Meny

Russerne rydder i den dystre atomarven i Andrejevabukta

Slik så det ut i Andrejevabukta da NTB besøkte anlegget i 2003. Gjerdet til høyre på bildet ble bygd for å hindre daværende UD-statssekretær Espen Barth Eide i å se bygningen som ble rammet av en ulykke. 16 år etter at Eide ledet det første offisielle norske besøket til Andrejeva, overvar utenriksminister Børge Brende tirsdag den aller første utskipingen av atomavfall fra anlegget. Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

16 år etter at russerne bygde et gjerde for å hindre en norsk delegasjon i å se forfallet i Andrejevabukta, kunne Børge Brende følge starten på oppryddingen.  

De første brenselsstavene fra Nordflåtens atomubåter ble tirsdag skipet ut fra den tidligere basen for uttak og lagring av atombrensel fra atomdrevne ubåter og skip.

– Dette var historisk. Atomavfallslagringen som har skjedd i Andrejevabukta, er den største oppsamlingen i hele verden av brukt høyaktivt kjernebrensel som ikke er lagret på forskriftsmessig måte. Anlegget representerer en miljørisiko som har vært altfor stor, sier utenriksminister Børge Brende til NTB etter å ha overvært utskipingen tirsdag.

Fra den opprustede og nybygde kaia gikk spesialskipet Rosita til Murmansk. Ombord var 14 konteinere med brenselselementer i den første av tre utskipninger som er planlagt i år. I Murmansk lastes konteinerne over på jernbane. Endestasjonen Majak ligger mer enn 3.000 kilometer lenger øst. Her skal uran og plutonium tas ut ved reprosesseringsanlegg.

I mer enn fire tiår har den høyradioaktive atomarven hatt en svært ublid skjebne i Andrejeva. Mer enn 20.000 brenselsstaver har siden midten av 80-tallet vært lagret i tanker som ikke er egnet for formålet.

Bakgrunn:  Opprydding i høyradioaktiv atomarv fra den kalde krigen – farlig brensel fjernes fra Kola

Berømmer Bellona

Tankene skulle være en midlertidig lagringsløsning etter en fatal ulykke i 1992. Den førte til at det opprinnelige lagerbygget ble kontaminert med strålenivåer som ikke kan måles. Anlegget i Andrejevabukta ble lukket og forlatt.

Og langt på vei glemt inntil Bellona i 1994 omtalte basen i rapporten «Kilder til radioaktiv forurensning i Murmansk og Arkhangelsk fylke». Her ble den uholdbare situasjonen i Andrejeva beskrevet.

– I dag vil jeg gi honnør til det arbeidet Bellona gjorde hvor de viste fram faren ved dette lageret hvor brennstoff fra 100 atomreaktorer har vært lagret på en ikke forsvarlig måte. 20 år etter har vi fått lageret på plass og utskipingene har startet. Dette er en betydelig miljøopprydding, sier Brende.

Aktielt:  Russland dobler levetiden på slitte atomkraftverk

Rustet opp

Norske myndigheter fikk tilgang til anlegget på slutten av 1990-tallet. Siden da er det fra norsk side investert 270 millioner kroner for å sikre anlegget.

Sammen med russerne og internasjonale donorer er basen rustet opp til å håndtere og fjerne brenselsstavene og de store mengdene med fast og flytende radioaktivt avfall som befinner seg inne på anlegget.

Aktuelt:   Russisk atomkraftverk skal slepes langs norskekysten

Redusert risiko

Med oppryddingen i Andrejeva reduseres også den største enkelttrusselen mot fiskeriene i Barentshavet og trusselen om en alvorlig atomhendelse.

– En brann i dette anlegget kunne ført til utslipp også nedover Finnmark. Anlegget har også utgjort en risiko for utlekking til Barentshavet. Det vil i en tid framover være økt risiko når man håndterer brenselet, men over år vil risikoen for en uønsket atomhendelse bli redusert, sa Bellonas daglige leder Nils Bøhmer til NTB i forkant av tirsdagens historiske utskiping fra Andrejevabukta.

Aktuelt:

Alvorlige mangler ved russiske atomkraftverk

Hemmelig atomkraftverk åpnet for turister

Andrejevabukta:

* På 60-tallet etablerte Nordflåten en base for å ta ut kjernebrensel fra atomdrevne ubåter og skip i Andrejevabukta nord for Litsafjorden mellom Kirkenes og Murmansk.

* I Andrejevabukta var det også et anlegg for behandling og lagring av radioaktivt avfall.

* Driften av anlegget ble avsluttet på 80-tallet. I 1982 skjedde en ulykke i bygningen som var spesialkonstruert for lagring av brenselsstaver. Disse ble flyttet til tre siloer som ikke er beregnet for formålet.

* Om lag 22.000 brenselsstaver fra mer enn 100 atomubåter har vært lagret på anlegget under farlige og kritikkverdige forhold.

* Et internasjonalt spleiselag der blant andre Norge, Storbritannia, USA, Italia, Tyskland og Frankrike er med, har bistått russerne i å sikre og klargjøre anlegget for å fjerne atomavfallet.

* Tirsdag gikk den første lasten med brenselselementer fra Andrejeva til Murmansk. Atomavfallet skal over på tog til reprosessering i Majak i Sibir.

Populært