Bør åpne for menneskelig aktivitet

Bør åpne for menneskelig aktivitet
Bør åpne for menneskelig aktivitet

Professor i økotoksikologi mener et forbud mot menneskelig aktivitet rundt drikkevannskilder kan være med på å øke bakteriefloraen i vannet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Saken om Maridalsvannet

* I hele sommer har fiskeentusiastene Lars Lenth og Lars Nilssen lagt ut tv-klipp på en egen blogg, Lars&Lars.no, hvor de har testet ut fiskevann i Oslo. Det hele endte til slutt opp i Maridalsvannet - drikkevannskilden i Oslo.

* Lenth og Nilssen innrømmet nylig overfor ABC Nyheter at de gjorde dette for å sette saken om fiskeforbud i Maridalsvannet, og andre nærliggende vann, på den politiske agendaen. De mener forbudet er tåpelig og at det ikke lenger finnes gode argumenter for å ikke la Oslos befokning fiske der.

* Lars Lenth ble for dette politianmeldt av VAV og måtte i går møte for politiet på Grønland.

OSLO (ABC Nyheter): ABC Nyheter har de siste dagene fulgt «frigjøringskampen» til kjendisfisker Lars Lenth og hans partner Lars Nilssen der de kjemper mot fiskeforbudet i Maridalsvannet i hovedstaden.

Saken nådde nye høyder da Lars Lenth tirsdag formiddag måtte møte for politiet i Oslo fordi han har brutt reglementet om ikke å fiske i drikkevannskilden.

Les også/se video: - Bevismaterialet er overveldende

Les også/se video: Anmeldt etter webtv-serie

Nå får Lenth og Nilssen støtte for sitt syn fra forskerhold.

- Å forby mennesker å oppholde seg rundt et vann, eller fiske i vannet, for å hindre en eventuell bakteriespredning, kan i enkelte tilfeller føre til at langt flere ville pattedyr som elg, rådyr etc., trekker til vannet.

- Tarmbakterier i drikkevann, spesielt E.coli, er et kjent problem over hele verden. Disse stammer fra avføring fra varmblodige dyr, det vil si mennesker og andre pattedyr. Dette vil i hvert fall bidra til økt bakterietilførsel, sier Bjørn Olav Rosseland til ABC Nyheter.

Rosseland er Dr. philos, professor i økotoksikologi, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås.

Lenth og Nilssen mener, sammen med svært mange andre, at forbudet tilhører fordums tid og at kommunen hindrer både de og andre sportsfiskere en mulighet til å bedrive det de liker aller best her i livet, nemlig fisking.

Et av hovedargumentene duoen Lenth og Nilssen bruker er at Oset vannrenseanlegg stod ferdigstilt etter en kraftig renovering i 2008.

Økt forsøpling et problem?

Et av argumentene Byrådet for miljø- og samferdsel i Oslo kommune bruker for å opprettholde dagens restriksjoner, skrevet i et dokument ABC Nyheter har fått tilgang, er blant annet følgende;

«Bakgrunnen for restriksjonene er at disse skal bidra til å opprettholde en best mulig vannkvalitet og redusere at råvannet forurenses med sykdomsfremkallende mikroorganismer eller giftige kjemikalier».

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune, Jøran Kallmyr (FrP), innrømmer at det nok ikke er selve fiskingen som er hovedproblemet.

- Det er nok ikke marken eller flua i seg selv som er problemet, men heller det faktum at menneskelig aktivitet i og rundt rundt vannet øker, og at det igjen kan føre til mer forurensing.

Rosseland mener argumentet ikke bør være avgjørende for hvorvidt en mer utstrakt bruk av Maridalsvannet og andre nærliggende vann, skal begrenses.

Han mener det ikke bør være enten eller.

- At friluftsfolk kan forurense ved å legge fra seg ordinært tursøppel, kan ikke være avgjørende for drikkevannskvaliteten. Her vil holdningsskapende arbeid kunne redusere slik forurensning.

- Det er derfor svært lite hensiktsmessig å innføre forbud mot eksempelvis fisking dersom man bare ser på den bakterielle forurensingen til for eksempel Maridalsvannet, sier professoren.

Redd for driftstans

Maridalsvannet forsyner nær sagt hele Oslos befolkning med drikkevann, og kommunens største bekymring er at renseanlegget skal oppleve en form for driftstans.

- Renseanlegget er så bra at man kan gjøre mye i Maridalsvannet, men hovedgrunnen til at restriksjonen ikke endres, er at man ikke vet hva som vil skje ved en eventuell driftstans.

- Det er viktig at vannet er så rent som mulig til en hver tid, sier Kallmyr til ABC Nyheter.

Viktig rekreasjonsområde

Professor Rosseland mener kommunen i større grad bør vektlegge hvilke nytteverdier det vil være for hovedstadens befolkning om man slipper opp på dagens regelverk.

- Maridalsvannet er ved siden av å være drikkevann for store deler av Oslo, et fantastisk rekreasjonsområde av helsemessig stor betydning for befolkningen.

Og fortsetter.

- På grunn av vannets store volum og god rensing ved Oset vannrenseanlegg, kan jeg personlig ikke se noen grunn til å håndheve et forbud mot fisking for vanlige sportsfiskere.

Han mener også at Oslo kommune bør ta innover seg hva som er praksis i nærliggende kommuner.

- Gjersjøen i Oppegård kommune er et eksempel på at en kan kombinere aktivt bruk av innsjøen og dets nedbørfelt, med drikkevannskvalitet til innbyggere i Oppegård, Ski og Ås kommuner, sier Rosseland til ABC Nyheter.

I kommunens tidligere nevnte dokument kommer det frem at de ikke mener det er relevant hvilke regler som gjelder i andre kommuner.

«.....På generell basis ser imidlertid VAV ikke at det er et relevant argument å redusere beskyttelsen og øke risikoen for forurensing av råvannskildene fordi andre vannverk har vannkilder som er mindre beskyttet/mer forurenset....»

Fikk e-post

Etter publisering av saken mottok ABC Nyheter en e-post fra Byråd Jøran Kallmyr. Han poengterer at hans viktigste argument for å så langt ikke se på saken er at man i oslomarka har et godt nok tilbud til de som liker å fiske.

- Den viktigste begrunnelsen min til å ikke se på saken er at vi har et så enormt fisketilbud i marka og i umiddelbar nærhet av Maridalsvannet.

Og skriver videre.

- Jeg er mye enig i professoren i hans argumentasjon, men han argumenterer som at det ikke finnes et rekreasjonstilbud i umiddelbar nærhet.

- I samme område har vi en rekke vann der vi setter ut store fisk hvert år. Fiskemulighetene til Oslos innbyggere er godt i varetatt med vann med både HC-plasser og parkeringsplasser i umiddelbar nærhet der vi setter ut storfisk hvert år. I tillegg er det flere hundre fiskevann innover i marka. Oslomarka er faktisk et stort fiskeeldorado, skriver Kallmyr til ABC Nyheter.

Saken er oppdatert klokken 15.28 med synspunkt på saken fra Byråd Jøran Kallmyr mottatt på e-post.

Personvernpolicy