Tidligere Økokrim-sjef: Erna Solberg har ingen plikt til å forklare seg til Økokrim

– Ektefeller har ingen plikt til å forklare seg mot hverandre. Det går klart frem av Straffeprosessloven. Politiet vil derfor ikke kunne kreve å få informasjon om hva ektefellene eventuelt har kommunisert med hverandre, uten at de selv samtykker i å dele slike opplysninger, sier tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad.
– Ektefeller har ingen plikt til å forklare seg mot hverandre. Det går klart frem av Straffeprosessloven. Politiet vil derfor ikke kunne kreve å få informasjon om hva ektefellene eventuelt har kommunisert med hverandre, uten at de selv samtykker i å dele slike opplysninger, sier tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom Økokrim velger å åpne sak mot Sindre Finnes, vil ikke Erna Solberg automatisk bli dratt inn i etterforskningen av ektemannens transaksjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mener tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad.

Onsdag uttalte Sindre Finnes sin advokat, Thomas Skjelbred, at hans klient ønsket at Økokrim starter etterforskning av den mye omtalte aksjehandelen under tidligere statsminister Erna Solbergs regjeringstid.

Les alt om Finnes-saken her

– For Finnes vil det etter mitt syn være en fordel om Økokrim åpner etterforskning i saken. Jeg er trygg på at utfallet av en slik etterforskning vil vise at dette er en politisk sak og ikke en juridisk sak, uttalte Skjelbred til NTB.

Paralleller til Borten Moe og Huitfeldt

Spørsmålet er hvor stor frihet Økokrim i realiteten kan få hvis de velger å etterforske om Sindre Finnes har foretatt innsidehandler, og om Erna Solberg har vært inhabil.

Tidligere Økokrim-sjef, advokat Erling Grimstad. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Tidligere Økokrim-sjef, advokat Erling Grimstad. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Advokat Erling Grimstad ser klare paralleller til habilitetssakene hvor Ola Borten Moe og Anniken Huitfeldt har vært under lupen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I Huitfeldts tilfelle var spørsmålet om aksjehandler foretatt av hennes ektefelle hadde gjort henne inhabil. Økokrim landet på at det ikke var noe grunnlag for å etterforske Huitfeldt-saken. Borten Moe gikk av etter at Økokrim åpnet sak mot ham – en sak som fortsatt er under etterforskning.

– Persongalleriet gjør saken krevende

Nå er søkelyset rettet mot tidligere statsminister Erna Solberg og hennes ektemann. Nå står Solbergs fremtidige politiske karriere på spill.

– Disse sakene har en fellesnevner fordi alle sakene inneholder en viss mistanke om at innsideinformasjon kan ha hatt betydning for kjøp eller salg av verdipapirer. Jeg skal ikke uttale meg om det foreligger rimelig grunn til å starte etterforskning, og har respekt for at Økokrim står foran en krevende vurdering av om de skal ta saken inn, særlig på grunn av det persongalleriet som er involvert i disse sakene. En eventuell etterforskning skal gå ut på å avkrefte eller bekrefte mistanke om straffbar handling, påpeker Grimstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Politiet har ingen adgang til å ta beslag i R-notater

Han mener det er flere forhold som skaper spesielle utfordringer for politiet ved en eventuell etterforskning av denne type saker.

– I regjeringsnotater, såkalte R-notater, ligger sannsynligvis de potensielle innside-opplysning ene som kan bidra til å avkrefte eller bekrefte mistanke om innsideinformasjon. Politiet har ingen adgang til å ta beslag i eller kreve å få utlevert disse R- notatene. Eventuell utlevering av R-notater krever sannsynligvis samtykke fra statsminister/Statsministerens kontor, forklarer tidligere Økokrim-topp Erling Grimstad til ABC Nyheter.

(Artikkelen fortsetter under video)

Video: Erna Solberg: – Sindre har ikke vært ærlig med meg

Svært krevende for politiet å få innsyn

Såfremt ikke samtykke gis, vil det derfor bli svært krevende for politiet å få innsyn i om noen av de involverte hadde tilgang til innsideopplysninger, hvilken informasjon de hadde, og når de fikk den.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det sentrale spørsmålet ved etterforskning av mistanke om innsidehandel vil være hva man hadde av informasjon på et gitt tidspunkt, og da er tid og sted helt avgjørende for hvilken informasjon den som handlet hadde på det tidspunkt handelen ble gjort, understreker Grimstad.

Han trekker også frem et annet punkt som vil kunne stikke kjepper i hjulene for etterforskerne, selv om Finnes selv har uttrykt ønske om å bli gransket.

– Ektefeller har ingen plikt til å forklare seg mot hverandre. Det går klart frem av straffeprosessloven. Politiet vil derfor ikke kunne kreve å få informasjon om hva ektefellene eventuelt har kommunisert med hverandre, uten at de selv samtykker i å dele slike opplysninger. En beslutning fra Økokrim om å åpne etterforskning vil derfor møte utfordringer med tanke på innhenting av informasjon og bevis som kan bidra til å oppklare mistanke om innsidehandel.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg mener det er trist

Advokaten til Sindre Finnes, Thomas Skjelbred, mener det vil være en fordel om Økokrim starter etterforskning av Erna Solbergs ektemann. Foto: Tore Meek / NTB
Advokaten til Sindre Finnes, Thomas Skjelbred, mener det vil være en fordel om Økokrim starter etterforskning av Erna Solbergs ektemann. Foto: Tore Meek / NTB

Han peker også på en tredje utfordring ved at Økokrim eventuelt ser seg nødt til å prioritere etterforskning av disse sakene.

– Jeg mener det er trist at Økokrim som landets fremste eksperter på økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet kan ende opp med å bruke betydelige ressurser på å etterforske disse sakene om mulig innsideproblematikk når man vet hvilke formidable oppgaver Økokrim er satt til å løse. Dette er oppgaver Økokrim har for å beskytte samfunnet mot avansert kriminalitet, svindel/bedrageri , korrupsjon eller organisert kriminalitet. Etterforskning av disse innside-mistankene tar i så fall mye av oppmerksomheten vekk fra andre viktige saker oppgaver Økokrim har. Husk at Økokrim er en liten spesial enhet i politiet som har begrensede ressurser, minner den tidligere Økokrim-toppen om.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da er det en vesentlig svakhet

Skulle Økokrim imøtekomme Finnes sitt ønske om etterforskning av sin tradingvirksomhet, vil spesielt én ting stå sentralt:

– Da blir det veldig viktig for Økokrim å identifisere eventuelle innsidelister. Dette er lister som personer med innsideinformasjon skal føres opp på. Det skal fremgå når de ble kjent med informasjon som medfører at personene blir ansett for å ha innsideinformasjon. Dersom det ikke er ført innsidelister i departementene eller i regjeringen som identifiserer hvem som hadde slik informasjon og når, er det en vesentlig svakhet som ytterligere vil vanskeliggjøre en eventuell etterforskning.

– Tenk om noen med onde hensikter sitter på informasjon

– Hva tenker du ellers om det som er kommet frem i Finnes-saken?

– Jeg hører nok med til de som er bekymret for at den informasjon som kommer frem viser at enkelte folkevalgte er sårbare for å bli utsatt for press som kan utnyttes av fremmed etterretning, E-tjenester eller organiserte kriminelle miljøer. Tenk om noen som har onde hensikter sitter på informasjon som de kan velge å avsløre for pressen dersom vedkommende folkevalgte ikke gjør som de sier. Dette ser vi i andre land, men heldigvis ikke her i Norge, ennå.