Venezuela: Får ikke vite om drap i eget land

Venezuela er et land med svært mye vold. Flere har mistet livet i sammenstøt mellom demonstranter og regjeringsstyrker den siste måneden. Men det er uklart hvor mange som blir drept årlig fordi myndighetene ikke gir ut drapsstatistikk. (Foto: Carlos Sanchez/Polaris/NTB scanpix)
Venezuela er et land med svært mye vold. Flere har mistet livet i sammenstøt mellom demonstranter og regjeringsstyrker den siste måneden. Men det er uklart hvor mange som blir drept årlig fordi myndighetene ikke gir ut drapsstatistikk. (Foto: Carlos Sanchez/Polaris/NTB scanpix)

Myndighetene i det kriserammede landet gir ikke lenger ut viktig statistikk om fattigdom og kriminalitet. Forskerne må lage sine egne alternative undersøkelser og endre måten de forsker på.

Den økonomiske krisen gjør livet vanskelig for de fleste i Venezuela. Folk mangler mat og medisiner. Hjelpeorganisasjoner frykter at mange barn står i fare for å dø av sult.

Men det er også en informasjonskrise i landet.

Tidligere ga myndighetene ut offisiell statistikk om alt fra fattigdom til kriminalitet. For noen år siden sluttet de i stor grad med det.

For forskerne byr det på noen spesielle utfordringer.

– Det blir vanskelig for oss å lage pålitelig forskning om landet, sier samfunnsviter Antulio Rosales til forskning.no.

Venezuelaneren er postdoktor ved Universitetet i Oslo og forsker på blant annet det politisk-økonomiske samspillet rundt gruveutvinning i Venezuela.

– Jeg vet ikke om det nasjonale statistikkbyrået fortsatt lager statistikk, men jeg ser for meg at de gjør det. De gir den bare ikke ut, sier Rosales.

Les også: USA vil ha FN på banen i Venezuela-krisen

Tar over myndighetenes oppgaver

Men noen forskere har funnet en vei utenom.

Tre universiteter i hovedstaden Caracas har gått sammen om å lage sin egen statistikk, ut fra en «felles bekymring over mangelen på offentlig informasjon», som prosjektet Encovi skriver på nettsidene sine.

De vil vite hva som er den sosiale virkeligheten i landet i en uoversiktlig situasjon med tilspissede politiske konflikter.

Med ekstern finansiering forsøker de å bruke metodene til det statlige statistikkbyrået for å kunne gi et bilde av utviklingen, forklarer Rosales.

Mangelen på statistikk gjør det vanskelig å lage pålitelig forskning om Venezuela, sier Antulio Rosales ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)
Mangelen på statistikk gjør det vanskelig å lage pålitelig forskning om Venezuela, sier Antulio Rosales ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Uoffisiell statistikk

I dag er det disse undersøkelsene medier og aktivister viser til når de forteller for eksempel at det i 2017 var 87 prosent fattige i Venezuela eller at innbyggerne gikk ned i snitt 11 kilo som følge av matmangelen.

Det året ble spørreundersøkelsen gjort i 6168 hjem.

– Det er antakelig den største undersøkelsen i Venezuela som blir publisert, sier Rosales, som legger til at en rekke organisasjoner også prøver å samle informasjon om situasjonen.

– Vi er dessuten mange forskere i utlandet som forsker i samarbeid med grupper som er i landet.

– Dårligere forskning

Informasjonstørken gir dårligere forskning, mener kriminologiprofessor Andrés Antillano ved Universidad Central de Venezuela.

– Det er vanskelig å få tak i data på områder som jeg forsker på, som drap, sier han på telefon fra Caracas til forskning.no.

Dette tåkelegger bakteppet for forskningen hans, men påvirker likevel ikke utførelsen direkte.

Kriminologen gjør kvalitative studier, blant annet intervjuer med drapsmenn i fengsel og feltarbeid blant unge kriminelle i fattige bydeler i Caracas. Caracas er blant byene i verden med aller flest drepte per innbygger, skal vi tro tallene som sirkulerer.

– Det er ikke bare det at det ikke finnes data, men kvaliteten på den informasjonen som finnes, er også dårlig, sier Antillano.

Dette er imidlertid et problem i flere latinamerikanske land, hevder han. Drap blir ikke registrert på en pålitelig måte.

Les også: Flere land ønsker endring uten militær innblanding i Venezuela

– Mye tvil

Så hva vet vi egentlig om hvordan det står til i landet?

– Det finnes mye tvil, sier Guillermo T. Aveledo.

Han er dekan for jus og statsvitenskap ved Universidad Metropolitana i hovedstaden Caracas.

Statsviter Guillermo Aveledo tviler på mange av tallene som sirkulerer. (Foto: Universidad Metropolitana)
Statsviter Guillermo Aveledo tviler på mange av tallene som sirkulerer. (Foto: Universidad Metropolitana)

En organisasjon har tatt ansvar for å produsere drapstallene i samarbeid med forskere i flere venezuelanske byer, «gitt restriksjonene for journalister og akademikere når det gjelder tilgang til offisiell statistikk», som Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) skriver på nettsidene sine.

Når du leser i mediene at det i fjor var hele 81,4 ofre for dødelig vold per 100.000 innbyggere i Venezuela, kommer tallet fra OVV.

Tallet er skyhøyt sammenlignet med Sverige, der det i 2017 ifølge Brottsförebyggande rådet var 1,1 tilfeller av dødelig vold per 100.000.

Dødelig vold omfatter også dødsfall som følge av vold uten at noen mente å drepe. Tallene kan dermed ikke sammenlignes med Norge, som bare registrerer drap begått med vilje.

Diskusjon om drapstall

OVV prøver å beregne antallet drepte, men forskerne kan ikke sjekke om beregningene er riktige, forklarer Aveledo.

– Tallene brukes mye i internasjonale medier. Men det er en diskusjon blant forskere i Venezuela om disse tallene stemmer, sier han på telefon fra Venezuela til forskning.no.

Forskerne bak en fersk artikkel i tidsskriftet The Lancet støter på samme problem når de skal beregne spedbarnsdødeligheten. De må gå omveier og pusle sammen en rekke ulike kilder for å anslå et tall.

Forskerne konkluderer med at det har vært en voldsom økning i spedbarnsdødeligheten de siste årene, og at den nå er like høy som på 1990-tallet.

Løgn og usikkerhet

Ofte finnes det ikke statistikk å sammenligne med. Og når to aktører presenterer helt forskjellige tall, vet forskerne gjerne ikke hvem de kan stole på.

Noen ganger er det åpenbar løgn ute og går.

I et ferskt intervju med BBC påstår president Nicolás Maduro at Venezuela ikke har en humanitær krise eller sult, men at fattigdommen tvert imot har gått ned.

– Myndighetene nektet helt fram til i fjor for at inflasjonen var mer enn tosifret, sier Aveledo.

– Enhver venezuelaner som skulle kjøpe noe, kunne se at det ikke stemte.

Det internasjonale pengefondet melder at inflasjonen i fjor var på 1,37 millioner prosent.

Den opposisjonsstyrte nasjonalforsamlingen gir ut noen egne økonomiske oversikter, men dem tviler Aveledo også på.

Sterk splittelse

Venezuela er et land med sterk politisk splittelse. Både regjeringen og opposisjonen har tilhengere som forsvarer dem med nebb og klør, og mistilliten til hverandre er stor.

Hvorfor gir ikke myndighetene lenger ut tall?

– Regjeringen føler nok at informasjonen, særlig på områder der den ikke gjør det bra, som sikkerhet og økonomi, kan bli brukt til å angripe den, hevder kriminolog Andrés Antillano.

– Det blir den selvsagt også, men slik bør det være i et demokratisk samfunn, legger han til.

Antillano sier det er lettere å få tak i helsestatistikk.

Myndighetenes kapasitet til å lage statistikk kan være svekket i de harde tidene, tror statsviter Guillermo Aveledo.

– Men vi vet at de lager noen tall, for av og til dukker de opp i propagandaen, sier han.

Slik merker forskerne krisen i Venezuela:

Tilpasser studiene sine

Mangelen på informasjon gjør at flere på Aveledos fakultet rett og slett må forske på andre måter enn de pleier.

– En del av de som forsker på politikk, har måttet bytte fra å studere nåtida til å studere fortida fordi offentlige data er utilgjengelige. Det setter oss selvsagt et stykke tilbake, sier statsviteren, som selv gjør dokumentstudier av politisk tenkning og ideologi i Venezuela.

Uten skikkelige tall blir det lett å gjøre antakelser, farget av eget politisk ståsted, mener kriminolog Andrés Antillano.

Også akademikere kan falle for fristelsen til å bruke forskningen politisk.

– Forskerne velger ofte side og blir en slags forskningspartisaner, sier han.

Når forskere blir aktivister kan det gjøre at folk stoler mindre på forskningen deres, vedgår statsviter Guillermo Aveledo.

– I et vanlig demokrati bør det være en brannmur mellom forskning og aktivisme. Men under disse omstendighetene tror jeg det er logisk at det skjer.

Bruker forskningen politisk

Faren ved enhver undersøkelse, selv om den skulle være aldri så etterrettelig, er dessuten at den blir tatt til inntekt for en av sidene i konflikten.

– Når jeg presenterer funnene mine, prøver de enten å manipulere dem eller så avviser de dem fullstendig, sier Antillano, som etterstreber å være nøytral.

Forskningen hans viser blant annet at når politiet slår hardt ned på ungdomsgjenger, skaper det bare mer vold.

– Den informasjonen er lett å utnytte for opposisjonen, sier han.

Kriminolog Andrés Antillano opplever at forskningen hans blir brukt politisk. (Foto: Gabriela Garcia/Venezuela Analysis)
Kriminolog Andrés Antillano opplever at forskningen hans blir brukt politisk. (Foto: Gabriela Garcia/Venezuela Analysis)

I det betente politiske klimaet er det lite respekt for kunnskap, hevder Antillano. Ingen hører etter.

– Forskning er et avgjørende element i en demokratisk debatt. Forskningens rolle nå er trist.

Blir kalt fascist

Verken Antillano eller Aveledo har havnet i trøbbel på grunn av forskningen sin, selv om de har uttalt seg kritisk om alt fra sikkerhetspolitikken til økonomiske forhold.

– Det har vakt sterke reaksjoner som er ubehagelige, men jeg føler ikke at ytringsfriheten min er begrenset, sier Antillano.

Kriminologen tilhører venstresiden, men støtter ikke sosialistregjeringen. Han tror ikke han slipper billigere unna av den grunn.

– Tvert imot. Jeg tror begge sider ser meg som mistenkelig.

Statsviter Aveledo støtter opposisjonen.

– De har angrepet meg verbalt i mediene. Det er ikke uvanlig å bli kalt fascist, kommunist eller korrupt, å bli beskyldt for å støtte regjeringen eller være imot den, sier han.

Ytringsfrihet?

Den generelle ytringsfriheten i Venezuela er diskutabel.

Flere forskere og studenter er blitt arrestert etter å ha deltatt i politiske demonstrasjoner. Opposisjonspolitikere har også blitt fengslet, og Venezuela havner langt nede på lista over pressefrihet fra Reportere uten grenser.

Organisasjonen Human Rights Watch melder om tortur og andre menneskerettighetsbrudd.

Men Guillermo Aveledo kjenner bare til ett tilfelle av det han mener må være forfølgelse på grunn av akademisk aktivitet. Økonomen Santiago Guevara ved Universidad de Carabobo ble fengslet i 2017, muligens fordi han hadde kommentert de økonomiske forholdene i landet i en avisspalte, ifølge CNN.

Akademisk frihet føler altså Aveledo og Antillano at de har i streng forstand. Men mangelen på penger, statistikk og tilgang til kilder forkludrer den frie forskningen.

Penger legger føringer

– Jeg tror det største problemet for akademikerne er økonomisk og materielt, sier Oslo-baserte Antulio Rosales.

– De har ikke penger til å leve av, og de får ikke gjort jobben sin.

Universitetene forfaller og mange forskere og studenter slutter. Pengemangelen kan ha like dramatisk effekt på den akademiske friheten som forfølgelse, mener kriminolog Andrés Antillano.

Universitetet der han jobber er offentlig, men myndighetene har kuttet kraftig ned på pengeoverføringene. Staten har derimot opprettet «bolivarianske» universiteter, tro mot styresmaktenes ideologi, som får mer penger.

Den akademiske friheten i Venezuela er truet, erklærte akademikere på en latinamerikansk konferanse i Caracas i november i fjor, ifølge en pressemelding publisert i avisa El Universal. Men de la til at det gjelder flere land i Latin-Amerika.

Innviklet krise

Krisen i Venezuela har vart lenge. Det er sammensatte årsaker til at landet har havnet i uføret. Svaret på hvem som har mesteparten av skylden, avhenger av hvem du spør – høyresiden eller venstresiden.

Lave oljepriser, høy inflasjon, et feilslått vekslingssystem, svartebørs og korrupsjon er bare noe av det som har gått galt.

Forsker Iselin Åsedotter Strønen ved Universitetet i Bergen, som har tatt doktorgrad om Venezuela, oppsummerer bakteppet i denne artikkelen i Store norske leksikon.

Regjeringen har forverret situasjonen. Men det finnes også dem som er villige til å sabotere for å få gjennomslag. I 2002–2003 sørget deler av næringslivet for økonomisk sabotasje og opposisjonen prøvde å begå statskupp uten å lykkes med det.

Les også: Forskere maner til edruelighet om Venezuela

Nektes nødhjelp

I tillegg er den pågående konflikten en del av et storpolitisk spill med blant andre USA, Brasil og EU på opposisjonens side, og Russland og Kina som støtter regjeringen. Økonomiske sanksjoner fra USA rammer Venezuela hardt.

Nå har USA sendt nødhjelp til befolkningen, men president Nicolás Maduro avviser den. Han mener forsyningene utgjør fortroppen i en amerikansk invasjon.

Det handler om langt mer enn det venezuelanske folket.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:50 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43 Jesus-målrush snudde kampen for City23:40 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:39 Nok et nyvalg i Israel23:29 Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25 Prisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47 Vrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33 New York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04 Lørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35 To nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16 Sju siktet i to grove kidnappingssaker21:03 LSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54 Jesus-målrush snudde kampen for City20:24 Fannemel operert igjen, fikk gode nyheter19:59 Helse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44 Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20 Ranssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17 Signalfeil på Gardermobanen rettet18:57 Gattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34 Fiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33 – Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33 Svensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32 Tusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32 Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04 Ferguson leder Everton mot Solskjærs United17:57 Gartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53 Norsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50 Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50 Jordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17 Senterpartiet faller markert på ny måling16:59 19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42 EUs klimagiv får norsk skryt16:22 Kvinne skutt av politiet16:13 Lance sitter fortsatt fast i isen16:10 Utvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37 20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33 «Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17 Anders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16 FIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36 Store protester mot at Sydney kveles14:35 Viggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34 Fire ekstra ambulansefly satt inn14:12 NHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56 Norge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43 Midt-Norge får det fineste været til helgen13:02 Time: Greta Thunberg er «årets person»12:54 Boko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53 Drapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40 Pågrepet 18-åring i Trondheim avhørt: – Ville verken skremme eller true12:12 Eldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42 Ferge grunnstøtte i Fedje11:41 Dansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09 Epstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06 Roxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44 Kritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43 Suu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19 Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17 Oversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16 To ambulanser krasjet i Tønsberg10:12 Saudi-Arabias oljeselskap på børs09:09 Israel går mot nok et nyvalg09:06 Fluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02 Norge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01 Stor måling peker mot tory-seier09:01 Bil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55 Erna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42 Sundby sier nei til langløpskarriere08:40 New Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07 Kina fengsler flest journalister08:02 Norske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41 Elfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28 «Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02 4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41 Bill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36 Solbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32 Fem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01 Tøffe værforhold i Sør-Norge05:58 Dette skjer i dag05:52 Bougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51 Dette skjedde i natt05:38 Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27 Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24 Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05 Distré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00 Nå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41 Høyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09 Demonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06 Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53 Den britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12 Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37 Fortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10 Ni personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04 FN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03 Trump advarer Russland mot innblanding i valget00:59 Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36 Britisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse
Siste nytt
23:50SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43SportJesus-målrush snudde kampen for City23:40SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:39VerdenNok et nyvalg i Israel23:29NorgeHelse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25SportPrisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47VerdenVrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33PengerNew York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04NorgeLørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35SportTo nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16NorgeSju siktet i to grove kidnappingssaker21:03NorgeLSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54SportJesus-målrush snudde kampen for City20:24SportFannemel operert igjen, fikk gode nyheter19:59NorgeHelse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44NorgeHøie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20NorgeRanssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17NorgeSignalfeil på Gardermobanen rettet18:57SportGattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34PengerFiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33Politikk– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33VerdenSvensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32PengerTusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32NorgeDrapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04SportFerguson leder Everton mot Solskjærs United17:57VerdenGartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53SportNorsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50SportInfantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50NorgeJordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17PolitikkSenterpartiet faller markert på ny måling16:59Norge19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42NorgeEUs klimagiv får norsk skryt16:22NorgeKvinne skutt av politiet16:13NorgeLance sitter fortsatt fast i isen16:10VerdenUtvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37Verden20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33Penger«Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17SportAnders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16SportFIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36VerdenStore protester mot at Sydney kveles14:35NorgeViggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34NorgeFire ekstra ambulansefly satt inn14:12PengerNHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56SportNorge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43NorgeMidt-Norge får det fineste været til helgen13:02VerdenTime: Greta Thunberg er «årets person»12:54VerdenBoko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40NorgePågrepet 18-åring i Trondheim avhørt: – Ville verken skremme eller true12:12NorgeEldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42NorgeFerge grunnstøtte i Fedje11:41SportDansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09VerdenEpstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44SportKritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43VerdenSuu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19VerdenThunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17NorgeOversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16NorgeTo ambulanser krasjet i Tønsberg10:12PengerSaudi-Arabias oljeselskap på børs09:09PolitikkIsrael går mot nok et nyvalg09:06SportFluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02SportNorge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01PolitikkStor måling peker mot tory-seier09:01NorgeBil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55NorgeErna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42SportSundby sier nei til langløpskarriere08:40VerdenNew Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07KulturKina fengsler flest journalister08:02NorgeNorske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41ReiseElfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28Kultur«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02Norge4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41KulturBill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36SportSolbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32VerdenFem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01NorgeTøffe værforhold i Sør-Norge05:58NorgeDette skjer i dag05:52VerdenBougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51NorgeDette skjedde i natt05:38SportMinnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27NorgeHomoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24VerdenDomstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05VerdenDistré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00NorgeNå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41NorgeHøyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09VerdenDemonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06PengerNordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53VerdenDen britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12PengerVår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37VerdenFortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10NorgeNi personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04VerdenFN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03PolitikkTrump advarer Russland mot innblanding i valget00:59NorgeBabcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36VerdenBritisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse
Populært