Meny

Eksperter i ny rapport:

Frykten for masseødeleggelsesvåpen har økt

Opprørspoliti betrakter en demonstrasjon mot toppmøtet i Verdens økonomiske forum, 13. januar. Scanpix/EPA.
Miljøkatastrofer og storkrig topper listen over menneskeskapte trusler mot global likevekt i 2018, ifølge den årlige «Global Risks Report».
Oversiktsbilde over den sveitsiske alpebyen Davos. Scanpix/Reuters.

«Global Risks Report» ble lagt frem onsdag og analyserer globale farer basert på vurderingene til 1000 eksperter fra næringsliv, statsapparat, akademia og det sivile samfunn. Rapporten utgis i forkant av finanseliten og toppolitikeres årlige Davos-konferanse i Sveits, fra tirsdag til fredag neste uke.

USAs president Donald Trump er blant hovedpersonene under årets møte, etter at amerikanske presidenter i 18 år har styrt utenom Davos. 70 stats- og regjeringssjefer deltar, blant annet statsminister Erna Solberg fra Norge, samt til sammen 3000 politikere, kjendiser, direktører og banksjefer. Også det norske kronprinsparet er med.

Miljøtrusler toppet listen over betydelige risikoer verden står overfor, for andre år på rad i Global Risks Report. Dette inkluderer naturkatastrofer, ekstremvær og annet som kan skyldes menneskeskapte klimaendringer.

(Artikkelen fortsetter under faksimilen):

Vurdering av hvilke katastrofer som anses som mest sannsynlige (t.v.) og som vil kunne størst ringvirkninger (t.h.). Faksimile fra årets rapport.

Nord-Korea

Det mest bemerkelsesverdige i årets rapport er de økte geopolitiske bekymringene etter et år med skjerpet retorikk mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un, skriver Reuters.

«Fremtidssjokk»

I rapporten tar WEF også for seg noen mer spekulative, men tenkelige, katastrofescenarier under tittelen «Future shocks»; «ikke som spådommer, men til ettertanke». Noen eksempler:

  • Sammenbrudd hos flere viktige matprodusenter parallelt truer hele verdens matforsyning.
  • Kunstig intelligens tar «ikke kontroll over» internett, men kan kreve så store dataressurser at nettrafikken kveles.
  • Bilaterale handelskriger kommer ut av kontroll, og de flernasjonale institusjonene har blitt for svake til å mekle.
  • En ny bølge populisme truer samfunnsordenen i et eller flere modne, liberale demokratier.
  • Finanskriser spinner ut av kontroll, og overvelder politikernes evne til å treffe mottiltak.
  • Datakrigføring kommer ut av kontroll grunnet manglende internasjonalt avtaleverk.
  • Internett fragmenteres som følge av lovgivning, sikkerhetsbekymringer eller proteksjonisme.

Bruk av masseødeleggelsesvåpen, som atomvåpen, anses ikke som sannsynlig, men har klatret på listen over trusler med store ringvirkninger. 2017 var et år med harde fronter mellom USAs president Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un, samt en rekke nordkoreanske våpentester.

«Nord-Korea er et fremtredende eksempel: spenningene mellom «sterk-stat-instinktene» til Donald Trump og Kim Jong-un i 2017 har skapt usikkerhet om styrken til normene som ble etablert gjennom tiår med arbeid for å forhindre atomkonflikt», heter det i rapporten.

Les årets rapport i sin helhet

Forfatterne mener risikoen for politiske og økonomiske sammenstøt mellom stormakter også anses for betydelig skjerpet i 2018. 93 prosent av de 1000 spurte ekspertene sier de forventer «forverrede politiske eller økonomiske konfrontasjoner mellom stormakter i 2018», inkludert 40 prosent som mener risikoen har økt betydelig.

79 prosent av de spurte mener å se en økt risiko for militære sammenstøt mellom stater. I tillegg for krigsfrykten på den koreanske halvøy peker rapporten på faren for nye militære sammenstøt i Midtøsten.

«Mindre land i skvis»

Munnhuggeriet mellom USAs Donald Trump og Nord-Koreas Kim Jong-un, samt sistnevntes rakettester og atomprøvesprengning, vekker bekymring blant ekspertene. Scanpix/AP.

Verdens økonomiske forum (WEF), er en ikke-statlig internasjonal organisasjon med sete i Genève. Organisasjonens mål er å fremme samarbeid mellom verdens næringslivsledere og politikere om løsningen av globale problemer. Virksomheten er konsentrert om det årlige vintermøtet i Davos ( 23-26. januar i år) . Norges tidligere utenriksminister Børge Brende er president for organisasjonen.

Temaet for årets møte er «økt samarbeid», men det knytter seg usikkerhet til om president Trump deler denne visjonen, skriver NTB. Han holder tale på konferansens avslutningsdag, fredag i neste uke.

«Verden har beveget seg inn i en ny og bekymringsfull geopolitisk fase. Flernasjonale tilnærminger basert på klare avtaleverk har kommet under press. Å gjenetablere staten som det primære sentrum for makt og legitimitet har blitt en stadig mer attraktiv strategi for mange land. Men denne tilnærmingen gjør at mange mindre stater kommer i skvis ved geopolitiske omskiftninger.», heter det i rapportens innledning.

Statsminister Erna Solberg setter også kursen for Davos til uken. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Rapporten peker også på Trumps beslutning om å trekke USA ut av Paris-avtalen om klima og handelsavtalen TPP som eksempel på sviktende oppslutning om flernasjonale avtaler, og mer alenegang internasjonalt. Trump har også truet med å trekke USA ut av en avtale mellom vestlige land og Iran for å begrense det iranske atomprogrammet.

Miljøtrussel topper listen

Etter et år med kraftigere orkaner, annet ekstremvær og den første økningen i CO2-utslipp på fire år vurderes trusselen mot miljøet som minst like viktig som geopolitiske bekymringer (se grafikk). Vi har tøyd planeten til bristepunktet, og skadene blir stadig tydeligere, mener ekspertene:

Konferansesenteret der statslederne skal møtes fra 23. til 26. januar. Scanpix/EPA.

«Biologisk mangfold går tapt i samme takt som ved masseutryddelser, jordbrukssystemer er under press, og forurensning blir en stadig mer presserende trussel (…). Nasjonalstaters alenegang kan gjøre det vanskeligere å opprettholde langsiktige, flernasjonale løsninger som er påkrevd for å begrense den globale oppvarmingen (…).»

Den globale økonomiske veksten siste år har gitt mindre bekymring for økonomien, men rapporten advarer likevel om at store inntektsforskjeller er et vedvarende problem i mange land.

Massemigrasjon faller på årets liste ut av topp fem-listen.

Nettangrep, datasvindel og datatyveri havner også på listen over de fem mest sannsynlige truslene for inneværende år.

Øvrige kilder: USA Today , SNL, NTB.

Protester mot Trump i Bern i Sveits 13. januar, i forkant av toppmøtet. Scanpix/Reuters.
Populært