Åpen for alle - alltid

Jenter som blir trakassert, fortjener straff

Plan arbeider for at alle jenter skal være trygge i sin egen by gjennom blant annet å identifisere farlige områder sammen med jentene, gjennom informasjon- og holdningsarbeid samt selvforsvarskurs. Aya (13) er blant dem som deltar på kurset.
Plan arbeider for at alle jenter skal være trygge i sin egen by gjennom blant annet å identifisere farlige områder sammen med jentene, gjennom informasjon- og holdningsarbeid samt selvforsvarskurs. Aya (13) er blant dem som deltar på kurset.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Over hele verden blir jenter og kvinner trakassert. Skal vi få slutt på dette, må vi bekjempe holdninger som holder jentene nede.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Siv Meisingseth
Kommunikasjonssjef i Plan International Norge

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har mer enn én av tre kvinner i verden opplevd fysisk eller seksuell vold. Det finnes utbredte oppfatninger om jenter, både her hjemme og i resten av verden, som forsvarer overgrep. Våre kolleger i Plan International Egypt har i sitt arbeid med å beskytte jenter møtt på seks vanlige holdninger som gjør at trakasseringen får fortsette:

1. Jenter blir trakassert på grunn av måten de kler og oppfører seg på

Jenter i Kairo må ofte selv ta skylden for at de blir trakassert. Jenter som kler seg i vestlige klær og bruker sminke må forvente å bli trakassert er en vanlig oppfatning.

Dr. Hani Henry, professor i psykologi ved det amerikanske universitetet i Kairo, forteller at tilbakemeldingen til kvinnene når de prøver å fortelle om trakassering, er at «dette har du skyld i selv». Han mener at det er en utbredt mentalitet å skylde på offeret.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

2. Jenter som blir trakassert, fortjener straff

At jenter selv får skylden for trakassering, fører også til at de må betale prisen når det skjer.

Gjennom Plans prosjekt for å gjøre Kairo tryggere, har vi snakket med flere jenter om problematikken.

De forteller at mødre kan kjefte eller slå døtrene sin om de opplever trakassering, fordi mødrene er redde for hva andre vil tenke om barna hennes.

3. Den beste måten å unngå trakassering på er å holde jentene hjemme

Jenter som går på skolen, blir jevnlig utsatt for seksuell trakassering på skoleveien – på offentlig transport, når de går forbi butikker eller fra gutter og menn som venter på dem ved skoleporten. Mange foreldre mener at risikoen er så stor for trakassering at de heller holder jentene hjemme. Noen jenter får aldri sjansen til å begynne på skolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Andre foreldre forteller jentene sine at de ikke kan gå ut på egen hånd uten at noen i familien eller en annen voksen blir med for å beskytte dem. Denne holdningen styrker ideen om at jenter ikke er i stand til å ta vare på seg selv og skaper også frustrasjon og lav selvtillit hos jentene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

4. Hvis jenter og gutter er sammen, betyr det at de gjør noe galt

Jenter i Kairo får ofte høre det hvis de blir sett sammen med en annen gutt – selv om de bare prater sammen. Denne holdningen skaper frykt blant jentene og gjør at de tror at de bare kan være trygge når det ikke er gutter eller menn til stede. Det betyr at jenter ofte blir ekskludert fra mange positive aktiviteter i lokalsamfunnet. Det er for eksempel få jenter i Kairo som noensinne har spilt fotball.

Dr. Henry bekrefter at slik ekskludering øker sjansen for trakassering og hevder at segregeringen av gutter og jenter fører til at menn ser på kvinner nesten som mystiske skapninger, noe eksotisk, noe det ikke er meningen at de skal se. Dette igjen fører til at kvinner blir sett på som objekter.

5. Ekteskap er viktigere enn noe annet

Jenter i Kairo blir ofte påvirket til å tro at hele livet dreier seg om å bli gift. Foreldrene kan gå til drastiske skritt for å hindre at jentene mister verdi som ektefeller. De er redde for at døtrene skal bli oppfattet på en negativ måte av andre hvis de blir utsatt for trakassering. Frykten for at en datter ikke skal bli gift er en vesentlig grunn for foreldrene til å holde henne hjemme fra skolen, noe som igjen fører til at hun blir fratatt muligheten til å lære at livet også kan dreie seg om noe annet enn ekteskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

6. Jenter fortjener å bli trakassert fordi de tar jobbene fra menn

I studien «Sexual Harassment in the Streets of Egypt» har Dr. Henry funnet ut at flere menn som trakasserer kvinner, tror at den optimale jobben for alle kvinner er å tjene familien sin. De mener at når kvinner slutter å oppfylle denne rollen, og heller vil ut på arbeidsmarkedet og konkurrere om de samme jobbene som menn, fortjener de å bli trakassert.

Kvinners deltakelse i arbeidslivet i Egypt er på mellom 20 og 25 prosent. Arbeidsledigheten har steget kraftig etter revolusjonen i 2011 og er nå på 12 prosent. Nesten 80 prosent av de arbeidsledige er unge. Når vi har intervjuet folk i Kairo, har det kommet frem at i noen tilfeller trakasserer menn kvinner som en slags straff fordi de tror at kvinner tar fra menn jobbmuligheter.

7. Vanlige holdninger

Holdningene vi i Plan har gjort rede for her, er svært provoserende. Men det blir altfor enkelt å avfeie dem som galskap og stemple menn som uvitende. Dette er holdninger som har grodd frem gjennom historie, kultur og tradisjon, og som også kan være en konsekvens av krevende bo- og leveforhold. Derfor jobber Plan langsiktig med bevisstgjøring av foreldre, myndigheter og ungdom, ikke minst bevisstgjøring av jentene. Allikevel kan vi ikke la slike vrangforestillinger om jenter passere. Diskriminerende holdninger må møte motstand.

Det er en myte at jenter ikke er like mye verdt som gutter. Og myter er til for å knuses.