Regjeringspartiene enige med høyresiden om kvotemeldingen – SV reagerer

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om kvotemeldingen og holdt pressetreff på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om kvotemeldingen og holdt pressetreff på Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen svikter fiskerne, mener SV, Rødt og MDG etter at regjeringspartiene ble enige med Høyre, Frp, Venstre og KrF om kvotemeldingen for fiskerinæringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kvotemeldingen tar for seg organiseringen av fiskerinæringen og fiskekvotene i Norge og ble lagt fram 12. januar. Fiskekvotene bestemmer blant annet hvilke båter som får lov til å fiske, samt hva, når og hvor de får fiske.

Forhandlingene har nå pågått på Stortinget. Mens SV, Rødt og MDG ønsket større omfordelinger til de mindre båtene, har partiene på høyresiden vært motstandere av å ta kvoter fra de største.

– Enigheten sikrer det som har vært det viktigste for regjeringen, sier fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap).

Fordelingen av fiskekvotene er nå mer rettferdige og forutsigbare, mener hun.

I tillegg har den minste kystflåten fortsatt en spesiell rolle i kvotesystemet, noe som ivaretar bosetting, bearbeiding og sysselsetting i kystdistriktene, slår hun fast.

Ulike hensyn

Senterpartiet sier at de har vært nødt til å prioritere mellom ulike hensyn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har avklart nødvendige spørsmål som har ridd fiskerinæringen. Jeg vil gi ros til partiene for viljen til å lande en enighet i saken, sier saksordfører Willfred Nordlund.

Både Frp, Venstre og KrF understreker at det var viktig med en bred enighet for å skape forutsigbarhet for fiskerinæringen.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo mener at de nå har funnet løsninger som bedre sikrer arbeidsplassene i havfiskeflåten enn det regjeringen la fram i januar.

Han peker på at det nå er havfiskeflåten som skal bruke Norges tredjelandskvoter i andre lands soner, og at de konvensjonelle havfiskefartøyene holdes utenfor den interne omfordelingen av kvoter mellom store og små fartøy i kystfiskeflåten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
MDGs Rasmus Hansson. Foto: Annika Byrde / NTB / NTB
MDGs Rasmus Hansson. Foto: Annika Byrde / NTB / NTB

– Et svik

MDGs Rasmus Hansson reagerer imidlertid sterkt på dette.

– Høyre og regjeringen går sammen mot massive krav fra kystfiskere og fiskeindustri i Finnmark og Troms, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hansson mener regjeringen har sviktet. Avtalen med høyresiden sørger for mer fisk til havfiskeflåten, økte utslipp og mindre bosetting langs kysten, mener han.

– Ikke til å tro

Det er «ufattelig» at regjeringspartiene har gått til høyresiden, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og anklager regjeringen for løftebrudd.

– De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen, og snu at retten til å fiske skal havne på færre hender, sier han.

Nå gjør de det motsatte, mener Fylkesnes.

– Det er ikke til å tro, sier han.

– En styrking

Fiskeriministeren er helt uenig i kritikken.

– I realiteten er dette en styrking av den minste kystflåten. Enigheten innebærer også en innføring av eierskapsbegrensninger i kystflåten. Det er et godt føre-var-prinsipp som vil demme opp for en utvikling der kvotene samles på for få hender, sier Myrseth.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fylkesnes har tidligere advart regjeringen mot å gå til høyre. Han har tidligere gjort det klart at det kan få konsekvenser for samarbeidet med SV.

– Denne saken er viktigere for SV enn den er for Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det tror jeg de også vet godt. Det betyr også at vi prioriterer deretter. Så å ikke møte oss på en sak som er så viktig for oss, vil åpenbart få konsekvenser for samarbeidet, sa Fylkesnes til Klassekampen i mars.

– Smelte igjen døra

Rødt mener regjeringen svikter kysten og reagerer på at de ikke fikk være med i forhandlingene.

– Det er utrolig skuffende at regjeringen har smelt døra igjen for oss og aktivt søkt flertall med høyresiden fremfor å følge opp signalene fra deres egne velgere i stortingsvalget, sier partiets fiskeripolitiske talsperson Geir Jørgensen.

Avtalen svarer ikke ut Riksrevisjonens kritikk av fiskeripolitikken og skaper ikke mer aktivitet på fiskeanlegg eller på havet i fiskeværene i Nord-Norge, mener han.