Stemmer/Nyheter:Derfor tar klimaskeptikeren feil

Se video i vinduet over.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Lei av folk som sier at klimakrisa ikke er reell? Her har du ti av klimaforskernes bevis for at jorda blir varmere av menneskeskapte CO2-utslipp:

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Christina Benjaminsen - Gemini.no

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen
Christina Benjaminsen, redaktør for SINTEF-stoffet i Gemini.no.
Christina Benjaminsen, redaktør for SINTEF-stoffet i Gemini.no.

Innlegget er skrevet av Christina Benjaminsen, redaktør for SINTEF-stoffet i Gemini.no.

Påstand 1: Det er økt solaktivitet som har fått temperaturen til å stige

Nei. Sola har hatt høy, men jevn aktivitet i 30 år, mens temperaturen på jorda har økt kraftig i samme periode. De svingningene som har vært er målt med satelitter. Ifølge beregninger fra Max Planck Institute har ikke aktiviteten økt like mye som temperaturendringene på jorda tilsier.

Det kan kanskje til og med være at sola har hatt en svakt avkjølende effekt de siste 35 årene.

(Saken fortsetter under)

Mektige snøkledde fjell på den andre siden av Adventfjorden på Svalbard. Foto: Berit Roald / Scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Mektige snøkledde fjell på den andre siden av Adventfjorden på Svalbard. Foto: Berit Roald / Scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Påstand 2: Klimaet har endra seg før, og svingninger som det vi ser nå er normalt. Svalbard har for eksempel vært tropisk

Nei, klimaendringer i et tempo som vi ser nå, har aldri skjedd før. Dette vet vi fra borekjerner tatt av is som er opp mot 800.000 år gammel. Prøvene gir oss svært nøyaktig oversikt over historiske temperaturvariasjoner og nivået av CO2 i atmosfæren gjennom mange tusen år, fordi vi kan analysere hva luftboblene i isen inneholder. Mønsteret er klart: Når CO2-nivået øker, øker også temperaturen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det stemmer at Svalbard var tropisk for femti millioner år siden. Men det betyr også at miljøet har hatt millioner av år til å justere seg på. I dag viser satellittbilder fra flere kilder at pol-is forsvinner og innsjøer tørker inn så raskt at naturen ikke rekker å tilpasse seg endringene.

Les mer om is-prøver som klimaarkiv.

Påstand 3: Det har blitt mer is i Antarktis. Det betyr at det har blitt kaldere, ikke varmere

Nei, påstanden er feil. Her må det skilles mellom landis og havis. Varmere luft gjør at landisen i Antarktis smelter mer enn normalt. Smeltevannet havner i havet, og gjør at havet blir mindre salt. Når vinteren kommer fryser vannet lettere, og havisen øker i omfang. Det er også verd å merke seg at det er store forskjeller mellom det som skjer øst (mer havis) og det som skjer vest (mindre havis) i Antarktis.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Området er dobbelt så stort som Australia. Ifølge NASA som følger isens endringer i Antarktis svært nøye gjennom satelittbilder, smelter den gradvis - totalt sett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer om dette her:

(Saken fortsetter under)

Landisen i Antarktis smelter mer enn normalt. Foto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Landisen i Antarktis smelter mer enn normalt. Foto: NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Påstand 4: Det finnes ingen bevis for at jorda egentlig har blitt varmere pga CO2-utslipp

Jo. Vi vet at CO2-nivået i atmosfæren er på det høyeste nivået på fire millioner år.

Dessuten vet vi at CO2 er en drivhusgass - og det gir økt temperatur på jorda. Det siste ble oppdaget allerede på 1820-tallet av den franske fysikeren og matematikeren Joseph Fourier.

I tillegg har vi som nevnt de mange tusen år gamle is-prøvene som gir oss nøyaktige, historiske tall der både co2- nivå og temperatur sammenfaller. Med andre ord: Vi vet at det har vært mye CO2 i perioder med varmt vær og omvendt. Typisk har det vært slik at når temperaturen øker, avgir havene mer CO2, som igjen gir høyere temperatur.

Påstand 5: Jo mer CO2 vi har, jo bedre er det for alt som vokser og gror

Det er riktig at vi trenger CO2 for planters vekst. Men plantene på jorda makter ikke å ta opp de store mengdene med CO2 som vi slipper ut.

Med andre ord: vi har nå sluppet mye mer CO2 enn naturen klarer å ta opp i sitt eget kretsløp, som følge av at vi brenner olje, kull og gass. Overskuddet er så stort at de menneskelige utslippene må reduseres med så mye som 80-90 prosent for å nå naturens balansepunkt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Påstand 6: Varmere klima er en fordel

Det stemmer ikke. Her hjemme får vi sannsynligvis mer sommer, mer regn og mildere vintre. Men i andre og større deler av verden har vi sett varmerekorder opp mot 50 grader, blant annet i India og Pakistan. Regntiden er også forskjøvet i store deler av det afrikanske kontinentet. Resultatet er tørke som har tatt livet av både mennesker og beitedyr. Disse konsekvensene er i tråd med det klimaforskerne forutså allerede for 20 år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Temperaturendringene gjør blant annet at vi må ta høyde for en ny flyktningestrøm, da tørke og hete vil føre til matmangel i store deler av verden. Et grunnleggende problemet er at vi har befolket verden som om den er konstant og ikke i endring. Raske endringer gir svært uheldige og usosiale utslag: Det er ofte de fattigste som er bosatt i ustabile og utsatte områder som elvedeltaer, flomutsatte- og tørre områder som vil bli påvirket først.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I tillegg påvirkes havet med å bli surere og varmere. Når havet blir varmere, utvider det seg og tar større plass. Derfor stiger havnivået. Mens surere hav fører til at arter som bruker kalk til å danne skall kan få store problemer – med ringvirkninger for dyrene som beiter på disse. Et annet eksempel er at korallrev blekner og dør – noe forskerne mener skjer allerede på barriererevet utenfor Australia.

(Saken fortsetter under)

Bildet til venstre viser blekede koraller ved Lizard Island ved Great Barrier Reef utenfor kysten av Australia. På bildet til høyre, som er tatt på samme sted noen måneder senere, har korallene dødd. Foto: NTB scanpix
Bildet til venstre viser blekede koraller ved Lizard Island ved Great Barrier Reef utenfor kysten av Australia. På bildet til høyre, som er tatt på samme sted noen måneder senere, har korallene dødd. Foto: NTB scanpix

Påstand 7: «Mange forskere» sier at klimakrisa er en bløff

Ja. Men 97 prosent av verdens klimaforskere er enige i at vi står overfor menneskeskapt temperaturøkning. Det er også forskjeller mellom forskere som bruker statistiske analyser av temperaturen på jorda og de som bruker klimamodeller.

Klimaforskerne i IPPC og FN bruker imidlertid klimamodeller . En klimamodell er basert på matematiske likninger som beskriver både fysiske og kjemiske lover på jorda og er dermed mye mer omfattende enn statistiske analyser.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan lese mer om klimamodeller her.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Påstand 8: Temperaturøkningen i atmosfæren har stagnert de siste årene

Riktig. Den satellittmålte temperaturen oppe i atmosfæren har ikke steget mye siden 1998. Men den atmosfæriske temperaturen påvirker ikke klimaet i samme grad som temperaturer målt på jordas overflate.

Temperaturen nede på jorda har imidlertid økt jevnt og trutt: Dette bekreftes av målinger fra NASA, det amerikanske meteorologiske institutt og det britiske meteorologiske instituttet som har sammenfallende resultater. Siden 1998 har vi satt flere varmerekorder, først i 2005, så i 2010, 2014 og til slutt i 2015. Og målingene viser ingen tegn til at oppvarmingen bremser.

Her finner du mer info om måling av temperaturer på jorda:

(Saken fortsetter under)

I 2016 måtte parkvokterne i Sør-Afrikas største nasjonalpark avlivet 350 bøfler (bildet) og flodhester som følge av den mest alvorlige tørken i regionen på mer enn tre tiår. Foto: AP Photo/Kevin Anderson
I 2016 måtte parkvokterne i Sør-Afrikas største nasjonalpark avlivet 350 bøfler (bildet) og flodhester som følge av den mest alvorlige tørken i regionen på mer enn tre tiår. Foto: AP Photo/Kevin Anderson

Påstand 9: Forskere som påstår at klimaendringene er reelle, er tatt i juks

Nei, dette er tilbakevist. Påstanden fikk i sin tid stor pressedekning. Flere granskningskommisjoner har konkludert med at FNs klimapanel ikke har jukset. Men to feil er avdekket: Mest kjent er det at IPCC skrev at 80 prosent av isbreene i Himalaya vil smelte innen 2035 – det såkalte Climate-gate. Anslaget er helt feil, og IPCC har trukket det tilbake og beklaget det. Den andre feilen som IPCC har erkjent, er opplysningen om at 55 prosent av Nederland ligger under havnivå. Det riktige er 24 prosent. Til IPCCs forsvar kan det sies at de hadde fått de ukorrekte tallene fra nederlandske miljømyndigheter. Ingen av feilene rokker ved noen av konklusjonene og anbefalingene i IPCC-rapportene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les mer:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimajuks tilbakevist, men ikke i pressen

Klimaforskere renvasket

Påstand 10: Om vi stopper ALLE CO2-utslipp i morra, vil vi unngå klimaendringer

Nei. Klimaet ville stabilisere seg, men ikke på dagens nivå. Målinger viser at vi vil ha forhøyet co2-nivå i flere hundrede år, selv om vi stanser alle kutt i CO2-utslipp. Dette gjør det viktig å finne teknologier som kan sørge for fangst og lagring av CO2 – også etter at vi har klart å bremse utslippene til et bærekraftig nivå. Dette er nødvendig selv om det er fordyrende. Uten slike løsninger vil klimaendringene eskalere, noe som vi koste samfunnet langt mer enn fangst og lagring, som for eksempel økt havnivå, ivaretakelse av klimaflyktninger, tap av biologisk mangfold, og mer uvær.

Les mer om hvorfor vi også må fjerne eksisterende CO2 fraatmosfæren.

Faglige kilder i denne artikkelen har vært Cicero, Skeptical Science, FNs klimapanel, SINTEF og Norsk klimastiftelse.

SINTEF og NTNU anerkjenner Det internasjonale klimapanelet og FNs klimapanel, og jobber hver dag med å finne teknologiske løsninger knyttet til global oppvarming og CO2-utslipp.

Saken er opprinnelig publisert på Gemini.no