Ekspertutvalg foreslår ny narko-lovgivning

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok tirsdag utredning fra Rushåndhevingsutvalget. Tidligere lagmann Hans-Petter Jahre har ledet arbeidet med utredningen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok tirsdag utredning fra Rushåndhevingsutvalget. Tidligere lagmann Hans-Petter Jahre har ledet arbeidet med utredningen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringens rushåndhevingsutvalg foreslår en nye lovbestemmelse om mindre narkotikaovertredelser. De foreslår også bruk av spyttprøver for å avdekke bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utvalget foreslår en ny lovbestemmelse i straffeloven som skal omfatte bruk, erverv og innehav av narkotika til eget bruk, fortalte utvalgsleder Hans-Petter Jahre da han la fram rapporten onsdag.

I mandatet utvalget fikk, var det tydelig at det fortsatt skal være straffbart med narkotikabruk, men at rusavhengige skal møtes med hjelp og ikke straff.

Utvalget foreslår at rusavhengige over 18 år normalt skal gis ubetinget påtaleunnlatelse eller straffutmålingsfrafall ved bruk av narkotika og erverv av narkotika til eget bruk.

Se video: Støre i strupen på ABC Nyheters redaksjonssjef

«Lite inngripende tiltak»

De foreslår at voksne som ikke er rusavhengige, skal møtes med bot, og at de som er under 18 år, skal få betinget påtaleunnlatelse med krav om å møte hos den kommunale rådgivende enheten for russaker.

Utvalget har også sett på endringer som skal gi politiet virkemidler til å avdekke og sikre bevis for narkotikabesittelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kroppslig undersøkelse er virkemidler som peker seg ut. Det har man hjemmel for i dag. Her mener vi at man må kunne ta i bruk spyttprøver, sa utvalgsleder Jahre.

Han påpekte at dette er lite inngripende og sikkert i bruk. I dag brukes det blodprøver eller urinprøver.

Definere rusavhengighet

Et spørsmål utvalget ikke har klart å svare på, er hvordan man i loven skal definere rusavhengighet.

– Vi ser det slik at det rett og slett ikke er mulig å gi et presist og tydelig, rettslig innhold i en lovbestemmelse, slik mandatet ber oss om. Rusavhengighet er et alt for komplekst fenomen til at det kan gjøres så enkelt.

Utvalget har derfor landet på at begrepet i strafferettslig sammenheng må bero på skjønn og gjeldende normer i samfunnet.

Eventuelle medisinske diagnoser, rus- og behandlingshistorikk, type stoff, funksjonsevne, straffehistorikk og livssituasjon er blant faktorene som bør være sentrale for den vurderingen, mener utvalget.