Erna Solberg kritiserer regjeringen for å kutte i barnetrygden

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarte virkemidlene regjeringen setter inn for å komme de som har det vanskeligst til unnsetning under den muntlige spørretimen i Stortinget. Høyre-leder Erna Solberg mener derimot han ønsker å kutte i barnetrygden neste år. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarte virkemidlene regjeringen setter inn for å komme de som har det vanskeligst til unnsetning under den muntlige spørretimen i Stortinget. Høyre-leder Erna Solberg mener derimot han ønsker å kutte i barnetrygden neste år. Foto: Cornelius Poppe / NTB Foto: NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen kutter barnetrygden neste år fordi den bare foreslår beskjedne økninger i overføringen til barnefamiliene, mener Høyre-leder Erna Solberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvorfor mener regjeringen 2024 er et godt år å kutte i barnetrygden? spurte Solberg da hun stilte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til veggs under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Spørsmålet var starten på et aldri så lite stormløp mot statsministeren fra flere partier som mener regjeringen gjør for lite for de som trenger det mest: Det er vel og bra med billigere barnehage og skolefritidsordning, men hvorfor vil ikke regjeringen øke barnetrygden mer neste år – spesielt i den vanskelige økonomiske situasjonen mange nå opplever?

Les mer om norsk politikk her!

* I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år øker barnetrygden for barn fra 0–6 år med 43 kroner i måneden til 1766 kroner.

* For barn fra 6–18 år er økningen 227 kroner til 1310 kroner i måneden. Den utvidede barnetrygden og småbarnstillegget øker også en smule.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyre vil øke barnetrygden

Erna Solberg viste til hvordan to år med skyhøy prisvekst og en voldsomt bratt rentekurve gjør det svært vanskelig for mange å få endene til å møtes.

Høyre svarer på utfordringen blant annet ved å øke barnetrygden i sitt alternative budsjett, i tråd med anbefalingene fra regjeringens egen ekspertgruppe om barn i fattige familier, ifølge partilederen.

Ved ikke å øke barnetrygden mer i forslaget til statsbudsjett for neste år, gjennomfører regjeringen reelt sett kutt i overføringen til familiene når prisveksten tas inn i ligningen, poengterte Solberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forskjellige anslag og prognoser anslår at prisveksten neste år vil ende på oppunder 4 prosent. Enhver prosentvis økning som ligger lavere prisveksten, vil dermed reelt sett være kutt.

Støre: Mange tiltak

Støre påpekte at regjeringen har økt barnetrygden to ganger i år og at den neste år gjennomfører en rekke andre tiltak som kommer barnefamiliene til gode. Regjeringen tar hele velferdssystemet i bruk for å komme flest mulig til unnsetning der de trenger det mest, ifølge statsministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dessuten er maksprisen i barnehagen redusert. Fra august neste år settes maksprisen til 2000 kroner i de største kommunene og til 1500 kroner i mer grisgrendte strøk. Ifølge Støre ville den reelle maksprisen ligge på rundt 4000 kroner uten regjeringens grep.

– Vi har brede velferdsordninger som er med på å løfte velferdsstaten. Det blir rimeligere barnehager, det blir rimeligere SFO, i tillegg til at vi har styrket barnetrygden. Her er Solberg bare fokusert på barnetrygden som det ene tiltaket. Det blir for snevert, svarte Støre.

Flere er bekymret

Både SV-leder Kirsti Bergstø, Frp-leder Sylvi Listhaug og KrF-leder Olaug Bollestad var bekymret for den økonomiske situasjonen til vanlige folk.

– Regjeringen har et unikt handlingsrom i europeisk sammenheng, framholdt Bollestad, som lurte på hvorfor ikke regjeringen vil benytte seg av dette handlingsrommet ved å øke barnetrygden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vil berømme representanten Bollestad og Kristelig Folkeparti for engasjementet for barnetrygden, sa Støre, som igjen pekte på de økningen som er gjennomført i år og det regjeringen gjør for å gjøre det letter og billigere for barnefamilier å ha barna sine i barnehager og skolefritidsordning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi tror på de brede ordningene. De treffer alle barnefamilier og alle barn i Norge. Noe av det mest opprørende man kunne se i de årene da Bollestad satt i regjering, var at barn måtte gå hjem da skoleklokka slo, fordi skolefritidsordningen var for dyr, sa Støre.

Venter myk landing

– Kan statsministeren fortelle om regjeringens plan for å trygge folk gjennom dyrtida, sikre deres kjøpekraft og at folk får beholde jobbene sine, ville Bergstø vite.

Støre pekte på at tre ting må jobbe sammen:

* Ansvarlig styring fra regjering og Storting.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Norges Banks jobb med å sette renta for å få prisveksten ned.

* Lønnsoppgjørene må gjennomføres av partene i arbeidslivet og holdes innenfor ansvarlige rammer.

Vi er i ferd med å skimte enden på det verste og vil få oppleve vendepunktet neste år, ifølge statsministeren. Han mener vi har gode utsikter til en myk landing.

– Og så er det nå, når vi nærmer oss, at vi har det tøffest. For nå griper rentene rett inn i husholdningenes hverdagsøkonomi. Det er vi fullt klar over, og derfor må vi ha en lang rekke ordninger for å støtte folk som er særlig utsatt i denne vanskelige tiden, sa han.