Rødt går frem på ny måling: – Et tydelig alternativ der regjeringspartiene er vage

Marie Sneve Martinussen og Rødt er tydelige når det gjelder situasjonen på Gazastripen og solidaritet med det palestinske folk. Her er Martinussen under demonstrasjon i forbindelse med Gaza-krigen utenfor Stortinget i november.
Marie Sneve Martinussen og Rødt er tydelige når det gjelder situasjonen på Gazastripen og solidaritet med det palestinske folk. Her er Martinussen under demonstrasjon i forbindelse med Gaza-krigen utenfor Stortinget i november. Foto: Heiko Junge / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisvekst, sykehusstrid og situasjonen på Gazastripen pekes ut som årsaker til økningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så hyggelig beskjed å få!

Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen da hun blir presentert tallene fra ABC Nyheter og Altingets partimåling for desember, utført av Opinion. På målingen får Rødt en oppslutning på 6,8 prosent. Dette tilsvarer en økning på 1,9 prosentpoeng fra tilsvarende måling for november

– Dette resultatet ville gitt oss enda flere kollegaer på Stortinget. Jeg tror folk legger merke til at Rødt er partiet som går i spissen både for solidaritet med Palestina og i kampen mot forskjells-Norge, sier Martinussen til ABC Nyheter.

Opinions partimåling på vegne av Altinget/ABC Nyheter for desember 2023

Ap: 17,6 (-0,4)

Høyre: 25,5 (-0,8)

Sp: 5,0 (-0,9)

Frp: 13,1 (-0,2)

SV: 10,2 (-0,8)

Rødt: 6,8 (+1,9)

Venstre 7,2 (+1,4)

MDG: 3,99 (-0,4)

KrF: 4,3 (+0,5)

Andre: 6,4 (-0,2) (INP: 3,9*)

  • Opinions partibarometer for desember 2023 er basert på 1000 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg.
  • 74 prosent har avgitt svar om partipreferanse.
  • Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 21. november - 25. november.
  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:
  1. Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?
  2. Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?
  • Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1,0 og 3,1 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.
Kilde: Opinion


Peker mot Arbeiderpartiet

På de siste fem målingene har Arbeiderpartiet (Ap) endt opp med oppslutninger på under 20 prosent tre ganger. På den nye målingen fortsetter den negative trenden for partiet. Jonas Gahr Støre og co. måles til 17,6 prosent. Opinion-rådgiver Martin Stubban mener det er en tydelig sammenheng mellom resultatene til Arbeiderpartiet og Rødt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rødt sin fremgang er en konsekvens av at regjeringspartiene, og særlig Arbeiderpartiet, gjør det såpass dårlig. Rødt fremstår som et bedre alternativ for de som for eksempel ønsker reduksjon av sosiale forskjeller og høyere skattlegging av de rike, sier Stubban til ABC Nyheter

Han peker ut alternative budsjetter og sykehusstriden i Nord-Norge som eksempler på årsaker som kan ha ført velgere fra Arbeiderpartiet til Rødt. Sist helg meldte lokallaget Vestvågøy Arbeiderparti seg ut av Ap i protest. Samtidig refset laget helseminister Ingvild Kjerkols (Ap) håndtering av de mulige sykehuskuttene i Lofoten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Også er det jo prisveksten og det rammer jo hele befolkningen. Rødt har hatt gode muligheter til å komme med stikk og få synliggjort sine saker, sier Stubban til ABC Nyheter.

Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet (Sp) får en oppslutning på 5 prosent, og nærmer seg med det sperregrensen. I novembermålingen ble partiet målt til 5,9 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tuastad: – Et tydelig alternativ

Svein Erik Tuastad. Foto: Privat
Svein Erik Tuastad. Foto: Privat

Også statsviter Svein Erik Tuastad tror svingninger i velgermassen kan ses i lys av hvilke saker som dominerer for tiden.

– To slike saker nå er matkø og fattigdom på den ene siden og ikke minst Gaza på den andre siden. I disse sakene er Rødt et tydelig alternativ der regjeringspartiene er vage. Det kan gjøre at partiet går fram, sier Tuastad til ABC Nyheter

Tuastad er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Når det gjelder situasjonen på Gazastripen mener han som nevnt at den har påvirket målingen.

– Denne saken opprører mange, og selv om dagens utenriksminister er kompetent, oppfatter mange at det for eksempel blir for ullent at Norge ikke vil anerkjenne Palestina. Så velgere som beveger seg mellom sentrum og venstre går til partier som er tydeligere, sier Tuastad.

Tror ikke på Moxnes-faktor

For to uker siden ble Bjørnar Moxnes sykmeldt etter å ha innrømmet butikktyverier. Tuastad tror ikke tyveriene til den tidligere Rødt-lederen har påvirket målingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Målingen viser hvordan skandaleeffekter går over. Nå er solbrillesaken helt glemt, den nye triste tyverisaken hans er uten politisk betydning, sier Tuastad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Også for Høyres del synes skandalen med aksjesaken å være over i første omgang. Høyre er stabilisert etter et viss fall tidligere. Så begge de to skandalene illustrerer hvordan skandaler kan ha kortvarige effekter før det de vanlige sakene igjen tar over, legger han til.

På målingen går Høyre (H) tilbake 0,8 prosentpoeng til 25,5 prosent.

Stubban fra Opinion tror ikke Moxnes-situasjonen har påvirket målingen noe særlig, uten at han kan utelukke det. Han viser til at velgerne tradisjonelt sett er flinke til å skille mellom sak og person.

Venstre-byks

På målingen for desember går Venstre (V) frem til 7,2 prosent. Partiet har ikke blitt målt så høyt på Opinions målinger siden mai 2009. I Opinions måling for ABC Nyheter og Altinget for august i år var partiet helt nede på 3,1 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På borgerlig side får Fremskrittspartiet (Frp) og Kristelig Folkeparti (KrF) henholdsvis 13,1 og 4,3 prosent. Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) får henholdsvis 10,2 og 3,99 prosent.

Industri- og Næringspartiet (INP) måles til 3,9 prosent og hadde fått inn tre mandater på Stortinget om målingen hadde vært et reelt valg.