Meny

Flere sulter, flere spiser seg syke

Krig, konflikt og klimaendringer bidrar til å reversere framskrittene som er gjort i bekjempelse av sult mange steder de siste årene. Illustrasjonsfoto: Nils-Inge Kruhaug / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Stadig flere sulter i verden, samtidig som stadig flere blir sykelig overvektige, viser en stor FN-rapport.

Ifølge rapporten fra FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) var 821 millioner mennesker kronisk underernært ved utgangen av fjoråret, mot 804 millioner ett år tidligere.

Hver niende verdensborger gikk dermed sulten til sengs i fjor, og antallet øker særlig i Sør-Amerika og Afrika.

Den positive utviklingen i Asia, som er hjem for over halvparten av verdens befolkning, ser også ut til å bremse opp, går det fram av rapporten.

Barna lider

Matmangelen går aller verst ut over barna. Hvert femte barn under fem år – over 150 millioner – får ikke i seg nok næring til å kunne vokse og utvikle seg som de skal.

For 50 millioner småbarn er sulten så akutt at de er døden nær, fordi kroppen nå tærer på det vesle de har av fett og muskler.

Sykelig overvekt

Samtidig med at millioner av barn sulter, risikerer 38 millioner barn i verden store helseplager som følge av sykelig overvekt, nærmere halvparten av dem i Asia og hvert fjerde i Afrika.

Nærmere 2 milliarder voksne er også overvektige, og for 672 millioner av dem er det snakk om sykelig overvekt. Det tilsvarer hver åttende voksne på jorda.

Andelen sykelig overvektige er høyest i USA, men øker også faretruende i Afrika og Asia, konstaterer FAO.

Usunt og billig

Flere land sliter både med mange underernærte og mange overvektige, konstaterer rapporten.

Forklaringen på dette er at fattigdom både resulterer i matmangel og at folk velger usunn mat som er billigere.

– Dårlig tilgang til mat øker risikoen for lav fødselsvekt og underutvikling hos barn, og det igjen øker risikoen for overvekt og sykelig overvekt senere i livet, heter det i rapporten, som også FNs barnefond (UNICEF), Verdens helseorganisasjon (WHO), Verdens matvareprogram (WFP) og Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) har bidratt til.

Klimaendringer

FAO frykter også at klimaendringer og mer ekstremvær skal reversere framskrittene som er gjort i bekjempelse av sult og feilernæring mange steder de siste årene.

– Sult er betydelig mer utbredt i land som har et jordbruk som er svært utsatt for regn, tørke og temperatursvingninger, og der en stor del av befolkningen er avhengig av jordbruk, heter det i rapporten.

– Den samlede effekten av klimaendringene undergraver alle dimensjoner av matvaresikkerhet – tilgangen på mat, utnyttelsen av mat og forsyningsstabiliteten, heter det i rapporten.

Krig forverrer

Krig og konflikt får også skylden for at utviklingen nå går i gal retning, og Jemen er et skrekkeksempel.

Saudi-Arabia gikk i spissen for en USA-støttet regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015 og har også innført en streng blokade.

Over 22 millioner mennesker er nå avhengig av matvarehjelp i landet, og 8 millioner lever på randen av sult.

(©NTB)

Populært