Åpen for alle - alltid

Ukraina i korrupsjonskrise:Brende & co. fortsetter norske utbetalinger til Ukraina

BRENDE I KIEV: Utenriksminister Børge Brende og Ukrainas utenriksminister Pavlo Klimkin i Ukrainas hovedstad Kiev 12. mai 2015. Det gode forholdet mellom den norske og ukrainske regjeringen fortsetter.
BRENDE I KIEV: Utenriksminister Børge Brende og Ukrainas utenriksminister Pavlo Klimkin i Ukrainas hovedstad Kiev 12. mai 2015. Det gode forholdet mellom den norske og ukrainske regjeringen fortsetter. Foto: Astrid Sehl / Utenriksdepartementet
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ukraina oppfyller Verdensbankens, IMFs og Norges betingelser. Norge vil fortsette å støtte Ukraina, slår Utenriksdepartementets statssekretær Tore Hattrem (H) fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

IMF truer med å stoppe støtten til Ukraina fordi landet ikke har oppfylt avtalen om reformer mot korrupsjon og vanstyre, regjeringen i Ukraina er i krise på grunn av manglende korrupsjonstiltak - og Norge og IMF fortsetter pengeutbetalingene til Kiev i 2016 også, får ABC Nyheter bekreftet.

– Norge ønsker å være en langsiktig partner for Ukraina og støtte opp om nødvendig omstilling og modernisering i landet, skriver statssekretær Tore Hattrem i en epost på spørsmål fra ABC Nyheter.

Mandag skrev ABC Nyheter at Norge bevilget 310 millioner kroner til Ukraina i fjor. Nå går Det internasjonale pengefondet IMF 10. februar ut med et varsko om at de lovede reformene for å få bukt med korrupsjon og kameraderi, ikke er gjennomført.

Bakgrunn: Pengefondet IMF truer med å bryte med Ukraina på grunn av korrupsjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ukraina oppfyller betingelsene

Den politiske ledelsen i det norske utenriksdepartementet har et mer positivt syn på utviklingen i Kiev.

– Ukraina har vist reell vilje til dyptgripende reform og europeisk integrasjon. Dette er et modig og riktig valg som fortjener vår fortsatte støtte, sa Brende så sent som 7. oktober 2015.

– IMF har hele tiden satt klare betingelser for sin støtte til Ukraina. Ukraina har oppfylt IMFs og Verdensbankens krav for utbetaling av støtte, svarer statssekretær Hattrem nå på spørsmål om hvordan UD oppfatter varskoet fra IMF.

– Norge satte i sin tur oppfyllelse av IMF og Verdensbankens vilkår som betingelse for utbetaling av vår budsjettstøtte, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Regjeringskrise truer i Ukraina

Kontroll med norske penger i Kiev?

– Finnes det noen kontroll med bruken av midlene Norges sendte til myndigheter som ifølge IMF ikke har klart å legge korrupsjonskulturen bak seg?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den norske budsjettstøtten ble utbetalt på de samme vilkår som IMF og Verdensbanken la til grunn. For all prosjektstøtte gjelder samme vilkår for Ukraina som for prosjekter departementet støtter andre steder. Prosjektene følges opp i tråd med de regler og rutiner som ivaretar departementets nulltoleranse for misligheter, svarer statssekretær Hattrem.

– Vil Norge fortsette å utbetale støtte til Ukraina?

– Støtte til Ukraina er en prioritet for regjeringen, og vi vil videreføre det brede prosjektarbeidet som er iverksatt, forteller statssekretæren.

Hattrem har imidlertid én presisering: Det er ikke aktuelt å gi budsjettstøtte, det vil si penger som går direkte inn på den ukrainske regjeringens statsbudsjett, i 2016.

– Dyptgripende reformer er en forutsetning for at Ukraina skal klare overgangen fra en stat med svakt styresett og utbredt korrupsjon, til en rettsstat, sier Hattrem.

– Det vil ta tid, men de viktige reformene som er startet må fortsette. Det var nettopp kampen mot korrupsjon og et stagnert system som forårsaket Majdan-opprøret. Fra norsk side har det hele tiden vært viktig å stille krav til resultater i reformprosessen, sier Tore Hattrem.