Norske F-35 jagerfly under trening i amerikansk luftrom. Foto: SSgt Kyle Van Der Wagen / USAF.
Norske F-35 jagerfly under trening i amerikansk luftrom. Foto: SSgt Kyle Van Der Wagen / USAF.
Major Morten Hanche får kalibrert sin F-35 hjelm på Luke AFB i USA. Et av kjerneelementene i F-35 er et avansert hjelmdesign som gjør det mulig for flygeren å «se gjennom» flyet ved hjelp av varmesøkende kameraer montert rundt om på flykroppen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.
Major Morten Hanche får kalibrert sin F-35 hjelm på Luke AFB i USA. Et av kjerneelementene i F-35 er et avansert hjelmdesign som gjør det mulig for flygeren å «se gjennom» flyet ved hjelp av varmesøkende kameraer montert rundt om på flykroppen. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Her lærer norske piloter å fly F-35

Norske F-35 jagerfly under trening i amerikansk luftrom. Foto: SSgt Kyle Van Der Wagen / USAF.

I luftrommet over den amerikanske delstaten Arizona får nordmenn opplæring i bruk av de nye kampflyene F-35.

Luke Air Force Base (AFB) utenfor Phoenix i Arizona er verdens største F-35-base. Her har norske piloter og teknikere vært på plass siden 2015, for å få opplæringen de trenger for å kunne drifte og bruke Norges nye kampfly.

Dette er Forsvarets kampflysentral og Norges største militære avdeling i USA. Avdelingen utdanner norske jagerflygere, instruktører og teknikere. Den norske avdelingen ved basen ble etablert sommeren 2015. Fokus var først på omskolering av flygere og teknikere fra F-16 til F-35. Siden skal avdelingen stå for siste del av utdanningen til fremtidens norske kampflygere.

Grunnutdanningen til jagerflypiloter foregår på Sheppard AFB i Texas. Dette er en felles NATO-skole opprettet i 1982.

– Vi har også hatt norske flyelever på Luke AFB før 1982, men hva gjelder F-35 har ikke Norge vært på Luke før vi kom sommeren 2015, sier oberstløytnant Martin Tesli, som er sjef for den norske avdelingen ved Luke AFB, til ABC Nyheter.

Ferske piloter og F-16-veteraner

Fra 2019 skal F-35 gradvis overta F-16s oppgaver, og fra 2025 skal de nye kampflyene være fullt operative.

I fjor høst var sju norske F-35 fullt operative, og i november landet tre av dem hjemme i Norge. De øvrige fire blir stående for at norske piloter skal kunne trene ved Luke-basen.

Oberstløytnant Martin Tesli er sjef for den norske avdelingen ved Luke Air Force Base utenfor Phoenix i Arizona. Foto: Forsvaret.no.
Oberstløytnant Martin Tesli er sjef for den norske avdelingen ved Luke Air Force Base utenfor Phoenix i Arizona. Foto: Forsvaret.no.

På det meste vil det være sju norske F-35 på Luke AFB, før antallet trekkes ned etter at omskoleringen av dagens flygere fra F-16 til F-35 er ferdig rundt 2024.

– Det er ikke nødvendigvis slik at alle pilotene som i dag flyr F-16 i fremtiden vil fly F-35. Akkurat nå omskoleres noen av dagens piloter fra F-16 til F-35, sier Tesli.
Denne prosessen skal være ferdig rundt 2024.

Parallelt får nye kull opplæring ved Luftforsvarets flygerskole, samt elever som blir sendt til USA og Luke for utdanning i F-35.

– Noen av dagens piloter vil kanskje velge å gå over til andre systemer eller stillinger når vi ikke skal fly F-16 lenger, sier Tesli.

Innfasingen av de nye flyene er den største omleggingen i Forsvaret siden 90-tallet.

Les også: Riksrevisjonen kritiserer F-35-regnskapet (november 2017)

Fra 2019 skal F-35 gradvis overta F-16s oppgaver, og fra 2025 skal de nye kampflyene være fullt operative.

Dette stiller store krav til opplæring av Luftforsvarets mannskap.

Slik presenterer Forsvaret selv funksjonene til de nye F-35-flyene:

Norge kjøper 52 fly, til 71,5 milliarder kroner. Prisen omfatter også våpen, trening, flysimulatorer og annet utstyr.

Les også: – Trump har spart Norge milliarder

USAs største flybase

Målt etter antall fly er Luke Air Force Base den største flybasen i USA. Basen har i dag 8000 ansatte, 2000 bor på baseområdet. De nærmeste åra vil den utvides ytterligere. Alle land som har kjøpt F-35 skal lære opp sine piloter her, og «fly inn» de nye maskinene.

Morten Hanche ble i november 2015 første nordmann til å fly F-35. – For å si det enkelt, så flyr F-35 fletta av F-16, har han uttalt til Vi Menn. Foto: T. Kjosvold/Forsvaret .
Morten Hanche ble i november 2015 første nordmann til å fly F-35. – For å si det enkelt, så flyr F-35 fletta av F-16, har han uttalt til Vi Menn. Foto: T. Kjosvold/Forsvaret .

Den norske avdelingen har siden 2015 vært integrert i basens 62. skvadron, sammen med amerikansk og italiensk personell. I tillegg samarbeider skvadronen tett med amerikansk og australsk personell i 61. skvadron.
Under Andre verdenskrig fløy 62nd mot tyske mål fra baser i England. Skvadronen er ikke lenger en stridsenhet, men driver trening og utdannelse.

– Tilbakemeldingene fra de som jobber og har blitt utdannet ved Luke AFB er at samarbeidet med amerikanerne og de andre partnernasjonene er bra, sier Tesli.

Saken fortsetter under

Montering av det første norske F-35 på produksjonsgulvet i Fort Worth. Foto: Lockheed Martin
Montering av det første norske F-35 på produksjonsgulvet i Fort Worth. Foto: Lockheed Martin

I 2015 hadde amerikanerne allerede fløyet over 25.000 timer med F-35, og det norske personellet kunne derfor lære av deres erfaringer.

– Det ga oss et forsprang og gjorde at vi slapp å starte helt på scratch, sier oberstløytnanten.

– Over 50 utdannet

To kull med norske teknikere har allerede fått opplæringen de trenger, og nå har Forsvaret nok ferdigutdannede flygere og teknikere til å drifte F-35-avdelingen på

Ørland. Videre opplæring av nye teknikere skal skje i Norge.

Luftforsvaret ønsker av sikkerhetsmessige hensyn ikke å opplyse hvor mange kampflypiloter som er under utdanning.

– Vi kan si at over 50 nordmenn i alle fagkategorier allerede er utdannet til F-35, sier Tesli.

Innen ca. 2024 skal alle pilotene i Luftforsvaret ha fått F-35-opplæring.

F-35 er kjent som verdens dyreste våpenprosjekt. Levetidskostnadene for de norske flyene er beregnet til over 270 milliarder, inkludert anskaffelseskostnadene. Det leveres seks fly i året fram til 2025.

Norsk bakkebesetning klargjør et norsk F-35 jagerfly på Luke AFB i USA. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.
Norsk bakkebesetning klargjør et norsk F-35 jagerfly på Luke AFB i USA. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

Det har blitt kjent en rekke feil og mangler ved både flyet og den avanserte programvaren det er avhengig av. Disse utbedres kontinuerlig, forsikrer produsent Lockheed Martin:

Obersløytnant Martin Tesli før en flight med F-35 på Luke Air Force Base i USA. Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Obersløytnant Martin Tesli før en flight med F-35 på Luke Air Force Base i USA. Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Det der kan man si om alle kampfly som noen gang har blitt satt i produksjon, inkludert F-16. Det viktigste er at vi oppdager feilene, sier visepresident Jack Crisler til danske Ekstra Bladet. (Danmark kjøper 27 fly, de første fire leveres i 2021. Landets piloter vil også få sin opplæring ved den amerikanske basen).

I november skrev ABC Nyheter om bekymring for at de nye flyene deler for mye informasjon med produsentens servere.

Oppstart til neste år

I 2019 skal F-35 overta operative oppgaver fra F-16, og vil inngå som del av forsvaret av Norge.

Luftforsvaret har startet operativ testing og evaluering av F-35 under norske forhold, og gjennomfører trening mot såkalt «initiell operativ evne» i 2019. Trening av piloter, vedlikeholdspersonell og annet støttepersonell er en viktig del av det som skjer frem mot 2019.

I 2019 skal F-35 overta operative oppgaver fra F-16, og vil inngå som del av forsvaret av Norge.

16. FEBRUAR 2018: På Ørland benyttet Luftforsvaret for første gang bremseskjerm ved landing av F-35. Skjermen ble spesialutviklet for Norge, og skal sørge for at de norske kampflyene lander trygt under krevende værforhold. Foto: FD/Forsvaret.
16. FEBRUAR 2018: På Ørland benyttet Luftforsvaret for første gang bremseskjerm ved landing av F-35. Skjermen ble spesialutviklet for Norge, og skal sørge for at de norske kampflyene lander trygt under krevende værforhold. Foto: FD/Forsvaret.

– Perioden fra 10. november 2017 til 2019 kan virke lang, men det er et kort tidsrom med tanke på alt som skal gjennomføres for å gjøre Luftforsvaret kampklare med F-35, sier Tesli.

I en overgangsperiode vil både F-16 og F-35 være operative i Norge. F-16 fases helt ut i 2022. Full operativ kapasitet med F-35 planlegges i 2025 når alle fly og våpen er levert. De siste 6 norske F-35 er planlagt levert i 2024, og Luftforsvaret planlegger å være kampklare med disse i 2025.

F-35 erstatter dagens F-16-fly

Disse fases ut fra 2019. De nye flyene kan utføre langt flere typer oppdrag, uten støtte fra andre fly eller bakkestasjoner.

Fakta:

  • Hovedbasen blir på Ørland, med en fremskutt base på Evenes.
  • De tre første flyene landet på Ørland i november 2017. I tillegg skal sju fly brukes til opplæring i USA.
  • Flyene produseres av Lockheed Martin i Texas.
  • Rekkevidde: 2200 km (tilsvarende Oslo til sydspissen av Italia)
  • Våpenlast: opptil 10 ulike missiler og presisjonsstyrte bomber, totalvekt over 8 tonn.
  • Lengde: 15,5 meter

(NTB/Forsvaret/Lockheed Martin/Forsvarsdepartementet)

  • Bredde: 10,6 meter
  • Maks hastighet: 1,6 ganger lyden (med interne våpen)

Øvrige kilder: Forsvaret.no , Ekstra Bladet, NTB.

Les også: Bremseskjermen til F-35 brukt for første gang

Les også: Rødt-leder: – F-35 kan bli Norgeshistoriens største feilinvestering

RNorAF F-35As 5150 and 5149 over Rondane, 14. desember 2017. Foto: Morten Hanche / Forsvaret
RNorAF F-35As 5150 and 5149 over Rondane, 14. desember 2017. Foto: Morten Hanche / Forsvaret