Meny

NUPI-utredninger om Norge og TTIP:

TTIP-avtale kan gi Norge 1 prosent vekst og tap av suverenitet

STOR USIKKERHET: –  Det er veldig, veldig mye usikkerhet nå. Vi rister på hodet over valgkampen i USA og vet det er økende skepsis på begge sider av Atlanteren knyttet til frihandelsavtaler, sa næringsminister Monica Mæland da hun 2. november fikk overrakt TTIP-utredningen fra seniorforsker Arne Melchior ved NUPI. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
STOR USIKKERHET: –  Det er veldig, veldig mye usikkerhet nå. Vi rister på hodet over valgkampen i USA og vet det er økende skepsis på begge sider av Atlanteren knyttet til frihandelsavtaler, sa næringsminister Monica Mæland da hun 2. november fikk overrakt TTIP-utredningen fra seniorforsker Arne Melchior ved NUPI. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
– Det er økonomisk en god del å tjene på TTIP-deltakelse for Norge. Det vil drive oss mer i retning EU og suverenitetsavståelse.

Hva i all verden er TTIP?

USA og EU: Verdens to største økonomier forhandler om tollettelser, felles regler og standarder på nær sagt alle vare- og tjenesteområder og for bedre betingelser for utenlandske investorer. USA og EU kaller avtalen de vil komme frem til for TTIP, transatlantisk handels- og investeringspartnerskap.

Hva med oss? Norge må på grunn av EØS-avtalen overta mye av regelverket EU innfører, og blir dermed underlagt det USA og EU måtte komme frem til. Dessuten kan norsk konkurranseevne på eksport til EU og USA bli svekket.

Utredning:  I februar 2016 bestilte næringsminister Monica Mæland på vegne av regjeringen en utredning om TTIP og Norge, fra NUPI i samarbeid med Institute of Economic Research ved Universitetet i München, Menon, Norsk Institutt for Bioøkonomi og Universitetet i Oslo. Utredningen ble overrakt 2. november 2016.

Lesestoff om TTIP hos:

USAs handelsepartement USTR

EU-kommisjonen

Nærings- og handelsdepartementet

Handelskampanjen

Attac Norge

Civita

Mulig gevinst og tap av suverenitet var noe av budskapet da seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, onsdag overrakte omfattende utredninger om betydningen for Norge av den omstridte TTIP-avtalen (se faktaboks) mellom EU og USA, til næringsminister Monica Mæland (H).

Sammen med det tyske forskningsinstituttet IFO og en rekke andre samarbeidspartnere har utrederne kommet fram til at Norge kan øke sitt brutto nasjonalprodukt med opptil 1,09 prosent dersom Norge går inn i en «dyp» TTIP-avtale.

«Et eple er et eple»

Utrederne har imidlertid ikke tatt med samfunnets tap ved at forbrukerne ikke lenger får kjøpt norskprodusert mat, at kulturlandskap gror igjen og bosetting og sysselsetting i distriktene blir svekket.

– Et eple er et eple. Får du et eple fra USA som er billigere i supermarkedet, kjøper du det. Landbruksstøtte er heller ikke med i beregningene, sa IFO-forsker Gabriel Felbermayr under presentasjonen.

Les også:   – Jordbruk blir ulønnsomt i Norge som følge av TTIP-avtale

Norge får alternativer

Arne Melchior, som har ledet utredningen, oppsummerer at det er økonomisk en god del å tjene på TTIP-deltakelse for Norge.

– Industri har mest å tape på utenforskap, tjenestenæringene mest å tjene på innenforskap. Landbruket kan tape, men det finnes et handlingsrom og det er ikke kroken på døra, oppsummerte han.

Lykkes EU og USA med å komme fram til en TTIP-avtale, noe som er svært usannsynlig med det første, står Norge overfor flere alternativer:

Vi kan bli stående utenfor, bli med i en avtale som er mellomstatlig og ikke dyptgripende - eller å bli med dersom det ender med en «dyp» avtale som krever betydelig avståelse av suverenitet.

Les også:  – Bare risiko, ingen fordeler

Ripper opp i EU-debatten

Det siste alternativet betyr ifølge Melchior at det kan bli nødvendig for Norge å delta som «del av en europeisk pilar». Det betyr at EU forhandler fram avtaler med andre partnere, og at Norge så slutter seg til.

– Dermed avstår vi suverenitet til EU på det handelspolitiske området. Dette er allerede praksis på noen områder, som i internasjonalt luftfartsamabeid, framholder Melchior og fortsetter:

– TTIP er bidrag til europadebatten. Vi går ikke inn på EU-medlemskap i studien, men berører spørsmålet. Handelspolitisk samarbeid vil drive oss mer i retning EU.

Den maksimale gevinsten ifølge de teoretiske modellene er altså en BNP-vekst på 1,09 prosent - langt mindre enn 1,6 prosent Norge ifølge SSB oppnådde i det svake året 2015.

I motsetning til hva TTIP-motstandere på begge sider av Atlanteren hevder, at avtalen vil svekke miljø- og matreguleringer og arbeidstakerrettigheter, føler Melchior seg trygg på at EU vil få beholde sine reguleringer.

– Det blir ikke noe kappløp mot bunnen, forsikrer NUPI-forskeren.

Les også:   – TTIP kan vekke til live norsk EU-debatt

Les TTIP-utredningen hos NUPI.

Privatøkonomi
Populært