Meny

Tilfredstiller både børs og katedral

Dette kan Trump skryte av: – Lommebok viktigere enn skandalebok for amerikanere

En sak Donald Trump helt klart kan sette på skrytelisten sin er hans utnevnelser av konservative føderale dommere, inkludert til Høyesterett. De vil prege USA i lang tid etter at han er gått av - og de kristenkonservative jubler. Foto: Michael Reynolds / EPA
Kristne amerikanere takker Gud for Donald Trump, hans utenomekteskapelige bravader privat til tross. Dessuten går økonomien så det griner, og det er blitt millioner av nye jobber i USA.

Skal man dømme ut fra Høyre-legenden C.J. Hambros utsagn om at «selvskryt skal man lytte til, for det kommer fra hjertet», vil Donald Trump gå inn i historien som tidenes beste president.

Han omtaler seg som et «stabilt geni», og forteller både med utestemme og store Twitter-bokstaver at alt han har tatt i etter at han flyttet inn i Det hvite hus, er blitt til gull.

Likevel får Trump ramsalt kritikk, og fremstilles som en ustabil tullebukk i det han selv ynder å kalle de etablerte mediene, både hjemme i USA og utaskjærs – som i Norge. På meningsmålingene derimot, dupper oppslutningen – som riktignok peker noe nedover – om Trump på rundt 36-40 prosent.

ABC Nyheter har spurt to USA-eksperter om hjelp til å finne ut hva Donald John Trump (72) faktisk har grunn til å skryte av:

Trump:   «Jeg er mentalt stabil og et geni!»

– Økonomien går så det suser (valenssak)

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), og postdoktor Hilmar Mjelde ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Sistnevnte var i lang tid alene om å spå at Trump ville bli sverget inn som USAs 45. president.

Mjelde mener det er nyttig å skille mellom det som i statsvitenskapen kalles valenssaker og posisjonssaker.

I valenssaker er man er enig om målet, for eksempel å bekjempe kriminalitet. Der står uenigheten om virkemidlene. I posisjonssaker er det uenighet om resultatet er ønskelig eller ikke. Selv om Trump skulle innfri mange av sine løfter, forblir det altså uenighet om resultatene var til det bedre eller det verre for USA.

Begge USA-ekspertene er enige om at den amerikanske økonomien går så det suser, og at Trump kan sette det på skrytelisten.

– Ledighetstallene er rekordlave og veksten er høyere enn på lenge, sier Svein Melby.

– Dette er et område Trump med en viss rett kan skryte av, han har lykkes å få fart i USAs økonomi igjen. Så krangler de om når oppturen startet, og hvem som har ansvaret. Uansett er det den som sitter med det politiske ansvaret når det går bra, som får betalt. Går det derimot dårlig, er det «hell to pay». Uten at det er så mye presidenten og administrasjonen kan få gjort i forhold til andre aktører og økonomiske konjunkturendringer. Der har nok andre institusjoner som sentralbanken og -sjefen og rentejusteringer mer innflytelse, sier Svein Melby.

Aktuelt:   Woodward beskriver kaos i Det hvite hus

Skattekutt har hatt positiv effekt

Hilmar Mjelde er enig:

VANSKELIG: – Det er vanskelig å gi en president all ære eller all kritikk for det som skjer. Å lede USA er som et stafettløp. Trump plukket opp tingene der Obama forlot de, i den tilstanden han forlot dem. En president arver forgjengerens suksesser og fiaskoe, sier postdoktor Hilmar Mjelde ved UiB. Foto: UiB

– Her kan både Trump og Obama ta litt av æren. Men bare litt. Det meste av det som skjer i økonomien er utenfor presidentenes rekkevidde. Faktorer som verdensøkonomiens tilstand, bedrifters egne beslutninger, rentenivået og ny teknologi betyr langt mer. Trumps skattekutt og fremsnakking av økonomien har dog hatt en viss positiv effekt. Slik som Obamas redningspakker i 2009, forklarer Hilmar Mjelde, og sikter til finanskrisen som rammet verden i september 2008.

Samleside:   Her finner du alle nyhetene om Trump

Lommeboken betyr mer enn skandalebok

Melby påpeker at veksten nå er begynt å sildre nedover i systemet gjennom lønnsøkninger til folk flest. Det tror han kan slå positivt ut for Trump i det viktige Kongressvalget i november:

— Når den økonomiske oppturen begynner å gjøre seg gjeldende også i lommeboken til folk flest, påvirker det velgeratferden mer enn alt bråket rundt ham, sier seniorforskeren.

– Der teller en dollar eller to mer i timen mer enn om Bob Woodward skriver en bok om administrasjonen. De fleste amerikanere er bare moderat interessert i politikk.

De tørre tallene er slik:

  • Under Trump er det skapt 3,58 millioner nye jobber. Til sammenligning ble det skapt 3,96 millioner nye jobber i løpet av de siste 19 månedene av forgjenger Barack Obamas presidentperiode, ifølge The New York Times.
  • Antall søknader om arbeidsledighetsstrygd er den laveste på 49 år, ifølge Aftenosten, som siterer CNBC.
  •  Husholdningenes medianinntekt er tidenes høyeste.
  • Optimismen råder blant selvstendig næringsdrivende, dollarkursen stiger og børskursene har – som Trump har pekt i utallige Twitter-meldinger – holdt seg rekordhøye i lang tid.

Audun Tjomsland kommenterer: Alle presidentens kjeltringer

Næringslivet protesterer mot toll

Samtidig opplever presidenten kraftig motbør fra næringslivet for sin proteksjonistiske linje, som den ferske straffetollen mot Kina verdt 1600 milliarder kroner. Det råder ulike syn på om dette på sikt vil betale seg. Presidentens økende appetitt på straffetoll har fått 60 mektigeindustriorganisasjoner i USA til å danne en ny, felles front mot Trumps linje: «Americans for Free Trade». Blant dem er Apple, Facebook, Amazon, Walmart, Microsoft og Exxon Mobil.

– Det genrelle bildet er at oppturen startet under Obama. Nå går  amerikanske økonomi bra, og det er en fjær i hatten for Trump, sier seniorforsker Svein Melby ved IFS. Han har amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk som et av sine spesialfelt. Foto: Institutt for forsvarsstudier

Melby er ikke overbevist om at Trump faktisk er proteksjonist – han antyder at det kan være taktikkeri for å få bedre avtaler. Det er en viktig del av America First-prosjektet.

– Men prisen kan bli høy i form av at USA kommer på kollisjonskurs med de store internasjonale aktører. Det skaper så my turbulens at det skader USAs generelle interesser. Det henger i hop med den utenrikspolitiske linjen.

Obama:  – Trump og republikanerne undergraver USA

Utenrikspolitikk: Tvil om NATO

Mjelde mener presidenten har vunnet et slag i kampen mot terror (valenssak):

– Trump har trappet opp innsatsen mot IS, og kan ta en viss ære for IS’ tilbakegang. Men også dette begynte under Obama. En viktig forskjell er at Trump har gitt forsvarsdepartementet større handlingsrom her. Men det er ikke bare ukontroversielt, fordi slike avgjørelser krever fortsatt politisk styring og ansvar, sier Mjelde, og fremhever også at Trump har fått NATO-landene til å øke forsvarsutgiftene sine.

– Dette har både demokrater og republikanere ønsket. Faren er dog at Trump risikerer å helle babyen ut med badevannet, gitt det noe dårligere forholdet mellom Europa og USA, sier Hilmar Mjelde.

– Det hjelper ikke om NATO blar opp mer. NATOs sikkerhetspolitiske betydning er avhengig av gjensidig tillitsforhold - tillit til at det kollektive forsvaret fungerer, sier Melby og legger til at fundamentet nå knirker.

Aktuelt:   Trump avlyser Pompeos Nord-Korea-tur

Utnytter Trumps narraktighet

IFS-forskeren mener Trump ikke har oppnådd noe nevneverdig på den utenrikspolitiske arena – trass i skryt:

– Dialogen med Nord-Korea har ikke ført til noe konkret, det er ingen tegn på at Nord-Korea er i ferd med å bygge ned sine kjernevåpen og leveringsmidler. Snarere har man rapporter om de fortsetter å videreutvikle sine langtrekkende rakettsystemer. Dette minner om den samme uthalingstaktikken Nord-Korea alltid har brukt. Jeg føler de utnytter Trumps narraktighet, og at han er så opptatt av egen person, sier Melby, og utdyper:

TRUMP OG KIM: – Trump klarer ikke å se at han blir utsatt for en strategi som spiller opp mot hans personlige svakheter, mener Svein Melby. Foto: Susan Walsh / AP

– Utenriksminister Mike Pomepeos siste reise ble utsatt, og han virker rimelig frustrert over situasjonen. Så skriver Kim Jong-un kjærlighetsbrev til Trump, og da er det ikke måte på. Trump klarer ikke å se at han blir utsatt for en strategi som spiller opp mot hans personlige svakheter.

Les mer:   Woodward: Trump sendte nesten ut farlig Nord-Korea-melding

– Det har ikke Trump helt skjønt

Av såkalte posisjonssaker – altså resultater som noen jubler for, men som mange ser som uheldige og negative for USA, nevner ekspertene flere:

– Trump har innfridd løftene om å trekke USA ut av store internasjonale avtaler som Paris- og Iran-avtalene. Republikanerne synes alt dette er gode greier. Demokratene ser derimot begge deler som svært uheldig. Trump lovet å fokusere mer på amerikanske interesser i utenrikspolitikken, heller enn kostbare allianser og spredning av amerikanske, liberale verdier i verden. Altså mer av såkalt realpolitisk heller enn idealistisk utenrikspolitikk, mener Mjelde, og understreker:

– Men USA har hatt svært stort utbytte av sine allianser – de multipliserer amerikansk makt for en tross alt billig penge. Det har ikke Trump helt skjønt.

IFS-forsker Melbye sier det er en rød tråd i Trumps utenrikspolitikk:

– En skepsis og motvilje til alle de kollektive ordningene og forpliktelsene og institusjonsnettverket som USA har sydd opp rundt sin utenrikspolitikk siden 2. verdenskrig. Trump mener det har vært til andres fordel, og en belastning for USA.

– Sluttsummen av dette er mye negativt. USA har mistet mye av sin tidligere sentrale rolle i forskjellige internasjonale fora og institusjoner, og har skapt masse usikkerhet. Tilliten til USA er svekket ganske mye, understreker Melby.

– Trump feilberegner Iran

Han trekker frem Trumps skroting av Iran-avtalen – som ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år fra avtalen ble inngått mot oppheving av de økonomiske sanksjonene mot landet.

– Obama valgte strategi og avtaleregime med den internasjonale opinionen. Trump og toppsjiktet i hans administrasjon er enige om å bruke økonomiske sanksjoner og militære trusler for å tvinge Iran. Skifte av regime var også Obamas langsiktige mål.

Melby mener Trump feilberegner ikke bare Iran, men betydning av å ha en felles internasjonal front. Han sier Obama klarte å få både stormaktene og hele det internasjonale miljøet til å stille seg bak USAs politikk, slik at man legitimerte en eventuell militær intervensjon om Iran brøt avtalen.

Aktuelt: Trump nominerte nok en konservativ dommer til høyesterett

Kavanaugh avviser overgrepsanklage

Kavanaugh skal forklare seg for Senatet mandag

Klar seier: Innfrir overfor de kristenkonservative

En sak Trump helt klart kan sette på skrytelisten sin er hans utnevnelser av konservative føderale dommere, inkludert til Høyesterett. De vil prege USA i lang tid etter at han er gått av.

– Av alt Trump har gjort, har dette de mest langsiktige konsekvensene. Disse dommerne kommer til å avgjøre en rekke store saker av politisk karakter. Gjennom dommerutnevnelser kan en president prege amerikansk politikk i flere tiår fremover, sier postdoktor Hilmar Mjelde.

– Mange kristenkonservative velgere var villig til å akseptere Trump nettopp fordi dommerutnevnelser er så viktig for dem. Trump kan gi dermed gi dem det de ønsker mest av alt: En reversering av Roe v. Wade-vedtaket, som åpnet for selvbestemt abort, forklarer Hilmar Mjelde.

Melby er enig.

Holdt seg for nesen og stemte

– Men en rekke dommerutnevnelser i de føderale domstolene er ikke blitt gitt den oppmerksomhet de fortjener. Sett med republikanske, konservative øyne er det skjedd en positiv utvikling. Trump har kjørt en verdiprofil som de kristne velgerne setter pris på, selv om hans personlige livsførsel er – eh - underlig.

Melby forklarer at det ikke er fattet noe politisk vedtak om abort i USA. Praksisen er enda mer liberal enn i Norge – og er blant de mest ømfintlige politiske sakene i USA. Trumps løfte om å reversere praksisen fikk kristne velgere til å holde seg for nesen mens de stemte på ham og makker Mike Pence, som er en ihuga motstander av både abort og samkjønnet ekteskap.

– Abortpraksisen er ikke hjemlet i noe, i motsetning til Norge har man ikke noe politisk vedtak. Dermed er dommerutnevnelsene på føderalt nivå så viktig politisk.

– Han har altså innfridd?

– Ja, helt klart. Det var hovedgrunnen til at de stemte på ham. Når han levere på det, er de fornøyde, slår seniorforsker Svein Melby fast.

Kommentar:  «Neppe den rekorden Trump ønsker å bli husket for»

Kan gape over for mye

Mjelde understreker:

– Presidenter er mer tilretteleggere enn direktører. De kan ikke flytte politiske fjell. Men med teft og evne kan de utnytte handlingsrom som oppstår fra tid til annen. Slik Obama utnyttet finanskrisen til å regulere økonomien mer. Slik Bush Jr. utnyttet 11. september til å intervenere i Midtøsten. Jeg er usikker på om all velgermisnøyen i 2016 egentlig representerte en stor mulighet for å endre USAs politiske kurs. En president kan fort feiltolke mandatet sitt og gape over for mye.

Aktuelt:   Trump frigir dokumenter fra Russland-etterforskningen

Populært