Meny

Nasa: – Bekrefter funn av is på Månens overflate

I de mørkeste og kaldeste delene av Månens polområder finnes det vann-is på overflaten, mener Nasa-forskere å kunne fastslå.

Forskerne har etter flere års studier gjort direkte observasjoner av det de mener er vann-is-forekomster på Månens overflate.

Isforekomstene ligger spredt, og kan være svært gamle. På Månens sørlige pol er mesteparten av isen konsentrert i skyggen av kratere, mens på nordpolen er det spredd mindre mengder over et større område, skriver den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa i en pressemelding.

«Dersom det finner seg nok is på Månens overflate, kan vannet tenkes å bli tilgjengelig som ressurs for fremtidige ekspedisjoner som skal utforske eller til og med bo på Månen.»

Indisk sonde

En gruppe forskere ledet av Shuai Li fra Universitetet i Hawaii brukte data fra Nasas månekartleggingsinstrument M3 til å påvise tre bestemte «signaturer», som «definitivt beviser at det finnes vannis på Månens overflate».

Den første ubemannede indiske ferden til månen, Chandrayaan-1, fotografert før oppskytning i 2008. Sonden var i drift fra 2008-2009, og samlet mange spennende data. Scanpix/AP.
Funnene kan vise seg å bli viktig for fremtidige måneekspedisjoner. Her er astronaut Charles Conrad Jr. på Månen med Apollo 12 i 1969. Foto: Nasa.

M3-instrumentet om bord i den indiske romsonden Chandrayaan-1 ble bygget nettopp for å undersøke forekomster av fast is på Månen. Tidligere studier har også indikert slike forekomster, men forskerne mener nå at de kan være betydelig mer sikre:

«Dataene bekrefter de reflekterende egenskapene vi venter fra is, men instrumentet kan også måle ismolekylers absorbering av infrarødt lys, og dermed skille mellom flytende vann, vanndamp og is.»

Les også: Månen skal få mobilt internett

I kraternes skygge

Det meste av vannisen som er funnet ligger i skyggen av krater nær polene, der temperaturen aldri når over minus 156 grader Celsius. Fordi Månen har en svak aksehelling i sin rotasjon, når solen aldri disse områdene.

Nasa har ved hjelp av Chandrayaan-1 også tidligere meldt om mulige isfunn, men, disse observasjonene kunne også forklares ved andre fenomen, som reflekterende månestøv.

Isvann på overflaten vil kunne være lettere tilgjengelig for fremtidige ekspedisjoner enn tidligere antatte vannforekomster, skriver Nasa.

Funnene ble først offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences mandag, i artikkelen «Direkte bevis for isvann i Månenspol-områder».

Les også:

Kina sender satellitt til Måne-utforskning

Lurte alle til å tro at det var liv på Månen

Bildet viser det forskerne mener er fordelingen av isforekomster på Månens sydpol (t.v.) og nordpol (t.h.). Grafikk via Nasa.
Populært