Meny

Familier fra åtte land saksøker EU

Familier i åtte land saksøker EU, med krav om større kutt i skadelige klimautslipp som forårsaker flom og tørke. Foto: UNICEF / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Ti familier fra åtte land går til gruppesøksmål mot EU, som de mener gjør for lite for å bremse utslippene av skadelige klimagasser.

Saksøkerne kommer fra Europa, Kenya og Fiji og hevder i søksmålet at hjemmene deres nå er i fare som følge av menneskeskapte klimaendringer.

De ti familiene krever at EU må gjøre mer for å bremse utslippene av skadelige klimagasser og viser til at det vil bli mer tørke, at isbreer vil smelte raskere, at havet vil stige og at det vil bli hyppigere flom når temperaturen stiger.

Saksøkerne hevder at den globale oppvarmingen alt har påført dem tap, og går nå til EU-domstolen for å få unionen til å gjøre mer.

– Dere må gjøre alt dere kan for å beskytte oss, for ellers vil skadene bli katastrofale, sier saksøkernes advokat Roda Verheyen.

Aktuelt: 390 «oktoberbarn» søkte asyl på nytt

Det er første gang det reises gruppesøksmål mot EU med krav om strengere krav til klimautslipp, men det er tidligere fremmet lignende søksmål mot enkeltland.

EU har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser til 40 prosent under 1990-nivå, og dette skal skje innen 2030.

De ti familiene mener at ambisjonsnivået er for lavt til å kunne beskytte deres grunnleggende rettigheter, som retten til liv, til god helse, til eiendom og til arbeid, ifølge lobbygruppa Climate Action Network (CAN), som støtter søksmålet.

Aktuelt: – Sverige har tatt imot for mange flyktninger

Populært