Flyktninger fra Somalia mister flyktningstatus

UDI har nå sendt ut vedtak til enkelte flyktninger fra Mogadishu i Somalia om at de ikke lenger har status som flyktninger i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor varslet Utlendingsdirektoratet 120 flyktninger fra Mogadishu om at man ville vurdere oppholdsgrunnlaget deres på nytt. Det har UDI nå gjort, og vurderingen er at sikkerhetssituasjonen i Somalias hovedstad vurderes å være vesentlig bedre og at denne tilstanden har en viss varighet. Årsaken er at al-Shabaab trakk seg ut høsten 2012.

– Dette er personer som helt legitimt fikk asyl i Norge fordi situasjonen i Mogadishu den gangen gjorde at de hadde krav på beskyttelse. Når vi etter tre år behandler søknader om permanent opphold, har Justis- og beredskapsdepartementet pålagt oss å vurdere oppholdsgrunnlaget på nytt, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en generell instruks om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse når beskyttelsesbehovet er bortfalt.

De flyktningene fra Somalia som omfattes av ordningen, er 1.600 personer som har fått midlertidig opphold og beskyttelse i Norge.

– I saker der vi fatter vedtak om opphør, vil vi samtidig vurdere om personen likevel bør få fortsatt oppholdstillatelse i Norge på grunn av sterke menneskelige hensyn som tilknytning til Norge, eventuelle barns beste eller helseproblemer, sier Jendal.