde med bind for augo og fryktar kva dei kjem til å ta neste dag.

Omar fortel korleis han vart tvinga til å sjå på at søskenbarna vart torturert, medan han sjølv vart pressa til å fortelja ting for at dei skulle sleppa unna.

Les også: Krigen i Syria fører til sjølvskading og sjølvmordsforsøk blant born

Vegen til helvete

Omar og søskenbarna vert frakta vidare til stadig nye torturfengsel og etter to år i ulike fengsel går turen til Saydnaya, som Omar skildrar som «eit helvete».

Omar forklarar at kvar fange har 40X40 centimeter og er tvungne til å stå oppreist. Kvar dag får fangane fire timar søvn, fire timar tortur, ein time mat og toalett, medan ein time forsvinn mellom. Dei resterande fjorten timane vekslar fangane mellom å stå og sitja fire timar kvar.

Omar og dei andre fangane drøymer om å eta seg mette. Kosten består av eitt halvt brød, litt potet og vatn.

– Fire timar tortur var det beste me hadde kvar dag. Om me ikkje fekk det, hadde alle døydd. Det var den einaste moglegheita me hadde til å bevega kroppane våre, seier Omar.

Dei ulovlege orda

Han mista alle søskenborna i fengselet. Rundt han sit legar, ingeniørar, psykologar, advokatar og lærarar. Dei får berre kviskra. Han kallar det eit universitet av kviskring der fangane deler kunnskap og livserfaring.

Men to ting får dei ikkje snakka om: Fridom og familie.

Fleire gonger har han tenkt han vil dø, men ein dag bestemmer Omar seg for at han vil overleva. Han byrjar å trene på den avgrensa plassen han har i fengselet. Trass i at han berre er 40 kilo og underernært bruker han energi på å trena.

Omar jublar over dei moglegheitene han fann ut at han hadde på sine 40 centimeter. Etter nokre månader vert resten av fangane med.

– Eg vil leva. Eg kjem til å overleva. Eg får eit større smil. Eg byrjar å bli glad. Eg forsøker. Eg gjer noko!

Les også: Ny rapport: Grove angrep på akademisk fridom

Namnet Omar

Ein tysdag ettermiddag etter kring tre år seier vakta: «Omar».

Omar veit at namnet berre vert sagt når du skal avrettast. For første gong får han eit eige rom. Det er fem gonger fem meter, men Omar sit på 40 centimeter. Han er ikkje van med å ha meir enn sin eigen plass og kjenner på at det er urettvist at han skal ta så mykje plass.

Kvar time spør vakta han kva for måte han vil bli drept på. Kvar gong må Omar svara ein ny metode. Det går 48 timar og Omar må gje 68 ulike svar.

Til sist kjem dagen då Omar endeleg får klede på seg, noko han hugsar som ei god kjensle. Vaktene legg Omar på bakken utanfor fengselet. Og Omar gler seg til å endeleg få løn i paradis, for tre år med belter og tortur.

Dei tek seg god tid og Omar høyrer soldatar gjere klare geværa.

– Det er lettare å dø, men det er vanskeleg å dø. Det er godt å få løn, men det går så langsamt. Ein vil at det skal gå fort, seier Omar i The Human Aspect.

Politisk rådgjevar i Amnesty, Gerald Kador Folkvord, er imponert over Omar Alshogre si historie. Etter filmvisning deltok dei to i panelsamtale med Flyktninghjelpen og Oslo Freedom Forum. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Politisk rådgjevar i Amnesty, Gerald Kador Folkvord, er imponert over Omar Alshogre si historie. Etter filmvisning deltok dei to i panelsamtale med Flyktninghjelpen og Oslo Freedom Forum. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Livet etter døden

Men Omar dør ikkje den dagen.

Omar høyrer skot og ein jamn summetone.

– Eg hadde ei god kjensle. Eg kom til eit nytt liv. Menneska som lever har ikkje døydd før, så ein veit ikkje korleis det kjennest å dø, fortel Omar.

Han opnar han augo og ser lys og fargar for første gong på tre år, men når han ser ned på sin eigen kropp skjønar han at han framleis er i det første livet. Han veg berre 35 kilo og er svært dårleg forfatning.

Redninga vert ein buss som stoppar og ber han klyva inn. Bussen køyrer til endestoppen i Damaskus.

Han blir møtt av nokon han kjenner og det viser seg at mor hans har klart å samla saman 15.000 dollar for å smugla sonen over til Tyrkia. Der er ho i tryggleik med to av veslebrørne hans.

Faren og storebrørne vart drepne i massakren i Baniyas i 2013.

Les intervju med Katrine Sele som har gitt ut bok med historier frå eit asylmottak.

Skamfullt å gå til psykolog

– Alle frå Syria har gått gjennom krig. Dei har sett bomber, eller nokon som døyr. Dei har gått gjennom noko som er ekstremt for nordmenn og svenskar, men dei får ikkje nok hjelp, seier Omar.

Han trur ikkje det først og fremst handlar om at staten ikkje vil hjelpa, men at metodane ikkje alltid treff.

– I vår kultur er det flaut å gå til psykolog, noko som gjer at me har den same kjensla her. Det fører til at folk ikkje vågar å seie noko, forklarar Omar.

Han meiner det er viktig at folk vert trygge i både språk og samfunn for å våga å opna seg.

– Det svenske språket er ei veldig bra løysing. Kan du språket er det lett å koma inn i samfunnet. Folk må ikkje fokusera på alt det dumme som vert snakka om dei, gløym alt dei seier og fokuser på: Korleis skal eg gjera det bra for meg og samfunnet?

Les også om syriske Hambar (24) som står på for å læra norsk: Flyktningtenesta håpar fleire bedrifter vil tilby praksisplass

Mareritta etterpå

Omar har ikkje store fysiske skader etter torturen han vart utsett for, men han har merker på kroppen og kan somme tider få vondt i kneet eller ryggen.

Men han har mareritt, som han har lært seg å leva med.

– Det er to typar mareritt. Det eine er at vakter spring etter meg og legg meg i bakken. Så ser eg at eg sjølv dreper mine vener i fengselet, og det er den vanskelege delen at eg gjer noko dumt. Det er fordi nokre gongar gav vener meg mat for at eg skulle overleva, så døydde dei, seier Omar til Framtida.no etter filmvisninga.

Les også: Fysioterapeutar skal få meir flyktningkunnskap

Initiativtakar til The Human Aspect, Jimmy Westerheim, har samla videointervju med menneske frå heile verda i eit digitalt bibliotek over livserfaringar. Foto: Andrea Rygg Nøttveit
Initiativtakar til The Human Aspect, Jimmy Westerheim, har samla videointervju med menneske frå heile verda i eit digitalt bibliotek over livserfaringar. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

«Posttraumatic growth»

Leiar og initiativtakar til The Human Aspect, Jimmy Westerheim, meiner at mykje av grunnen til at Omar har klart seg så godt i ettertid er at han har teke innover seg historia på både godt og vondt.

– Det er ikkje noko tvil om at Omar har PTST, men han er komen til det punktet der det er «posttraumatic growth» som er den psykologiske teorien om at viss du jobbar med det, aksepterer at det har skjedd og går igjennom det så vert det ein styrkande oppleving, dersom du brukar det.

Akkurat det siste trur Westerheim er eit nøkkelaspekt.

Han siterer ein psykolog som etter at han som hjelpearbeidar i Afghaniastan opplevde å mista kollegaar i Kunduz-bombinga fortalte han at når du har opplevd eit traume så er det som om minnet er ein svart-kvitt film der det manglar mykje.

– Det er difor det plagar deg. Du hugsar ikkje heilt kva du gjorde. Var det min feil? Gjorde eg det riktige? Skjedde det eigentleg? Drøymer eg det? Men om du snakkar om det og tør, som Omar gjer, å fargeleggje heile historia og tør å vere ærleg med deg sjølv. Kor var det eg gjorde noko gale? Kor var det eg var litt helt? Kor var det eg gjorde noko som var grusomt og noko som var bra? Så tek du det derfrå og lærer av det og då vert det denne styrken, seier Westerheim.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:26 Steinras førte til innstilte tog ved Bergen15:25 Budrunden i gang for Premier League, TV 2 kan bli utfordret14:52 Vått og vindfullt vær i vente14:50 Krekar varetektsfengslet i åtte nye uker14:43 Tyveribande reiste til Norge syv ganger – stjal for flere millioner14:08 Trump-plan vekker ingen jubel internasjonalt13:59 Steinmeier: Fortidas ondskap er tilbake13:27 NM i fare for Emil Iversen13:26 EU stenger ikke Huawei ute fra 5G-nettet13:17 Cowboy-Laila: – Jeg skjøt min egen voldtektsmann13:05 Politiet etterlyser vitner etter påkjørsel på planovergang12:35 Rösler overtar tysk bunnlag12:01 Tine tar opp kampen mot osteimport12:00 Avis: Haaland-klausulen er på 750 millioner kroner11:55 Radartrøbbel satte flytrafikken nord for Røros ut av spill11:47 Folkehelseinstituttets virusprøver var negative11:45 Tottenham styrker midtbanen11:19 Niåring siktet for drapsforsøk i USA11:19 Mann fikk betongblokk over foten - alvorlig skadd11:06 SV-politiker tatt med overgrepsbilder av barn11:06 Hvert år dør 50 millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg10:18 SAS stopper ikke Kina-flygninger09:36 Snø og kuldegrader på vei til ski-NM09:36 Færre anmeldte seksuallovbrudd i fjor09:28 Første spørretime etter regjeringskrisen09:11 Nordmenn netthandlet for 128 milliarder i 201808:45 Gjenopptakelseskommisjonen vil oppnevne ny Baneheia-sakkyndig08:23 Flyselskaper innstiller alle flygninger til Kina07:57 Medier: Republikanerne er ikke sikre på om de kan hindre riksretts-vitner07:43 Høyere overskudd for Telenor07:32 Færre elever mobbes07:22 «Nye IS» kan bruke barn som dør i propaganda07:00 To av tre studenter vet ikke hvordan de skal si fra om trakassering06:53 Danmark truer EU med veto06:28 Forskere har klart å isolere Wuhan-viruset06:16 Bergensbanen åpnet ved Vikersund etter dødsulykke06:00 Dette skjer i dag06:00 Forsvarer nekter innsyn i femåringens helsetilstand05:51 Snøskred stenger E6 i Finnmark05:45 Ap beveger seg mot nei til å flytte iskanten nordover05:37 Apple rapporterte om beste kvartal noensinne05:34 Norsk opposisjon negativ til Trumps plan for Palestina05:30 Dette skjedde i natt05:30 Pelsdyroppdrettere har tro på høyere erstatning05:11 Høyre-topp etterlyser nye helikoptre04:26 Norge gir asyl til russiske Jehovas vitner03:59 To til sykehus etter brann i Verdal03:58 Australske forskere har greid å isolere Wuhan-viruset03:17 Kulde hindrer gjenåpning av togstrekning mellom Norge og Sverige03:09 Kraftig børsfall i Hongkong etter nyttårsferie02:55 Sørlandskommune sparer millioner på mild vinter02:33 Bergenspolitikere kritisk til byrådslederens vurderinger02:18 Perus opposisjonsleder satt tilbake i fengsel01:28 Huset til Uniteds klubbdirektør angrepet av sinte supportere01:23 Kinesiske turister ber om å få bli i Norge00:49 Saudi-Arabia uttrykker støtte til palestinernes sak00:47 Nike utsolgt for Bryant-effekter etter legendens dødsfall00:03 To tjenestepersoner skadd under politiutrykning til togulykke23:49 Fire personer har fått påvist Wuhan-viruset i Tyskland23:45 Nyland god da Aston Villa tok seg til ligacupfinale etter sen scoring23:23 Syriske regjeringsstyrker gjenerobrer Idlibs nest største by22:35 FN slutter ikke opp om Trumps plan21:49 Kristoffersen vant i Schladming etter enorm finaleomgang21:44 Bil påkjørt av bergenstoget i Vikersund – én person omkom21:39 Da babyen gråt midt på havet, begynte redningsarbeideren å synge21:28 Støre om Trump-plan: Dette er ikke en avtale21:16 Slottet har slettet tildelingen av St. Olavs Orden til Svein Ludvigsen21:03 Kraftig jordskjelv utløste tsunamivarsel i Karibia20:53 Kina såret etter dansk virus-karikatur: – Uten medfølelse20:48 Hus evakuert i Honningsvåg på grunn av uvær20:47 Feilmerket yoghurt fra Tine kan inneholde soya20:44 Israelske fredsaktivister mener Trumps fredsplan er virkelighetsfjern20:43 Hamas mener Trumps fredsplan er bare tull20:26 Lan Marie Berg trues med mistillit etter krass kritikk19:40 Mineraler for 1.000 milliarder funnet på havbunnen ved Svalbard19:33 Rekord-astronaut snart på vei tilbake til jorden19:00 Dramatisk ved Europas yttergrense – løsnet skudd18:54 Voldtok gutt (14) på skole – truet med slåsshanske18:32 Trump-plan lar Israel beholde ulovlige bosetninger18:12 Gruveselskap vil starte omstridt prosjekt ved Førdefjorden før nyttår17:54 Islandsk vulkan viser tegn på snarlig utbrudd17:23 Nordmenn handler varer fra Kina: – Vi skjønner at folk kan bli nervøse16:27 Meningsmålinger gir håp for Demokratene16:21 USA trapper opp bombing i Afghanistan16:20 Norge og Storbritannia signerte brexitavtale15:47 Stina Nilsson frykter at sesongen er over15:42 Hør lydloggen: – Vi klarer ikke følge dere på radar15:17 Hegerberg ute med alvorlig skade15:07 Nordmenn drakk mindre melk i fjor15:06 Mane spiller ikke mot West Ham14:57 – Giverland ser ikke ut til å ha forstått at dette er verdens raskest voksende fluktkrise14:54 190 trusler om skoleskyting i Norge på to uker14:38 Avislevering blir dyrere med Posten14:36 Eriksen fra Tottenham til Inter14:02 Rundt 50 drept i kamper i Den sentralafrikanske republikk14:01 Israel sender forsterkninger til Jordandalen13:48 Helsedirektoratet anbefaler ikke helsesjekk ved innreise til Norge13:38 The Guardian: Første tilfelle av person til person-smitte i Europa13:27 881 anmeldt for trygdesvindel i 201913:26 Stemmer ikke senatorene for å dømme Trump er det mot bedre vitende
Siste nytt
15:26NorgeSteinras førte til innstilte tog ved Bergen15:25SportBudrunden i gang for Premier League, TV 2 kan bli utfordret14:52NorgeVått og vindfullt vær i vente14:50NorgeKrekar varetektsfengslet i åtte nye uker14:43NorgeTyveribande reiste til Norge syv ganger – stjal for flere millioner14:08VerdenTrump-plan vekker ingen jubel internasjonalt13:59VerdenSteinmeier: Fortidas ondskap er tilbake13:27SportNM i fare for Emil Iversen13:26VerdenEU stenger ikke Huawei ute fra 5G-nettet13:17NorgeCowboy-Laila: – Jeg skjøt min egen voldtektsmann13:05NorgePolitiet etterlyser vitner etter påkjørsel på planovergang12:35SportRösler overtar tysk bunnlag12:01PengerTine tar opp kampen mot osteimport12:00SportAvis: Haaland-klausulen er på 750 millioner kroner11:55NorgeRadartrøbbel satte flytrafikken nord for Røros ut av spill11:47Helse og livsstilFolkehelseinstituttets virusprøver var negative11:45SportTottenham styrker midtbanen11:19VerdenNiåring siktet for drapsforsøk i USA11:19NorgeMann fikk betongblokk over foten - alvorlig skadd11:06PolitikkSV-politiker tatt med overgrepsbilder av barn11:06NorgeHvert år dør 50 millioner rensefisk i norske oppdrettsanlegg10:18ReiseSAS stopper ikke Kina-flygninger09:36SportSnø og kuldegrader på vei til ski-NM09:36NorgeFærre anmeldte seksuallovbrudd i fjor09:28PolitikkFørste spørretime etter regjeringskrisen09:11PengerNordmenn netthandlet for 128 milliarder i 201808:45NorgeGjenopptakelseskommisjonen vil oppnevne ny Baneheia-sakkyndig08:23ReiseFlyselskaper innstiller alle flygninger til Kina07:57PolitikkMedier: Republikanerne er ikke sikre på om de kan hindre riksretts-vitner07:43PengerHøyere overskudd for Telenor07:32NorgeFærre elever mobbes07:22Verden«Nye IS» kan bruke barn som dør i propaganda07:00NorgeTo av tre studenter vet ikke hvordan de skal si fra om trakassering06:53PengerDanmark truer EU med veto06:28Helse og livsstilForskere har klart å isolere Wuhan-viruset06:16NorgeBergensbanen åpnet ved Vikersund etter dødsulykke06:00NorgeDette skjer i dag06:00NorgeForsvarer nekter innsyn i femåringens helsetilstand05:51NorgeSnøskred stenger E6 i Finnmark05:45PolitikkAp beveger seg mot nei til å flytte iskanten nordover05:37PengerApple rapporterte om beste kvartal noensinne05:34VerdenNorsk opposisjon negativ til Trumps plan for Palestina05:30NorgeDette skjedde i natt05:30PengerPelsdyroppdrettere har tro på høyere erstatning05:11PolitikkHøyre-topp etterlyser nye helikoptre04:26NorgeNorge gir asyl til russiske Jehovas vitner03:59NorgeTo til sykehus etter brann i Verdal03:58VerdenAustralske forskere har greid å isolere Wuhan-viruset03:17NorgeKulde hindrer gjenåpning av togstrekning mellom Norge og Sverige03:09PengerKraftig børsfall i Hongkong etter nyttårsferie02:55NorgeSørlandskommune sparer millioner på mild vinter02:33NorgeBergenspolitikere kritisk til byrådslederens vurderinger02:18PolitikkPerus opposisjonsleder satt tilbake i fengsel01:28SportHuset til Uniteds klubbdirektør angrepet av sinte supportere01:23NorgeKinesiske turister ber om å få bli i Norge00:49VerdenSaudi-Arabia uttrykker støtte til palestinernes sak00:47SportNike utsolgt for Bryant-effekter etter legendens dødsfall00:03NorgeTo tjenestepersoner skadd under politiutrykning til togulykke23:49VerdenFire personer har fått påvist Wuhan-viruset i Tyskland23:45SportNyland god da Aston Villa tok seg til ligacupfinale etter sen scoring23:23VerdenSyriske regjeringsstyrker gjenerobrer Idlibs nest største by22:35VerdenFN slutter ikke opp om Trumps plan21:49SportKristoffersen vant i Schladming etter enorm finaleomgang21:44NorgeBil påkjørt av bergenstoget i Vikersund – én person omkom21:39VerdenDa babyen gråt midt på havet, begynte redningsarbeideren å synge21:28NorgeStøre om Trump-plan: Dette er ikke en avtale21:16NorgeSlottet har slettet tildelingen av St. Olavs Orden til Svein Ludvigsen21:03VerdenKraftig jordskjelv utløste tsunamivarsel i Karibia20:53KulturKina såret etter dansk virus-karikatur: – Uten medfølelse20:48NorgeHus evakuert i Honningsvåg på grunn av uvær20:47Helse og livsstilFeilmerket yoghurt fra Tine kan inneholde soya20:44VerdenIsraelske fredsaktivister mener Trumps fredsplan er virkelighetsfjern20:43VerdenHamas mener Trumps fredsplan er bare tull20:26PolitikkLan Marie Berg trues med mistillit etter krass kritikk19:40PengerMineraler for 1.000 milliarder funnet på havbunnen ved Svalbard19:33VerdenRekord-astronaut snart på vei tilbake til jorden19:00VerdenDramatisk ved Europas yttergrense – løsnet skudd18:54NorgeVoldtok gutt (14) på skole – truet med slåsshanske18:32VerdenTrump-plan lar Israel beholde ulovlige bosetninger18:12PengerGruveselskap vil starte omstridt prosjekt ved Førdefjorden før nyttår17:54VerdenIslandsk vulkan viser tegn på snarlig utbrudd17:23Helse og livsstilNordmenn handler varer fra Kina: – Vi skjønner at folk kan bli nervøse16:27PolitikkMeningsmålinger gir håp for Demokratene16:21VerdenUSA trapper opp bombing i Afghanistan16:20PolitikkNorge og Storbritannia signerte brexitavtale15:47SportStina Nilsson frykter at sesongen er over15:42VerdenHør lydloggen: – Vi klarer ikke følge dere på radar15:17SportHegerberg ute med alvorlig skade15:07Helse og livsstilNordmenn drakk mindre melk i fjor15:06SportMane spiller ikke mot West Ham14:57Verden– Giverland ser ikke ut til å ha forstått at dette er verdens raskest voksende fluktkrise14:54Norge190 trusler om skoleskyting i Norge på to uker14:38KulturAvislevering blir dyrere med Posten14:36SportEriksen fra Tottenham til Inter14:02VerdenRundt 50 drept i kamper i Den sentralafrikanske republikk14:01VerdenIsrael sender forsterkninger til Jordandalen13:48Helse og livsstilHelsedirektoratet anbefaler ikke helsesjekk ved innreise til Norge13:38Helse og livsstilThe Guardian: Første tilfelle av person til person-smitte i Europa13:27Penger881 anmeldt for trygdesvindel i 201913:26StemmerStemmer ikke senatorene for å dømme Trump er det mot bedre vitende
Populært