Refses av Arbeidstilsynet

Fredriksstad Fotballklubb hadde i slutten av mai besøk av Arbeidstilsynet - nå jobber klubben på spreng for å endre interne rutiner. (Foto: Scanpix).
Fredriksstad Fotballklubb hadde i slutten av mai besøk av Arbeidstilsynet - nå jobber klubben på spreng for å endre interne rutiner. (Foto: Scanpix).

Fredrikstad fotballklubb (FFK) med til dels alvorlig sviktende internrutiner. Nå jobber klubben fra plankebyen på spreng for å bedre situasjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i, og i medhold av arbeidsmiljøloven blir overholdt.

Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, der lønnsgarantiloven, ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.

Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Etaten har ca 500 ansatte og er organisert med et direktorat i Trondheim, syv regionskontorer og tilsynskontorer.

(Kilde: regjeringen.no)

OSLO (ABC Nyheter): I slutten av mai avla Arbeidstilsynet et besøk hos førstedivisjonsklubben FFK og etter visitten har aristokraten fra Østfold mottatt «varsel om pålegg» fra den statlige etaten.

- Null internkontroll

ABC Nyheter kjenner til at blant klubbens HMS-rutiner (Helse, miljø og sikkerhet) ble ansett som til dels meget kritikkverdig.

- Fredrikstad Fotballklubb fikk varsel om pålegg på tre punkter hvorav ett var ganske stort. Klubben hadde blant annet ikke rutiner for interkontroll, det er ganske alvorlig, sier Gro Kværnå i Arbeidstilsynet til ABC Nyheter.

Kvernå jobber til daglig på Arbeidstilsynets avdeling i Moss og var den som utførte tilsynet på Fredrikstad stadion.

Konstituert daglig leder i Fredrikstad fotballklubb, Per-Erik Jacobsen, ferierer for tiden i utlandet og melder per SMS til ABC Nyheter at han ikke vil kommentere saken utover at de har besvart Arbeidstilsynets spørsmål.

FFK avventer nå tilbakemelding fra Arbeidstilsynet om de godkjenner klubbens forklaringer eller ikke.

Les også: Skal granske toppklubbene

«Jobbe på kampdag»

FFKs verneombud, Tormod Hermansen, ønsker heller ikke å gå i detalj på hva Arbeidstilsynet har påpekt av mangler, men letter litt på sløret i forhold til hva de har sett nærmere på.

- Det får være opp til andre i klubben å svare mer inngående på hva som er kommet av pålegg, men for å si det sånn så er man i fotballklubber helt avhengig av at man kanskje jobber litt mer enn det man har i arbeidskontrakten.

- Selv om det er lønnet arbeid, og man har en arbeidskontrakt, så må man se på jobben litt som en hobby, sier Hermansen til ABC Nyheter.

- Kan du utdype det litt mer?

- I arbeidslivet ellers så opererer man eksempelsvis med kontrakter for arbeidstiden definert som fra 8-16. Hos oss så står det for eksempel «jobber på kampdag». Men hva innebærer egentlig det? Er det tre timer eller ti timer, fortsetter Hermansen som er stadionsjef i FFK.

- Er dette noe man har blitt bedt om å endre?

- Ja, det har det, svarer Hermansen.

Ifølge dokumentet ABC Nyheter har fått tilgang til samarbeider FFK nå med konsulentselskapet HR-huset AS hvor man har en «gjennomgang av hele organisasjonen og etablering av ny og mer hensiktsmessig organisasjonsstruktur».

Presenteres i september

Ragnar Christensen i HR-huset AS bekrefter at man jobber tett med den opprykksjagende klubben.

- Jobben er omfattende og vi bistår klubben på en rekke områder. Det være seg alt fra ansattes stillingsinstrukser til oppfølging av sykemeldte personer. HMS-systemet er vanskelig og er omfattet av en rekke lover og regler, sier Christensen til ABC Nyheter.

Christensen sier hjelpen de nå yter FFK kommer som en konsekvens av at klubben rykket ned fra Eliteserien i fjor.

- Det er en omveltning for hele klubben å rykke ned. Man må tilpasse seg den nye tilværelsen og vi er blant annet hentet inn for å lette dette arbeidet for klubben.

Umulig uten frivillighet

FFK-verneombud Hermansen mener det vil være umulig å drifte en fotballklubb dersom involverte og ansatte ikke gir mer av sin tid enn det som man har kontraktsfestet med arbeidsgiveren.

- Det vil ikke være mulig å få det til å gå rundt om man ikke er fleksibel. I min jobb så er det uforutsette ting som kan oppstå og som vil påvirke arbeidet mitt. Hvis det regner på kampdagen, hva da? Skal jeg bare gå hjem etter at timene min for dagen er oppbrukt selv om det er helt nødvendig at banen fikses, sier Hermansen til ABC Nyheter.

Legger frem i september

Kvernå i Arbeidstilsynet vil nå ta for seg de tilbakemeldingene og lovnader om utbedringer som nå er gitt av FFK.

- Vi vil nå se nærmere på svarene vi mottar fra FFK. Så får vi vurdere om vi er fornøyde eller ikke, hvorvidt dette er i tråd med forskriftene eller ikke. Vi har ennå ikke rukket å se på hva klubben har svart oss, men vil gjøre det den nærmeste tiden.


Selv om Arbeidstilsynet fant til dels meget kritikkverdige forhold, sier Kvernå at det ikke er det verst hun har sett.

- Jeg har sett langt verre ting enn hva tilfellet var i FFK, men dersom de ikke endrer det vi har påpekt vil de etter hvert få et pålegg fra oss.

Den nye organisasjonsstrukturen i FFK skal presenteres for alle ansatte og berørte i løpet av september måned.

FFK Sport AS har nå lagt inn HMS som fast sak på dagsorden i sine styremøter. Dette for å sikre best mulig oppfølging i selskapet.

Personvernpolicy