Enighet i EU om nye regler for kloakk

EU har vedtatt langt strengere regler for rensing av kloakk og avløpsvann. Det kan gi høyere kommunale avgifter – men renere strender. Foto: Erik Johansen / NTB
EU har vedtatt langt strengere regler for rensing av kloakk og avløpsvann. Det kan gi høyere kommunale avgifter – men renere strender. Foto: Erik Johansen / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

EU-parlamentet og Ministerrådet er blitt enige om detaljene i et nytt og langt strengere avløpsdirektiv. For mange nordmenn kan det bety høyere avgifter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Heretter blir det strenge minimumskrav til rensing av kloakken.

Direktivet gjelder for alle byer og tettsteder med mer enn 1000 innbyggere, som nå må bygge avanserte renseanlegg. Enigheten mellom de to institusjonene innebære dermed en skjerpelse fra Ministerrådets ønske om at direktivet ikke skulle gjelde for tettsteder med under 1250 innbyggere.

Det nye direktivet legger også «forurenser betaler»-prinsippet til grunn. Det betyr at kostnadene delvis skal dekkes av bedrifter som har utslipp til avløpssystemet.

Direktivet er EØS-relevant og vil dermed også gjelde for Norge. For mange nordmenn vil direktivet trolig medføre høyere kommunale avgifter, særlig i distriktskommuner.

Direktivet vil kraftig bedre beskyttelsen av både helse og miljø mot skadelige stoffer i kloakken, heter det i en pressemelding fra EU-kommisjonen.

Kommisjonen peker også på at bedre rensing vil føre til renere elver, sjøer og grunnvann over hele Europa.

De nye reglene skal nå formelt bankes igjennom, før de blir lovpålagt. I 2026 må landene rapportere hvor langt de har kommet med gjennomføringen av regelverket.