Meny

Muslimer straffes langt hardere enn andre for politisk motiverte voldshandlinger i USA

Muslimer som begår politisk motiverte voldshandlinger i USA, får jevnt over fire ganger så lang fengselsstraff som andre i tilsvarende saker, viser ny rapport.

Rapporten er laget av Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) i Washington og gjengitt av nettavisen The Intercept.

Muslimer som tiltales for å ha planlagt slike voldshandlinger i USA, får over sju ganger mer omtale i Washington Post og The New York Times enn andre i tilsvarende saker, viser rapporten.

Muslimer som gjennomfører politisk motiverte voldshandlinger, får dobbelt så mye medieomtale som andre.

Dobbeltmoral

ISPU har tatt for seg perioden 2002 til 2015 og analysert sju ulike faktorer, blant annet hvor mange som ble drept, hvilke våpen som ble benyttet, hvilke motiver gjerningspersonene selv oppga å ha hatt og hvor lang fengselsstraff de ble dømt til.

– Det råder dobbeltmoral, både i måten muslimske gjerningspersoner behandles av mediene, og i måten de behandles i rettsvesenet, sier en av forfatterne bak rapporten, Kumar Rao, til The Intercept.

Mens den gjennomsnittlige straffen for ikke-muslimer i slike saker lå på rundt fire og et halvt års fengsel, lå den for muslimer på 17 og et halvt års fengsel, over fire ganger så mye.

Infiltratører

Bakgrunnen for sakene som havner for retten viser seg også å være høyst ulikt. I to av tre saker der muslimer tiltales for å ha planlagt eller gjennomført politisk motiverte voldshandlinger, var det infiltratører og provokatører fra myndighetene som hadde skaffet til veie våpen eller sprengstoff.

Den tilsvarende andelen i saker som involverte ikke-muslimer var på 16 prosent.

– Det som er virkelig interessant, er at i flesteparten av saker som involverer antatte muslimer, har gjerningspersonene ikke selv skaffet til veie våpen, men i stedet fått dem av agenter fra myndighetene. Til tross for dette får de strengere straffer, konstaterer Carey Shenkman i ISPU.

Masseødeleggelsesvåpen

– I saker som involverer ikke-muslimske gjerningsmenn, er det svært ofte snakk om folk som faktisk lager sprengstoff og lagrer våpen. Det var ikke nødvendig for FBI å forsyne dem med våpen, for de hadde dem alt, sier hun.

Muslimer som bli tatt med sprengstoff, blir i motsetning til andre også oftere tiltalt for å være i besittelse av masseødeleggelsesvåpen, noe som har en langt større strafferamme, slår ISPU fast.

– Vår rapport dokumenterer det mange har trodd når det gjelder rettsvesenet og mediene våre, sier Kumar Rao.

(©NTB)

Populært