Enighet om statsbudsjettet for neste år

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) og SV-leder Kirsti Bergstø presenterte budsjettenighet i vandrehallen på Stortinget.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) og SV-leder Kirsti Bergstø presenterte budsjettenighet i vandrehallen på Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringspartiene og SV er enige om en budsjettavtale som blant annet øker minstesatser for en rekke trygdeordninger og innfører gratis SFO for tredje trinn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har landet et trygt og ansvarlig budsjett sammen, innledet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse søndag formiddag.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett har pågått siden mandag 13. november, og søndag formiddag varslet regjeringen at de har kommet til enighet med SV.

Fakta om budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV

Dette er de viktigste endringene i statsbudsjettet etter at Ap, Sp og SV i helgen ble enige om en avtale (påplussing i kroner i parentes):

* Skatter og avgifter øker med 1,3 milliarder kroner

* Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)

* Det innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)

* Studiestøtten økes med 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)

* Rekrutteringstilskudd til Helse nord (200 mill. kroner)

* Grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)

* Frivillig skogvern. (449 mill. kroner)

* Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.

Øker barnetrygda

– For SV var det avgjørende å få på plass et budsjett som tar grep om de viktigste utfordringene i vår tid – dyrtiden, økonomiske forskjeller og behovet for omstilling for å ta vare på klima og natur, sa SV-leder Kirsti Bergstø.

Barnetrygda skal økes med 2400 kroner i året for barn over seks år. Det skal innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn, studiestøtten skal økes med ti prosent, heter det i avtalen.

I tillegg skal minstesatsene for uføretrygdede, AAP-mottakere og KVP-mottakere økes med 6000 kroner fra 1. juli.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Endrer skatteplaner

I budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV reduseres skattelettet fra 6 milliarder til rundt 4,5 milliarder, og milliarder blir hentet i engangsinntekter.

240 av skattelette-millionene som forsvinner, kommer fra redusert trinnskatt, hvor trinn 5 reduseres fra 1,5 til 1,35 millioner kroner i inntekt.

Ellers henter regner regjeringen og SV å få inn en milliard ekstra fra refusjon på engangsavgift ved eksport. Den store inndekningen av statsbudsjettet kommer imidlertid fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin), hvor partiene budsjetterer for 9 milliarder i økte inntekter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er opptatt av å ikke øke oljepengebruken. Derfor har vi tatt penger fra Eksportfinansiering, så er det noen omprioriteringer her og der, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Eksfin tilbyr lån og garantier til norske eksportbedrifter, deres underleverandører, og utenlandske kjøpere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eller sier Vedum at størrelsen på statsbudsjettet ikke øker, men at penger omfordeles.

– Sluttsummen på kassalappen blir den samme.

Åtte punkter

Regjeringspartiene og SV presenterer disse punktene som de viktigste endringene i forhold til regjeringens budsjettforslag som ble lagt fram i oktober:

* Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)

* Innføre gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)

* Økt studiestøtte på 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)

* Rekrutteringstilskudd til Helse nord (200 mill. kroner)

* Økt satsing på grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)

* Økt satsing på frivillig skogvern. (449 mill. kroner)

* Klima og skogsatsing under UD. (1 mrd. kroner)

* Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.

Enigheten ble presentert i vandrehallen på Stortinget klokka 10.