Europol: IS planlegger et større angrep i Europa

Europol-sjefen Rob Wainwright mener IS har evnen og viljen til å gjennomføre nye terrorangrep i Europa

En rekke nyhetsmeldinger om planlagte, nye IS-angrep i Europa bygger på en Europol-rapport som ble offentliggjort i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Europol:

  • Europol er et samarbeid mellom alle EUs medlemsland og enkelte tredjeland som Norge.
  • Formålet er å bidra til å effektivisere medlemslandenes bekjempelse av alvorlig internasjonal kriminalitet og å styrke samarbeidet mellom kompetente myndigheter.
  • Europol arbeider i første rekke med å bistå medlemsstatene med utveksling av informasjon i samsvar med nasjonal lovgivning og gjennom bruk av sambandspersoner som medlemsstatene har utplassert ved Europol.
  • Videre utarbeider Europol operative analyser til støtte for etterforskning i medlemslandene, generelle strategiske rapporter, kriminalitetsanalyser og trusselvurderinger.
  • I tillegg kan Europol tilby rådgivende ekspertise og teknisk støtte i forbindelse med større etterforskningsoperasjoner hvor politiet i flere land deltar.
  • Europol får i økende grad ansvaret for å samordne forskjellige aksjoner i medlemslandene.

Norge inngikk i 2001 en samarbeidsavtale med Europol, og har siden 2002 hatt en eller flere norske politisambandsmenn utstasjonert ved Europolkontoret i Haag. Kripos er nasjonalt kontaktpunkt, og all kommunikasjon til og fra Europol går via Kripos.

For mer informasjon om Europol, se Europols hjemmesider: https://www.europol.europa.eu/ . Rettsgrunnlaget for Europols virksomhet ligger her: https://www.europol.europa.eu/content/page/legal-texts-125.

Kilde: Politi.no

De alarmerende nyhetsmeldingene som mandag ettermiddag ble spredd om at IS planlegger ett eller flere store, nya terrorangrep, stammer fra en rapport Europol offentliggjorde i dag, får ABC Nyheter opplyst ved Europols pressekontor.

Rapporten «Endringer i handlingsmønsteret til Den islamske stats terrorangrep» ble ferdigstilt i månedsskiftet november/desember 2015.

Ifølge rapporten er det all grunn til å vente at IS, IS-inspirerte terrorister eller andre religiøst inspirerte terrorgrupper vil gjennomføre terroristangrep i Europa igjen, særlig i Frankrike, med det mål å forårsake massedrap blant sivilbefolkningen, heter det i rapporten.

Dette kommer i tillegg til trusselen fra enkeltstående aktører, som ikke er blitt svekket.

Flom av flyktninger

Europols analyse viser at utvekslingen av informasjon medlemslandene i mellom etter november-angrepene i Paris, igjen har vist seg å være for dårlig.

Det er ingen konkrete bevis på at terrorister systematisk bruker flommen av flyktninger til å komme seg ubemerket inn i Europa, heter det også i rapporten.

En umiddelbar og reell fare er imidlertid muligheten for at elementer blant sunnimuslimske flyktninger blir sårbare for radikalisering igjen i Europa og at blir spesielt fokusert for islamske ekstremisters rekruttering.

Les også: – 272 IS-krigere skjuler seg i Europa

Ikke martyrer, men helter og pasienter

Ekspertene har også gått inn på hva som ligger bak rekrutteringen av fremmedkrigere fra Europa.

Den religiøse komponenten er i ferd med å bli erstattet mer av sosiale forhold som gruppepress og rollemodeller, i rekrutteringen av fremmedkrigere.

I tillegg spiller romantiseringen inn som et viktig og spennende element, som i tillegg til private forhold kan spille en rolle.

Selvmordsbombere ser på seg selv mer som helter enn religiøse martyrer.

Videre har en betydelig andel av fremmedkrigerne blitt diagnostisert med mentale problemer før de slutter seg til IS. En stor del av rekruttene har kriminell bakgrunn.

Måten IS-opplæringen gjøres på, setter åpenbart utøverne i stand til å utføre terrorhandlinger uten å koble følelser inn, slik vi så ved skytingen i Paris.
IS viser også evne til å velge angrepsmål som de vil, til hvilken som helst tid og mot nesten ethvert mål de velger.

Har avverget flere angrep

Mandag uttalte Frankrikes innenriksminister Bernard Cazeneuve at Frankrike de siste årene har avverget flere terrorangrep tilsvarende det i Paris 13. november som til sammen kostet 130 mennesker livet.

– Bare i 2015 er elleve angrep som ville lignet november-angrepet blitt avverget. En av dem truet med et angrep i et konsertlokale. Andre har hatt som mål å ramme det franske folket med store tap på gater og byer, sier innenriksminister Cazeneuve i et intervju med TV-kanalen France 5.

Les også:

Tyskland frykter nye IS-angrep i Europa

Antallet terrorangrep er mer enn syvdoblet siden 2000

En av tre nordmenn sier terror påvirker ferieplanene

Personvernpolicy