Meny

Venezuela: Får ikke vite om drap i eget land

Venezuela er et land med svært mye vold. Flere har mistet livet i sammenstøt mellom demonstranter og regjeringsstyrker den siste måneden. Men det er uklart hvor mange som blir drept årlig fordi myndighetene ikke gir ut drapsstatistikk. (Foto: Carlos Sanchez/Polaris/NTB scanpix)
Venezuela er et land med svært mye vold. Flere har mistet livet i sammenstøt mellom demonstranter og regjeringsstyrker den siste måneden. Men det er uklart hvor mange som blir drept årlig fordi myndighetene ikke gir ut drapsstatistikk. (Foto: Carlos Sanchez/Polaris/NTB scanpix)

Myndighetene i det kriserammede landet gir ikke lenger ut viktig statistikk om fattigdom og kriminalitet. Forskerne må lage sine egne alternative undersøkelser og endre måten de forsker på.

Den økonomiske krisen gjør livet vanskelig for de fleste i Venezuela. Folk mangler mat og medisiner. Hjelpeorganisasjoner frykter at mange barn står i fare for å dø av sult.

Men det er også en informasjonskrise i landet.

Tidligere ga myndighetene ut offisiell statistikk om alt fra fattigdom til kriminalitet. For noen år siden sluttet de i stor grad med det.

For forskerne byr det på noen spesielle utfordringer.

– Det blir vanskelig for oss å lage pålitelig forskning om landet, sier samfunnsviter Antulio Rosales til forskning.no.

Venezuelaneren er postdoktor ved Universitetet i Oslo og forsker på blant annet det politisk-økonomiske samspillet rundt gruveutvinning i Venezuela.

– Jeg vet ikke om det nasjonale statistikkbyrået fortsatt lager statistikk, men jeg ser for meg at de gjør det. De gir den bare ikke ut, sier Rosales.

Les også: USA vil ha FN på banen i Venezuela-krisen

Tar over myndighetenes oppgaver

Men noen forskere har funnet en vei utenom.

Tre universiteter i hovedstaden Caracas har gått sammen om å lage sin egen statistikk, ut fra en «felles bekymring over mangelen på offentlig informasjon», som prosjektet Encovi skriver på nettsidene sine.

De vil vite hva som er den sosiale virkeligheten i landet i en uoversiktlig situasjon med tilspissede politiske konflikter.

Med ekstern finansiering forsøker de å bruke metodene til det statlige statistikkbyrået for å kunne gi et bilde av utviklingen, forklarer Rosales.

Mangelen på statistikk gjør det vanskelig å lage pålitelig forskning om Venezuela, sier Antulio Rosales ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)
Mangelen på statistikk gjør det vanskelig å lage pålitelig forskning om Venezuela, sier Antulio Rosales ved Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Uoffisiell statistikk

I dag er det disse undersøkelsene medier og aktivister viser til når de forteller for eksempel at det i 2017 var 87 prosent fattige i Venezuela eller at innbyggerne gikk ned i snitt 11 kilo som følge av matmangelen.

Det året ble spørreundersøkelsen gjort i 6168 hjem.

– Det er antakelig den største undersøkelsen i Venezuela som blir publisert, sier Rosales, som legger til at en rekke organisasjoner også prøver å samle informasjon om situasjonen.

– Vi er dessuten mange forskere i utlandet som forsker i samarbeid med grupper som er i landet.

– Dårligere forskning

Informasjonstørken gir dårligere forskning, mener kriminologiprofessor Andrés Antillano ved Universidad Central de Venezuela.

– Det er vanskelig å få tak i data på områder som jeg forsker på, som drap, sier han på telefon fra Caracas til forskning.no.

Dette tåkelegger bakteppet for forskningen hans, men påvirker likevel ikke utførelsen direkte.

Kriminologen gjør kvalitative studier, blant annet intervjuer med drapsmenn i fengsel og feltarbeid blant unge kriminelle i fattige bydeler i Caracas. Caracas er blant byene i verden med aller flest drepte per innbygger, skal vi tro tallene som sirkulerer.

– Det er ikke bare det at det ikke finnes data, men kvaliteten på den informasjonen som finnes, er også dårlig, sier Antillano.

Dette er imidlertid et problem i flere latinamerikanske land, hevder han. Drap blir ikke registrert på en pålitelig måte.

Les også: Flere land ønsker endring uten militær innblanding i Venezuela

– Mye tvil

Så hva vet vi egentlig om hvordan det står til i landet?

– Det finnes mye tvil, sier Guillermo T. Aveledo.

Han er dekan for jus og statsvitenskap ved Universidad Metropolitana i hovedstaden Caracas.

Statsviter Guillermo Aveledo tviler på mange av tallene som sirkulerer. (Foto: Universidad Metropolitana)
Statsviter Guillermo Aveledo tviler på mange av tallene som sirkulerer. (Foto: Universidad Metropolitana)

En organisasjon har tatt ansvar for å produsere drapstallene i samarbeid med forskere i flere venezuelanske byer, «gitt restriksjonene for journalister og akademikere når det gjelder tilgang til offisiell statistikk», som Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) skriver på nettsidene sine.

Når du leser i mediene at det i fjor var hele 81,4 ofre for dødelig vold per 100.000 innbyggere i Venezuela, kommer tallet fra OVV.

Tallet er skyhøyt sammenlignet med Sverige, der det i 2017 ifølge Brottsförebyggande rådet var 1,1 tilfeller av dødelig vold per 100.000.

Dødelig vold omfatter også dødsfall som følge av vold uten at noen mente å drepe. Tallene kan dermed ikke sammenlignes med Norge, som bare registrerer drap begått med vilje.

Diskusjon om drapstall

OVV prøver å beregne antallet drepte, men forskerne kan ikke sjekke om beregningene er riktige, forklarer Aveledo.

– Tallene brukes mye i internasjonale medier. Men det er en diskusjon blant forskere i Venezuela om disse tallene stemmer, sier han på telefon fra Venezuela til forskning.no.

Forskerne bak en fersk artikkel i tidsskriftet The Lancet støter på samme problem når de skal beregne spedbarnsdødeligheten. De må gå omveier og pusle sammen en rekke ulike kilder for å anslå et tall.

Forskerne konkluderer med at det har vært en voldsom økning i spedbarnsdødeligheten de siste årene, og at den nå er like høy som på 1990-tallet.

Løgn og usikkerhet

Ofte finnes det ikke statistikk å sammenligne med. Og når to aktører presenterer helt forskjellige tall, vet forskerne gjerne ikke hvem de kan stole på.

Noen ganger er det åpenbar løgn ute og går.

I et ferskt intervju med BBC påstår president Nicolás Maduro at Venezuela ikke har en humanitær krise eller sult, men at fattigdommen tvert imot har gått ned.

– Myndighetene nektet helt fram til i fjor for at inflasjonen var mer enn tosifret, sier Aveledo.

– Enhver venezuelaner som skulle kjøpe noe, kunne se at det ikke stemte.

Det internasjonale pengefondet melder at inflasjonen i fjor var på 1,37 millioner prosent.

Den opposisjonsstyrte nasjonalforsamlingen gir ut noen egne økonomiske oversikter, men dem tviler Aveledo også på.

Sterk splittelse

Venezuela er et land med sterk politisk splittelse. Både regjeringen og opposisjonen har tilhengere som forsvarer dem med nebb og klør, og mistilliten til hverandre er stor.

Hvorfor gir ikke myndighetene lenger ut tall?

– Regjeringen føler nok at informasjonen, særlig på områder der den ikke gjør det bra, som sikkerhet og økonomi, kan bli brukt til å angripe den, hevder kriminolog Andrés Antillano.

– Det blir den selvsagt også, men slik bør det være i et demokratisk samfunn, legger han til.

Antillano sier det er lettere å få tak i helsestatistikk.

Myndighetenes kapasitet til å lage statistikk kan være svekket i de harde tidene, tror statsviter Guillermo Aveledo.

– Men vi vet at de lager noen tall, for av og til dukker de opp i propagandaen, sier han.

Slik merker forskerne krisen i Venezuela:

Tilpasser studiene sine

Mangelen på informasjon gjør at flere på Aveledos fakultet rett og slett må forske på andre måter enn de pleier.

– En del av de som forsker på politikk, har måttet bytte fra å studere nåtida til å studere fortida fordi offentlige data er utilgjengelige. Det setter oss selvsagt et stykke tilbake, sier statsviteren, som selv gjør dokumentstudier av politisk tenkning og ideologi i Venezuela.

Uten skikkelige tall blir det lett å gjøre antakelser, farget av eget politisk ståsted, mener kriminolog Andrés Antillano.

Også akademikere kan falle for fristelsen til å bruke forskningen politisk.

– Forskerne velger ofte side og blir en slags forskningspartisaner, sier han.

Når forskere blir aktivister kan det gjøre at folk stoler mindre på forskningen deres, vedgår statsviter Guillermo Aveledo.

– I et vanlig demokrati bør det være en brannmur mellom forskning og aktivisme. Men under disse omstendighetene tror jeg det er logisk at det skjer.

Bruker forskningen politisk

Faren ved enhver undersøkelse, selv om den skulle være aldri så etterrettelig, er dessuten at den blir tatt til inntekt for en av sidene i konflikten.

– Når jeg presenterer funnene mine, prøver de enten å manipulere dem eller så avviser de dem fullstendig, sier Antillano, som etterstreber å være nøytral.

Forskningen hans viser blant annet at når politiet slår hardt ned på ungdomsgjenger, skaper det bare mer vold.

– Den informasjonen er lett å utnytte for opposisjonen, sier han.

Kriminolog Andrés Antillano opplever at forskningen hans blir brukt politisk. (Foto: Gabriela Garcia/Venezuela Analysis)
Kriminolog Andrés Antillano opplever at forskningen hans blir brukt politisk. (Foto: Gabriela Garcia/Venezuela Analysis)

I det betente politiske klimaet er det lite respekt for kunnskap, hevder Antillano. Ingen hører etter.

– Forskning er et avgjørende element i en demokratisk debatt. Forskningens rolle nå er trist.

Blir kalt fascist

Verken Antillano eller Aveledo har havnet i trøbbel på grunn av forskningen sin, selv om de har uttalt seg kritisk om alt fra sikkerhetspolitikken til økonomiske forhold.

– Det har vakt sterke reaksjoner som er ubehagelige, men jeg føler ikke at ytringsfriheten min er begrenset, sier Antillano.

Kriminologen tilhører venstresiden, men støtter ikke sosialistregjeringen. Han tror ikke han slipper billigere unna av den grunn.

– Tvert imot. Jeg tror begge sider ser meg som mistenkelig.

Statsviter Aveledo støtter opposisjonen.

– De har angrepet meg verbalt i mediene. Det er ikke uvanlig å bli kalt fascist, kommunist eller korrupt, å bli beskyldt for å støtte regjeringen eller være imot den, sier han.

Ytringsfrihet?

Den generelle ytringsfriheten i Venezuela er diskutabel.

Flere forskere og studenter er blitt arrestert etter å ha deltatt i politiske demonstrasjoner. Opposisjonspolitikere har også blitt fengslet, og Venezuela havner langt nede på lista over pressefrihet fra Reportere uten grenser.

Organisasjonen Human Rights Watch melder om tortur og andre menneskerettighetsbrudd.

Men Guillermo Aveledo kjenner bare til ett tilfelle av det han mener må være forfølgelse på grunn av akademisk aktivitet. Økonomen Santiago Guevara ved Universidad de Carabobo ble fengslet i 2017, muligens fordi han hadde kommentert de økonomiske forholdene i landet i en avisspalte, ifølge CNN.

Akademisk frihet føler altså Aveledo og Antillano at de har i streng forstand. Men mangelen på penger, statistikk og tilgang til kilder forkludrer den frie forskningen.

Penger legger føringer

– Jeg tror det største problemet for akademikerne er økonomisk og materielt, sier Oslo-baserte Antulio Rosales.

– De har ikke penger til å leve av, og de får ikke gjort jobben sin.

Universitetene forfaller og mange forskere og studenter slutter. Pengemangelen kan ha like dramatisk effekt på den akademiske friheten som forfølgelse, mener kriminolog Andrés Antillano.

Universitetet der han jobber er offentlig, men myndighetene har kuttet kraftig ned på pengeoverføringene. Staten har derimot opprettet «bolivarianske» universiteter, tro mot styresmaktenes ideologi, som får mer penger.

Den akademiske friheten i Venezuela er truet, erklærte akademikere på en latinamerikansk konferanse i Caracas i november i fjor, ifølge en pressemelding publisert i avisa El Universal. Men de la til at det gjelder flere land i Latin-Amerika.

Innviklet krise

Krisen i Venezuela har vart lenge. Det er sammensatte årsaker til at landet har havnet i uføret. Svaret på hvem som har mesteparten av skylden, avhenger av hvem du spør – høyresiden eller venstresiden.

Lave oljepriser, høy inflasjon, et feilslått vekslingssystem, svartebørs og korrupsjon er bare noe av det som har gått galt.

Forsker Iselin Åsedotter Strønen ved Universitetet i Bergen, som har tatt doktorgrad om Venezuela, oppsummerer bakteppet i denne artikkelen i Store norske leksikon.

Regjeringen har forverret situasjonen. Men det finnes også dem som er villige til å sabotere for å få gjennomslag. I 2002–2003 sørget deler av næringslivet for økonomisk sabotasje og opposisjonen prøvde å begå statskupp uten å lykkes med det.

Les også: Forskere maner til edruelighet om Venezuela

Nektes nødhjelp

I tillegg er den pågående konflikten en del av et storpolitisk spill med blant andre USA, Brasil og EU på opposisjonens side, og Russland og Kina som støtter regjeringen. Økonomiske sanksjoner fra USA rammer Venezuela hardt.

Nå har USA sendt nødhjelp til befolkningen, men president Nicolás Maduro avviser den. Han mener forsyningene utgjør fortroppen i en amerikansk invasjon.

Det handler om langt mer enn det venezuelanske folket.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:44 Kirkevold påførte Midtjylland poengtap21:33 Stille protest avløst av høylytt skuffelse for Union-fansen21:18 16-åring skal ha drept familie på fem i Russland21:09 Hovland ut av seierskampen i Columbus20:52 Balotelli vender hjem20:51 Start klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40 KrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35 Denne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31 Effektive Molde tilbake på tabelltopp20:29 Ndidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea20:23 Norske kommuner ikke så verst stilt, viser kommunebarometer20:19 Branns Mjøndalen-mareritt fortsetter20:13 Nysigneringen scoret i Stabæks første hjemmeseier siden april20:10 Wangberg lagde straffe og scoret da Tromsø fortsatte den gode hjemmerekken20:00 Friskt Haugesund vendte til borteseier mot VIF19:59 Nilsen ble helten for Fredrikstad19:58 Håbestad ble Jerv-helt på overtid19:57 Adra ble matchvinner for Oppsal19:54 Kvik Halden og Moss delte poengene19:53 Dragsnes senket Brann19:53 Vålerenga senket av Velde19:53 Tredje strake seier for Molde19:52 Raufoss seiret i målfest19:51 Start seiret hjemme mot Tromsdalen19:51 Wangberg berget poeng for Tromsø19:51 Poengdeling mellom Strømmen og Notodden19:49 Nest-Sotra seiret hjemme mot Kongsvinger19:47 Erna Solberg: – Skissen er god19:38 Maanum matchvinner med drømmemål19:34 Shell-ansatte ble trukket i lønn om de ikke stilte på valgmøte med Trump19:31 AIK buet av banen etter hjemmetap19:20 IS påtar seg ansvar for blodbad i Kabul19:09 – Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv19:06 VG: Bompengeskissen har en ramme på over 20 milliarder18:44 De Plus hedret Lambrecht med seier i verdenstourritt18:17 Barn skadd i båtulykke i Nordland18:09 Kollaps mot slutten sendte Reitan nedover på lista18:04 Fløya vant i målfest18:01 Walnum Vinje avgjorde for Stjørdals-Blink17:58 Hoelgaard briljerte på sisteetappen i Arctic Race, Lutsenko ble sammenlagtvinner17:56 Kjelsås fortsatte seiersrekken17:51 Hjemmeseier for Stabæk over Kristiansund17:47 Politiets håndtering av moskéangrepet i Bærum skal evalueres17:46 Fikseth Fossem ble helten for Medkila17:34 Folk tror jorda er flat og Elvis lever: – Ødelegger demokratiet17:24 Lundstram ble helten da Sheffield United senket Palace17:18 Trump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland17:08 Folkehav i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige17:03 Sørås Sebulonsen-dobbel for Sola17:01 Redningsbåten Open Arms sier nei til trygg havn i Spania16:57 Johnsen sikret poeng for Mjølner16:57 Nytt tap for Arendal16:51 Vatshelle Raa ble helten for Sandviken16:48 Uavgjort mellom HamKam og KFUM i målfest16:36 Nazistene hadde sin egen forklaring på hvem dette var16:36 Full bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen16:23 Engen bundesligadebuterte i Wolfsburg-seier16:13 Grøvdal med årsbeste på 3000 meter hinder15:09 Gir opp millioner for ordførerdrøm14:46 Restaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41 20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40 Gibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24 Trolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51 Spania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30 Norges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18 Norwegian legger ned langrute fra Norge13:10 IS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33 Tre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22 Jensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:04 Nytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23 Fem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20 Støre: – Vi styrer mot en krise09:54 Sekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26 Trønder kåret til årets sykkeltalent09:19 Elden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07 Facebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12 Savnet person i Kristiansand funnet i live08:00 Minst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41 Widerøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38 Tre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52 Bryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40 Savnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26 Dette skjer i dag05:58 Forening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32 Dette skjedde i natt05:25 Over 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03 Hans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35 50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05 Ni omkom i hotellbrann i Ukraina04:04 – Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39 Bompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43 Djokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40 Mulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48 Abid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46 Flere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58 Fremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45 Hund drepte flere sauer i Sandnes00:24 Mann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57 Durasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34 Boksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen
Siste nytt
21:44SportKirkevold påførte Midtjylland poengtap21:33SportStille protest avløst av høylytt skuffelse for Union-fansen21:18Verden16-åring skal ha drept familie på fem i Russland21:09SportHovland ut av seierskampen i Columbus20:52SportBalotelli vender hjem20:51SportStart klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40PolitikkKrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35VerdenDenne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31SportEffektive Molde tilbake på tabelltopp20:29SportNdidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea20:23NorgeNorske kommuner ikke så verst stilt, viser kommunebarometer20:19SportBranns Mjøndalen-mareritt fortsetter20:13SportNysigneringen scoret i Stabæks første hjemmeseier siden april20:10SportWangberg lagde straffe og scoret da Tromsø fortsatte den gode hjemmerekken20:00SportFriskt Haugesund vendte til borteseier mot VIF19:59SportNilsen ble helten for Fredrikstad19:58SportHåbestad ble Jerv-helt på overtid19:57SportAdra ble matchvinner for Oppsal19:54SportKvik Halden og Moss delte poengene19:53SportDragsnes senket Brann19:53SportVålerenga senket av Velde19:53SportTredje strake seier for Molde19:52SportRaufoss seiret i målfest19:51SportStart seiret hjemme mot Tromsdalen19:51SportWangberg berget poeng for Tromsø19:51SportPoengdeling mellom Strømmen og Notodden19:49SportNest-Sotra seiret hjemme mot Kongsvinger19:47PolitikkErna Solberg: – Skissen er god19:38SportMaanum matchvinner med drømmemål19:34VerdenShell-ansatte ble trukket i lønn om de ikke stilte på valgmøte med Trump19:31SportAIK buet av banen etter hjemmetap19:20VerdenIS påtar seg ansvar for blodbad i Kabul19:09Politikk– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv19:06PolitikkVG: Bompengeskissen har en ramme på over 20 milliarder18:44SportDe Plus hedret Lambrecht med seier i verdenstourritt18:17NorgeBarn skadd i båtulykke i Nordland18:09SportKollaps mot slutten sendte Reitan nedover på lista18:04SportFløya vant i målfest18:01SportWalnum Vinje avgjorde for Stjørdals-Blink17:58SportHoelgaard briljerte på sisteetappen i Arctic Race, Lutsenko ble sammenlagtvinner17:56SportKjelsås fortsatte seiersrekken17:51SportHjemmeseier for Stabæk over Kristiansund17:47NorgePolitiets håndtering av moskéangrepet i Bærum skal evalueres17:46SportFikseth Fossem ble helten for Medkila17:34NorgeFolk tror jorda er flat og Elvis lever: – Ødelegger demokratiet17:24SportLundstram ble helten da Sheffield United senket Palace17:18VerdenTrump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland17:08VerdenFolkehav i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige17:03SportSørås Sebulonsen-dobbel for Sola17:01VerdenRedningsbåten Open Arms sier nei til trygg havn i Spania16:57SportJohnsen sikret poeng for Mjølner16:57SportNytt tap for Arendal16:51SportVatshelle Raa ble helten for Sandviken16:48SportUavgjort mellom HamKam og KFUM i målfest16:36VerdenNazistene hadde sin egen forklaring på hvem dette var16:36PolitikkFull bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen16:23SportEngen bundesligadebuterte i Wolfsburg-seier16:13SportGrøvdal med årsbeste på 3000 meter hinder15:09PengerGir opp millioner for ordførerdrøm14:46VerdenRestaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41Sport20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40VerdenGibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24NorgeTrolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51VerdenSpania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30NorgeNorges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18ReiseNorwegian legger ned langrute fra Norge13:10VerdenIS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33VerdenTre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22PolitikkJensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:04NorgeNytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23NorgeFem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20PolitikkStøre: – Vi styrer mot en krise09:54MotorSekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26SportTrønder kåret til årets sykkeltalent09:19NyheterElden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07PengerFacebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12NorgeSavnet person i Kristiansand funnet i live08:00VerdenMinst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41ReiseWiderøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38VerdenTre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52VerdenBryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40NorgeSavnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26NorgeDette skjer i dag05:58NorgeForening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32NorgeDette skjedde i natt05:25VerdenOver 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03PengerHans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35Verden50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05VerdenNi omkom i hotellbrann i Ukraina04:04Verden– Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39NorgeBompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43SportDjokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40NorgeMulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48NorgeAbid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46VerdenFlere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58VerdenFremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45NorgeHund drepte flere sauer i Sandnes00:24NorgeMann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57SportDurasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34SportBoksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen
Populært