Regjeringen skjerper reglene for skatteflyktninger

Skatteinntekter bidrar til å ivareta grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og omsorg, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Javad Parsa / NTB
Skatteinntekter bidrar til å ivareta grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og omsorg, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Javad Parsa / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Finansdepartementet foreslår endringer i reglene for utflyttingsskatt og vil blant annet gi tolv års frist på å betale skatt til Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringen vil sikre at verdier som opparbeides mens man bor i Norge, faktisk blir skattlagt her, og at skatten blir betalt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

– Det er rettferdig og viktig for både tilliten til skattesystemet og fellesskapet. At alle bidrar til fellesskapet gjør det også lettere å kunne holde skattesatsene lave for alle som bor i Norge. Skatteinntekter bidrar til å ivareta grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og omsorg, fortsetter han.

Departementet vil at det bare er verdiendringer som har oppstått mens man har vært bosatt i Norge, som skal skattlegges.

Begrenser utsettelse

Et hovedgrep i forslaget er å begrense utsettelse med betaling av fastsatt utflyttingsskatt til tolv år. Den som skal betale skatten, gis valget mellom å betale skatten umiddelbart i rentefrie rater over tolv år, eller ved utløpet av tolvårsfristen med tillegg av renter. Hvis skattyteren flytter tilbake med aksjen innen tolv år, bortfaller eller tilbakebetales skatten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forslagene sendes nå på høring. Fristen for å sende inn høringssvar er 21. mai 2024.

Endringene skal imidlertid gjelde for utflyttinger og overføringer som skjer fra og med i dag.

Høyresiden kritiske

Høyre mener forslaget kan ha utilsiktede konsekvenser, som for eksempel at man risikerer dobbeltbeskatning.

Høyre-nestleder Tina Bru. Foto: NTB
Høyre-nestleder Tina Bru. Foto: NTB

– Dette forslaget er en direkte konsekvens av regjeringens skattepolitikk som gjør det mindre attraktivt å investere og spare penger i Norge, sier Høyre-nestleder Tina Bru.

Frps Roy Steffensen mener det vil føre til at flere flytter ut.

– Det Vedum nå gjør vil bare føre til en permanent dårligere situasjon for norske bedriftseiere i forhold til utenlandske eiere, det vil samfunnet til slutt tape på.

Forslaget er uansett sikret flertall på Stortinget, ettersom både SV og Rødt allerede har uttalt støtte.