NFF kunne sikret full åpenhet i egen granskning

HVA MED ALANZINHO-OVERGANGEN? Flere klubber nektet å samarbeide med granskerne som gjennomgikk alle internasjonale overganger i perioden 2007-2001, deriblant Alanzinhos transfer fra Stabæk til tyrkiske Trabzonspor i 2009.Foto: Ntb scanpix).
HVA MED ALANZINHO-OVERGANGEN? Flere klubber nektet å samarbeide med granskerne som gjennomgikk alle internasjonale overganger i perioden 2007-2001, deriblant Alanzinhos transfer fra Stabæk til tyrkiske Trabzonspor i 2009.Foto: Ntb scanpix).

Klubbene kunne selv velge om de ville bidra til å avdekke uregelmesigheter rundt spilleroverganger med utenlandske klubber. NFF kunne pålagt dem å utlevere regnskapene, men valgte å la være.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta rundt «1192-rapporten»

* I desember 2011 bestemte NFF seg for å granske internasjonale spilleroverganger i perioden 2007-2011 hvor norsk klubber var involvert.

* Bakgrunnen for granskningen var avsløringene rundt skattesaken i Fredrikstad og overgangssaken mellom Stabæk og Vålerenga. Sammen med Skattedirektoratet ønsket NFF en nærmere gjennomgang av internasjonale spilleroverganger.

* Granskningen hadde i starten tre hovedfokus. De med høyest overgangssummer, de overgangene som er varslet som mistenkelige samt tilfeldige stikkprøver.

* Granskerne startet med 1192 saker og hadde en silingsprosess. Til slutt gikk man nøye gjennom 22 saker.

* Granskningen ble utført av advokatfirmaet Lynx og avsluttet desember 2012 og overlevert Norges fotballforbund.

* 28. februar i fjor avholdt NFF en pressekonferanse hvor de overordede funnene ble presentert.

* Resultatet viser blant annet at norske klubber kan være involvert i grov økonomisk kriminalitet.

I forbindelse med kunngjøringen av en intern gransking av internasjonale fotballoverganger i perioden 2007-2011, gikk fotballpresident Yngve Hallén i desember 2011 hardt ut og sa blant annet følgende:

- Vi ønsker en full gjennomgang for å avdekke eventuelle feil, og at vi sammen retter opp påviste mangler i fremtiden.

Vel ett år etter, da de eksterne granskerne leverte sluttrapporten til NFF, skrev de i dokumentet:

«...Konsekvensen av oppdragsrammen er at klubber som ikke har samarbeidet, ikke er undersøkt...» og «Man kan si de har "sluppet" undersøkelse pga. manglende oppfølging».

Bakgrunn: Eksperter skeptiske til NFF-granskingen

Har du tips i saken eller vet om noe andre bør vite? Kontakt ABC Nyheters journalister her.

Forbundet valgte ikke å tvinge klubbene

ABC Nyheter har spurt forbundet om hvorfor man valgte å iverksette en gransking hvor klubbene etter eget befinnende selv kunne velge om de ville bidra til en full gjennomgang eller ikke.

NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff svarte følgende:

– Regnskapene er innsendt til oss i henhold til klubblisensreglementets § 1-5 TAUSHETSPLIKT. Informasjon som NFFs organer mottar i behandlingen av lisenssaker, skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående.

Men i det samme reglementet står det også følgende:

* Kriteriene for å få lisens (lisenskriteriene) fastsettes av forbundsstyret.
* Endringer i dette reglement foretas av forbundsstyret.

Norges fotballforbund kunne altså med ett enkelt vedtak i forbundsstyret ha sørget for at alle klubbene måtte utlevere det materiell granskerne så på som viktig i saken.

Dette får også ABC Nyheter bekreftet av kilder i og rundt NFF.

Norges fotballforbund valgte derfor å la klubbene som ikke ville åpne bøkene, få lov til det. Dette til tross for at president Ynge Hallén også uttalte i forbindelse med kunngjøringen av granskingen:

- Det er utbredt ønske fra alle som styrer norsk fotball, å operere innenfor myndighetenes regelverk.

Avsløring: Hallén ga klubbene tid til å endre regnskapene

Plutselig UEFA som bestemmer

Da ABC Nyheter konfronterte forbundet med de ulike lovparagrafene i eget Lisensreglement, var det plutselig UEFAs (det europeiske fotballforbundet) retningslinjer som var det førende i saken.

- Det er også et element at de klubber som skal ha UEFAs lisens, de som deltar i UEFAs konkurranser, er underlagt UEFAs Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Her er det samme krav til konfidensialitet overfor enheter utenfor klubblisensregimet, svarer NFFs Svein Graff til ABC Nyheter.

Og fortsetter;

- Dette regelverket er ikke regulert av NFF, men av UEFA. Regnskapspakkene som sendes inn til oss benyttes både for norsk klubblisens og UEFAs klubblisens, for de som har behov for denne.

- Disse forholdene gjorde at forbundsstyret ikke endret regelverket i norsk fotball før granskningen.

Kilder med kjennskap til prosessen sier til ABC Nyheter at forbundstyret aldri diskuterte om man skulle endre regelverket. Til tross for at det var de i sin fulle rett til å gjøre dersom de virkelig ville komme til bunns i saken. De ble bare orientert om hvilke tiltak man kunne iverksette i henhold til gjeldende regelverk.

Les også: Granskerne fikk ikke det de ville ha av NFF

UEFA: - Aldri hørt noe fra Norge

Siden NFF på eget initaitiv trakk opp det euorpeiske fotballforbundet som årsaken til at de ikke kunne gjøre noe, kontaktet ABC Nyheter UEFA i saken.

I Zürich har man aldri hørt noe fra Norge.

NFF spurte aldri UEFA om en dispensasjon fra regelverket som, ifølge NFF selv, satte en stopper for å kreve at klubbene samarbeidet med granskerne - en gransking som igjen skulle skape tillit til norsk fotball.

- Etter å ha sjekket opp internt med avdelingen som håndterer slike spørsmål, så må vi dessverre informere dere om at UEFA ikke har noe å si i saken. Dette fordi det aldri har vært noe kommunikasjon fra Norges fotballforbund vedrørende det dere etterspør, svarer UEFA i en e-post til ABC Nyheter.

Selv om det var viktig for NFF å få alle fakta på bordet, valgte NFF aldri engang å høre med de som kunne hjulpet dem.

UEFA ønsker ikke å uttale seg noe mer i saken.

Ingen vil uttale seg om «spillet for galleriet»

ABC Nyheter har i svært lang tid forsøkt å få kommentarer fra flere av landets idrettsjurister, forbundsstyremedlemmer, tidligere NFF-ansatte og klubbledere om rapporten, men ingen ønsker å uttale seg.

Mange svarer at de ikke vil si noe fordi de på en eller annen måte er, eller har vært, involvert i saken. Andre opplyser at de «frykter for egen fremtid» dersom de uttaler seg i saken.

Etter det ABC Nyheter er kjent med mener mange i fotball-Norge at granskingen kan betraktes som «et spill for galleriet».

Flere mener granskingen utelukkende ble initiert for å vise at fotballen ønsket en opprydding i interne rekker, men at rapporten i realiteten avslører at man egentlig ikke ønsket at noe skulle komme frem.

Dette fordi mandatet granskerne til slutt hadde å forholde seg til ikke ga mulighet til å avdekke alle forhold - forhold NFF i starten sa man ønsket en full gjennomgang av.

Fikk innsyn i overgangene

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff, sier granskingen ble ble gjennomført i henhold til det som var hensikten.

- Granskerne fått fullt innsyn i dokumentasjonen som omhandler overganger. Vi og NTF (Norsk Toppfotball red. anm.) opplever klubbene som samarbeidsvillige, selv om enkelte ikke ville gi innsyn i klubbregnskapene. Dette var ikke en del av forutsetningene for granskningen). Mandatet var avgrenset til det vi vurderte som mest hensiktsmessig å rette fokus på, dokumentasjonen ifm overganger, sier Graff til ABC Nyheter.

NFF er svært fornøyde med granskingen og sier den har vært formålstjenelig for hva som skjer fremover.

– Formålet med granskningen var å lære av eventuelle feil og mangler, og komme med presiseringer og eventuelt endringer i regelverket som følge av dette. Forbundsstyret har vedtatt at det etableres en standardisert sjekkliste til bruk for klubbene i forbindelse med internasjonal overganger, tiltak som gir kompetanseheving i klubb knyttet til regelverket og styrking av servicefunksjonen overfor klubbene.

– Vi vurderer presiseringer og endringer av lover og regler, spesielt innenfor saksområdene solidaritetsmidler og agenter. Vi mener i likhet med skattemyndighetene at det har vært en god og grundig granskning, og det faktum at skattemyndighetene på selvstendig grunnlag jobber videre med enkeltsaker bekrefter viktigheten og effekten av granskningen.

– Forbundsstyret er opptatt av å kommunisere resultatet til offentligheten for å styrke tilliten til norsk fotball, sier Svein Graff til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus