Fiskeridirektoratet vil stille nøyaktighetskrav til oppdrettsnæringen

Fiskeridirektoratet vil stille nøyaktighetskrav til oppdrettsnæringen. Oppdretterne vet ofte ikke hvor mye fisk de har i merdene. Foto: Paul Kleiven / NTB
Fiskeridirektoratet vil stille nøyaktighetskrav til oppdrettsnæringen. Oppdretterne vet ofte ikke hvor mye fisk de har i merdene. Foto: Paul Kleiven / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fiskeridirektoratet ønsker å skjerpe reglene for oppdrettere om krav til nøyaktighet for antall fisk i hver produksjonsenhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Lav nøyaktighet knyttet til hvor mye fisk som står i merdene, har vært en utfordring for Fiskeridirektoratet i en årrekke, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

En ny rapport viser at det allerede ved utsett av fisk oppstår unøyaktighet av ulike grunner, og at fisken ofte ikke telles samtidig som den settes ut i den enkelte merd eller produksjonsenhet.

Fiskeridirektoratet forventer at fisken telles ved utsett til den enkelte merd.

Direktoratet jobber nå med å utarbeide en ny forskrift som kan bidra til å få bedre kontroll på antall fisk i anleggene, skriver Dagens Næringsliv.

Det er ikke kjent hvor streng den varslede forskriften blir.

– Hva vi lander på i slingringsmonn, er det departementet som må avgjøre. Forslaget vårt skal på høring der vi ber om innspill, ikke minst fra utstyrsprodusentene. Vi håper en ny forskrift kan bidra til en teknologisk utvikling. Og så ser vi for oss en overgangsperiode fram til et krav settes i verk, sier Britt Leikvoll, som er seksjonssjef for strategisk akvakulturseksjon i Fiskeridirektoratet.