NASA: Trolig uunngåelig at havet stiger én meter

Dr. Allen Pope fra National Snow and Ice Data Center forklarer hva vi ser på NASAs satellittbilder over Jakobshavn-breen på Grønland. Video: NASA

Havnivåene har i snitt steget nesten åtte centimeter på 23 år på grunn av issmelting og oppvarming, ifølge NASA. Forskerne frykter vannstanden vil stige enda raskere i fremtiden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Havnivåstigning:

  • Satellittmålinger viser at verdens hav i gjennomsnitt har steget mellom seks og åtte centimeter siden begynnelsen av 1990-tallet.
  • En viktig årsak antas å være global oppvarming som får havvannet til å utvide seg og is til å smelte.
  • Smeltende innlandsis på Grønland og i Antarktis og minkende isbreer i andre deler av verden bidrar til havnivåstigningen.
  • Havet stiger ikke like mye i alle deler av verden. Forskjellene skyldes blant annet havstrømmer og landhevning i en del områder.
  • FNs klimapanel har anslått at havet i gjennomsnitt vil stige mellom 0,3 og 1 meter i løpet av dette århundret. Enkelte nyere studier tyder på at økningen kan bli kraftigere enn dette.


(Kilder: IPCC, Reuters, NASA, NTB)

Havnivåene stiger over store deler av verden, og ferske analyser tyder på at en stigning på 1 meter de neste 100 til 200 årene allerede kan være uunngåelig, advarer NASA.

I 2013 anslo FNs klimapanel at havnivåene kunne komme til å stige mellom 0,3 og 0,9 meter innen utgangen av århundret. Den nye forskningen basert på analyser av NASAs satellittmateriale, viser altså at stigningen høyst sannsynlig vil ligge helt i toppen av dette intervallet.

Issmeltingen på Grønland og i deler av Antarktis skjer stadig raskere, og havene varmes opp og vokser raskere enn for 50 år siden.

Les også: Støre mangedoblet havnivå-tallene

Øystater kan synke i havet

Stigende havnivåer kommer til å få store konsekvenser verden over, påpeker Michael Feilich, direktør for NASAs avdeling for geovitenskap.

– Over 150 millioner mennesker bor mindre enn én meter over havet, de fleste av dem i Asia, sier han.

Også metropolene Tokyo og Singapore er utsatt og kan havne under havoverflaten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Det er svært sannsynlig at det blir verre i fremtiden, sier geofysiker Steve Nerem ved University of Colorado.

Flere øystater i Stillehavet risikerer å forsvinne fullstendig. Men også land i den rike delen av verden er utsatt. Lenger frem i tid kan store områder i den amerikanske delstaten Florida bli liggende under vann – hvis havet fortsetter å stige.

– Allerede i dag fører vanlig springflo til oversvømmelser i deler av Miami. Det skjedde ikke jevnlig for noen tiår siden, sa NASA-forsker Tom Wagner til pressen onsdag.

Les også: Ny varmerekord for Svalbard i sommer

USAs vestkyst

Verdens hav har i gjennomsnitt steget 7,6 cm siden 1992. Endringene er ikke ensartede. I noen områder har havnivåene steget over 25 cm, mens vannstanden faktisk har falt i andre områder, som langs USAs vestkyst, viser analyser av satellittdata for 23 år.

NASAs forskere tror havstrømmer og naturlige sykluser midlertidig utligner havstigningen i Stillehavet, og påpeker at USAs vestkyst kan komme til å oppleve en betydelig stigning i havnivåene bare de neste 20 årene.

– Folk er nødt til å forstå at planeten ikke bare forandrer seg – den er endret, sier Wagner.

Les også: Slår sot-alarm for verdens isdekke

Utrygg is

NASAs beregninger er basert på en rekke høydemålinger som måler vannstanden fra verdensrommet. NASA og det franske romfartsbyrået CNES tok i 1992 i bruk satellitter som målte havnivåene.

– Instrumentene er så følsomme at dersom de ble plassert på et passasjerfly som flyr i 1.200 meters høyde, kunne de registrert forhøyningen forårsaket av en mynt som ligger flatt på bakken, forklarer Freilich.

Den største usikkerheten når man anslår hvor mye og hvor raskt havene kommer til å stige, skyldes isen i Arktis og Antarktis. Det er vanskelig å si hvor raskt isen kommer til å smelte som følge av stigende temperaturer.

– Det vil ta flere århundrer å reversere isens tilbaketrekking, sier glasiolog Eric Rignot.

Forskerne anslår at rundt en tredel av stigningen i havnivåene skyldes varmere vann som utvides, en tredel kommer fra smeltende polis, mens resten tilskrives smeltende fjellbreer.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA overvåker isbreer, deriblant Jakobshavn-breen på Grønland. Dette bildet som ble offentliggjort forrige uke, viser at et stort isstykke løsnet fra breen tidligere denne måneden. Jakobshavn-breens aktivitet står for mye av tapet av Grønlandsisen, ifølge NASA. Foto: NASA Earth Observatory (Reuters / NTB scanpix)
Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA overvåker isbreer, deriblant Jakobshavn-breen på Grønland. Dette bildet som ble offentliggjort forrige uke, viser at et stort isstykke løsnet fra breen tidligere denne måneden. Jakobshavn-breens aktivitet står for mye av tapet av Grønlandsisen, ifølge NASA. Foto: NASA Earth Observatory (Reuters / NTB scanpix)