Bredt flertall på Stortinget for forbud mot konverteringsterapi

Det var daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) t.h og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) som presenterte forslaget om konverteringsterapi i juni. Nå skal det bankes gjennom i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Det var daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) t.h og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) som presenterte forslaget om konverteringsterapi i juni. Nå skal det bankes gjennom i Stortinget. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortinget skal stemme over saken i neste uke, men nå har partiene i familie- og kulturkomiteen kommet med sin innstilling.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV, Rødt og Venstre stiller seg alle bak forslaget om et forbud.

Konverteringsterapi har som mål å få homofile, transpersoner og andre til å endre sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det blir nå forbudt med en strafferamme på inntil 3 år, og 6 år hvis overtredelsen er grov.

Forbudet mot å utføre konverteringsterapi vil ramme «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Forbudet gjelder ikke bare i Norge, men også hvis man reiser til utlandet for å utføre slike handlinger. Dessuten blir markedsføring av konverteringsterapi forbudt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil sende det tilbake

Frp vil helst sende hele lovforslaget tilbake til regjeringen.

– Frp har gått grundig gjennom saken og høringssvarene. Frp støtter intensjonen i loven, men vi har derimot merket oss at flere tunge høringsinstanser, herunder Riksadvokaten, har store betenkeligheter med den juridiske holdbarheten i dette lovforslaget, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi i Frp.

I sin innstilling går Frp inn for å legge til et forbehold om at forbudet ikke skal gjelde folk som er myndige og har gitt samtykke. Frp vil også ha et punkt om at foreldre og foresatte kan samtykke til å «innhente råd og veiledning for sine barn».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har gjennom komitébehandlingen forsøkt å komme med forslag til forbedringer, derav forslagene som nå ligger i innstillingen. Vi mener likevel etter en totalvurdering at det beste er at regjeringen får saken tilbake for ytterligere bearbeiding, sier Limi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Endringsforslag fra SV

SV ønsker å gjøre en endring i det opprinnelige forslaget som går ut på at forbudet også skal gjelde ved påvirkning rundt «kjønnsuttrykk».

KrF og Rødt sitter ikke i familie- og kulturkomiteen. Rødt varsler at de kommer til å støtte forslaget.

– Dette er en seiersdag for den skeive kampen! Nå har et bredt flertall på Stortinget gått inn for å forby den middelalderske praksisen med konverteringsterapi. At forslaget også har såpass bred støtte, er et tydelig signal til den skeive bevegelsen om at vi har tatt deres farevarsel på alvor, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i Rødt.

Senterpartiet har signalisert at de vil fristille sine egne representanter til å stemme etter egen overbevisning i saken.