Flyktningekspert: – De sterkeste kommer til Europa

Det er gjort mye forskning som viser at innvandrere er netto bidragsytere til landene de bosetter seg i, ifølge flyktningeksperten Roger Zetter. Han mener flyktningene som i disse dager tar seg over Middelhavet og nordover i Europa viser en utholdenhet og evner som vil gjøre dem i stand til å bidra. Foto: Marko Djurica / Reuters / NTB scanpix
Det er gjort mye forskning som viser at innvandrere er netto bidragsytere til landene de bosetter seg i, ifølge flyktningeksperten Roger Zetter. Han mener flyktningene som i disse dager tar seg over Middelhavet og nordover i Europa viser en utholdenhet og evner som vil gjøre dem i stand til å bidra. Foto: Marko Djurica / Reuters / NTB scanpix

Det er de mest utholdende flyktningene som er i stand til å gjennomføre den strabasiøse ferden til Europa, mener britisk flyktningekspert, som mener det lover godt for integreringen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Mange av dem som nå kommer til Europa, har enorm utholdenhet og evner. Dette er de som overlever, de har den mentale styrken, så vel som økonomiske ressurser til å gjennomføre reisen, påpeker professor emeritus Roger Zetter, tidligere leder for Senter for flyktningstudier ved Oxford universitet.

– Grunnen til at de reiser, er at de desperat ønsker et bedre liv, og de er i stand til å skape det, dersom de får beskyttelse og sine rettigheter oppfylt, hevder han.

Svært mange av dem som nå krysser Middelhavet, reiser gjennom Hellas og Vest-Balkan og kryper under piggtrådgjerdene ved Ungarns grense, kommer fra krigsherjede land i Midtøsten og Asia. Men Zetter mener det ikke er hold i argumentet om at de er for traumatisert og skadd til å kunne bidra i landene de til slutt kommer til.

Sårbare kvoteflyktninger

Flyktningene som blir bosatt gjennom FNs kvoteprogram, er på den annen side ofte de mest sårbare, påpeker han, og understreker at disse selvfølgelig også skal få dekket sine behov for hjelp og behandling.

I Norge, som i andre land i Europa, går diskusjonen høyt om byrden ved å ta imot flyktningene kan bli for stor.

Norske kommuner har gjort det klart at de må få mer penger dersom de skal klare å bosette de 8.000 kvoteflyktningene Stortinget har bestemt skal få komme. På toppen av dette kommer asylsøkerne som tar seg hit på egen hånd.

– Yter mer enn de får

Zetter forstår at folk er bekymret for at flyktningstrømmen skal legge press på jobbmarked og velferdsgoder. Han vedgår også at flyktningene på kort sikt kan påføre lokalsamfunn ekstra kostnader til skole og helsetjenester.

– Men det er gjort mye forskning på feltet, og alt tyder på at innvandrere på sikt er netto bidragsytere i landene de bor i. De er unge, de er i stand til og vil arbeide og de betaler skatt, konkluderer han.

Han påpeker for øvrig at Europa har et befolkningsunderskudd og trenger innvandring.

– Selv om det er generell arbeidsledighet, er det sektorer som mangler arbeidskraft. Innvandrerne vil ta jobber innfødte europeere som regel ikke vil ha, påpeker han.

– I vår interesse

Zetter mener europeiske ledere har et moralsk ansvar for å håndtere den internasjonale flyktningkrisen bedre. Men han mener også det er i vår egen interesse å gjøre det, og påpeker at det i dag er nesten 60 millioner flyktninger i verden, det høyeste tallet siden andre verdenskrig.

– Hvis disse menneskene ikke har en framtid, vil også vi gå en dyster framtid i møte, både økonomisk og sikkerhetsmessig.