Arkitektur som politisk virkemiddel

Det nye kulturhuset King Abdulaziz Center for World Culture inneholder kino, bibliotek, auditorium og museum. Ifølge oppdragsgiveren skal huset være «en katalysator for kreativitet og oase for kunnskap».
Det nye kulturhuset King Abdulaziz Center for World Culture inneholder kino, bibliotek, auditorium og museum. Ifølge oppdragsgiveren skal huset være «en katalysator for kreativitet og oase for kunnskap». Foto: Snøhetta/Mir

Snøhetta er blitt kritisert for å ha tegnet et kultursenter i autoritære Saudi-Arabia. Arkitektene selv mener arbeidet deres faktisk kan bidra til økt folkehelse og reelle samfunnsendringer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

King Abdulaziz Center for World Culture

Kultursenter bygget av verdens største oljeselskap, Saudi Aramco.

Arkitekt: Snøhetta

Areal: 100.000 m²

Pris: Ikke offentliggjort. Bygget ble budsjettert til rundt 6 milliarder kroner, men har trolig kostet rundt 13 milliarder kroner.

Åpner: Huset er innviet av kong Salman bin Abdulaziz al Saud i november i fjor, men åpner først for publikum i løpet av høsten.

– Vi er opptatt av at arkitekturen skal ha en sosial dimensjon, sier arkitekt Kjetil Trædal Thorsen, grunnlegger av arkitektkontoret Snøhetta.

Han loser oss gjennom den store åpne bygningen på Vippetangen, som tidligere var et havneskur, men som Snøhetta har omgjort til moderne kontorlokaler. Thorsen snakker engasjert om viktigheten av flerbruk og sosial bærekraft i arkitekturen, etter at vi omsider satt oss ned i et møterom med nykvernet kaffe fra eget kjøkken.

– Et prosjekt med ambisjoner

Snøhetta har tidligere tegnet prestisjebygg som Biblioteket i Alexandria, Operaen i Bjørvika, SFMOMA i San Francisco og September 11 Memorial Museum-paviljongen på Ground Zero i New York.

– Grunnen til at vi valgte å si ja til dette oppdraget var fordi det var et prosjekt med ambisjoner om å øke tilgjengeligheten av kultur for grupper som tidligere ikke hadde noe tilbud overhodet, sier Thorsen.
Prosjektet han snakker om er King Abdulaziz Center for World Culture, et kulturhus beliggende i oljehovedstaden Dhahran i Saudi-Arabia. Huset ble offisielt innviet av kongen selv i november, og åpner for publikum i løpet av høsten.

Det har vært et komplisert prosjekt på flere måter, og har tatt nesten ni år å ferdigstille. To år over tida. Kostnadsoverskridelser, rettssaker og tilbakeslag har preget prosessen. Totalt har over 60 personer fra Snøhetta vært involvert i prosjektet, som ennå ikke har en offisiell prislapp.

– Det har kostet noe sånt som tre ganger Operaen i Bjørvika, sier Thorsen.

Han smiler.

– Det er omtrent det samme som tre jagerfly koster.

Les også: Historien om Cannes-festivalen - og nordmennene som har vært med på å prege den

Lukket regime

Thorsen bedyrer likevel at det ikke er de økonomiske motivene som gjorde dette oppdraget interessant, men de sosiale. Ambisjonen er at hele befolkningen i det lukkede regimet skal få muligheten til å delta i sosiale aktiviteter og oppleve kunst og kultur som tidligere har vært forbeholdt et fåtall utvalgte.

Kulturhuset i Dhahran er på over 100.000 kvadratmeter og huser både kino, teater, bibliotek med over 200.000 bøker, auditorium, læringssenter, flere restauranter og museum. Ikke noe spesielt ved det, kanskje, men i Saudi-Arabia er ikke det hverdagskost.

Det betyr at landet får sin første offentlige kino, felles inngangsparti og de store utearealene er offentlige og åpne for alle. Summen av dette håper Snøhetta skal bevise at arkitektur kan benyttes som et verktøy for å få til reelle samfunnsendringer.

– En felles inngang for menn og kvinner er et viktig symbolsk grep. Et annet eksempel er biblioteket som er åpent for alle og som gjør at menn og kvinner for første gang får anledning til å kysse bak bokhyllene, sier Thorsen.

Les også: – Hvordan skal jeg kunne leve her?

– De sa ikke «kjør på!»

Han erkjenner at de måtte gå noen runder før de bestemte seg for å gå for prosjektet og gjorde et grundig analysearbeid i forkant. Blant annet hadde de møter med flere menneskerettighetsorganisasjoner hjemme i Norge. De var ikke udelt positive.

– De sa ikke «kjør på!». Men de oppfordret oss til å være standhaftige når det gjaldt å få på plass de verdiene vi syntes var viktige. Og det har vi vært. Vi har vært sta i kravet om å satse på en slags sekulær kultur, sier Thorsen.

Det er Saudi-Arabias statlige oljeselskap, Saudi Aramco, som også er verdens største, som er oppdragsgiver og som har fullfinansiert hele prosjektet.

– Har dere fått noen føringer fra oppdragsgiveren?

– Nei. Det har heller vært andre veien. Saudi Aramco representerer på sett og vis verden inn i Saudi-Arabia. De er nærmest en stat i staten og innenfor deres avsperrede får til og med kvinner lov til å kjøre bil, sier Thorsen.

Snøhetta har tidligere sagt nei til å jobbe i Saudi-Arabia på grunn av den autoritære politiske situasjonen og den manglende friheten som praktiseres for blant annet kvinner. Saudi-Arabia styres av en eneveldig konge og hans betrodde kjerne, og har ingen nasjonalforsamling. Politiske partier er forbudt og staten styres etter islamsk lovgivning.

Les også: – Rådgivere kommer sjelden fram i lyset, men veldig ofte er det de som har veldig mye makt

Alle skal få bevege seg fritt

Ifølge sharia-lovgivningen er det ikke tillatt for kvinner å kjøre bil eller bevege seg i det offentlige rom uten slør. Saudi-Arabia har de siste årene riktignok løsnet litt på grepet og i 2009 fikk kvinner stemmerett. Ved lokalvalget i 2015 ble en kvinne for første gang stemt inn som folkevalgt.

Kjetil Trædal Thorsen understreker at det fortsatt er mange prosjekter i Saudi-Arabia han ikke ville gått inn i, men så lenge han ser det som en mulighet for å utfordre det bestående ønsker han å ta sjansen.

Han peker på at Saudi-Arabia er et pluralistisk samfunn med mange motkrefter i befolkningen, som har en snittalder på under 20 år. Det var denne gryende liberaliseringsoptimismen – som han kaller det – han mente å spore i folket som gjorde at han takket ja til prosjektet i 2008.

– Det handlet om vi skulle gjøre det på tross av den politiske situasjon eller på grunn av det. Vi landet på at vi som arkitekter faktisk har muligheten til å påvirke og utvide forståelsen av hvordan et slikt hus kan brukes. Da ble det brukergruppene som bli avgjørende, sier Snøhetta-sjefen.

Snøhetta tar ikke æren for at samfunnet nå er mer åpent for kultur, men ser at arkitekter kan være et viktig forsterkende ledd ved å gi større grupper anledning til å oppleve kultur ved hjelp av arkitektur.

Les også: Hvem skal bygge fremtidens Norge - faglærte fra norske skoler eller billige løsarbeidere?

Har et ansvar

Da Thorsen besøkte arkitekturbiennalen i Venezia i fjor, oppfordret han arkitekter til å ta oppdrag i ikke-demokratiske stater.

– Jeg vil gå så langt som å si at vi som arkitekter har innflytelse, som igjen gir oss et ansvar, til å jobbe for å påvirke autoritære regimer i demokratisk retning.

Thorsen snakker gjerne i store bokstaver når han skal beskrive innflytelsen hans firma har hatt i internasjonale prosjekter. Han mener således at deres første, store jobb i utlandet – Biblioteket i Alexandria i Egypt, som sto ferdig i 2003 – bidro til en økt holdning til kunnskapsformidling og til byen som sosial arena, at bygget kan sies å ha hatt en rolle i detroniseringen av Mubarak under den arabiske våren i 2011.

Gaute Brochmann, arkitekt og skribent i Morgenbladet, tok opp tematikken rundt hva norsk arkitektureksport burde handle om i en kronikk på NRKs Ytring for en tid tilbake.

Kritikeren mener norsk arkitektureksport bør handle minst mulig om å tjene penger på vakre bygg. Brochmann skriver:

– Du kan ikke uten videre demokratisere en diktator ved å tegne ham et humant hus. Men som arkitekt er dette muligheten du har til å gjøre et forsøk.

Brochmann berømmer Snøhetta for intensjonen, men poengterer at han ikke har noen forutsetninger for å si noe om hvorvidt Saudi-Arabia kan endres som samfunn gjennom dette storstilte kulturhus-prosjektet.

– Man kan sikkert kalle Snøhettas prosjekt for naivt eller PR-orientert, men hvis alternativet er arkitekter som ikke har troen på at arkitektur kan bidra til samfunnsendring, fortrekker jeg den første kategorien, sier Brochmann til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet

Det nye bygget inneholder også en stor hall som skal fungere både som utstillingsplass og sosiale eventer som banketter og konferanser. Foto: Snøhetta/Mir
Det nye bygget inneholder også en stor hall som skal fungere både som utstillingsplass og sosiale eventer som banketter og konferanser. Foto: Snøhetta/Mir

Sosialt prosjekt

Brochmann definerer sosial arkitektur som noe som bidrar til å skape gratiskvaliteter utover det programmet det egentlig skal betjene. Han mener i så måte at det nye Nasjonalmuseet ser ut til å bli det stikk motsatte.

– Det ligger an til å bli ekstremt usosialt, med én eneste inngang, ingen passasjer, betaling i døra og tette steinvegger som ikke engang henvender seg til byen rundt.

Han trekker fram Operaen i Bjørvika som et sosialt prosjekt, hvor man har klart å gjøre et i utgangspunktet elitært konsept som opera om til et hus hvor alle kan oppholde seg på, vandre gjennom eller ta en kaffe.

Snøhetta hadde også inne et forslag i konkurransen om å tegne Nasjonalmuseet, og Kjetil Trædal Thorsen blir taus når vi spør om hvordan han synes vinnerutkastet er løst.

Etter en liten tenkepause sier han:

– Vi ville aldri ha tegnet et slikt hus. Vi er opptatt av hybridtenkning i byarkitekturen, at det samme bygget kan brukes til flere ting. Flerbruk åpner både for bredere bruk og bredere publikum, sier Thorsen.

Begrepet sosial arkitektur er ikke nytt, men har tradisjonelt sett vært knyttet tett opp til boligbygging. Begrepet springer ut fra Gro Harlem Brundtlands kjente, politiske motto ´bærekraftig utvikling´, som ble formulert i FN-rapporten fra 1987.

Les også: Brevet fra Anne Franks pappa

Saken fortsetter under bildet

Alle skal få bevege seg fritt i det storstilte kulturhuset i Dhahran. Her er ingen rom, bortsett fra bønnerommene, separert mellom kvinner og menn. Foto: Snøhetta/Mir
Alle skal få bevege seg fritt i det storstilte kulturhuset i Dhahran. Her er ingen rom, bortsett fra bønnerommene, separert mellom kvinner og menn. Foto: Snøhetta/Mir

– Mulighet for inkludering

Mens Brundtland-kommisjonen mest tok utgangspunkt i de miljømessige aspektene ved bærekraft-begrepet, handler sosial bærekraft i arkitekturen mer konkret om den verdien som gjelder for mer enn det fysiske uttrykket og funksjonen på selve bygningen og området.

Fagsjef i Norske arkitekters landsforbund, Camilla Moneta, mener sosialt bærekraftige løsninger betyr tilgjengelighet, handlingsrom og mulighet for godt liv for alle, uansett funksjonsdyktighet og lommebok.

– Måten vi planlegger og løser bygg og byrom, kan skape muligheten for inkludering og deltakelse for ulike mennesker, forklarer hun.

– På hvilken måte kan det ha innvirkning på samfunnsutviklingen?

– Våre bygde omgivelser har stor innvirkning på både trivsel og folkehelse, kriminalitetsutvikling og muligheten for sosiale fellesskap. Måten vi formgir våre omgivelser på kan i stor grad medvirke til å skape et samfunn der likeverd står høyt, sier fagsjefen, som representerer den norske arkitektstanden.

Hun peker på Regjeringskvartalet som et veldig aktuelt eksempel, hvor sju ulike team denne uka presenterte sine forslag. Som ventet er det mye fokus på sikkerhet og trygghet.

– Det er også lagt vekt på tilgjengelighet for alle og en fysisk integrering med resten av byen. Alle forslagene gir mulighet for et aktivt byrom. Slik kan arkitektur bidra til sosial interaksjon og inkludering, verdier som jo understøtter vårt demokratiske samfunn, sier Moneta.

Les også: Der fangene drømmer om Norge

Vil gjøre det lettere for mennesker å møtes

Siv Helene Stangeland, partner i det Stavanger/Oslo-baserte arkitektfirmaet Helen & Hard, har alltid med seg det sosiale aspektet i bakhodet når hun planlegger nye prosjekter.

– Vi tenker for eksempel alltid på hvordan vi best kan organisere rommene og de ulike funksjonene for at det skal bli lettere for mennesker å møtes, sier Stangeland.

Hvordan skal man for eksempel lage inngangspartiet til en boligblokk? Alle steder der mennesker skal inn og ut kan være et møtepunkt for å skape en tilhørighet til et sosialt fellesskap, påstår arkitekten.

I prosjektet Tre Tårn i Sandnes, et boligkompleks med 114 leiligheter, valgte arkitektene å konsentrere bebyggelsen mest mulig og heller fokusere på et stort og grønt uteareal.

– Vi valgte å legge lekeapparater, trimapparater, sykkelparkering, bord, benker og inngangspartier sammen. Målet var å skape en intensivert sone hvor folk møtes, sier Stangeland.

Saken fortsetter under bildet

I boligprosjektet Tre Tårn i Sandnes valgte arkitektene i Helen & Hard å konsentrere bebyggelsen og heller fokusere på et stort, felles uteareal. Foto: Helen & Hard
I boligprosjektet Tre Tårn i Sandnes valgte arkitektene i Helen & Hard å konsentrere bebyggelsen og heller fokusere på et stort, felles uteareal. Foto: Helen & Hard

Arkitektene i Helen & Hard er i øyeblikket opptatt med flere prosjekter med fokus på bofellesskap. Et av dem kalles Vindmøllebakken, som er et bokollektiv i Stavanger. I den sammenheng har de sammen med investor Sissel Leire og industridesigner Kristi Støren Wigum utviklet en modell de kaller «gaining by sharing», som innebærer at ved å dele oppnår man ikke bare miljøgevinster, men også sosiale gevinster.

– Det handler om hvordan arkitektur kan ivareta sosiale behov. Det kan være med på å motvirke at folk blir ensomme. Den romlige strukturen legger opp til at man kan hjelpe hverandre­ i hverdagen, som for eksempel hvis du er aleneforelder, sier Stangeland­.

– En spydspiss

Tilbake på Snøhettas lagerskur på Vippetangen mener Kjetil Trædal Thorsen det er en økende tendens blant arkitekter å ha en sosial agenda.

Han trekker fram fjorårets vinner av Pritzker-prisen, som blir regnet som verdens viktigste arkitektpris, chileneren Alejandro Aravena, som en foregangsfigur for den sosiale arkitekturen. Aravena har gjennom sitt prosjekt ELEMENTAL fått bygget over 2500 leiligheter til familier med mindre økonomiske muskler.

Arkitekturen kan og bør være et godt verktøy for demokratiseringsprosessen, mener Snøhetta-sjef Kjetil Trædal Thorsen. Foto: Mimsy Møller
Arkitekturen kan og bør være et godt verktøy for demokratiseringsprosessen, mener Snøhetta-sjef Kjetil Trædal Thorsen. Foto: Mimsy Møller

– Vi mener at arkitekturen kan og bør være et godt verktøy – en spydspiss – for demokratiseringsprosessen. Et politisk verktøy som kan brukes til en endring til noe bedre, sier Thorsen

Han får støtte av arkitekt Siv Helene Stangeland i Stavanger, men er hun er ikke like skråsikker som Thorsen når det gjelder arkitektenes innflytelse i autoritære stater som Saudi-Arabia.

– Vi tenker ofte at det bare er det ferdige bygget som har en påvirkning, men det er like mye prosessen med å få det realisert. Ikonbygg som King Abdulaziz Center for World Culture får jo mye oppmerksomhet, som igjen kan få en stor symbolverdi for ønsket om endring, sier Stangeland.

– Mer enn det den felles inngangen for menn og kvinner har.

Saken er først publisert på Dagsavisen.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:25 Fallet fortsetter på børsen i Japan01:19 Equinor dropper planene om leteboring utenfor kysten av Australia01:05 Italiensk turist på Tenerife smittet av covid-1900:22 To beboere ved Veslemannen ber om erstatning00:09 SAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene23:50 Daglig leder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter dødsbrann på Toten23:21 West Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe23:13 SAS henter 360 passasjer fra Kanariøyene22:56 West Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe22:43 Weinsteins anklagere mener en æra er over21:49 En av tre ungdommer vurderer å flytte fra Nord-Norge21:47 NASA-pioner Katherine Johnson er død21:42 Sivertsen håper Solberg har tillit til ham21:39 To til sykehus etter at bil havnet på taket21:15 NASA finner bevis for Mars-skjelv20:53 1000 forskere vil ha folk i gatene: «Katastrofen skjer foran øynene våre»20:13 Politiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre19:40 Tegnet toppløse damer – risikerer seks års fengsel19:27 I dag fikk Geir-Inge Sivertsen permisjon i Troms og Finnmark18:31 Solberg: Sivertsen er hjemme og rydder opp18:04 Hvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?17:56 Harvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt17:19 Roper varsko om fuglene: – Nærmer oss en bølge av utryddelser16:34 WHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07 Kollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03 Vei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45 Politiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland15:30 Merkels parti skal velge ny leder 25. april15:15 Tidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13 Grønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31 50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03 USA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02 Kvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks13:39 Ingen tatt av skredet ved Jostedalsbreen13:24 Malaysias statsminister går av13:23 Flere fotballforbund forbyr barn å heade ballen på trening13:09 Mer lønnskrøll for fiskeriministeren: – God gammeldags grådighet13:04 Erling Sandmo er død12:33 Norsk bokser risikerer fire års utelukkelse for EPO-bruk12:32 Fem døde av det nye koronaviruset i Italia12:04 Anmelder fiskeriministeren for bedrageri12:03 Rüdiger: – Rasistene har vunnet11:49 Kraftige virus-fall på europeiske børser11:17 Iranske myndigheter avviser at 50 er døde av det nye koronaviruset11:17 Aps Marianne Marthinsen gir seg i politikken11:16 Mann ringte ned 112-sentralen – ble fratatt telefonen10:33 Åpningskampen i fotball-EM spilles på Old Trafford10:32 Tiltalt tsjekker erkjenner drap på Frogner09:51 Tidligere Premier League-spiller klar for AaFK09:50 Hovland med jafs på golfrankingen09:45 Våteste nyår i Bergen siden 186109:41 Klopp: – Ikke svekket lag mot West Ham tross tap09:26 Fiskeriministeren: Denne saken ble helt feil09:24 En av fem strøk til statsborgerprøven09:24 Oslo Børs faller kraftig på grunn av virusfrykt09:00 MDGs fylkesleder i Rogaland meldte seg ut av partiet08:18 Durek Verrett avviser brudd: – Vi bryr oss ikke om disse ryktene07:51 Virustilfeller registrert i Bahrain og Kuwait07:48 18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet07:46 Beboere evakuert etter røykutvikling i bygård i Bergen07:40 Tredje strake St. Louis-tap for Zuccarellos Wild07:30 Norwegian og SAS gjør seg klare for å få sandfaste reisende hjem07:28 Trump hyllet av over 100.000 i India07:22 Raser mot 460 nye finanslover fra EU: – Enorme tall. Nå må vi ta en pause07:21 Det kan hende Putin dropper «splitt og hersk»-taktikken07:00 Olsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt06:37 Mann behandles for brannskader etter husbrann06:30 Sanders leder etter seier i Nevada, men noen demokrater er bekymret06:23 Kina utsetter årets Folkekongress på grunn av virusutbruddet06:08 Ny vurdering av Flåmsbana mandag06:00 Marerittet over for Kristiansen, reddet Györ til seier og vil til OL05:58 Politiet styrker Dark Room-etterforskningen05:50 Dette skjedde i natt05:50 Dette skjer i dag05:45 Friske personer får forlate Wuhan05:30 Klart for rettsmøte om USAs utleveringskrav mot Assange05:00 Asias børser faller etter nyheter om flere virusdøde04:59 Arbeidstilsynet vil ta ansvar for yrkesdykkerne04:30 Trump ser fram til kongelig mottakelse i India04:12 Sanders villig til å møte Nord-Koreas Kim om han blir president04:09 Norsk 15-åring vant 30.000 dollar i Fortnite-turnering04:05 Leger Uten Grenser krediterer samme sitat med ulike navn03:18 Sør-Korea melder om flere syke og døde av covid-1902:50 Togos president gjenvalgt for fjerde gang02:26 Tre til sykehus etter utforkjøring i Rendalen02:12 Syklist siktet for drapsforsøk etter krangel med bilist i Sverige01:37 Israel bombet mål på Gazastripen og i Syria etter rakettangrep00:52 Togtrafikk mellom Østerrike og Italia åpnet etter mistanke om virus00:34 Utforkjøring på Nordmøre00:09 Motvillige menn får skylden for lave fødselstall23:43 Katastrofevalg for høyresiden i Hamburg23:27 Neymar utvist da PSG bød opp til målfest23:24 Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama23:01 Atletico snudde til viktig seier22:41 Viktor Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama21:52 Østerrike stanser togtrafikk til Italia på grunn av virus21:39 Arbeidstilsynet: Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i XXL21:20 Ødegaard-lagkamerat vil ikke tilbake til Haalands Dortmund20:54 Norske turister sitter værfast på Gran Canaria – flyavganger kansellert20:27 Funn kaster nytt lys over fortidsmenneskets ritualer
Siste nytt
01:25VerdenFallet fortsetter på børsen i Japan01:19NorgeEquinor dropper planene om leteboring utenfor kysten av Australia01:05VerdenItaliensk turist på Tenerife smittet av covid-1900:22NorgeTo beboere ved Veslemannen ber om erstatning00:09NorgeSAS og Norwegian henter 1.159 passasjerer fra Kanariøyene23:50NorgeDaglig leder tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter dødsbrann på Toten23:21SportWest Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe23:13ReiseSAS henter 360 passasjer fra Kanariøyene22:56SportWest Ham sjokkerte på Anfield, Liverpool fikk seiershjelp av keepertabbe22:43VerdenWeinsteins anklagere mener en æra er over21:49NorgeEn av tre ungdommer vurderer å flytte fra Nord-Norge21:47VerdenNASA-pioner Katherine Johnson er død21:42NorgeSivertsen håper Solberg har tillit til ham21:39NorgeTo til sykehus etter at bil havnet på taket21:15Helse og livsstilNASA finner bevis for Mars-skjelv20:53Verden1000 forskere vil ha folk i gatene: «Katastrofen skjer foran øynene våre»20:13NorgePolitiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre19:40VerdenTegnet toppløse damer – risikerer seks års fengsel19:27PolitikkI dag fikk Geir-Inge Sivertsen permisjon i Troms og Finnmark18:31PolitikkSolberg: Sivertsen er hjemme og rydder opp18:04NorgeHvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?17:56VerdenHarvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt17:19NorgeRoper varsko om fuglene: – Nærmer oss en bølge av utryddelser16:34Helse og livsstilWHO: Verden må forberede seg på potensiell pandemi16:07SportKollen-arrangøren gir ikke opp å få løperne inn til Frognerseteren16:03NorgeVei på Osterøy gjenåpnet etter ras15:45VerdenPolitiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland15:30PolitikkMerkels parti skal velge ny leder 25. april15:15PolitikkTidligere statsminister i retten for å ha lønnet kona millioner15:13Helse og livsstilGrønt lys til legemiddel mot atopisk eksem14:31Penger50-åring tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn14:03VerdenUSA om Assange: – Journalistikk er ingen unnskylding for kriminalitet14:02MotorKvinne strøk på teoriprøven 49 ganger – dømt for juks13:39NorgeIngen tatt av skredet ved Jostedalsbreen13:24PolitikkMalaysias statsminister går av13:23SportFlere fotballforbund forbyr barn å heade ballen på trening13:09PolitikkMer lønnskrøll for fiskeriministeren: – God gammeldags grådighet13:04KulturErling Sandmo er død12:33SportNorsk bokser risikerer fire års utelukkelse for EPO-bruk12:32Helse og livsstilFem døde av det nye koronaviruset i Italia12:04PolitikkAnmelder fiskeriministeren for bedrageri12:03SportRüdiger: – Rasistene har vunnet11:49PengerKraftige virus-fall på europeiske børser11:17Helse og livsstilIranske myndigheter avviser at 50 er døde av det nye koronaviruset11:17PolitikkAps Marianne Marthinsen gir seg i politikken11:16NorgeMann ringte ned 112-sentralen – ble fratatt telefonen10:33SportÅpningskampen i fotball-EM spilles på Old Trafford10:32NorgeTiltalt tsjekker erkjenner drap på Frogner09:51SportTidligere Premier League-spiller klar for AaFK09:50SportHovland med jafs på golfrankingen09:45NorgeVåteste nyår i Bergen siden 186109:41SportKlopp: – Ikke svekket lag mot West Ham tross tap09:26PolitikkFiskeriministeren: Denne saken ble helt feil09:24NorgeEn av fem strøk til statsborgerprøven09:24PengerOslo Børs faller kraftig på grunn av virusfrykt09:00PolitikkMDGs fylkesleder i Rogaland meldte seg ut av partiet08:18KulturDurek Verrett avviser brudd: – Vi bryr oss ikke om disse ryktene07:51Helse og livsstilVirustilfeller registrert i Bahrain og Kuwait07:48Norge18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet07:46NorgeBeboere evakuert etter røykutvikling i bygård i Bergen07:40SportTredje strake St. Louis-tap for Zuccarellos Wild07:30ReiseNorwegian og SAS gjør seg klare for å få sandfaste reisende hjem07:28PolitikkTrump hyllet av over 100.000 i India07:22PolitikkRaser mot 460 nye finanslover fra EU: – Enorme tall. Nå må vi ta en pause07:21StemmerDet kan hende Putin dropper «splitt og hersk»-taktikken07:00PengerOlsbu Røiseland og Thingnes Bø med heftig VM-inntekt06:37NorgeMann behandles for brannskader etter husbrann06:30PolitikkSanders leder etter seier i Nevada, men noen demokrater er bekymret06:23Helse og livsstilKina utsetter årets Folkekongress på grunn av virusutbruddet06:08NorgeNy vurdering av Flåmsbana mandag06:00SportMarerittet over for Kristiansen, reddet Györ til seier og vil til OL05:58NorgePolitiet styrker Dark Room-etterforskningen05:50NorgeDette skjedde i natt05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenFriske personer får forlate Wuhan05:30VerdenKlart for rettsmøte om USAs utleveringskrav mot Assange05:00PengerAsias børser faller etter nyheter om flere virusdøde04:59NorgeArbeidstilsynet vil ta ansvar for yrkesdykkerne04:30VerdenTrump ser fram til kongelig mottakelse i India04:12PolitikkSanders villig til å møte Nord-Koreas Kim om han blir president04:09SportNorsk 15-åring vant 30.000 dollar i Fortnite-turnering04:05NorgeLeger Uten Grenser krediterer samme sitat med ulike navn03:18VerdenSør-Korea melder om flere syke og døde av covid-1902:50PolitikkTogos president gjenvalgt for fjerde gang02:26NorgeTre til sykehus etter utforkjøring i Rendalen02:12VerdenSyklist siktet for drapsforsøk etter krangel med bilist i Sverige01:37VerdenIsrael bombet mål på Gazastripen og i Syria etter rakettangrep00:52VerdenTogtrafikk mellom Østerrike og Italia åpnet etter mistanke om virus00:34NorgeUtforkjøring på Nordmøre00:09Helse og livsstilMotvillige menn får skylden for lave fødselstall23:43PolitikkKatastrofevalg for høyresiden i Hamburg23:27SportNeymar utvist da PSG bød opp til målfest23:24SportHovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama23:01SportAtletico snudde til viktig seier22:41SportViktor Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama21:52VerdenØsterrike stanser togtrafikk til Italia på grunn av virus21:39PengerArbeidstilsynet: Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i XXL21:20SportØdegaard-lagkamerat vil ikke tilbake til Haalands Dortmund20:54VerdenNorske turister sitter værfast på Gran Canaria – flyavganger kansellert20:27VerdenFunn kaster nytt lys over fortidsmenneskets ritualer
Populært