Meny

Flyktningjenter går oftere glipp av skolegang enn gutter

Jenter på flukt, som denne rohingya-jenta fra Myanmar, går oftere glipp av skolegang enn gutter på flukt. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Jenter på flukt går glipp av skolegang i langt større grad enn gutter. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber om en internasjonal innsats for jentene.

En fersk rapport fra UNHCR viser at jenter som lever på flukt har halvparten så stor sjanse for å få skolegang på ungdomsskolenivå som flyktninggutter.

Fra før er det kjent at bare halvparten av verdens om lag 3,5 millioner flyktningbarn får skolegang, og andelen faller jo eldre barna blir. Rapporten «Hennes tur» tyder på at det er jentene som i størst grad faller ut.

– Det er på tide at verdenssamfunnet anerkjenner at det er urettferdig å nekte flyktningjenter og kvinner en utdanning, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi, som kaller rapporten en vekker.

Formidabel oppgave

Grandi sier det er formidable hindre som må overvinnes.

– Vi ber om en internasjonal innsats for å snu trenden, sier han.

God skolegang kan beskytte jenter mot utnytting, overgrep, tidlig graviditet og barneekteskap, påpeker UNCHR.

Les også:   Kvinner i EU tjener langt mindre enn menn i samme stilling

Avgjørende

Statsminister Erna Solberg (H) er enig.

– Utdanning er avgjørende for at hvert enkelt barn skal få muligheten til å realisere sine drømmer. Mangel på kunnskap og ferdigheter fører også til at det blir vanskeligere å delta i arbeidslivet og bidra til skatteinntekter og økonomisk vekst, sier Solberg til NTB.

– I regjeringens utviklingspolitikk er utdanning en viktig prioritet, og bare i forrige stortingsperiode doblet vi vårt bidrag til utdanning. Det har gitt resultater, mener hun.

Les også:   Barnas spontane reaksjon på lønnsforskjellene sprer seg som ild i tørt gress

Voldtekt og kidnapping

UNHCR trekker i sin rapport fram flere grunner til at flyktningjenter ofte går glipp av skolegang:

Fare for kidnapping eller voldtekt på skoleveien, mangel på toaletter og at jenter oftere blir satt til å bidra med å skaffe vann, brensel eller passe småsøsken.

At jentene heller ikke har tilgang på bind og tamponger når de har menstruasjon er også et problem. Når flyktningfamiliene må betale for bøker og skoleuniformer, blir ofte guttene prioritert.

UNHCR kommer med flere forslag for å bedre situasjonen, som å sikre voksne flyktninger jobb og inntekt, trygge skoleveien og å rekruttere flere kvinnelige lærere både blant flyktningene og i vertslandet der de holder til.

Les også:   2017 ble et «drittår» - 2018 kan bli verre

Populært