Meny

Russisk satellitt bekymrer USA:

– Ligner ikke noe vi tidligere har sett

USA nattestid. Satellittbilder sammensatt fra satellitten Suomi NPPs bilder fra april og oktober 2012. Illustrasjonsfoto: NASA.
En russisk satellitt som «oppfører seg svært uvanlig» bekymrer amerikanske myndigheter.

USA uttrykte tirsdag dyp bekymring for Russlands utvikling av nye romvåpen, inkludert en ny satellitt.

– Vi er bekymret for den svært uvanlige adferden til den russiske «inspeksjonssatellitten». Vi vet ikke sikkert hva den er, og det er ingen måter å få det bekreftet, sa den amerikanske viseutenriksminister med ansvar forvåpenkontroll, Yleem Poblete, i Sveits 14. august under en FN-konferanse om nedrustning. Hun sa det er umulig å si om gjenstanden er et våpen.

– Satellittens adferd i bane stemmer ikke overens med noe vi tidligere har sett, inkludert andre russiske satellittaktiviteter, sa Poblete.

Den russiske kosmonauten Sergej Prokopjev slynger ut en nanosatellitt fra Den internasjonale romstasjonen onsdag denne uken. NASA/AP/Scanpix.

Inspeksjonssatellitter er satellitter som gransker andre maskiner i rommet, snarere enn en overvåkingssatellitt som observerer jorden.

– Dette er en provoserende type aktivitet, sier avdelingsdirektør for anvendelser ved Norsk Romsenter, Terje Wahl, til ABC Nyheter.

Les også:   Pence: – Må forberede oss på den neste slagmarken

Bruker USA selv slikt utstyr?

– Det er vel rimelig å anta at de store aktørene gjør den slags. USA antar at den russiske satellitten er skutt opp for å granske andre satellitter. Det kan øke sannsynligheten for kollisjon, og spredning av romsøppel som forstyrrer andre satellitters funksjon.

En annen bekymring er om slike inspeksjonssatellitter har utstyr for å ødelegge, forstyrre, drive elektronisk signalforstyrrelse eller blende andre satellitter.

18. juni ga USAs president Donald Trump forsvarsdepartementet marsjordre om å etablere en «romstyrke» som en sjette våpengren. Les også: USAvil opprette eget romforsvar.

En Falcon 9 SpaceX-bærerakett tar av fra Florida med en kommersiell kommunikasjonssatellitt om bord i august 2018. Scanpix/AP.

Den russiske satellitten ble skutt opp i oktober i fjor.

– Amerikanerne har hatt god tid til å følge dens bevegelser. Vi må anta at de har solid grunnlag for disse uttalelsene, sier Wahl.

Den russiske toppdiplomaten Aleksandr Deyneko avviste Pobletes bekymringer overfor Reuters:

– Det er de samme ubegrunnede, sjikanøse anklagene basert på mistanke og antakelser og så videre, sa Deyneko.

«Vil utvikle romvåpen»

Viseutenriksminister Poblete satt bekymringene i sammenheng med tidligere uttalelser fra den russiske romstyrken om at utviklingen av nye våpenprototyper til romstyrkene er en prioritert oppgave.

– Russlands hensikter er uklare, og det er åpenbart en svært bekymringsfull utvikling, sa hun.

– Satellitten opptrer på en måte som ikke stemmer overens med en satellitt bygger for å gjennomføre sikre og ansvarlige inspeksjoner.

Det blir ren spekulasjon å anta noe om hva slags utstyr den russiske satellitten har, mener Wahl i Norsk Romsenter.

– Det eneste vi vet er at USA er usikre på det, og at det styrker deres ønske om bedre oversikt med slik aktivitet, sier Wahl ved Norsk Romsenter.

Les også:   Norske satellitter skal bære USAs sensorer for droneangrep i nord

Kina skjøt ned satellitt

I 2007 skjøt Kina en gammel værsatellitt ned med et missil. Det var den første kjente, vellykkede testen i sitt slag siden USA gjennomførte en tilsvarende test i 1985.

Romsøppel er en stor bekymring for global satellittkommunikasjon. Illustrasjon via Norsk Romsenter.

– Det ble en teknologisk maktdemonstrasjon for Kina, men en miljømessig katastrofe i rommet. Destrueringen skapte mye søppel som mange andre satellitter siden har strevd med å unngå, sier Wahl.

Den amerikanske viseutenriksministeren kritiserte tirsdag også et russisk-kinesisk forslag om en traktat for å hindre utplassering av våpen i det ytre rom fra 2008. Hun mente ordlyden i den foreslåtte avtalen er for svak til å sikre reell kontroll.

Les også: SpaceX kan komme i veien for norske satellitter

– Fritt frem for andre våpen

Det finnes allerede traktater mot masseødeleggelsesvåpen, altså atomvåpen, i rommet.

En parabolantenne tar imot satellittsignaler til en bolig i California i USA. Foto: Scanpix/Reuters.

– I prinsippet er det fritt frem for annen våpenteknologi. Man vet at det på 80-tallet fantes såkalte «killer satellites» som skulle kunne ødelegge andre satellitter. Dette konseptet har man gått litt bort fra, fordi romsøppelet etter slike angrep kan ødelegge for angriperens egne satellitter, sier Wahl ved Norsk Romsenter.

Det er vanskelig for fagmiljøene å fastslå hva slags teknologi som finnes, fordi informasjonen om slikt utstyr er gradert.

– Det er rimelig å anta at satellitter over aktuelle konfliktområder i fremtidige konflikter vil kunne bli forsøkt sabotert, sier avdelingsdirektør Wahl.

– Et eventuelt direkte angrep mot en motparts satellitt vil eskalere enhver konflikt kraftig.

Øvrige kilder: BBC News.

Les også:   Trumps nye atompolitikk vekker frykt

Populært