Banebrytende studie: Menneskeheten har ødelagt 83 prosent av alt liv

En kvegfarm i Mato Grosso, Brasil. Den nye studien viser at 60 prosent av alle dyr på jorden er husdyr.
En kvegfarm i Mato Grosso, Brasil. Den nye studien viser at 60 prosent av alle dyr på jorden er husdyr. Foto: Daniel Beltra/Greenpeace

En ny studie kartlegger alt liv på jorden, så vel som menneskets uforholdsmessig kraftige miljøpåvirkning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Menneskeheten viser seg å være både ubetydelig og fullstendig dominant i livets store sammenheng. Det viser en banebrytende ny studie som har kartlagt alt liv på planeten.

Ifølge studien representerer verdens 7,6 milliarder mennesker kun 0,01 prosent av alt liv på jorda.

Likevel har menneskeheten forårsaket tapet av 83 prosent av alle ville pattedyr, samt halvparten av alt planteliv, samtidig som husdyr avlet opp av mennesker eksisterer i voldsomme mengder.

Studien gir det første utstrakte estimatet på massen av alle levende organismer og avdekker nye tall som bestrider en del inngrodde antagelser. Bakterier utgjør som antatt en betydelig livsform med 13 prosent av all biomasse på jorda. Likevel overskygger planter alt med 82 prosent av samlet levende materiale. Alle andre organismer, fra insekter til fungi, fisk til pattedyr, utgjør kun fem prosent av verdens resterende biomasse.

Les også: Avslørt i Norge: Dette merket har du neppe sett før

Ny tidsalder

En annen overraskelse består i at det yrende livet i havene, blant annet nylig portrettert i BBC-serien Blue Planet II, viser seg kun å stå for én prosent av biomassen på planeten vår.

En overveldende stor del av livet på jorden er landbasert og en stor del - en åttendedel - viser seg å være bakterier begravd dypt under jordoverflaten.

– Jeg var sjokkert over å finne ut at det ikke fantes omfattende holistiske estimater over alle de forskjellige komponentene av biomasse allerede, forteller Professor Ron Milo ved Weizmann Institute of Science i Israel, som ledet studien publisert i the Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Jeg håper dette gir folk nytt perspektiv på den veldig dominante rollen mennesket spiller på jorden, sier han, og legger til at han nå velger å spise mindre kjøtt på grunn av de voldsomme miljømessige konsekvensene ved kjøttproduksjon.

Transformasjonen som følge av menneskelig aktivitet har allerede gjort at vitenskapsmenn verden over er like ved å erklære en ny geologisk epoke på jorden – den Antroposcene tidsalder.

En foreslått markør for denne nye tidsalderen er bein fra oppdrettskylling som i dag er å finne over hele kloden.

Den nye studien avdekker at oppdrettsfjærkre nå utgjør 70 prosent av alle fugler på planeten, hvor kun 30 prosent er ville fugler. Bildet er enda dystrere for pattedyr. 60 prosent av alle pattedyr på jorda er husdyr, for det meste kveg og gris. 36 prosent er mennesker og kun 4 prosent er ville dyr.

– Det er temmelig overveldende. I naturfilmer ser vi fugleflokker i alle salgs varianter og store antall, men når vi gjør analysen ser vi at det finnes mange flere domestiserte fugler, sier Milo.

Les også: Penger viktigere enn klima for norske strømkunder

Video: Bli med under vann i spektakulære Blue Planet 2 (saken fortsetter under):

– Definitivt slående

Ødeleggelsen av ville habitater til fordel for dyrket mark, skogsdrift eller utbygging har resultert i starten på det mange forskere ser på som den sjette store masseutryddelsen i jordas 4 milliarder år lange historie.

Studien viser også at rundt halvparten av jordas arter er trolig utryddet i løpet av de siste 50 årene.

Ved å sammenligne de nye estimatene med tall fra før mennesket ble jordbrukere og den industrielle revolusjonen begynte, vises imidlertid hele omfanget av den enorme tilbakegangen.

At kun en sjettedel av ville dyr er igjen, fra mus til elefanter, overrasker til og med vitenskapsmenn på feltet. I havene har tre århundrer med hvalfangst kun etterlatt en femtedel av havpattedyr.

– Den uforholdsmessig store plassen vi tar på jorden er definitivt slående, sier Milo.

– Når jeg pusler et puslespill med døtrene mine er det vanligvis en elefant ved siden av en sjiraff ved siden av et neshorn. Men om jeg ønsket å gi dem et realistisk bilde av verden burde det vært en ku ved siden av en ku ved siden av en ku og så en kylling.

Les også: Hit kan du reise for å se dyr vi har mistet for alltid

– Enorm innvirkning

På tross av menneskehetens overlegenhet er den totale massen på homo sapiens ganske puslete. Virus alene har en kombinert masse tre ganger tyngre enn alle mennesker på jorda. Det samme gjelder mark. Den totale biomassen på all verdens fisk er 12 ganger menneskets, mens fungi veier hele 200 ganger mer.

Sammenliknet med mennesker finnes det:

  • tre ganger mer virus
  • tre ganger mer mark
  • 12 ganger mer fisk
  • 17 ganger mer insekter edderkopper og krepsdyr
  • 200 ganger mer fungi
  • 1200 ganger mer bakterier
  • 7500 mer planter

– Vårt innvirkning på naturen er enorm, sier Milo, særlig i forhold til hva vi velger å spise. Vår diett har stor effekt på habitatene til dyr, planter og andre organismer. Jeg håper folk vil ta disse funnene med i betraktning når de gjør opp sitt syn på verden og sitt forbruk, sier han.

– Jeg har ikke blitt vegetarianer, men jeg tar miljøpåvirkningen med i betraktningen. Det hjelper i beslutningsprosessen – om jeg skal velge kjøtt, kylling eller bruke tofu i stedet.

Forskerne kalkulerte biomasseestimatene ved å bruke data fra hundretalls studier, ofte resultater av moderne teknikker som satellittbasert fjernsensing som skanner store områder, så vel som gensekvensering som kan avdekke mikroskopiske organismer i et gitt område.

Les også: Studie: – En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang

To viktige nøkkelkonklusjoner

De startet ved å estimere biomassen hos en klasse organismer for deretter å fastslå hvilke miljøer organismen liv kan eksistere i, for på den måten å estimere den globale forekomsten. De brukte karbon som nøkkelmål og fant at alt liv inneholdt 550 milliarder tonn av stoffet. Forskerne vedkjenner adskillige usikkerheter ved i de enkelte estimatene, særlig med tanke på bakterier under jordskorpen, men de mener likevel at studien gir en nyttig oversikt.

Paul Falkowski ved Rutgers University i USA, som ikke var en del av forskningsteamet, sier:

– Meg bekjent er studien den første omfattende analysen av biomasse som tar for seg alle organismer som finnes på jorda – inkludert virus. Det er to viktige nøkkelkonklusjoner å ta med seg fra studien, sier han og utdyper:

– For det første er mennesket blitt utrolig effektivt til å utnytte naturlige ressurser. Mennesket har avlivet, og i noen tilfeller utryddet, ville pattedyr for mat eller forlystelse på nær sagt alle kontinenter. For det andre har landplantenes biomasse en overveldende dominans på global skala – mestedelen av dette i form av skog.

Oversatt av Inge Kvivik / ABC Nyheter / Pressworks © Guardian News & Media Limited

Se video: Planet Earth 2: Attenborough globale bønn:

Personvernpolicy