29 ting du ikke visste om kvinner

Kvinner står i kø for å avgi sin stemme under valget i Bangladesh i desember 2008. Arkivfoto.
Kvinner står i kø for å avgi sin stemme under valget i Bangladesh i desember 2008. Arkivfoto. Foto: Saurabh Das / AP

Verden over markeres kvinnedagen i dag. Bistandsaktuelt gir deg her 29 fakta om kvinners situasjon anno 2016. Visste du at en tredjedel av enkene i Zambia mister tilgang til familiens jordområde når ektemannen dør?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kvinner og arbeid:

Verdens kvinner tjener i gjennomsnitt 23 prosent mindre enn menn

I 18 land kan menn med loven i hånd forby sine kvinnelige ektefeller å arbeide utenfor hjemmet

Globalt har andelen kvinner i lønnet arbeid økt fra andelen 35 prosent i 1990 via 40 prosent i 2012 til 46 prosent i dag

Kvinner får ofte kun deltidsarbeid og yrker med lav status, og har dårligere tilgang til offentlig støtte. Det er derfor snakk om en feminisering av fattigdommen.

Ifølge FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er 100 millioner jenter i barnearbeid.

Omlag 200 millioner kvinner verden over lever i dag uten regulær pensjonsinntekt, mot 115 millioner menn

Les også: Kvinnedagen: Sjekk om du er økonomisk likestilt

Omskjæring og ekteskap:

200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for en form for kjønnslemlestelse, ifølge nye tall. Inngrepet er vanlig i 30 land i verden, melder Unicef i en ny rapport.

I utviklingsland ble mer enn 60 millioner kvinner i alderen 20-24 gift eller forlovet før fylte 18 år. Over 31 millioner av dem bor i Sør-Asia, ifølge Unicef.

I land som Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Guinea, Mali og Niger inngikk mer enn 60 prosent av kvinnene ekteskap eller forlovelse før de var 18 år.

Matproduksjon:

Kvinner bidrar med 70 prosent av all matvareproduksjon i Afrika. Likevel eier kvinner svært sjelden jorden de arbeider på.

Mer enn en tredjedel av enkene i Zambia mister tilgang til familiens jordområde når ektemannen dør.

I utviklingsland utgjør kvinner 43 prosent av arbeidskraften i jordbruket, men avkastningen for kvinnelige bønder er 20-30 prosent lavere enn for menn. Dette skyldes at kvinner ofte har begrenset adgang til frø, gjødsel og utstyr.

Å gi kvinnelige bønder mer ressurser kan redusere antallet sultende mennesker i verden med 100 til 150 millioner.

Undersøkelser i en rekke land har vist at kvinner bruker 85-90 prosent av sin tid på å lage mat til familien.

Les også: Kronprinsesse Mary nektet å la seg tilsløre i Saudi-Arabia

Helse:

60 prosent av alle kronisk sultne i verden er kvinner.

Feilernærte kvinner har økt risiko for å føde underernærte barn. Underernærte barn har 20 prosent høyere risiko for å dø innen de fyller fem år.

Hvert 90. sekund dør en kvinne på grunn av fødsel eller svangerskap

Omkring halvparten av alle gravide kvinner i utviklingsland lider av blodmangel (anemi). Dette er årsaken til at cirka 110 000 kvinner dør under barsel hvert år.

Les også: Om hvordan alkohol påvirker kvinners hverdag verden over

Vold:

1 av 3 kvinner i verden har blitt utsatt for vold

Om lag hver fjerde kvinne i verden utsettes for vold i eget hjem

På verdensbasis blir 1 av 5 kvinner voldtatt i løpet av livet

Det anslås at over 40 prosent av sørafrikanske kvinner blir voldtatt i løpet av livet, men bare en av ni voldtekter blir rapportert.

50 prosent av kvinner i Bangladesh, Etiopia, Peru og Tanzania har vært utsatt for psykisk og seksualisert vold av samlivspartner. I enkelte områder i Etiopia er tallet oppe i 71 prosent

Vold i hjemmet er en av hovedårsakene til skader og død blant kvinner i hele verden.

Les også: Nesten alle som dømmes for familievold har innvandrerbakgrunn

Tusenvis av jenter og kvinner blir hvert år utsatt for æresdrap av medlemmer av egen familie

I Alexandria, Egypt blir 47 prosent av kvinner som har vært utsatt for voldtekt drept av nære slektninger i ettertid

Hundretusentalls kvinner fra fattige land blir "solgt" til lokale prostitusjonsmarkeder i Europa der de blir utnyttet på det groveste. En del av disse havner også i prostitusjon i Norge.

Under krigen i Kroatia og Bosnia Herzegovina ble 60.000 kvinner voldtatt

Voldtekt er den mest underrapporterte forbrytelse som begås, og de faktiske tallene på begåtte voldtekter kan være opptil 50 ganger høyere enn det som rapporteres

Les også: Om kvinner og urbanisering


Opprinnelig publisert hos fagbladet Bistandsaktuelt


Kilder:

Women in Agriculture: Closing the Gender Gap for Development , FAO, March 2011 (Facts 2, 3, 9, 10); The Role of Women in Rural Development, Food Production and Poverty Eradication , UN Women, 2012 (Fact 4); Committee on Food Security , FAO, 2011; (Fact 5, 6) Progress for Children: A World Fit for Children , UNICEF, 2007 (Fact 7); The Female Face of Farming , FAO, 2012 (citing Smith and Haddad 2000) (Facts 1 , 8), Globalis, Fairtrade Norge, Norad, www.unifem.org , www.unfpa.org, Verdensbanken

Personvernpolicy