Meny

– Et nytt Tsjernobyl kan skje før vi aner

Atomkraftverket Three Mile Island i Pennsylvania i USA hadde en alvorlig reaktorulykke 28. mars 1979, da reaktor nummer 2 gjennomgikk en delvis nedsmelting. Arkivfoto fra 2004. Foto: Chris Gardner / AP

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Den neste atomulykken kan komme tidligere og bli mer omfattende enn publikum innser, advarer britiske og sveitsiske forskere etter en omfattende studie.

Forskere fra Sussex-universitetet i Storbritannia og den tekniske høgskolen ETH Zürich i Sveits har samarbeidet om den mest omfattende statistiske analysen av atomulykker og -hendelser noen gang.

– Våre funn viser at risikonivået knyttet til atomkraft er ekstremt høy, sier studiens hovedforfatter, Spencer Whatley, i en pressemelding fra Sussex-universitetet.

Studien tyder ifølge forskerne på at atomkraft er underkjent som «ekstrem risiko», og at store endringer fremdeles er nødvendig for å forebygge fremtidige katastrofer.

– Selv om vi også har påvist positiv effekt av atomindustriens opprydning etter ulykker som den ved Three Mile Island og Tsjernobyl, har ikke disse tiltakene fjernet faren for katastrofer som ved Fukushima-anlegget fullstendig. Å fjerne risikoen helt vil kreve enorme endringer i de eksisterende reaktorene, som i hovedsak er andregenerasjons atomteknologi, sier Whatley.

Den «nye, sikre, forseglingsstrukturen» med sarkofagen som dekker den skadde fjerde reaktoren i bakgrunnen, ved atomkraftverket i Tsjernobyl i Ukraina. Foto fra april 2016. Foto: Valentyn Ogirenko / Reuters

Forskerne har tatt for seg 200 atomulykker og holdt dem opp mot atomindustriens respons på tidligere hendelser. De gir en dyster vurdering av risikoen knyttet til atomkraft.

Risikoanalytikerne som står bak studien advarer om at den neste katastrofen i tilsvarende omfang som Tsjernobyl eller Fukushima kan skje før offentligheten aner.

Forskerne anslår at hendelser med omfang som katastrofene ved atomanleggene i Fukushima og Tsjernobyl fremdeles er «sannsynlige» en eller to ganger per århundre, og at ulykker med omfang som nedsmeltingen ved Three Mile Island i USA i 1979 (med en skadekostnad omkring 83 milliarder kroner) er sannsynlig hvert 10-20 år.

Les også: 75,1 prosent av norsk strømforbruk i 2015 var fossil- og atomkraft

– Dårlige og mangelfulle data

Studien er offentliggjort i to artikler i tidsskriftene Energy Research & Social Science og Risk Analysis. Den øker presset mot atomindustrien om å bli mer åpne med data om ulykkene.

– «Dårlige og svært mangelfulle» offentlige data fra atomindustrien gir en overdreven selvtillit med tanke på faktisk risiko, advarer studien.

Forskerne viser til at deres uavhengige analyse inneholder tre ganger så mange data som industrien selv har gjort tilgjengelig for offentligheten. Studien mener noe av forklaringen kan ligge i Det internasjonale atomenergibyråets dobbeltrolle, der byrået både regulerer, men også fremmer bruken av atomkraft.

Forskerne fant sine data i rapporter, forskningsartikler, pressemeldinger og avisartikler. «Resultatet er et sett data uten sidestykke, det dobbelte av dataene i den nærmeste sammenlignbare uavhengige analysen», heter det i Sussex-universitetets pressemelding.

Studiens forfattere understreker at slike data er en viktig ressurs som hele tiden må videreutvikles og være offentlig tilgjengelig.

Pressefolk og ansatte ved Tokyo Electric PresPower Co. (TEPCO) i bygningen til reaktor nummer 4 ved atomkraftverket TEPCO Fukushima Daiichi i Japan. Arkivfoto fra november 2013. Foto: © Pool New / Reuters / Reuters

– Våre resultater er et varsku. Den neste atomulykken kan komme tidligere og bli mer omfattende enn publikum innser, sier professor Benjamin Sovacool i Sussex Energy Group ved Sussex-universitetet, en av studiens medforfattere.

Les også: Fukushima etter katastrofen

– Gamle anlegg får fornyet lisens

Forskerne oppfordrer til en nytenkning i vurderingen av slike ulykker, og mener den rådende International Nuclear Event Scale, en sjupunktskala, er «upresis, dårlig definert og ofte inkonsistent.»

«I den nye analysen oppgir forskerne en kostnad i amerikanske dollar for hver hendelse, der ødelagt eiendom, redningstjenestenes innsats, miljøødeleggelser, evakuering, bøter og forsikringskrav», samt tap av menneskeliv inngår.

Den nye studien viser at Fukushima-ulykken i 2011 og Tsjernobyl i 1986 til sammen kostet 425 millioner dollar (etter denne beregningsmetoden), fem ganger så mye som alle de andre hendelsene sammenlagt.

– Resultatene tyder på at katastrofale hendelser som Tsjernobyl og Fukushima ikke er et tilbakelagt stadium, sier professor Sovacool.

– Selv med ny atomteknologi forblir det en risiko knyttet til bruken av atomkraft, ikke minst siden gamle anlegg fremdeles er i drift og gjerne får fornyet sine tillatelser og lisenser.

En åpen database med samtlige 216 atomhendelser som har blitt analysert i studien er tilgjengelig på nett, med datoer, steder, kostnad og offisiell måling av omfang. Dette er den største offentlige databasen over atomulykker som har blitt sammensatt, ifølge universitetets pressemelding.

Les også:

Kan atomkatastrofen ramme på nytt?

Sellafield-ulykke vil være syv ganger verre enn Tsjernobyl for Norge

Populært