Meny

Skepsis i EU til Acer-makt

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sammen med kommissær for energi Miguel Arias Cañete forsøker å gjennomføre EUs energiunion før mandatperioden til Kommisjonen går ut i 2019. Imidlertid er svært mye opp til ministrene i de forskjellige EU-landene. Foto: Miguel Arias Cañete / EU

Enkelte EU-land ønsker å innsnevre myndighetsområdet til EUs energibyrå som Norge har sluttet seg til – andre ønsker å utvide den.

Som en del av EUs tredje energimarkedspakke vedtok regjeringen, med støtte fra Arbeiderpartiet og MDG, å overføre myndighet til EUs energibyrå Acer.

Det var stor motstand mot å innføre EU-direktivet. Det er blant annet uklart i hvor stor grad Acer kommer til å overstyre nasjonale myndigheter i fremtiden. Regjeringen har uttalt til EU at Norge ikke ønsker mer overføring av suverenitet til Acer. Dette begynner nå å bli et stridstema også i EU.

Les også: Acer virvler opp EØS-strid på Island

Vil avgrense Acers makt

Etter dagens regler kan Acer komme med vedtak om bruken av grensekryssende kabler. Imidlertid foreslår EU-landenes energiministre blant annet å utvide Acer sitt mandat til situasjoner der det foreligger «trussel mot det interne markedets funksjon».

Enkelte EU-land frykter at byråets virkeområde blir for vidt. De vil avgrense Acers myndighetsområde til å gjelde kun den tredje energimarkedspakken, som Norge har vedtatt.

Acer-sjef: – Vi er visst beryktet i Oslo

Imidlertid mener de fleste EU-landene at Acers rolle ikke skal bli unødvendig avgrenset, spesielt med tanke på fremtidig utvikling i EU-reglene i retning av en felles energiunion.

Vil flytte direktørmakt til styret

Dette kommer fram i et notat i forkant av et uformelt ministermøte i Sofia om den fjerde energimarkedspakken, eller «Ren energi for alle europeere»-pakken, den 19. april. Norge var invitert, men ingen fra regjeringen dukket opp.

– Vi har diskutert rollen til Acer og dets myndighetsområde, hvorvidt Acer bør tildeles nye myndighetsområder, i tillegg til direktørens rolle, sa EUs energikommissær Miguel Arias Cañete like etter møtet.

Det ble også diskutert hvorvidt direktøren i Acer skulle fortsatt ha myndighet til å forfatte utkast til vedtak. Enkelte land mener den bør overføres til styret i Acer for å bedre reflektere den sentrale rollen nasjonale myndigheter. Andre land har satt seg imot dette.

Det bulgarske formannskapet i Det europeiske råd vil ha dette klart innen 30. juni.

Les også: Kraftbransjen skjelte ut Acer-motstandere som løgnere - får tilslutning fra Søviksnes

EU-kommisjonen vil at minst 27 prosent av energiforbruket i EU skal komme fra fornybare energikilder. Målet til EU-parlamentet er å løfte dette til 35 prosent innen 2030. Argumentet er at fornybar kraft har blitt, og kommer til å bli billigere. Det var hovedtemaet på møtet, hvor EU-landenes ministre ser ut til å lande et sted imellom. I 2016 lå fornybarandelen på 17 prosent.

Hvordan dette skal gjøres, er opp til medlemslandene selv, sa Cañete, og nevnte at atomkraft kan være en del av løsningen.

Europa trenger dermed renere energi, som åpner flere muligheter for norske kraftprodusenter. Imidlertid frykter flere dyrere strømpriser i Norge og konsekvenser for forbrukere og kraftkrevende industri. En del av målet med EUs energiunion er å utjevne kraftpriser for forbrukere i Europa.

Ekspert ser for seg større rolle for Acer

Branko Terzic , direktør i det globale rådgivingsselskapet Berkeley Research Group, skriver på sin blogg hos tankesmia Atlantic Council, at poenget med Acer var å lukke «gapet» mellom nasjonale regler for hvordan regionale energimarkeder og eksport av kraft fungerer på den ene siden, og EUs mål om supra-nasjonal integrering på den andre. Der feiler Acer på grunn av manglende myndighet, mener han.

Les også: EU gransker strømkabel etter vindkraft-sjokk

– Det er likevel en løsning, skriver han. – Acer burde gjøres om til en europeisk tilsynsmyndighet, som potensielt gjennomfører vedtak som forplikter aktører direkte innen grensekryssende handel, og forsyne Acer med tilstrekkelige ressurser.

Han ser for seg Acer som USAs motstykke til Ferc - Den føderale reguleringsmyndigheten for energi, som regulerer overføring og salg av elektrisitet og naturgass.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært