Meny

Flom fra elver vil i framtida true millioner av mennesker

Klimaendringene vil øke flomfaren fra elver, noe som vil berøre millioner av mennesker rundt om i verden de neste tiårene, advarer tyske forskere.

Flom fra elver utgjør allerede i dag en av de verste formene for naturkatastrofer rundt om i verden.

Forskere ved Potsdam Institute for Climate Impact Research har brukt datasimuleringer for å vise utviklingen framover. Det er skremmende datamateriale: De verste elveflommene vil innen 2040 berøre opp til 156 millioner mennesker bare i Asia.

Ekspertene peker spesielt på at myndighetene må sørge for større beskyttelse mot elveflom i USA, deler av India og Afrika, Indonesia og sentrale deler av Europa.

Ifølge studien som er offentliggjort i tidsskiftet Science Advances, vil flomfaren øke uansett hvilke tiltak man innfører for å redusere klimautslipp framover. Årsaken er at drivhusgassene som allerede er sluppet ut vil bidra til denne utviklingen.

Populært