Meny

Kun en internasjonal domstol kan stille Khashoggis drapsmenn for retten

Kronprins av Saudi-Arabia Mohammed bin Salman. Foto: Amr Nabil / AP
Stemmer: Geoffrey Robertson
Forfatter av Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Et rettsoppgjør i Tyrkia vil skape alvorlige problemer. I stedet må FNs sikkerhetsråd handle for å avdekke sannheten.

Drapet på journalisten Jamal Khashoggi var en barbarisk handling, bestilt og utført av barbarer. Hendelsen skriker etter rettergang – noe som uunngåelig betyr en rettssak. Likevel er «en etterforskning» det eneste den britiske regjeringen krever på det nåværende tidspunkt – utført av den samme saudiske staten som løy i 17 dager om sitt ansvar i saken og fremdeles serverer de utroligste unnskyldninger for drapet. Enhver rettsprosess utført av Saudi-Arabia vil - i beste fall - gi oss noen få syndebukker som utsettes for en hemmelig prosedyre og i realiteten blir straffet for sin inkompetanse fremfor sin skyld.

Dette var internasjonal kriminalitet som skjedde i strid med FN-konvensjoner innenfor veggene på et konsulat som nyter suverenitet ifølge folkeretten. En amerikansk journalist ble brakt til taushet. En journalist som har utøvd sin rett til ytringsfrihet – en rettighet som også alle hans potensielle lesere har, og som garanteres av alle internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Det var en handling begått av en FN-medlemsstat som truer fred og sikkerhet. Saken bør tas opp av FNs sikkerhetsråd, som også tidligere har satt opp tribunaler for å håndtere lignende grusomheter – mordet på den libanesiske statsministeren Rafik Hariri , for eksempel, eller Lockerbie-bombingen.

President Erdoğan har tatt til orde for en rettssak mot de mistenkte - troppen på 15 mann - og ønsker at dette skal skje i Tyrkia.

Det ville være rimelig, hadde det ikke vært for at Erdoğan selv har kastrert Tyrkias rettssystem ved å fengsle dommere og advokater, og brukt domstolene til å forfølge sine egne journalistkritikere.

I tillegg vil ethvert forsøk på rettsprosess i Tyrkia føre til problemer med bevisførsel som følge av konsulatets ugjennomtrengelighet, et problem som unngås med en internasjonal domstol nedsatt av sikkerhetsrådet. Og selv om Saudi-Arabia skulle vært forberedt på å utlevere noen av drapsmennene til Tyrkia, ville disse bli truet, trent og drillet til å ikke identifisere mennene som ga ordren (om de i det hele skulle vite hvem det var).

Det finnes tilstrekkelig presedens for sikkerhetsrådet til at de i kraft av kapittel VII i FN-pakten - hjemmel til handling for å unngå internasjonal konflikt - kan sette opp en domstol som undersøker og straffer det nøye planlagte drapet på en journalist i en medlemsstat av agenter fra en annen medlemsstat. Det finnes mange erfarne dommere som har behandlet grusomheter på Balkan, i Rwanda og Sierra Leone, og godt kvalifiserte anklagerne med erfaring i å bygge saker i

tilfeller med internasjonale forbrytelser. Tyrkiske myndighetene har rikelig med bevis mot de umiddelbare gjerningsmennene, og vestlige og israelske etterretningstjenester kan utvilsomt supplere det som allerede er kjent om den saudiske kommandotroppen.

Kontinuerlig press fra sikkerhetsrådet og ulike rettinstanser, støttet av sanksjoner mot innflytelsesrike saudiere (som hindrer dem i å reise til Europa, benytte skoler eller helsetjenester), handelsboikott, sanksjoner og trusler om diplomatisk isolasjon.

Dette er midler som kan tvinge den saudiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, til å sende de mistenkte til Haag, på samme måte som Gaddafi ble tvunget til å samarbeide i forbindelse med Lockerbie. Dette kan gi bevis, som sammen med andre bevis, kan føre til at en advokat kan implisere prinsen i anklagen – i det minste som en «ikke tiltalt co-konspiratør».

Kun en internasjonal rettsprosess kan med troverdighet fastslå hvorvidt Bin Salman faktisk ga den dødelige ordren, eller sagt som King Henry II: «Vil ingen fri meg fra denne plagsomme presten?»

Realpolitikk, som Jeremy Hunt har antydet og Donald Trump har kringkastet, sier at Saudi-Arabia er for viktig til å bli presset for langt på grunn av sin oljeformue, sine våpenkjøp og sin etterretning om terrorister. Det mest skammelige øyeblikket for britisk rettvesen kom da vår høyesterett lempet seg på bakgrunn av krav fra Blair-regjeringen om å droppe bestikkelsessaken mot BAE og dets høytstående Saudiske mottakere. Kronprinsen selv kan være for stor for fengsel, men den eneste muligheten for å komme til bunns i denne heslige hendelsen er å etablere en internasjonal domstol.

Oversatt av Inge Kvivik /Pressworks / ABC Nyheter© Guardian News & Media Limited

Stemmer
Populært