Halvparten vil ofre velferd for mer penger til forsvar

Rekrutter trener på å skifte ammunisjon i Terningmoen leir. Illustrasjonsfoto. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Rekrutter trener på å skifte ammunisjon i Terningmoen leir. Illustrasjonsfoto. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Like over 50 prosent svarer at de vil bruke mer penger på Forsvaret, selv om det skulle gå utover velferdsgoder eller bety høyere skatt. 

Artikkelen fortsetter under annonsen

I en undersøkelse InFact har gjennomført på vegne av ABC Nyheter, svarer 50,7 prosent at Norge bør bruke mer penger på Forsvaret, også om det skulle gå ut over velferdsgoder og/eller gi økt skattetrykk.

Personene i undersøkelsen ble stilt følgende spørsmål: «Bør Norge bruke mer penger på forsvaret, også om det skulle gå ut over velferdsgoder og/eller gi økt skattetrykk?»

31,3 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer nei, mens 18 prosent svarer vet ikke.

61,1 prosent blant mennene svarer ja, mot 40 prosent av kvinnene.

Det er i den eldste gruppen (+65 år) flest svarer ja. I denne aldersgruppen svarer 61,5 prosent ja. 24,6 prosent svarer ja i den yngste aldersgruppen (18-29 år).

Fakta om undersøkelsen:

Utfører InFact AS

Populasjon: Landsdekkende, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1035

Vekting Kjønn, alder og geografi

Feilmargin +/- 2,0 – 3,0% poeng

Metode InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 4. april 2024

Tybring-Gjedde: – Ingen reell debatt

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde på talerstolen på Stortinget. Foto: NTB
Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde på talerstolen på Stortinget. Foto: NTB

Målingen ble gjennomført før regjeringen la frem den varslede storsatsingen på Forsvaret fredag sist uke.

Christian Tybring-Gjedde, forsvarspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, understreker at både regjeringen og Stortinget langt på vei har en felles virkelighetsforståelse tom tilsier en massiv opprustning av Forsvaret.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– At flertallet i undersøkelsen mener det er riktig å ruste opp Forsvaret, er et tegn på at folk flest forstår at verden går mot en mer urolig tid. Det er ingen reell debatt i det politiske Norge om vi skal ruste opp Forsvaret, eller ikke. Debatten går nå på hvor raskt det skal skje, og hvor inndekningene kommer, sier han til ABC Nyheter.

– Står i en annen situasjon nå

Valgforsker og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger mener undersøkelsen viser at forsvarsviljen er stor.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er interessant at det er store forskjeller når det gjelder aldersgrupper med tanke på om de vil ha økt satsing også når de blir minnet om at det kan gå ut over velferden. Da er faktisk et flertall av de yngste ikke for økte forsvarsbevilgninger lenger. Dette kan vitne om at etter Russlands Ukraina-invasjon tolker ikke de yngste det slik at også vi i Norge må ha et sterkere forsvar, sier han til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvor viktig tror du forsvarspolitikken blir fremover?

– Det blir på den ene siden viktig som tema fordi vi står i en annen militær situasjon nå, og fordi det skal brukes så mye penger på å ruste opp Forsvaret. Men om forsvarspolitikken betyr noe for oppslutningen om partiene, er mer usikkert. Det er fordi dette er en typisk sak der de store partiene er enige. Saken skiller ikke så mye, den har ikke så mye konfliktstoff, svarer Tuastad.