Kjempar for å avstigmatisera abort på Færøyane

– Færøyane er eit veldig konservativt og kristent samfunn, der ein held på dei kristne verdiane og det at eit foster er eit liv, seier ungdomspolitikar Hervør Pálsdóttir. Ho får støtte frå Ungdomens Nordiska Råd og leiar i raud Ungdom Tobias Drevland Lund, som vil sikra fri tilgang til abort i heile Norden.
– Færøyane er eit veldig konservativt og kristent samfunn, der ein held på dei kristne verdiane og det at eit foster er eit liv, seier ungdomspolitikar Hervør Pálsdóttir. Ho får støtte frå Ungdomens Nordiska Råd og leiar i raud Ungdom Tobias Drevland Lund, som vil sikra fri tilgang til abort i heile Norden. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

Færøyane har ei av Europas strengaste abortlover. Hervør Pálsdóttir (22) i Frítt Val – fyri fríari abort fryktar signaleffekten om Noreg skulle stramma inn abotlova.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er så mykje skam knytt til det og det er skam om ein ikkje føler skam over å ha tatt ein abort. Me arbeider for at folk skal forstå at det er ok å ta ein abort og at ein skal våga å snakka om det. Det er betre å snakka om det reint psykologisk, seier Hervør Pálsdóttir på dansk.

Ho er leiar i det færøyske ungdomspartiet Unga Tjóðveldinum (Den unge republikken) og ein av initiativtakarane bak Frítt Val – fyri fríari abort.

Dei har opplevd å få både dødstruslar og fosterdukker lagt i postkassene på sine heimeadresser, men med 1200 underskrifter til støtte for fri abort meiner Pálsdóttir å sjå at dei konservative haldningane er i endring.

Les også: Seks ting du treng å vite om abort

Dansk abortlov anno 1956

I det sterkt religiøse øysamfunnet Færøyane har dei framleis den same abortlova som Danmark hadde i 1956. Det inneber at kvinner kan få innvilga abort av to legar om det er fare for liv og helse, om ho har blitt valdteken eller utsett for incest, eller på grunn av anten psykiske eller økonomiske problem.

Pálsdóttir forklarar at resultatet av dette er at legar gjerne skriv at deira pasientar er psykisk sjuke, sjølv om dei ikkje er det.

– Det er mange færøyske kvinner, som det står at er psykisk sjuke, men det er dei ikkje. Det hjelper om dei seier at dei tek livet sitt om dei ikkje får ein abort.

Legen risikerer inntil to års fengsel dersom dei gjennomfører ein abort som ikkje er lovleg. Ei slik kriminalisering meiner Pálsdóttir er svært bekymringsverdig.

Les også: Rekordlåge aborttal i 2017

Kvinner flyktar til Danmark

Ifølgje statistikken er det mellom 20 og 40 abortar på Færøyane årleg.

– Det er få, men det er òg mange unge kvinner som bur i Danmark for å studere. Me har ikkje så mange kvinner på Færøyene, så om det var fleire så ville kanskje talet vore høgare, seier Pálsdóttir.

I dag bur dei fleste unge kvinner utanfor Færøyane og den vesle øygruppa har eit aukande manneoverskot.

– Kvinner reiser til Danmark og gidder ikkje kome tilbake, fordi det er så konservativt. Ein har eit kvinnesyn som ein hadde for hundre år sidan, seier Pálsdóttir.

Ho meiner det er på tide at Færøyane vert eit meir likestilt samfunn med eit menneskesyn som passar inn i 2018 både med tanke på kvinner og seksuelle minoritetar. Fram til 2016 hadde landet verken ei partnarskapslov eller ekteskapslov der personar av same kjønn fekk lov å gifta seg.

Les innlegget: «Å elske er ein menneskerett»

Tek abort i Danmark

Ifølgje danske helsestyresmakter reiser fleire færøyske kvinner til Danmark for å få gjennomført abortar, men fordi mange av desse har dansk personnummer er ikkje statistikken fullkommen.

Ifølgje Pálsdóttir er dei fleste som tek abort på Færøyene kvinner i 30-40-åra som allereie har fleire barn og ikkje ynskjer fleire. Ho meiner dagens lovgjeving fører til at desse kvinnene mistar retten til å råde over eigen familie og karriere.

– Det er òg eit problem for unge kvinner, spesielt dei som er i gang med vidaregåande så dei kan kome på universitetet seinare. Dei kan ikkje reise til København med eit barn dersom dei er åleine, seier 22-åringen.

Ikkje minst er ho oppteken av konsekvensane for kvinner som ikkje har råd til å reise til Danmark for å ta abort på ein privatklinikk.

– Me har høyrt frå kvinner som har teke abort på Færøyane at dei har blitt dårleg behandla på sjukehuset. Kvinner er villige til å betale – eg trur det er 10.000 kroner – til ein privatklinikk i Danmark for å ikkje få dårleg behandling, seier Pálsdóttir.

Les også: KrFU stemte mot sjølvbestemt abort

– KrF sitt draumesamfunn

– Det er jo på mange måtar KrF sitt draumesamfunn og det er jo litt skummelt, seier leiar i Raud Ungdom, Tobias Drevland Lund.

Hans ungdomsparti har gått inn for å fjerna abortnemndene og innføra fri abort heilt fram til veke 22, men med obligatorisk oppfølging av lege etter veke 18.

– Som du snakkar om på Færøyane, har me nemnder i Noreg som avgjer om du får abort etter veke 12. Men i 90 prosent av tilfella så får ein medhald av nemnda, så det er ein slags formalitet som gjev kvinner ei dårlegare sjølvkjensle og trykker dei ned, seier Lund.

Pálsdóttir meiner norske kvinner i dag har ei god lov samanlikna med kvinner som kjempar for retten til fri abort andre stader i verda. Men både ho òg Lund er uroa over at nokre no foreslår å gjere regelverket strengare.

– Det gjer meg veldig bekymra når Erna Solberg er villig til å bruka kvinnens rett til sjølvbestemt abort som forhandlingskort i ei ny regjering med KrF og at dei òg let seg lokka med, så det er viktigare enn nokon gong å stå opp for dei rettane me allereie har, seier Lund.

Les også: KrFU vil setje krav om abortinnstramming

Norden saman

Dei to ungdomspolitikarane har delteke på Ungdomens Nordiska Råd, der ungdomspolitikarar frå heile Norden møtast for å diskutera saker på tvers av landegrenser.

I år har rådet vedtatt ein resolusjon om lik tilgang til abort i alle dei nordiske landa og at færøyske myndigheiter skal arbeide mot ei endring i lovene som sikrar færøyske kvinner retten til å bestemme over eigen kropp.

– Eg synest at alle dei nordiske landa skal stå saman og arbeide for at alle kvinner skal ha fri abort i dei nordiske landa. Me må gå framfor og vere eit godt døme i verda, fordi det er så mange kvinner i verda som har det mykje verre enn på Færøyane, seier Pálsdóttir.

Ungdomens Nordiska Råd meiner òg at Island og Finland, som i praksis har fri abort, sjølv om den formelle avgjerda ligg hjå ein annan autoritet, bør arbeide mot at kvinna får den formelle retten til å avgjera.

I dag er det berre Sverige som tilbyr fri og gratis abort til alle kvinner, uavhengig av om dei er svenske statsborgarar. Denne modellen meiner Ungdomens Nordiske Råd bør innførast i alle nordiske land for å sikra dei som ikkje har tilgang til fri abort i heimlandet.

Les også: Tapte kampen om ny abortlov i Argentina

Ikkje fleirtal for abortliberalisering

Ifølgje Pálsdóttir er det ikkje fleirtal i befolkninga på Færøyane for å endra dagens lovgjeving, difor verken trur eller håpar ho på ei folkeavstemming, som i Irland.

– Eg synest ikkje at det er alle menneska på Færøyane som skal bestemma om ei kvinne skal få ta abort. Politikarane er blitt valt for å ta avgjerder, så det kan dei godt gjere. Det handlar om menneskerettar og dei skal ikkje til folkeavstemming, seier ho.

Å ta eit politisk standpunkt for abort er langt frå populært på Færøyane, men ungdomspolitikken varslar om eit haldningsskifte.

Reagerer på den norske debatten

– Kva lov kjempar de for?

– Me kan nøya oss med 12 veker, men me har ikkje sett eit konkret tal og synest at me bør ha spesialistar som gjev råd om kva som er best. Me kjempar berre for fri abort, seier 22-åringen.

Ho er òg uroa for at det å gå for fort fram kan føra til at lovgjevinga vert verre, og viser til stemmer som tek til orde å forby abort.

– Trur du lova på Færøyane kjem til å verta endra?

– Ikkje akkurat no og ikkje til neste valperiode, men om ti år så trur eg at ho er endra, seier Pálsdóttir.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:24 FrP ut av regjering – det kan bety dyrere elbiler10:07 Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent09:35 Virusfrykt rammer Asia-børsene09:28 Norge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16 Mye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest09:15 Brækhus om veien til suksessen: – Jeg har aldri gått for pengene09:14 Barn av danske fremmedkrigere kan miste retten til automatisk statsborgerskap09:14 – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»09:12 Riksadvokatens avgjørelse i Bertheussen-saken er klar08:46 Arbeidsledigheten opp til 4 prosent08:45 Stadig flere ungdommer havner på glattcelle08:05 Eksperter: Minst ett år til lungevirus-vaksine er klar07:30 Knut Arild Hareide har landet på Gardermoen07:10 Rio Ferdinand: – Jeg er flau07:06 – 1,5 graders-målet i Paris-avtalen er komplett urealistisk07:00 Norge undertegner finansieringsavtale med FNs klimafond06:47 Tre døde da brannfly styrtet i Australia06:35 Savnede etter vulkanutbruddet på New Zealand erklært døde06:08 Studie: Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen06:07 Boeing utsetter testflyging på grunn av dårlig vær06:00 Veiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren06:00 FN slår alarm om grådige gresshopper i Øst-Afrika05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:30 75 år siden frigjøringen av Auschwitz05:30 Nå skal hagefuglene telles05:15 SV vil teste klimaviljen05:00 Søreide venter fortsatt på svar fra USA04:50 Rådmenn mener framtidige kommunereformer må styres mer av staten04:33 WHO berømmer Kina for smittetiltak03:47 Færre nordmenn tror på reinkarnasjon03:46 Trump deltar som første president i anti-abort-marsj02:23 Sp-politiker mister verv etter å ha delt klimainnlegg fra nazistisk nettsted01:55 USA ber Libanons nye regjering om håndfaste reformer01:55 Frp varsler motstand mot egen stortingsmelding01:18 Frp-topper åpner for regjeringssamarbeid med Sp01:17 Kraftig økning i politidrap i Rio00:27 Frp gjør hopp på måling etter regjeringsexit23:53 Trump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46 En av fem studenter vil ikke ha barn23:10 Stygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59 Ødegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58 Volkswagen fikk milliardbot i Canada22:37 Frp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22 27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08 Bøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36 Ni av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25 Wuhan isoleres fra omverdenen20:44 Brexitlov på vei til dronningens bord20:31 Politiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08 Kan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03 Folk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43 Gulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32 Mannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32 Schiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12 Radmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07 Mallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39 Offensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35 Robot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23 Trump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08 Macron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58 Spansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40 Resett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29 Aktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27 FN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25 Byrådet truer med å gå av17:06 Frp-seire kan gå tapt16:57 Knut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52 Naboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35 Mann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28 Nav har ikke funnet feiltolkninger for flere ytelser16:07 Funn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06 Stor luftforurensning i Oslo15:49 Danske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37 Kina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26 Faren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08 Krangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30 Manshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29 Fortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28 Rødt ber om Frps hjelp14:05 Jansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04 FpU-leder tar ikke gjenvalg13:50 Monty Pythons Terry Jones er død13:24 – Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13 Hevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12 Sykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12 56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38 Forskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17 Folk hører mindre på radio11:59 Uvær stenger flere veier i Finnmark11:43 Helse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42 Keeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32 – Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29 Fryktet IS-topp fanget i Irak11:21 Hellas får sin første kvinnelige president11:20 Ulv død etter påkjørsel11:02 Kjent gravejournalist siktet i Brasil10:33 Greske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26 Ruuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26 Leder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon
Siste nytt
10:24MotorFrP ut av regjering – det kan bety dyrere elbiler10:07PengerNorges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent09:35PengerVirusfrykt rammer Asia-børsene09:28SportNorge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16SportMye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest09:15SportBrækhus om veien til suksessen: – Jeg har aldri gått for pengene09:14VerdenBarn av danske fremmedkrigere kan miste retten til automatisk statsborgerskap09:14Penger– 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»09:12NorgeRiksadvokatens avgjørelse i Bertheussen-saken er klar08:46PengerArbeidsledigheten opp til 4 prosent08:45NorgeStadig flere ungdommer havner på glattcelle08:05Helse og livsstilEksperter: Minst ett år til lungevirus-vaksine er klar07:30PolitikkKnut Arild Hareide har landet på Gardermoen07:10SportRio Ferdinand: – Jeg er flau07:06Norge– 1,5 graders-målet i Paris-avtalen er komplett urealistisk07:00NorgeNorge undertegner finansieringsavtale med FNs klimafond06:47VerdenTre døde da brannfly styrtet i Australia06:35VerdenSavnede etter vulkanutbruddet på New Zealand erklært døde06:08Helse og livsstilStudie: Ungdommer med angst blir friskere av gruppeterapi på skolen06:07VerdenBoeing utsetter testflyging på grunn av dårlig vær06:00MotorVeiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren06:00VerdenFN slår alarm om grådige gresshopper i Øst-Afrika05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Helse og livsstil75 år siden frigjøringen av Auschwitz05:30NorgeNå skal hagefuglene telles05:15PolitikkSV vil teste klimaviljen05:00VerdenSøreide venter fortsatt på svar fra USA04:50NorgeRådmenn mener framtidige kommunereformer må styres mer av staten04:33VerdenWHO berømmer Kina for smittetiltak03:47NorgeFærre nordmenn tror på reinkarnasjon03:46VerdenTrump deltar som første president i anti-abort-marsj02:23PolitikkSp-politiker mister verv etter å ha delt klimainnlegg fra nazistisk nettsted01:55PolitikkUSA ber Libanons nye regjering om håndfaste reformer01:55PengerFrp varsler motstand mot egen stortingsmelding01:18NorgeFrp-topper åpner for regjeringssamarbeid med Sp01:17VerdenKraftig økning i politidrap i Rio00:27PolitikkFrp gjør hopp på måling etter regjeringsexit23:53VerdenTrump og Saleh uenige om amerikansk militærnærvær23:46NorgeEn av fem studenter vil ikke ha barn23:10SportStygg Solskjær-smell, Manchester United tapte hjemme for Burnley22:59NorgeØdegaard med målgivende da Real Sociedad avanserte i den spanske cupen22:58MotorVolkswagen fikk milliardbot i Canada22:37PolitikkFrp kan støtte Sp-forslag om å felle to omstridte ulveflokker22:22Norge27-åring tilstår drap på kvinne i Florø22:08VerdenBøe til friløpet i kunstløp-EM, gullfavoritten Aymoz utslått21:36PolitikkNi av ti Frp-velgere mener det var rett å gå ut av regjeringen21:25VerdenWuhan isoleres fra omverdenen20:44VerdenBrexitlov på vei til dronningens bord20:31NorgePolitiet beslagla flere titalls ombygde våpen i Oslo20:08NorgeKan bli tidenes varmeste Oslo-vinter20:03PengerFolk i Oslo-området blir mer positive til bompenger19:43NorgeGulliksen-show ga norsk 33-30-seier over Slovenia, Kroatia venter i EM-semifinale19:32NorgeMannen som er siktet for Prinsdal-drapet er utlevert fra Ungarn19:32VerdenSchiff: Trump misbrukte makten og må avsettes19:12VerdenRadmagre løver sjokkerer – dyrehagen skylder på den økonomiske krisen19:07VerdenMallorca truffet av uværet Gloria – meteorologene advarer18:39SportOffensiv Carlsen med knockoutseier i Nederland: – En grei dag på jobben18:35NorgeRobot skal hente ut biler fra brannskadd P-hus på Sola18:23PolitikkTrump: Irak ønsker fortsatt amerikansk militærnærvær18:08VerdenMacron kastet ut israelske sikkerhetsfolk17:58SportSpansk kollaps i EM, men gruppevinner etter 22-22 mot Kroatia17:40KulturResett identifiserte IS-siktet kvinne – stevnet for retten17:29KulturAktor kaller Weinstein «et seksuelt rovdyr»17:27VerdenFN-eksperter ber USA granske Saudi-Arabias påståtte hacking av Bezos' telefon17:25NorgeByrådet truer med å gå av17:06PolitikkFrp-seire kan gå tapt16:57PolitikkKnut Arild Hareide og Abid Raja avbryter komitéreise i Indonesia16:52NorgeNaboer fortviler: – Det har vært et helvete i 20 år16:35NorgeMann i 50-årene siktet for nettovergrep mot sårbare jenter16:28PengerNav har ikke funnet feiltolkninger for flere ytelser16:07NorgeFunn av polsk mann i Lier etterforskes som drap16:06NorgeStor luftforurensning i Oslo15:49NorgeDanske dømt for å ha prøvd å ta med halv million ut av Norge15:37ReiseKina ber folk om ikke å reise ut av by med virusutbrudd15:26SportFaren hevder PSG-stjerne vil spille for Atlético Madrid15:08NorgeKrangler om soya: – Nordmenn kan være stolte av Brasil-importen14:30NorgeManshaus-saken kommer opp for retten 7. mai14:29NorgeFortsatt dårlig med skiføre i store deler av landet14:28PolitikkRødt ber om Frps hjelp14:05SportJansrud raskest på trening i Kitzbühel14:04PolitikkFpU-leder tar ikke gjenvalg13:50KulturMonty Pythons Terry Jones er død13:24Norge– Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept13:13KulturHevder tidligere medieleder endret personlighet om kvelden13:12SportSykkelstjerne varsler comeback etter skrekkfall13:12Norge56-åring tilstår dobbeltdrap i Bergen12:38Helse og livsstilForskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr12:17KulturFolk hører mindre på radio11:59NorgeUvær stenger flere veier i Finnmark11:43Helse og livsstilHelse-Norge forbereder seg på farlig virus11:42SportKeeper før Haaland-møte: – Håper ikke eventyret fortsetter11:32Politikk– Listhaug er så frekk at det ikke er til å tro!11:29VerdenFryktet IS-topp fanget i Irak11:21PolitikkHellas får sin første kvinnelige president11:20NorgeUlv død etter påkjørsel11:02KulturKjent gravejournalist siktet i Brasil10:33VerdenGreske øyboere demonstrerer mot migrantleirer10:26SportRuuds Australia-eventyr over i stormkastene10:26VerdenLeder av MC-gjeng kan ha vært mål for Norrköping-eksplosjon
Populært