Sterke reaksjoner på flyktningvedtak i Drammen

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener at et vedtak i formannskapet i Drammen om å bare ta imot ukrainske flyktninger, strider mot både FNs rasediskrimineringskonvensjon og mot diskrimineringsloven. Foto: Javad Parsa / NTB
Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener at et vedtak i formannskapet i Drammen om å bare ta imot ukrainske flyktninger, strider mot både FNs rasediskrimineringskonvensjon og mot diskrimineringsloven. Foto: Javad Parsa / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vakt oppsikt at det borgerlige flertallet i Drammen kun vil ta imot ukrainske flyktninger. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det er i strid med FN-konvensjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det borgerlige flertallet i Drammen vedtok i formannskapet mandag at kommunen skal ta imot 125 flyktninger, og at alle skal være fra Ukraina. Forslaget ble opprinnelig fremmet i hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering i januar.

Kommunikasjonsrådgiver Siv Meisingset i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), har tidligere sagt til Drammens Tidende at direktoratets retningslinjer sier at kommunen vedtar hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem.

Dette har også arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brennas (Ap) svart Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg på.

«Et vedtak som beskrevet kan bli kjent ugyldig på grunnlag av ulovlig forskjellsbehandling,» skriver hun som svar på et skriftlig spørsmål fra Wiborg, ifølge avisen.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier til Dagsavisen at om Drammen kommune vedtar å ikke bosette ikke-vestlige innvandrere og kun ønsker å bosette ukrainske flyktninger, så vil ombudet klage kommunen inn til Diskrimineringsnemnda. Han mener at vedtaket også kan være i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I begrunnelsen for forslaget heter det at «Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere.»

Tirsdag skal vedtaket fra formannskapet behandles i et kommunestyremøte i Drammen kommune.