Meny

Svensk lagmannsrett sidestiller nettovergrep med voldtekt

En svensk lagmannsrett har konstatert at nettovergrep kan sidestilles med voldtekt og har dømt en 41 år gammel mann for voldtekt i 20 nettovergrepsaker.

Dommen falt i Svea lagmannsrett i Sverige.

Mannen ble i november dømt i tingretten for voldtekt i fem av overgrepssakene. Det var en unik dom i svensk sammenheng, da ingen tidligere hadde blitt dømt for voldtekt når overgrepene har skjedd over nett.

Men lagmannsretten mener han må dømmes i langt flere av tilfellene. Mannens forsvarer, Kronje Samuelsson, sier de vil ta saken videre til høyesterett fordi forskjellene i dommene fra tingretten og lagmannsretten er så store.

41-åringen har via ulike chatteprogrammer på nettet fått nærmere 30 jenter i utlandet til å begå grove seksuelle overgrep mot seg selv, mens han så på. Ofrene har blant annet blitt tvunget til å utføre seksuelle handlinger både på seg og andre barn. Enkelte av overgrepene inkluderer penetrering, noe som har vært avgjørende for dommen i lagmannsretten.

– Har det vært fremmedlegemer som har blitt ført inn i kroppen har det vært en avgjørende grunn til å sidestille handlingen med samleie, sier Kerstin Elserth, dommer i lagmannsretten.

Lagmannsretten mener mannen skal straffes med ti års fengsel.

Aktor i saken, Annika Wennerström, har ikke tatt stilling til anken fra 41-åringen, men ser gjerne at saken kommer opp i den svenske høyesterettsdomstolen.

– Det er viktig å få prøvet saken fullt ut, for da kan den virkelig få gjennomslag. En dom fra lagmannsretten har jo ikke like stor presedens, sier hun.

(©NTB)

Populært