Meny

– Xi Jinping er veldig bra for vanlige folk

Video: Dette mener det kinesiske folk om president Xi Jinping.
President Xi Jinpings avslutningstale ble godt mottatt under den trettende nasjonale folkekongressen i Beijing.

– Jeg syns faktisk at formann Xi gjør en bra jobb, fordi han har gjort det ganske bra med å bekjempe korrupsjon. Hvis han ikke hadde endret loven om hvor lenge en president kan sitte, hadde det ikke vært garantert at personen som tar over etter han hadde fortsett med den jobben Xi har gjort, sa en kvinne til Scanpix.

– Det formannen sier, og hans politikk er virkelig ekstremt bra for det vanlige folket, sa en annen kvinne (se film øverst). 

De viktigste betroelsene

Det kinesiske kommunistpartiets offisielle avis, People’s Daily, har en nettbasert database hvor president Xi Jinpings viktigste taler blir samlet og publisert. Databasen har fått navnet «Studèr Xi på veien». 

Les også:  Xi Jinping: Kun sosialisme kan redde Kina

Under tittelen «Den nye æraen tilhører hver og én! Kan du disse 12 gullkornene fra Xi Jinping?» har People's Daily listet opp det de mener er Xis viktigste «betroelser» til folket fra avslutningstalen; 

12 gullkorn fra XI

1. «Jeg vil fortsette å være en tjener for folket.»

2. «Folket er historiens skapere, folket er ekte helter.»

3. «Å ha et så stort folk, å ha en så stor nasjon, å ha en så stor nasjonal ånd – det er vår stolthet.»

4. «Siden antikken har det kinesiske folk forstått at man ikke bare kan sette seg ned og nyte verden. Man må kjempe for å få lykke.»

5. «Å være en enhet er en styrke. Det er bare når vi er forent vi kan gå fremover. Et delt land kan ikke utvikle seg.»

6. «Bare når folket har tillit, kan landet ha en fremtid og styrke.»

7. «Selv om veien er lang, venter ikke tiden på noen. Det er ikke rom for latskap.»

8. «(Vi skal) forsterke den nasjonale bevisstheten og patriotismen blant folk i Hong Kong og Macao.»

9. «Det kinesiske folk har muligheten til å beseire krefter som vil splitte landet!»

10. «Bare de som er vant til å true andre, vil se andre som en trussel.»

11. «Det kinesiske kommunistpartiet vil alltid være det kinesiske folk og den kinesiske nasjonen sitt hjerte og ryggmarg!»

12. «Den nye æraen tilhører hver og én. Hver og én er den nye æraens vitne, pioneer og grunnlegger.»

En ny æra

«Den nye æraen» viser til Xi Jinpings politiske teori, lagt frem under partikongressen i fjor høst. Kort fattet skal teorien, med sitt fulle navn «Xi Jinpings tanker om sosialisme med kinesisk karakteristikk for en ny æra», styrke og sikre nasjonen, partiet og Xis makt.

People's Daily har også lagt en ordsky som viser ordene Xi Jinping's brukte hyppigst under avslutningstalen.

People's Daily har laget en ordsky av president Xis mest brukte ord i en tale til kongressen, tirsdag. Det mest brukte er «det kinesisk folk», etterfølgt av «stort/mektig» og «utvikling». Foto: Skjermdump fra People's Daily Foto: Skjermdump fra People's Daily

Folkekongressen blir arrangert hvert år og går utover ti dager.

Med nesten 3000 medlemmer utgjør Kinas nasjonale folkekongress verdens største parlamentariske organ.

Kongressen skal være den mektigste statsinstitusjonen i Kina, og er den eneste med autoritet til å passere lover. Den utpeker også landets embetsmenn, inkludert presidenten. 

Kongressen har likevel blitt beskrevet som en «stempel-institusjon»; kommunistpartiet sitter på den reelle makten og kongressens eneste rolle er å ukritisk godkjenne og «stemple» papirer partiet ber dem godkjenne. 

Les også: Xi Jinping enstemmig valgt til ny presidentperiode

Populært