Meny

NATO avhengig av samhold for å skremme

Direkte: Følg Nato-toppmøtet her.

Én oppgave er viktigere enn alle andre på Nato-toppmøtet, mener USAs tidligere Nato-ambassadør Douglas Lute.

– Det er én sak Nato må levere på. Og det er solidaritet. Den ene saken som er viktigere enn alle andre, er at alle de 29 medlemmene i NATO må stå sammen som én, sier Lute i et intervju med NTB foran Natos toppmøte i Brussel.

Alle detaljene, som de vedtakene stats- og regjeringssjefene skal gjøre om Natos kommandostruktur, om byrdefordelingen i alliansen og om utvikling av ny forsvarskapasitet, er egentlig bare vedlikeholdsarbeid, mener han.

– Det som virkelig teller, er å vise solidaritet, sier Lute.

– Dette er grunnleggende fordi selve kjernen i Nato, artikkel 5, forutsetter solidaritet. Artikkel 5 i Nato-traktaten sier at et angrep på én skal anses som et angrep på alle. Og det krever samhold. Det krever solidaritet.

Aktuelt:  Trump presset Stoltenberg for åpent kamera

Troverdig avskrekking

Den tidligere Nato-ambassadøren får støtte fra Atlanterhavskomiteens leder Kate Hansen Bundt.

Hun mener det er et alvorlig problem at Nato i dag framstår som splittet.

– Det viktigste for Nato som militærallianse er evnen til troverdig avskrekking, sier Bundt til NTB.

– Avskrekking består egentlig i at en fiende tror på at denne militæralliansen står samlet og evner å gjøre det den truer med å gjøre. Det vil si artikkel 5 og at man er villig til å forsvare hverandre i siste instans, sier hun.

Bundt mener oppfatningen av samholdet i alliansen en viktig ingrediens i Natos avskrekkende rolle.

Aktuelt:   Frykter en ny 9. april 1940 i Norge

Mener handling teller mest

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier seg enig i at avskrekking henger sammen med det inntrykket andre sitter igjen med.

– Men det aller viktigste er hva vi faktisk gjør, sier Stoltenberg.

– Og det vi faktisk gjør, er å gjennomføre den sterkeste forsterkningen av vårt kollektive forsvar siden den kalde krigens slutt. Vi øker nærværet av amerikanske Nato-soldater i Europa. Vi moderniserer forsvarene våre, investerer mer og øker reaksjonsevnen. Det er ting som faktisk skjer.

Stoltenberg framhever det han kaller «hverdagspolitikken» i Nato.

– Vi leverer Nato. Det er enda viktigere enn ord, selv om ord er viktige, sier han.

Aktuelt:  Kinesisk fabrikk: – Vi leverer flagg til Trump 2020

Håper på rutinemøte

Lute var president Barack Obamas mann i Nato. Han ble skiftet ut da Donald Trump overtok som president. Men amerikaneren holder seg fortsatt godt orientert.

Lute sier han føler seg trygg på at USA og Europa vil klare å finne sammen på toppmøtet, til tross for den nervøsiteten som har preget oppkjøringen.

– Det viktigste for Nato er at hvis det fins uenighet, så må denne uenigheten holdes bak lukkede dører og diskuteres internt mellom de 29 medlemslandene, sier han.

Kommentar:  Trumps «splitt og hersk» undervurderer Europa grovt

Lute mener toppmøtet egentlig bør ses på som en helt ordinær hendelse – som noe Nato holder jevnlig, vanligvis med omtrent to års mellomrom, akkurat som det også holdes regelmessige møter på ministernivå.

– Det er et rutinemøte for en allianse som har vært der i lang tid. Det er slik jeg mener man bør se på dette toppmøtet.

Analyse:  Hva gjør Trump riktig?

Populært