Meny

Rydding av atomavfall fra Andrejevabukta er igangsatt

Forfallet er påfallende i Andrejevabukta som tidligere var Nordflåtens hovedlager for uranbrensel fra atomubåter. Denne uken ble de første brenselsstavene fra ubåtreaktorene hentet ut for utskipning til atomanlegget i Majak i Uralfjellene. Foto: NTB scanpix
Forfallet er påfallende i Andrejevabukta som tidligere var Nordflåtens hovedlager for uranbrensel fra atomubåter. Denne uken ble de første brenselsstavene fra ubåtreaktorene hentet ut for utskipning til atomanlegget i Majak i Uralfjellene. Foto: NTB scanpix
Arbeidet med å flytte atomavfall fra Andrejevabukta på Kolahalvøya i Russland, fem mil fra grensen til Norge, er igangsatt. 

De første sju av totalt 22.000 brenselsstaver er denne uka tatt ut av de gamle atomlagringsanleggene, skriver Independent Barents Observer.

I Andrejevabukta ligger om lag hundre reaktorer fra ubåter. I hver reaktor er det fra femti til noen hundre brenselsstaver i et brenselselement. Hver stav er tre-fire meter lang, én til to centimeter i diameter og inneholder ett til to kilo uran.

Fra Andrejeva skal brenselsstavene fraktes på skipet Rossita til den sivile atomisbryterbasen Atomflot i Murmansk. Derfra skal de transporteres med jernbane til Majak i Sør-Uralfjellene, som huser et av de største atomanleggene i Russland.

Rossita går fra kai i Andrejeva for første gang 27. juni. Da skal utenriksminister Børge Brende være til stede på atomavfallsplassen.

Norge har siden 1997 tatt del i sikring av området og har per 2016 brukt omkring 250 millioner kroner på å bygge anlegg og systemer, ifølge Sør-Varanger Avis.

Populært